Új Néplap, 2009. május (20. évfolyam, 102-126. szám)

2009-05-02 / 102. szám

Rendelje meg lapunkat telefonon! E3 ■80/200 Új Néplap Hétköznapokon 8.00-16.00 óráig. Munkaidőn kivid üzenetrögzítő fogadja hívását. A PUSZTAMONOSTORI BAZSÓ JÓZSEFET FALHOZ FORDÍTOTTÁK A SZOVJETEK, MIKOR TŰZET AKART OLTANI ► SZAMOS KISGYERMEK MAR BABAKORÁBAN ELHÍZIK ► 9. OLDAL AZ ÉDESANYÁKAT HOLNAP KÖSZÖNTJÜK Ara: 105 Ft, előfizetve 80 Ft www.szouon.hu JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP XX. évfolyam, 102. szám, 2009. május 2., szombat EGY PERCBEN Újra itt a ballagás Utánanéztünk, mi­lyen ajándékokat várnak végzős kö­zépiskolások. Autó és mobiltelefon is szerepel a listán, ha szülők bírják anya­gilag. ►3. OLDAL IDŐJÁRÁS Ma jelen­tősen hűvö­sebb idő várható. Csapadék kevés esik. A jellemző hőmérséklet dél­utáni csúcsértéke 18 fok körül ala­kul. ►!!. OLDAL Versenyhelyzetben a gyógyfürdők Stagnál a vendégek száma a gyógyhe­lyeken, de egyre többen jönnek a kör­nyező országokból. A fürdőknek nem egymással kell versenyezniük, hanem a külföldi konkurenciával. ^6. oldal MEGYEI TÜKÖR 3 Munkahelyekről az ünnepnapon AHOL ÉLÜNK 5 GAZDASÁG 6-7 KÖZÉLET 8 E LÉTMÓD 0 MŰSOR 10 SZOLGÁLTATÁS 12 SPORT 15 Többek között a munkahelyek vé­delméről beszélt Bajnai Gordon mi niszterelnök az MSZP budapesti, városligeti majáli­sán. OLDAL Ma visszavághat az Olaj KK Ma este folytatódik a rájátszás a férfi kosárlabda-bajnokságban. A Szolnoki Olaj az Atomerőmű csapatát fogadja, amely vezet a párharcban. ► 15. OLDAL írjon nekünk, hívjon bennünket! Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/3379^39 Terjesztés: 7.30-16.00 tel.: 06-80/200-690 56/516-703 üzenetrögzítő vagy 30/370-9729 Információs és szórakoztató portál: www.szoljon.hu szoljon@szoljon.hu ' SZÓVÁ TESSZÜK A szolnoki Ady Endre úti játszótérre vit­te kislányát a napokban egyik olva­sónk. A kicsi vadonatúj kerékpárját a szokásos módon nekitámasztották a ke­rítésnek, ám amikor hazafelé indultak, hűlt helyét találták a rózsaszínű bicikli­nek. Szomorkodva indultak a keresésé re, a lányka hüppögött, sehogy nem tu­dott megnyugodni. A.Kossuth térre érve azonban alig hittek a szemüknek: ott állt a kerékpár, valaki addig kerekezett vele. Hogy ki tette ezt, és miért hagyta ott a kétkerekűt, arra a mai napig nem derült fény. Mindenesetre nagy ijedel­met okozott ezzel másnak. (B. B.) m ’pénzváltó Szolnok, Batthyány utca 8. Tel: 56/419-011 Nyitva mindennap 8-21-ig Pénznem (1 egységre) Vetel Eladás EUR 284,0000 292,9000 USD 213,0000 221,5000 CHF 188,0000 195,9900 Közületeket is kiszolgálunk! Érvényben: 2009. április 30. Zavartalan volt a majális kikapcsolódás Az időjárás is segítette a remek hangulatot Hazánkban is járványt okozhat majd az új influenzavírus? Megyeszerte jó hangulat­ban telt a majális. Szolno­kon ismét rengetegen vol­tak a Tiszaligetben, To- majmonostorán, míg Ti- szagyendán most tartot­tak ismét majálist. Munkatársainktól Tavasziból már-már nyáriasba hajló időjárás fogadta azokat a szolnokiakat, akik a munka ün­nepén kilátogattak a tiszaligeti majálisra. Már kora délelőtt höm- pölygött a tömeg a megyeszék­hely zöldövezetének irányába, ahol minden korosztályra várt valamilyen hasznos időtöltés. Amíg a legifjabbak lóhátra pat­tantak vagy éppen az ugrálóvár­ban tűzették le felesleges energi­ájukat, szüleik és nagyszüleik számos helyre betérhettek egy- egy gyors harapnivaló vagy hűsí­tő ital erejéig. A bazársor valódi bolhapiaci kínálatáról — ruhane­műktől kezdve,-fonott árukon át különböző apró-cseprő ajándék- tárgyakig széles skálán mozgott a választék - ugyan megoszlott a nézelődők véleménye, mégis tö­mött sorokban érkeztek fiatalok és idősebbek egyaránt. Bár utób­biak szerint ma már teljesen másról szól május elseje, mint ré­gen, őket főképp a társaság és a nosztalgia vonzotta. Akiknek csak a zenés szórakozás kedvéért vezetett az útjuk a Ligetbe - rög­tönzött közvélemény-kutatásunk eredménye szerint voltak szép számmal azok is megtalálhat­ták a maguknak valót, hiszen az ilyenkor megszokott lakodalmas slágereknek indián muzsika és utcabál nyújtott alternatívát. FOLYTATÁS A 2. OLDALON Díszreggeli a Berény érdekében dolgozóknak „Nem kerülhető el, hogy Ma­gyarországon is járványt okoz az új influenzavírus, amely még megbetegedést nem okozott ha­zánkban” -jelentette ki tegnap Székely Tamás egészségügyi miniszter a ferihegyi repülőtéri sajtótájékoztatóján. Infravörös kamerákkal felszerelt műszaki rendszerekkel vizsgálják a Feri­hegyen leszálló utasokat, miu­tán az Egészségügyi Világszer­vezet 5-ös riasztási fokozatot rendelt el az A/H1N1 járvány miatt. OLDAL Aszály keseríti a gazdák életét a megyében Jelentősen rontja az idei ter­méskilátásokat a megyében a csapadékhiány. Ez derült ki a fa­lugazdászok legutóbbi beszá­molóiból, amiket a megyei me­zőgazdasági szakigazgatási hi­vatal összesített nemrég. Esze­rint ez év március és április hó­napjaiban mindössze 14 milli­métercsapadék esett, ami mesz- sze elmarad az ilyenkor szoká­sos átlagtól. A csapadékhiány­nyal párhuzamosan korai és gy­ors felmelegedés is bekövetke­zett, és a két tényező együtt visz- szafordíthatatlan terméscsökke­nést okoz - tájékoztatta lapun­kat Szatmári Géza, a szakigaz­gatási hivatal osztályvezetője. FOLYTATÁS A 2. OLDALON A városi rangot ünnepelték évforduló Jászárokszállás 18 éve kapta vissza a címet Szekeres Nóra a Megasztár után a Baba­világ című műsort vezeti Ez aztán a mámorító érzés! A körhintázó lányokat a szolnoki tiszaligeti majálison kaptuk lencsevégre. A Jászberény érdekében évti­zedeken át végzett munkát kö­szönte meg díszreggelivel dr. Gedei József polgármester teg­nap. Mint mondta, az igazi munka lényege mindig az al­kotásban és nem a pusztítás­ban van. Különösen jól tudják ezt azok, akiket most elismer­tek. Hasonló rendezvényt az önkormányzat egy éve tartott először. Az idén Bolla János, Csanádi Sándor, Fábiánná dr. Kocsis Lenke, Gulyás Miklós, Kármán Antal, Máté Éva, Nagy Istvánná, Pintér Lászlóné, Né­meth József, illetve Dézsi Zol­tán munkáját köszönte meg a város. ■ Banka Cs. Jászárokszállás 1991-ben, tizen­nyolc évvel ezelőtt nyerte vissza városi rangját. Tegnap a helybé­liek erre a jeles eseményre, illet­ve európai uniós csatlakozá­sunk ötödik évfordulójára emlé­kezve szervezték meg a város napját. A programsorozat része­ként átadták a városi kitünteté­seket, felavatták a Csörsz árok mondájáról született táblaképet, illetve a város kulturális csoport­jai szórakoztatták műsorukkal a megjelenteket. A város dísz­polgára címet a kilencvennegye- dik évében járó Bódis Imre ön­kéntes tűzoltó-egyesületben vég­zett munkájáért kapta meg az önkormányzattól. ■ B. Cs. Bódis Imre a város díszpolgára kitüntető címet vehette át az ünnepségen Olvasóink véleménye ■ Ön elégedett a fürdők, stran­dok szolgáltatásaival? www.szoljon.hu (százalék) A jegyárakhoz Nem tudok képest nem sokat strandra. A lehetőségekhez képest igyekeznek ti k 4 í 4 1 t

Next

/
Oldalképek
Tartalom