Új Néplap, 2009. április (20. évfolyam, 77-101. szám)

2009-04-11 / 86. szám

SZOLGÁLTATÁS ÚJ NÉPLAP - 2009. ÁPRILIS 11., SZOMBAT MA NAPKELTE 6.03 - NYUGTA 19.28 HOLDKELTE 22.07 - NYUGTA 6.18 LEÓ, SZANISZLÓ napja leó. Latin eredetű név, je­lentése: oroszlán. Védő­szentje: Nagy Szent Leó pá­pa, egyháztanító. Leonidasz Spárta királyaként 7000 ka­tonájával védte a Thermopü- lai-szorost a perzsákkal szemben, szaniszló. Szláv eredetű név, jelentése: állan­dó dicsőség. EGYÉB NÉVNAPOK: Ariel, Ariella, Gemma, Glória, Go- diva, Laura, Leon, Leona, Teó. Vasárnap NAPKELTE 6.01 - NYUGTA 19.29 HOLDKELTE 23.15 - NYUGTA 6.47 GYULA napja gyula. Bolgár-török eredetű méltóságnévből lett régi ma­gyar személynév, amelyhez később a Julius személynév magyar megfelelése is kap­csolódott. Költőink közül Re­viczky Gyula, Juhász Gyula, Illyés Gyula viselte ezt a ke­resztnevet. EGYÉB NÉVNAPOK: Bald-VÍn, Csaba, Csanád, Konstantin, Oxána, Sába, Sebő, Szilárd, Zenina, Zénó. Hétfő NAPKELTE 5.59 - NYUGTA 19.31 HOLDKELTE 0.17 - NYUGTA 7.24 IDA napja IDA. Több germán név egybe­esése. Keletkezhetett az egyik walkür, Itis istennő nevéből, vagy az „id” szótőből, akkor pedig jelentése: tevékeny, se­rény. Védőszentje: Herzfeldi Szent Ida. Virága: a díszbors. húsvéthétfő . A néphagyo- mány szerint ezen a napon a le­gények a lányos házaknál lo- csolkodnak és ajándékba hi­ntés tojást kapnak, egyéb név­napok: Hermina, Márton, Mína, Minna, Norma. Mi, hol, mikor? - programajánló MOZI SZOMBAT Szolnok. Cinema City: Ha­lálos iram 10.30,12.30,14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30. Egy boltkóros naplója 11.00,13.15, 15.30, 17.45, 20.00, 22.15. Ször­nyek az űrlények ellen 10.00, 12.00. 14.00.16.00.18.00. Bo­szorkány-hegy 10.45,17.30,19.45, 21.45. Marley meg én 12.45, 20.15. Nem kellesz eléggé 15.00, 22.30, TISZApART mozi: A terem: Papírrepülők — Premier, a 40. Ma­gyar Filmszemle díjazott filmje 18.00. Ausztrália 20.00. B terem: A világ nagy a megváltás a sarkon ólálkodik 18.15, Nők 20.15. E te­rem: Puskás Hungary 18.00, Papír­repülők - Premier, a 40. Magyar Filmszemle díjazott filmje 20.00. VASÁRNAP Szolnok. Cinema City: Halálos iram 10.30,121.30, 14.30, 16.30.18.30, 20.30, 22.30. Egy boltkóros naplója 11.00,13.15, 15.30.17.45, 20.00, 22.15. Ször­nyek az űrlények ellen 10.00, 12.00,14.00,16.00,18.00. Bo­szorkány-hegy 10.45, 17.30, 19.45, 21.45. Marley meg én 12.45, 20.15. Nem kellesz eléggé 15.00, 22.30. TISZApART mozi: A terem: Papírrepülők — Premier, a 40. Ma­gyar Filmszemle díjazott filmje 18.00. Ausztrália 20.00. B terem: A világ nagy a megváltás a sarkon ólálkodik 18.15, Nők 20.15. E te­rem: Puskás Hungary 18.00, Papír­repülők — Premier, a 40. Magyar Filmszemle díjazott filmje 20.00. HÉTFŐ Szolnok. Cinema City: Halálos iram 10.30,12.30,14.30,16.30, 18.30, 20.30, 22.30. Egy boltkóros naplója 11.00,13.15,15.30,17.45, 20.00. 22.15. Szörnyek az űrlények ellen 10.00,12.00,14.00,16.00, 18.00. Boszorkány-hegy 10.45, 17.30,19.45,21.45. Marley meg én 12.45,20.15. Nem kellesz eléggé 15.00. 22.30. TISZApART mozi: A te­rem: Papírrepülők — Premier, a 40. Magyar Filmszemle díjazott filmje 18.00. Ausztrália 20.00. B terem: A világ nagy a megváltás a sarkon ólál­kodik 18.15, Nők 20.15. E terem: Eli­xir Klub foglalkozása 17.00, Papírre­pülők- Premier, a 40. Magyar Film­szemle díjazott filmje 20.00. SZÍNHÁZ Szolnok. A Szigligeti Színházban ma este hét órától a Csókos asszony cí­mű (Varsányi-bérlet) előadás lesz látható. Megyeszékhelyi regionális rádió- és tévéműsorok Szombat SZOLNOK TV 6.00 Aktuális ism.; 6.30 Aranyidő; 7.00 Aktuális ism.; 7.30 Étkek és emlékek; 8.00 Aktuális; 8.30 Megavers - Döntő ism.; 10.00 Kapocs; 10.30 Elixir; 11.00 Csillagszem; 11.30 Kultúrkorzó; 12.00 Aktuális ism.; 12.30 Mérieg; 13.00 Kalei­doszkóp; 13.30 Durbincs; 14,00 Aktuális ism.; 14.30 Fórum; 15.00 Étkekés emlékek; 15.30 Ka­pocs; 16.00 Szolnoki Olaj KK - Falco férfi kosár­labda-mérkőzés közvetítése felvételről ism.; 17.30 Ilyen tavasz csak egy volt életemben - kiállítás a Damjanich János Múzeumban; 18.00 Szolnoki barangoló 4. rész; 18.30 Aranyidő; 19.00 Csajok a kulisszák mögött; 20.00 Rahmanyinov-est, köz­reműködik: A Szolnoki Szimfonikus Zenekar; 20.30 HTV - Hirháló; 21.00 HÍV - ítéletnap ­amerikai—fülöpt-szigeteki akciófilm; 23.00 Képúj­ság. szolnoktv@szolnoktv.hu MR6 RÉGIÓ RÁDIÓ 8.00-12.00 Hét végi zenés magazin. Benne8.00 Hírek, programajánló, ügyelet sport, útinform, tal­lózó. visszapillantó, 9.00 Hírek, utána magazinok, élő beszélgetések, riportok, interjúk: 10.00 Hírek, utána magazinok, élő beszélgetések, riportok, in- terjúk; 11.00 Programajánló, utána zene; 12.00 MR 1 Kossuth Krónika; 12.15 Nótaszó; 13.00 Ka­baré; 14.00 MR2 Petőfi; 17.30 MR1 Kossuth Kró­nika; 18.00-6.00 MR2 Petőfi. www.debrecen@tadio.hu RÁDIÓ 2000 06.05 Ébresztő - reggeli, zenés műsor. Benne: fél­óránként hírek, időjárás; 08.05 Napról napra - zenés, információs magazin. Benne: óránként hí­rek, időjárás; 12.05 Délutáni magazin. Benne: óránként hírek, időjárás; 17.05 Aréna. Zenei be- szavazóműsor. Napi kínálat friss hírek, informáci­ók; helyi aktuális témák, programok; riportok, ma­gazinműsorok, telefonos játékok; pletykák, érde­kességek. radio2000@chello.hu AKTÍV RÁDIÓ 00.00 Álomzóna: zenés éjszakai műsor; 05.00 Hungáriádé: magyar zenei válogatás; 6.00 Aktív reggeli: szombat reggeli ébresztő; 9.00 Rúzs: szom bat délelőtti magazin; 12.00 InterAktív: SMS- és élőtelefonos kívánságműsor; 14.00 Aktív wee­kend: hétvégi zenés műsor; 15.00 Média-Markt Top: zenés top-műsor; 16.00 Aktív weekend: hét végi zenés műsor; 18.00 InterAktív: SMS- és élő telefonos kívánságműsor; 20.00 Aktív Crazy Ti­me: buliajánlószenei műsor; 22.00TenDance: a legújabb mixek, szombat éjjel. akUv@aktivradio.hu Vasárnap SZOLNOK TV 6.00 Aktuális ism.; 6.30 Duibincs; 7.00 Aktuális ism.; 7.30 Különóra; 8.00 Aktuális ism.; 8.30 Eli­xir, 9.00 OlajTv—MagyarKupa-döntő; 9.30 Mér­leg; 10.00 Aranyidő; 10.30 Kapocs; 11.00 Már- ciusiTplógiák - a Sziluett Művészeti Csoport mű­sora; 11.30 Kultúrkorzó; 12.00 Aktuális ism.; 12.30 Aranyhal; 13.30 Paragrafus; 14.00 Aktu­ális ism.; 14.30 Fórum; 15.00 Étkek és emlékek; 15.30 Kaleidoszkóp; 16.00 Szolnoki Olaj KK-Fal- co férfi kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvétel­ről; 17.30 Márciusi trilógiák - a Sziluett Művésze­ti Csoport műsora; 18.00 Zsanér- Verebes Györ­gy festőművész; 18.30 Liturgia - egyházi maga­zin; 19.00 Aktuális; 19.15 Egyházzenei est: I. Per- golesi: Stabat Mater; 20.00 Egyházzenei est II. Dobrogosz: Mise - magyarországi ősbemutató. Közreműködik: a Szolnoki Szimfonikus Zenekar és a Bartók Béla Kamarakórus; 20.30 HTV - Hír­háló; 21.00 HTV - A négyek jele - amerikai film; 23.00 Képújság. szolnokh@szolnoldv.hu MR6 RÉGIÓ RÁDIÓ 8.00-12.00 Hétvégi családi magazin. Benne: Hí­rek, ökumenikus műsor; 9.00 Hírek, portrék, be­szélgetések; 10.00 Hírek, utána magazinok, zenei összeállítások; 11.00 Programajánló, utána ma­gazinok, kabaré, zenei összeállítások; 12.00MR1 Kossuth Krónika; 12.15 Nótaszó; 13.00 Népzene; 14.00 MR2 Petőfi; 17.30 MR1 Kossuth Krónika; 18.00-6.00 MR2 Petőfi, www.debrecen4kadio.hu RÁDIÓ 2000 06.05 Ébresztő- reggeli, zenés műsor. Benne:fél­óránként hírek, időjárás; 08.05 Napról napra -ze­nés, információs magazin. Benne: óránként hírek, időjárás; 10.05 Élő kívánságműsor; 12.05 Délutá­ni magazin. Benne: óránként hírek, időjárás; 17.05 Aréna. Zenei beszavazó műsor. Napi kínálat friss hí­rek, információk; helyi aktuális témák, programok; riportok, magazinműsorok, telefonos játékok; plety­kák, érdekességek. radio2000@chello.hu AKTÍV RÁDIÓ 00.00 Álomzóna: zenés éjszakai műsor; 5.00 Hungáriádé: magyar zenei válogatás; 6.00 Aktív reggeli: vasárnap reggeli ébresztő; 8.00 Aktív Top 20: Aktív Top: zenei műsor; 11.00: Aktív ajánló: a legújabb zenék ajánló műsora; 12.00 InterAktív: SMS- és élő telefonos kívánságműsor; 15.00 Ak­tív horoszkóp; 16.00 AktívTriumvirátus: vasárnap délutáni őrület 17.00 InterAktív: SMS- és élő te­lefonos kívánságműsor; 19.00 Aktrvweekend:vá- logatás a hét zenéiből; 22.00 Aktív Night Éjsza­kai zenei válogatás. aktK@akUvradio.hu Hétfő SZOLNOK TV 6.00 Aktuális ism.; 6.30 Aranyidő; 7.00 Aktuális ism.; 7.30 Étkek és emlékek; 8.00 Aktuális; 8.30 Megavers-Döntőism.; 10.00 Kapocs; 10.30 Eli­xir; 11.00 Csillagszem; 11.30 Kultúrkorzó; 12.00 Aktuális ism.; 12.30 Mérleg; 13.00 Kaleidoszkóp; 13.30 Durbincs; 14.00 Aktuális ism.; 14.30 Fó­rum; 15.00 Étkek és emlékek; 15.30 Kapocs; 16.00 Szolnoki Olaj KK-Falco férfi kosárlabda­mérkőzés közvetítése felvételről ism.; 17.30 Ilyen tavasz csakegy volt életemben - kiállítása Dam­janich János Múzeumban; 18.00 Szolnoki baran­goló 4. rész; 18.30 Aranyidő; 19.00 Csajok a ku­lisszák mögött 20.00 Rahmanyinov-est, közre­működik: A Szolnoki Szimfonikus Zenekar; 20.30 HTV - Hírháló; 21.00 HTV - ítéletnap — ameri- kai—fülöp-szigeteki akciófilm; 23.00 Képújság. szolnoklv@szolnoldv.hu MR6 RÉGIÓ RÁDIÓ 6.00-9.00 Hajnaltól reggelig. Benne 6.00 Hírek, sport, útinform, a nap témája; 6.30 Hírek, napté- mája, ügyeleti hírek; 7.00 MR 1 Kossuth 180 perc, majd a nap témája, sport, lapszemle; 7.30 Hírek, majd a nap témája, ügyeleti hírek; 8.00 MR1 Kos­suth 180 perc, utána a nap témája, sport 8.30 Hírek, utána a nap témája, programajánló. 9.00 Itthon vagyunk: sport délelőtt; 12.00 MR1 Kos­suth Krónika; 12.30 Nótaszó; 13.00 MR2 Petőfi; 17.30 MR1 Kossuth Krónika; 18.00 MR2 Petőfi; 21.00 Nótaszó; 22.00-6.00 MR2 Petőfi. www.debrecen@radio.hu RÁDIÓ 2000 06.05 Ébresztő - reggeli, zenés műsor. Benne: fél­óránként hírek, időjárás; 08.05 Napról napra - zenés, információs magazin. Benne: óránként hí­rek, időjárás; 10.05 Élő kívánságműsor; 12.05 Délutáni magazin. Benne: óránként hírek, időjá­rás; 17.05 Aréna. Zenei beszavazóműsor. Napi kínálat: friss hírek, információk; helyi aktuá­listémák, programok; riportok, magazinműsorok, telefonos játékok; pletykák, érdekességek. radlo2000@chello.hu AKTÍV RÁDIÓ 00.00 Álomzóna: zenés éjszakai műsor. 05.00 Hungáriádé: magyarzenei válogatás. 06.00 Vek­ker reggeli ébresztő műsor. 10.00Terefere: délelőt­ti magazin műsor. 11.00 InterAktív: SMS- és élő te­lefonos kívánságműsor. 13.00 Juice: délutáni „üdí­tő” zenés műsor. 15.00 Hazafelé: délutáni .haza­vezető” műsor. 17.00 Szilencium: információs, ze­nésműsor. 18.00lnterAktív: SMS-és élő telefonos kívánságműsor. 21.00 Aktív Chart válogatás a vi­lág zenei listáiból. 22.00 Aktív Night éjszakai ze­neiválogatás. aktiv@akUvradio.hu REK Traffipax A rendőrség sebességmérő autói ma is a megye több pontján végeznek ellenőr­zést. A közlekedésrendészeti osztály tájékoztatása szerint így Szolnok és Öcsöd között, Jászberény, Tiszaigar, Kunhe­gyes, Kunmadaras belterüle­tén, Tiszafüred, Kunszent- márton kül- és belterületén, vasárnap Szolnok és Puszta- monostor között, Szolnok, Jászberény, Tiszafüred, Kisúj­szállás, Kenderes belterüle­tén, Kunszentmárton kül- és belterületén kell ellenőrzésre számítani az utakon. A közle­kedők hétfőn is találkozhat­nak traffipaxos autókkal. Az ellenőrző autók elhelyezkedé­sének megváltoztatási jogát a rendőrség fenntartja. A Kötikövízig jelentése sze­rint a Tisza vízállása Tiszafü­rednél 567 centiméter, duz­zasztott, Kisköre felsőnél 692 centiméter, duzzasztott, a víz­hőfok 12,2 Celsius-fok. Kiskö­re alsónál 415 centiméter, apadó, Szolnoknál 452 centi­méter, apadó, a víz 12,1 Celsi- us-fokos volt. A Zagyva Jász­teleknél 182 centiméter, apa­dó, a Hármas-Körös Kun- szentmártonnál 437 centimé­ter, apadó. S. 0. S.-telefon A Bizalom Telefonos Lelkise- gély-szolgálat munkatársai éj­jel-nappal ingyenesen hívha­tók a 06-80/505-505-ös tele­fonszámon. Az Új Néplapban szereplő progra­mok, műsorok, ügyeletek adatait ügyfeleinktől készen kapjuk, ezért az azokban történt esetleges válto­zásokért sem anyagi, sem jogi fele­lősséget nem vállalunk. Hét végi állatorvosi és Szolnoki kerület Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly: dr. Sass Zoltán, Kőtelek, Kossuth u. 3. T: 20/368-5969. Szolnok, Tiszajenő, Tiszavár- kony, Tószeg, Vezseny, Kengyel, Martfű, Rá- kóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Tiszatenyő: dr. Vissi Ferenc, Szolnok, Vörösmező u. 223. T: 20/964-7890. Szászberek, Új­szász, Zagyvarékas: dr. Gácsi János, Szász­berek, Fő tér230. T.: 30/289-3917. Jászberényi kerület Jászágó, Jászárokszál- lás, Jászberény, Jászdózsa, Jászfelsőszent- györgy, Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Pusz­tamonostor: dr. Kiss László, Jászberény, Réz út 5. T: 30/6882-852. Alattyán, Jánoshida, Jásza Isószentgyörgy, Jászboldogháza. Jász­telek: dr. Petróczki Ildikó, Jászboldogháza, Vasút u. 23. T: 30/501-4997. Jászapáti, Jászivány, Jászkisér, Jászladány: dr. Bátki István, Jászkisér, Ladányi u. 52. T.: 57/450- 361,20/426-1260. Kunszentmártoni kerület Cibakháza, Nagy­rév, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakürt: dr. Balogh István, Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. u. 45. T: 56/470-237, 30/938-6184. Csépa, Cserkeszőlő, Kungyalu, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezöhék, Öcsöd, Szelevény, Tiszasas: dr. Tálas Sándor, Kunszentmár­ton, Bethlen G. u. 23. T.: 56/461-478, 30/537-5626. Karcagi kerület Karcag, Berekfürdő: dr. Ma- &ar György, Karcag Hajnal u. 2. T: 59/313-260, 30/852-0465. Kunmadaras: dr. Sinka Nándor, Kunmadaras, Karcagi út 21/A. T.: 59/327-830, 30/925-8653. Abádszalók, Nagyiván, Tiszabura, Tisza- derzs, Tiszafüred, Tiszagyenda, Tiszaigar, Ti- szaörs, Tiszaroff, Tiszaszentimre, Tiszasző- lős, Tomajmonostora, Újszentgyörgy: dr. Lő­rinc József, Tiszaszentimre, Fő u. 15/B. T: 59/356-202,30/958-1291. Kunhegyes: dr. Horváth Lajos, Kunhegyes, Zádor u. 2. T: 59/326-574,30/9670-960. Kisújszál­lás, Kenderes: dr. Tóth István, Kisújszállás, Szabadság út 5. T: 30/935-3924. Mezőtúri kerület Törökszentmiklós, Tisza- püspöki: dr. Kicsi István, Törökszentmiklós, Kossuth u. 241. T: 56/391-697. Fegyver­nek, Kuncsorba, Örményes, Tiszabő: dr. Lég rádi Attila, Örményes, Hársfa u. 9. T.: 30/3920-250. Mezőtúr, Kétpó, Túrkeve: dr. Begazy Zsolt, Mezőtúr, József A. u. 9. T: 30/977-0936. Készenléti ügyeletes: dr. Tálas Sándor, Kun­szentmárton, Bethlen G. u. 23. T: 30/915- 7302. gyógyszertári ügyelet GYÓGYSZERTÁRAK Szolnokon a gyógyszertári ügyelet a legto­vább nyitva tartó gyógyszertárak zárásakor (Gyógyszertér Szolnok Pláza — Ady E. út 28/A., Áfium - Tesco, Téglagyári út 30., Pe­likán Patika — Ady E. u. 15.) kezdődik, va­gyis hétköznap és szombaton 20 órakor, va­sárnap 18 órakor és másnap 8 óráig tart. Szolnokon szombaton délelőtt nyitva tartó gyógyszertárak: Agora (Ságvári krt. 23.), Kossuth (Kossuth tér 7-8.), Fehér Kereszt (Baross u. 5.), Magister (Széchenyi krt. 121.), Szent Orbán Patika (Munkácsy M. út 15.), a Széchenyi (Széchenyi krt. 129.), Ko­rona (Dózsa Gy. út 26-28.), Pingvin (Jászkürt út 1.), Szanda (Krúdy út 108.). Ügelet nap­ján hosszabbított a nyitva tartása a Fehér Kereszt, Korona, Kossuth gyógyszertárak­nak. E hét végén Szolnokon szombaton este 20 órától a Széchenyi (Széchenyi krt. 129.), va­sárnap reggel 8 órától a Korona (Dózsa Gy. út 26-28.), hétfő reggel 8 órától a Szent Miklós (Tóth F. út 2-4.) gyógyszertár az ügye­letes. Vidéken: Jászapáti: szombaton, vasárnap az István király, hétfőn a Megváltó, Jászárok­szállás: vasárnap és hétfőn a Szent Margit, Jászberény: szombaton a Szentháromság, vasárnap a Kőhíd, hétfőn a Szentháromság, Karcag szombaton a Kígyó, vasárnap nap­pal a Berek, este hat órától kedd reggelig az Oroszlán, Kisújszállás: szombaton és vasár­nap a Zöldy, hétfőn a Gólya, Kunszentmár­ton: szombaton és vasárnap a Kéki, hétfőn a Kossuth, Martfű: szombaton és vasárnap a Diana, hétfőn az Arany Főnix, Mezőtúr szombaton, vasárnap, hétfőn a Vasúti, Ti­szafüred: szombaton és vasárnap a Re­ménység, hétfőn a Pátria, Törökszentmiklós: szombaton, vasárnap és hétfőn a Fehérke­reszt az ügyeletes gyógyszertár. Állatgyógyszertán Szolnok, Magyar u. 7.1: 422- 042. (Szombaton: 8.30-12.00). Szol­nok, Arany J. u. 14/a. Tel/Fax: 515-172. Szombaton: 9.00-12.00). TEMETKEZÉS Kegyelet Temetkezés. Szolnok, Körösi út 2/A. Telefon: 56/421-323. Pietas Temetkezés. Szolnok, Temető u. 10. Telefon: 06/20/4744930,06/20/474 4929. MA SZÉLSŐSÉGESEN MELEG Jászberény '24 °C 12 X Tiszafüred 24 X 11 X kunhegyes hőmérséklet + déli felhőzet reggeli Készillette: @zones Szolnok '24 X 11 X Kunszjntmárton £MS WyäKJji EWS ­22 C Karcag KiSÚfsz’íniás 19 X Jász-Nagykun-Szolnok megyében ma változatlanul meleg, na­pos, délután és éjszaka változóan felhős idő lesz. Ekkor már futó, helyi záporokkal is számolni kell. Gyenge, változó irányú szél fúj. A jellemző hőmérséklet délutánra 24 fok koré emelkedik, vasárnap reggelre 11 fok köré süllyed. A legvalószínűbb folytatás: Húsvétkor kissé gyengül a meleg. Általában száraz, napos, az észak­keleti országrészben viszont felhős, vasárnap Is gyakran záporos idő várható Hétfőn előreláthatólag ott sem alakul ki komolyabb zápor. Orvosmeteorologia: fronthatás nem várható. Közlekedes-meteorológia: az úgynevezett jó idő is fokozza a köz­lekedési balesetveszélyt ugyanis ilyenkor az optimálisnál felszaba- dultabbak vagyunk, több kockázatot vállalunk. Az előrejelzés bizonytalansága: .KICSI". Az előrejelzésért felelős: Aigner Szilárd. További folyamatos, helyfüggő előrejelzés: www.eumet.hu 20 °C V J Vízhőmérséklet Duna 10-14 X Tisza 10-13 X Balaton 12 X Velencei-tó 16 X Fertő 16 X Tisza-tó 16 X Pollen Tiszafa magas Kőris magas Nyár magas A Triton- gyilkosságok 84. RÉSZ Nemere István regénye nyomán írta: CS. HORVÁTH TIBOR Rajzolta: FAZEKAS ATTILA SZAMOMRA MÉG NEM VILÁGOS MIN­DEN. éelnatalmaz - LAK,HOGY Nözö/D /A 'ÓVA JJABB HELYSZLNL SZEM lér /ÁRTOK A Tritonon, es MAGAMMAí VISZEM Tula íAntit is. NE LEPŐDJ MEG AZ ŰRHAJÓ­BAN KETTEN VARNAKRAnK. Kér jó emberem.Titkon jöttek, nehogy imÉrü­KET A SAJTÓ H/ÉnAk A Triton felé száguldó jár­mukét Bolton vezeti. Tula LLFTTE.S HA MEGKÉRDEZNEi UL MELLETTE, S HA MEGHERDEZNÉK, augha tagadna, MGy a télelem A TORHAr SZORONGATJA. S AMIT MOST HALL, AZ SEM ÉPPEN ALHAL- MAS ARRA, HOGY FÉLELMÉT ELOSZLASSA... hlszlmatoljAh Feltéve, hogy hajlandó VELEM JÖNNI.1 MERT NEM HALLGATHATOM EL ELÖLTE, HOGY A ”CSALÉTEK SZE­REPÉT SZÁNTAM NEKI-' HOGY A KIRÁNDULÁS HÍM LÍSI VISlÉlYTElíN !

Next

/
Oldalképek
Tartalom