Új Néplap, 2008. november (19. évfolyam, 256-279. szám)

2008-11-03 / 256. szám

www.szouon.hu Ára: 105 Ft, előfizetve 80 Ft AJÁNDÉK AZ ffljKtfjjöqp OLVASÓINAK Jász-Nagykun-Szolnol megye gazdasága • Magyar cégek az élmezőnyben « Uniós milliárdok fejlesztésre • Megyei vállalkozások Keresse a mai Új A SZOLNOKI MÁV FC EGYÜTTESÉNEK KAPUJA MÄR ÖT HETE BEVEHETETLEN, EZ AZÓTA SEM VÁLTOZOTT MEG ► 10. oldal JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP XIX. évfolyam, 256. szám, 2008. november 3., hétfő CHRISTINA RICCI TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ LESZ Az ötös lottó 44. heti nyerőszámai A A A A A A -.A Jokerszám: 2 9 39 69 75 495035 TALÁLAT DARAB NYEREMÉNY 5 1 2 310 384 275 4 82 676 010 3 5 492 10 685 2 121 096 940 Szívükben őrzik Zsoltot szelevény A hősi halált halt hadnagy emléke előtt tisztelegtek IDŐJÁRÁS Ma a reg­geli ködfoltok eltű­nése után száraz, napközben és éj­szaka derült idő várható. A jellemző hőmérséklet dél­után 19 fok körül alakuL ►13. OLDAL Őszi munkák a házaink táján A föld ásásakor a rögöket nem szabad elegyengetni, mint tavasszal szokták. Ezen kívül, hason­ló hasznos tippe­ket kaphatnak a termések tárolásá­ról is. M. OLDAL A hatos lottó 44. heti nyerőszámai 6 9 20 21 27 39 Kertápolásból rendőri ügy TARTALOM MEGYEI TÜKÖR 3 A patkányoktól, a házunk tája ___4 pa rlagidtól vala- ahol élünk 5 mint a sok gaztól GAZDASÁG 6—7 akart megszaba- _ . _ ... f , , KOZELET 8 dulm egy abadsza--------------------------­ló ki hölgy, amikor sport---------9—M ráhívták a rendőrö- műsor 12 A szelevényi emlékpark avatásán a megjelentek koszorúkat, virágokat mécseseket helyeztek el a Lükő Zsolt emlékére állított táblánál EGY PERCBEN Elvitték minden idők negyedik legnagyobb nyereményét Van telitalálatos szelvény az ötös lottón. Az egyetlen nyertes szelvényért 2 milliárd 310 mil­lió 384 ezer 275 forintot fizet­nek, ami Magyarország ötöslot- tó-történetében a negyedik leg­nagyobb nyeremény. Utoljára 24 héttel ezelőtt volt telitalálat az ötös lottón, vagyis a mosta­ni nyeremény 23 héten át hal­mozódott. Az ötös lottó történe­tében ez a nyeremény a 427. te­litalálat. A rekordösszeget érő számokat 2003 novemberében húzták ki, akkor 5 milliárd 92 millió forintot ért a telitalálatos szelvény. A nyertesnek 90 na­pon belül kell jelentkeznie a nyereményért, amelyet legko­rábban a sorsolást követő har­madik hét keddjén utal a Sze­rencsejáték Zrt. ■ Nem fenyeget tömeges csődhelyzet két. ►ö. OLDAL SZOLGÁLTATÁS 13 írjon nekünk, hívjon bennünket! Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/3379-639 Terjesztés: 7.30-16.00 tel.: 06-80/200-690 16 óra után: 56/516-703 üzenetrögzítő Információs és szórakoztató portál: www.szoljon.hu szoljon@szoljon.hu SZÓVÁ TESSZÜK Mindenszentek napja, vidéki kis te­mető. A kapuban, ahogy ilyenkor szo­kás, sok virágárus kínálja a portéká­ját. Egyikük, amikor meglát egy isme­rősfiatalembert, hirtelen felkiált: „Szevasz, Lacikám! Tedd már ezt rá Károlyra!” - és kikap a virághalom­ból egy csokor krizantémot, és át­nyújtja azt a meglepett fiatalember­nek. Aki aztán valószínűleg el is he­lyezte azt Károlyon (vagyis a sírján). Hiába, a munka, az elfoglaltság, a bevétel kényszere nagy úr. íme, még egykori ismerőseinkre, szeretteinkre sem jut idő. Vagy legfeljebb csak „átu­talással”... (B. Gy.) Szolnok, Batthyány utca 8. Tel.: 56/419-011 Nyitva mindennap 8-21-lg Pénznem (1 egységre) Vétel Eladás EUR 252,0000 262,9000 USD 196,0000 205,9000 SKK 8,1000 8,8500 Közülieteket is kiszolgálunk! érvényben: 2008. november 2. Lükő Zsolt hitt abban, hogy ma­gyar katonának lenni kivételes ajándéka a sorsnak. Az élete volt a Mi­8T helikopter, amely 2008 januárjának utolsó nap­ján a halálát okozta. Rá emlé­keztek Szelevényen az elmúlt héten pénteken, ahol emlékpar­kot avattak és emléktáblát állí­tottak fel a tiszteletére. A kato­na a 2006-os árvíz idején bajtár­saival együtt védte a községet, neki is köszönhető, hogy az nem pusztult el. Az ünnepsé­gen a hősi halált halt hadnagy szülei is jelen voltak, oldal Több helyen razziázott a rendőrség akció A szolnoki ellenőrzés következtében szabálysértési eljárás indult Péntek este tíz órától hajnali kettőig egyenruhások lepték el a szolnoki szórakozóhelye­ket előre tervezett akció kere­tében. A fiatalkorúak által oly gyakran látogatott diszkók, kocsmák voltak az ellenőrzés célpontjai. A razzia során hat helyszínen közel félszáz sze­mélyt igazoltattak, többnyire 16 és 24 év közöttieket. Vol­tak, akik ellen szabálysértési eljárás is indult. Sőt, akadtak olyanok, akiket az egyenru­hások már nem először iga­zoltattak. ^2. OLDAL Megszorítás lesz, de az önkor­mányzatoknak a jövő esztendő­ben a bürokrácián kell spórol­ni és nem a demokrácián, nyi­latkozta lapunknak Gyenesei István szakminiszter. 2009-ben egy, a költségvetés tervezeté­hez készült módosító indítvány szerint 153 milliárd forinttal kevesebb pénz szerepelhet a te­lepülések támogatására, mint ahogy eredetileg tervezték. A miniszter elmondta azt is, egy felmérés szerint túlzóak azok a vélemények, amelyek töme­ges önkormányzati csődökről vizionálnak. ►e. oldal ZÁLOGHITEL FOLYÓSÍTÁS ÉKSZEREKRE (fittHtf o-s arany ékszer ke (/rezét áron 5000 Szolnok Baross u. 49., Tel.: 56/41 1-704 BAV BIZOMÁNYI KERESKEDOHAZ ES ZÁLOGHITEL ZRT. Eldőlt: bontják a Damjanich uszodát Pénteken délelőtt Szalay Fe­renc, szolnoki polgármester tár­gyalást folytatott a Damjanich uszoda helyén megvalósuló szálloda-fürdő beruházása kap­csán. A debreceni székhelyű Nívó-Generál Kft. cégvezetése megerősítette a városnak, a te­lek megvásárlására, és az épí­tésre vonatkozó korábbi szán­dékát. Ezek szerint a befektető vállalja, hogy a közeljövőben Szolnoknak átutalja a megálla­podásban szereplő közel 500 milliós vételárat, illetve annak késedelmi-kamatterheit A Ní­vó-Generál Kft. jelenleg várja a bontási engedélyt, amelynek kézhezvétele után kezdi meg a munkálatokat. «M. G. Vége 3 Szünetnek. Szinte nyárias melegben telt az őszi szünet na­gyobbik része. Ez meg is látszott a játszótereken és sportpályákon, hi­szen még tegnap is tele voltak gyerekekkel. Felvételünk a szolnoki Buzgár Rolandot örökítette meg, amikor kerékpárjával ugratott. *t I í i I NYAKÓ JULI A FŐSZEREPLŐ A MARIO, A VARÁZSLÓBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom