Új Néplap, 2008. augusztus (19. évfolyam, 179-203. szám)

2008-08-07 / 184. szám

ÚJ NÉPLAP - 2008. AUGUSZTUS 7., CSÜTÖRTÖK SPORT A viadal legjobb meccsét vívta a herényi ketrecharcos Romániában, Constantában ren­deztek nagyszabású nemzetközi tornát a ketrecharc művelői szá­mára. A 80 kilogrammosok ka­tegóriájába nyolc harcos kapott meghívást, köztük két magyar fiú. Soltész László mellett a ma­gyar bajnokság második helye­zettje, a jászberényi Polgár Nor­bert lépett közönség elé. A ren­dezők elmondása szerint az ed­digi legerősebb mezőny jött ösz- sze, melyben nem a mi fiaink számítottak az első számú esé­lyesnek. Az idősebb Polgár fiú, Norbert nem a legideálisabb kö­rülmények között készült a via­dalra, hiszen csupán az indulás előtti napon derült ki, hogy utaz­hat a megméretésre, ráadásul edzője sem tudott vele tartani Romániába. Ő azonban elutazott és a torna legjobb mérkőzését vívta. Egy jól irányzott balegye­nessel már az első menetben el­törte ellenfele orrát, aki csak a ketrecnek köszönhetően tudott talpon maradni. A következő, mindent elsöprő Polgár támadás azonban már földre vitte a meg­szédült riválist. Hosszas föld­harc alakult ki, melynek a bíró vetett véget azzal, hogy orvosi vizsgálatnak vetette alá a torna nagy esélyesének kikiáltott ha­zai kedvencet. A nézők tátott szájjal szemlélték, amint a törött orrot visszahelyezte a doktor he­lyére, majd tovább engedte a küzdelmet. Sajnos Norbi nem tudta kihasználni házigazdája sérülését, s belement egy igazi adok-kapokba. A hajrában aztán benézett egy karfeszítést, és ez­zel vereséget szenvedett. ■ Gelei J. Pályára lépnek a megyei focicsapatok Bár csak a jövő héten rajtolnak a megyei labdarúgó-bajnoksá­gok, régiónk csapatai nem ma­radnak „munka” nélkül már most szombaton és vasárnap sem. Megkezdődik ugyanis a Magyar Kupa megyei selejtező­sorozata, melynek során a me­gyei első, másod-, és harmadosz­tály együttesek lépnek pályára. Az első fordulóban a Nagykörű gárdája az erőnyerő. ■ Eremre hajt a gólkirálynő Peking 2008 A női pólósok kevesebb teherrel indulnak útnak Bár közhelyesen hangzik, a vízilabda valóban ha­gyományos magyar sport­ág, amelyben a pekingi játékokon is valós esé­lyekkel pályázik az ér­mes helyezésekre mind női, mind férfi válogatot­tunk. A hölgyek nemzeti csapatának egyik kulcs­embere a szolnoki szár­mazású Drávucz Rita. Gönczöl Gábor Rita először az úszással próbálkozott, a kilencvenes évek közepén azonban meg­szűnt Szolnokon az úszó- szakosztály, így átpártolt a ví­zilabdához. Ekkor még nem tudhatta, milyen pályafutás áll előtte a pólósok táborában, a te­hetsége azonban rövidesen meg­mutatkozott: előbb Kecskemét­re, majd Szentesre került. A több poszton is jól használható játé­kos évről évre mind meghatáro­zóbb tagjává vált a Csongrád me­gyei együttesnek, amellyel 1997- től 2000-ig négy magyar bajno­ki címet, illetve egy kupagyőzel­met is begyűjtött. Az eredmény­lajstrom tükrében nem megle­pő, hogy az ezredfordulón több csapattársához hasonlóan Rita is légiósnak állt: Olaszországba szerződött, ahol a világ legerő­sebb bajnokságában bizonyítha­tott. Előbb a Lerici, majd az Oriz- zonte Catania csapatát erősítet­te, végül Firenzében kötött ki: immár negyedik éve a Fiorenti- na WP játékosa. Klubjaival öt­ször szerzett bajnoki címet Itáli­ában, három alkalommal a góllö­vőlista élén is végzett. Közben alapemberévé vált az utóbbi években sok változáson átesett magyar válogatottnak is, mellyel nyert világ- és Európa-bajnoksá- got is, ám az olimpiai érem még hiányzik a tarsolyából. Ritát az elutazás előtt értük utol.- A hollandok, az ausztrálok és a görögök egyaránt nehéz el­lenfelek lesznek a pekingi cso­portküzdelmek során. Ön kit tart a legerősebb vetélytársnak?- A hollandok egy évvel ez­előtt nagyon erősek voltak, ha az olimpián a 2007-es formáju­kat tudják mutatni, mindenkire veszélyesek lehetnek. Az auszt­rálok igazi erővízilabdát játsza­A világ- és Európa-bajnok Drávucz Rita (labdával) több mint tíz esztendeje a magyar csapat egyik kulcsembere nak, a fizikai szempontokat fi­gyelembe véve ellenük vívhat­juk a legkeményebb csatát. Úgy gondolom, a görögöket taktikus és fegyelmezett játékkal meg fogjuk verni.- Lehet, a következő csak egyéni meglátás, de önöknél, a női válogatottnál valahogy nincs az a nagy elvárás, az a győzelmi kényszer, mint a férfiaknál. — A fiúk esetében ez legin­kább a népszerűség átka. Ben­nünket kevesebben várnak a dobogó legfelső fokára, így nem csak az aranyérem számítana A női vízilabda-válogatott menetrendje augusztus ii„ 7.00: Magyar- ország-Hollandia augusztus 13., 7.00: Ausztrá- lia-Magyarország AUGUSZTUS 15., 11.00; Ma- gyarország-Görögország A csoportok első helyezettjei az elődöntőbe jutnak, a máso- di és harmadik helyezettek ke­resztbe játszanak ugyanezért. Az elődöntőket augusztus Iá­én, a döntőt 21-én rendezik. sikernek, a női csapat kapcsán többen örülnének egy dobogós helyezésnek is. Az athéni hato­dik helynél mindenképpen elő­rébb szeretnénk végezni.- Miben kell előrelépniük a Malagában látottakhoz képest?- Azt kell mondjam, szinte mindenben. Legfontosabb az emberelőnyös támadójáték, il­letve az emberhátrányos véde­kezés. Előbbiben az Eb óta so­kat fejlődtünk, több új taktikai elemet is kipróbáltunk, ame­lyek talán jobban is mennek a spanyolországi figuráknál. Re­méljük, a hollandok elleni nyi­tómérkőzésig sikerül tökéletes­re csiszolnunk. OLIMPIAI HÍREK Janics Natasa duplázásra készül az Athénban kétszeres baj­nok kajakos lanics Natasa az idei, pekingi játékokon is két számban indul, annak ellenére, hogy egyéniben nem ő képviseli Magyaror­szágot Kínában. Kovács Ka­talinnal szeretné megvédeni címét, és négyesben is olim­piai babérokra tör. A pekin­gi ötkarikás játékok síkvízi kajak-kenu versenyei au­gusztus 18-án kezdődnek. Cseh Laci lehet az első érmesünk az úszó Cseh László lehet az első magyar érmes Pe- kingben. Bár aranyat is nyerhet, reálisan azonban a harmadik hely várható el tőle 400 méter vegyesen. Erről Kiss László szövetségi kapitány beszélt a tévé reg­geli műsorában a kínai fő­városból bejelentkezve. A nyitónapon Csehen kívül Kis Gergő mutatkozik még be a hosszabbik vegyes úszó távon, s ugyanebben a számban rajtol a szombati előfutamokban Hosszú Ka­tinka és Jakabos Zsuzsanna is. Kikaptak kéziseink Kazahsztántól A magyar női kézilabda-vá- logatott, miután kedden 28- 26-os vereséget szenvedett Kínától, egy nappal később 30-26-ra kikapott a kazah csapattól az olimpia teszt­mérkőzésén. Az első félidő­ben még jó produkciót nyúj­tott a csapat, a folytatásban viszont bosszantóan rosszul játszottak a lányok. Kapkod­tak és szétesett védekezé­sük. Ez a teljesítmény egy­általán nem jó előjel három nappal a rajt előtt. Hat aranyérmet vár a MOB elnöke Schmitt Pál továbbra is tart­ja év eleji jóslatát, miszerint a piros-fehér-zöld küldött­ség hat aranyérmet nyerhet a pekingi olimpián. A MOB elnöke ugyanakkor abban bízik, hogy egy sikeres öt­karikás szereplés ismét fel­hívja a figyelmet arra, men­nyire alulfinanszírozott a magyar sport. Apró nyilakkal játszanak a Baglyok darts Szombaton nyílt versenyt rendeznek a sportág szolnoki hódolói Gőzerővel készülnek a Főiskola VSC pólósai A darts angol eredetű játék és sport, melynek során apró nyilakkal dob­nak egy kör alakú céltábla különböző pontértékű szektoraira A Szolnoki Baglyok SE elneve­zésű klub eddig csak a kosárlab­dacsapatáról volt ismert, ame­lyik az NB Il-es bajnokságban is vitézkedett. Ezután már a darts- játékosaikról is nevezetesek le­hetnek a Baglyok, hiszen szom­baton már nyílt versenyt is ren­deznek, melyre a 70/201-1734- es telefonszámon lehet jelent­kezni. A klub szakosztályveze­tője nem más, mint Kovács Ist­ván, alias Isu, aki sokszoros ma­gyar bajnok és csúcstartó, válo­gatott magasugró volt, és emel­lett az SZTE és Baglyok kosara­sai között centerkedett. Nem mellesleg a A Szolnoki Olaj ko­sárszurkolóinak egyik vezér­alakjáról van szó.- Hónapok óta szervezzük a csapatot, egyelőre amatőr szin­ten folyik a játék, ám szeptem­bertől már a honi pontvadászat­ban is részt veszünk. Az edzé­seket és a versenyeket Szolno­kon, a Kertvárosban lévő egyik sörözőben tartjuk, ahol min­dennap lehet gyakorolni a steel, illetve gépi (soft) játékot. A darts kortalan játék, csak egy kis ügyesség és hidegvér kell hozzá. Szombaton egy újabb nyílt versenyt szervezünk, melyre várunk minden érdek­lődőt. Aki úgy gondolja, hogy nem száll be a viadalba az egy frissítő ital társaságában druk­kolhat a résztvevőknek. Sőt ígé­retünk van arra, hogy váloga­tott játékosok is elindulnak a vi­adalon. Komoly terveink van­nak a sportágban az ország egyik menő dartsklubjai közé akarunk tartozni - mondta Ko­vács Isu. ■ Varga Cs. Férfi és női pólós válogatottunk már Pekingben várja a rajtot. Azért kis hazánkban sem áll meg az élet, momentán a Szolno­ki Főiskola VSC együttese javá­ban készül az október 4-i bajno­ki nyitányra. Miután a klubvezetés július­ban leváltotta Lukács Dénest, az új edző ifj. Cseh Sándor lett. Az általunk beharangozott Ko­vács István, aki a Domino csa­patának hat éven át volt a mes­tere, a hírek szerint majd janu­árban mint szaktanácsadó kap­csolódhat be az érdemi munká­ba. Mint többször is írtuk, játé­kos fronton jelentős változások történtek, hiszen 11 pólós távo­zott, míg nyolc érkezhet állomá­nyukba. Az eddig elkönyvelt tá­vozók közül Hangay Róbert meggondolta magát, mégsem megy az olasz Genovába, és már a felkészülés kezdetén júli­us 28-án csatlakozott társaihoz. A klub egykori saját nevelésű játékosa, Munkácsy Róbert, aki az elmúlt években Szegeden és az olasz Lazióban szerepelt, most a szolnokiak között tré­ningezik, elképzelhető, hogy az elkövetkező évadban a Tíszali getben fog pólózni. Egyébiránt augusztus végén már Szentesen, majd szeptem­ber első hétvégéjén a hazai ren­dezésű felkészülési tornán vesznek részt a főiskolások. ■ V. Cs.

Next

/
Oldalképek
Tartalom