Új Néplap, 2008. május (19. évfolyam, 102-126. szám)

2008-05-02 / 102. szám

Új Néplap TISZTELT HIRDETŐINK, ELŐFIZETŐINK! Legközelebb 2008. május 5-én 7.30-17.00 óráigfogadjuk hirdetési és terjesztési ügyekben tisztelt partnereinket. AZ IDÉN HUSZONÖT ÉVES PÁL UTCAI FIÚK ZENEKAR ÚJ ALBUMMAL ÜNNEPU A JELES JUBILEUMOT ÍNYCSIKLANDÓ OLASZ ETELEKE audreytautou ÉLETRAJZI FILMBEN A FŐSZEREP AZ ASZTALON ► 9. OLDAL JÁTSZIK ► 16. OLDAL Ara: 95 Ft, előfizetve 75 Ft JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP XIX. évfolyam, 102. szám, 2008. május 2., péntek EGY PERCBEN Több pénz a háziorvosoknak Már május közepén megkaphatják az áprilistól járó pluszjuttatásokat az alapellátásban dolgozó orvosok. Az ügy­ben érintettek meglepődtek, de örülnek a hirtelen „talált” pénznek, ►a. oldal IDŐJÁRÁS Ma szaka­dozott felhőzet mel­lett gyakran kisüt a nap, de záporeső előfordulhat A leg­magasabb nappali hőmérséklet 21 fok körül alakuL ►11. OLDAL Újhelyi: Elég a lejáratásokból! így nyilatkozott a posztjáról távozó Újhelyi István ál­lamtitkár, amikor lemondását egye­sek összefüggésbe hozták a Zuschlag- üggyel. ► 7. OLDAL Nem mindenki ünnepelhet Országos szinten a regisztrált munka- nélküliek majdnem fele legalább egy éve keres állást. Az államtól kapott ál­láskeresési járadék azonban töredéke a havi átlagkeresetnek. ^7. oldal MEGYEI TÜKÖR 3 GAZDASAG 6 Játékpisztoly Gyurcsány ellen Budapesten, a vá­rosligeti majálison egy vélhetően ittas férfi kínai gyárt- KOZELET mányú játékpisz- ELETMÓD tollyal próbálta cél-MŰS011; 10 ba venni a kor- szolgáltatás 11 mányfőt>8. oldal sport 13—15 írjon nekünk, hívjon bennünket! Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/3379-639 Terjesztés: tel.: 06-80/200-690, 56/516-703 üzenetrögzítő vagy 30/370-9729 Információs és szórakoztató portál: www.szóljon.bu szoljon@szoljon.hu SZÓVÁ TESSZÜK Egy hároméves kislánnyal sétáltam, akinek nemrég műtötték a száját, és a csúnya seb még igencsak feltűnő volt. A gyerek örült, hogy végre kimozdul­hat a szabadba. Azonban kellemetlen volt számára is, hogy ötpercenként azt hallotta a szembejövő idegenektől, hogy szegénykére biztosan nem vigyá­zott az anyukája, ezért esett el és ütötte meg magát. Nem kezdtem el magya­rázkodni mindenkinek, de bosszantó volt hallani, hogy az emberek gondol­kodás nélkül ítélkeztek, miközben fo­galmuk sem volt arról, hogy valójában mitől is sebes a gyerek szája. (B. B.) COQÚ CPpéiKváKó b&taaS3lesS£a (\i bzoinoK, üannyány uicä o. Tel: 56/419-011 Nyitva mindennap 8-21-ig Pénznem (1 egy «égre) Vétel Eladás . EUR 250,0006 256,5000 USD 150,5000 165,5000 SKK 7,5500 8,1500 Közületeket is kiszolgálunk! Érvényben: 2008. április 30. ■SS55SS5CC sas— 01 Lenin ismét az élen járt május í. A fürediek felidézték a régi mozgalmi hangulatot Tiszafüredről él a legjobb kép megyénk városai közül Vigyázat, könnyen ugorhat a szocpol! változás Két hónapon belül be kell jelenteni a gyermek születését A kisvárosok közül Tiszafüred­ről él az egyik legkedvezőbb kép az országban egy felmérés szerint. Szolnok viszont a me­gyei jogú városok között sereg­hajtónak bizonyult a város- imázs-toplistán. A megyei jogú városok között a legjobb kép egyébként a korábban acélvá­rosnak nevezett Miskolcról, il­letve Szegedről és Debrecenről rajzolódott ki. ►a. oldal A MAV-Mondi újabb győzelme, kosárvereségek Szerdán nagyüzem volt a ko­sárcsarnokokban és a futball- , pályákon. Kosárcsapataink i már a negyeddöntőknél tar- 1 tanak. Az Olaj, bár vezetett P is Pécsett, a végén mégis a hazaiak örülhettek 85-75-ös győzelmüknek. A szolnoki höl­gyeknek sem sikerült a bravúr, mert 71-57-re kikaptak Szege­den. Az Olaj szombaton, a höl­gyek vasárnap javíthatnak mérlegükön. A labdarúgó NB II-ben a Szolnoki MÁV-Mondi az Orosháza elleni 1-O-val meg­szerezte 18. győzelmét. Ám négypontos hátránya nem csökkent a listavezető Kecske­méttel szemben, amely tegnap este 2-1-re nyert a Ferencváros otthonában. ■ Varga Cs. Különleges és látványos, úgynevezett retromajálist rendeztek tegnap Tiszafüreden. A rendszerváltás előtti évek-évtizedek hangulatát felidézve, (de persze nem nosztalgiázva) Lenin-, Marx- és Kádár-képekkel, korabeli zászlókkal, kisdobos és úttörő nyakkendőben vonultak fel a városban élők, egyedi színfoltot teremtve a Halas téren. A nap folyamán egyébként megyeszerte színes, érdekes programok szórakoztatták a majáliso- zókat, Tomajmonostorán pedig közel ötezer adag gulyással vendégelték meg a környék népét. KÉPÖSSZEÁLLlTÁSUNK A 2. OLDALON. Rosszul járhat az a házaspár, amely megelőlegező kölcsönt, azaz „bevállalós szocpolt” vesz fel, de elfelejti bejelenteni gyer­Területalapú támogatás: a hét végén is igényelhető Megyénkben az elmúlt évek­ben hektáronként mintegy 36 ezer forintnyi területalapú tá­mogatást könyvelhettek el a gazdák és a gazdálkodószerve­zetek. Az európai uniós és a nemzeti alapokból idén is ha­sonló összegre számíthatnak a jogosultak. Ahhoz azonban, hogy minden az előírt menet­rend alapján történjen, május 15-éig be kell nyújtaniuk az igényléseket a gazdálkodóknak - tudtuk meg a megyei mező- gazdasági szakigazgatási hiva­tal főigazgatójától. Gombár Mi­hály elmondta, az elmúlt esz­tendőkben 11 ezer gazdálkodó vagy szervezet kapott támoga­tást megyénkben. Eddig a ter­mőterület mintegy húsz száza­lékára érkezett igénybejelen­tés, ami azt mutatja, hogy a na­gyobb cégek sem kapkodják el az igénylés beadását. A kilenc­ezer kistermelő közül eddig hatezer-ötszáz jelezte kérését. Az idő azonban sürget, hi­szen ha valaki kicsúszik a má­jus 15-ei határnapból, csak le­vonásokkal terhelten kaphatja meg a területalapú támogatást. Ezért a falugazdászok és a ka­marai tanácsadók ezen a hét­végén szombaton és vasárnap is várják a gazdálkodókat, le­hetőséget teremtve a terület­alapú támogatás igénylésének mihamarabbi benyújtására. ■ Bakos Cs. sen ki kamatot. Ellenkező eset­ben vissza kell fizetni az állam által addig kifizetett támogatás egy részét. ►ö. oldal Rendőrök versenyeztek. A megyei baleset-megelőzési bizottság ka­ros forgalomirányító versenyt, valamint a járőrgépkocsi-vezető és jár­őrmotoros verseny megyei döntőjét rendezte meg szerdán Szolnokon. Képünk a karos forgalomirányítás egy pillanatáról készült. Jászberényben közel 900 millió jut az utakra Regionális, illetve önkormány­zati keretből az elkövetkező két évben összességében mintegy kilencszázmillió forintot fordít­hatnak Jászberény belső útjai­nak építésére, felújítására, il­letve kerékpárutak kiépítésé­re. Gedei József polgármester, illetve Tamás Zoltán, a város- fejlesztési bizottság elnöke is sajtótájékoztatón számolt be a fejlesztési támogatásokról. A napokban kihirdetett döntés szerint az Észak-alföldi Regio­nális Operatív Program fejlesz­tési kereteiből mintegy kilenc kilométer kerékpárút építésé­re, illetve számos fontos gyűjtő­út felújítás megvalósítására lesz lehetőség. A kerékpárúira 307,8 millió forint támogatást, az útfelújí­tásra 275,3 millió forint támo­gatást nyert pályázat útján az önkormányzat. FOLYTATÁS A 3. OLDALON meke születését. Februárban szigorúbb lett az erről szóló kormányrendelet. Az új sza­bályozás értelmében a gyer­mek születését hatvan napon belül jelezni kell a kölcsönt nyújtó banknak, hogy a költ­ségvetés feleslegesen ne fizes-

Next

/
Oldalképek
Tartalom