Új Néplap, 2008. február 19. évfolyam, 27-51. szám)

2008-02-01 / 27. szám

Ára: 95 Ft, előfizetve 75 Ft az í)j Néplap és az ATI Kft. közös akciójában Részietek a 16. oldalon JELLEGZETES FARSANGI ÉTEL A FÁNK, DE AKI MEGHÍZIK TŐLE, NAGYBÖJTKOR LEADHATJA MAJD FÖLÖS KILÓIT >..oldal XIX. évfolyam, 27. szám, 2008. február 1„ péntek ÉNEKESNŐI OLDALÁT IS MEGMUTATJA FÜR ANIKÓ TALMÁCSI JAVÍTOTT . io. oldal EREDMÉNYÉN EGY PERCBEN Már hetvenegy éve házasok A szajoli 94 éves Házi Gábor és a nála hat esztendővel fiatalabb felesége, Né- gyesi Klára 1937-ben esküdtek. Renge­tegen meg sem érik ezt a kort. Hogy te­lik ilyen sok idő? M. oldal IDŐJÁRÁS Ma mér­sékelt déli szél fúj. Délelőtt napos, később fel­hős idő lesz. A hő­mérséklet délután 6 fok körül alakul. ►11. OLDAL Gondban a mezőgazdaság A gazdák az állam­tól remélnek a föld­jük érdekében tá­mogatást. Nincs tartalékuk, így pe­dig nehezen tudnak megélni, ►s.oidal Vasutassztrájk kezdődött Ma sztrájkba kezdtek a vasutasok. Ha megegyeznek a felek, vonalanként két- két vonat jár, ha nem, akkor egy sem. A MÁV szerint azonban irreális a szak- szervezetek bérkövetelése. ► 7. OLDAL Nyolcvan hallgató dönt Mintegy 80 film és média szakos hall­gató dönt az évti­zed legjobb ma­gyar filmjéről a 39. Magyar Filmszem­lén. ►10. OLDAL MEGYEI TÜKÖR 2 AHOL ÉLÜNK ____5 GA ZDASÁG 7 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD________? MŰ SOR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 15 ÍRJON, HÍVJON Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/3379-639 Terjesztés: 7.30-16.00 tel.: 0&80/200690 16 óra után: 56/516-703 üzenetrögzítő Információs és szórakoztató portál: www.szoljon.hu szoljon@szoljon.hu SZÓVÁ TESSZÜK Egy buszon utaztam Szolnokon, ame­lyen alig akadt ülőhely, nagy volt a tö­meg. Egy fiatal hölgy szinte mozdulat­lanul üldögélt, nem adta át a helyét a mellette álló idős nőnek. A néni kis idő elteltével mérgesen rá is mordult. Való­színűleg még tovább méltatlankodott volna, ha a közelben állók nem közük gyorsan, a hölgy három hónapos kis­mama és csak azért nem állt fel, mert rosszul volt, az ájulás környékezte. A néni bizonyára azt hitte, hogy csak egy mások iránt közönyös fiatallal van dol­ga. Lehetséges. De a hangnem akkor is lehetett volna kicsit kedvesebb. (B. B.) Szolnok, Batthyány utca 8. Tel.: 56/419-011 Nyitva mindennap 8-21-ig Pénznem (1 egységre) Vétel Eladás EUR 254,0000 261,9000 USD 170,0000 176,9000 SKK 7,3500 7,9000 Közületeket is kiszolgálunk! Érvényben: 2008. január 31. Tragikus helikopter-bal­eset történt csütörtökön kora este a Törökszent- miklóstól alig nyolc ki­lométerre fekvő Óhal- lán. Az MH 86. Szolnok Helikopterbázis heli­koptere négyfős sze­mélyzettel a földnek csapódott, majd kigyul­ladt. A kiérkező men­tők két súlyos, életve­szélyes és egy köny- nyebb sérültet találtak, majd negyedórás kuta­tás után a roncsok kö­zött megégve rábuk­kantak a személyzet negyedik tagjának holt­testére is. Este 18 óra 19 perc­kor a Szolnok Helikop­terbázis állományába tartozó Mi-8-as típusú helikopter kiképzési feladat végrehajtása közben Törökszentmik- lóstól nyolc kilométerre északra, Óballán, lakott területen kívül, kijelölt gyakorlóterepen föld­höz csapódott, majd ki­gyulladt. Először a rendőrség zárta le a te­rületet, majd a honvéd­ség nyilvánította kato­nai területté a baleset helyszínét. Több tucat tűzoltó- és mentőautó érkezett az egysávos aszfaltúton az óballai tragédia színhelyére, majd valahogy átvere­kedve magukat az ár­kon, igyekeztek a szán tóföldön a lehető legkö­zelebb kerülni a becsa­pódás helyéhez. A rendőrök, katonák sen­kit nem engedtek a roncsok közelébe. A közelben azért sike­rült megtudnunk újabb részleteket a balesetről. A kiképzőrepülést végző csapatszállító helikopter csak a földhöz csapó- dást követően, a szét­fröccsenő üzemanyagtól lobbant lángra. A heli­kopter egyébként a gát­oldalnak csapódtak. A kutatás során előbb két súlyos, életveszélyes, majd egy könynyebb sé rültet találtak. Ám a roncsok között végül egy összeégett holttest­re is rábukkantak. A balesetet szenvedett há rom katonát a megyei Hetényi Géza Kórházba szállították. — Egyikük súlyos mellkasi sebek, bordatö rés mellett vállsérülést szenvedett, és az inten­zív osztályon ápolják. A másikuk égési sérülése mellett az art: és kopo­nyacsont roncsolódása súlyosabb, őt nagy való­színűség­gel még az éjszaka folyamán a budapesti Honvéd Kór­házba kell szállítanunk - tudtuk meg dr. Séllei- né Márki Máriától, a Hetényi Géza Kórház fő­igazgatójától. A baleset hírére Sze­keres Imre honvédelmi miniszter és Havril András vezérkari főnök azonnal a helyszínre utazott. A baleset körül­ményeit a honvédség szakértők bevonásával egész éjszaka vizsgálta. ■ Géléi József 1998. július 4. — A szabad­szállási városi nap alkalmá­ból tartott bemutatón, manő verezés közben lezuhant egy Zlin-142 típusú kétszemé­lyes oktatógép. A gépen tar­tózkodó két személy ször­nyethalt. A gép a lakott terü­lethez közel, lángolva csapó­dott a földbe, de más sérü­lés nem történt. 1998. JÚLIUS 23. - Kecske­méten az augusztus 22-23-i nemzetközi repülőnap előké­születeiről tartott szakmai sajtóbemutatón lezuhant egy MiG-29-B típusú va­dászrepülőgép. Az első osz­tályú vadászpilóta életét vesztette. Ez volt az első az 1993-ban Magyarországra érkezett 28 darab MiG—29- es közül, amely lezuhant. 1999. június 3. - Kiskunha­las térségében műszaki meghibásodás miatt kény­szerleszállást kellett végre­hajtania a Magyar Honvéd­ség egyik Mi-24-es helikop­terének. A kényszerleszállás közben senki nem sérült meg, és anyagi kár sem ke­letkezett. 2001. április 12. - Kiképzés közben összeütközött két Mi-24 típusú katonai heli­kopter a Veszprém megyei Gyutafirátót térségében, a Magyar Honvédség központi gyakorlóterén. A gépek kény­szerleszállást hajtottak vég­re, amely során az egyik he­likopter kigyulladt. Két kato­na meghalt, ketten megsé­rültek. 2002. október 29. - Műsza­ki hiba miatt Kassa közelé­ben lezuhant egy szlovák fel­ségjelet viselő Albatros L—29 típusú gyakorló repülőgép, de a gép két magyar pilótája katapultált, és sérülés nél­kül ért földet. A magyar pi­lóták a kassai Stefánik Re­pülőakadémián továbbkép­zésen vettek részt. Egy Mi—8-as típusú gép zu­hant le Óballán. Ez egy két- r hajtóműves helikopter, mely akkor is a le­vegőben marad, ha az egyik hajtómű leáll. A sorozat- gyártás kezdete óta mintegy hétezer darab készült belőle és a ke­let-európai országok mellett ez a típus teljesít szolgálatot többek között Afganisztán, Pakisztán és Vietnam légerejénél is. 2003. november 13. - Szol­noktól északra, Tiszagyenda mellett kiképzési repülés közben lezuhant a honvéd­ség egyik Jak-52 típusú gya­korlógépe. A bő négy eszten­deje történt balesaetben a két pilóta életét vesztette. A tragédiát a vizsgálatok sze­rint nagy valószínűséggel a motor túlzott lehűlése, valamint porlasztójának el­jegesedése okozta. 2005. május íi. - Lezuhant egy MiG-29-es vadászrepü­lőgép Kecskeméten - lakott területen kívül - gyakorlóre­pülés közben, miután repü­lés közben leállít a repülőgép egyik hajtóműve. A pilóta katapultált. < FORRÁS: WWW.FN.HU i I A

Next

/
Oldalképek
Tartalom