Új Néplap, 2008. január (19. évfolyam, 1-26. szám)

2008-01-02 / 1. szám

Apróhirdetéseit g| feladhatja || telefonon is hétfőtől péntekig 7.30 - 17.00 óráig a az 56/516-716-os II telefonszámon. M ) í)j Tiépiap KOVRIG ÁKOS KUNHEGYESRŐL INDULVA LETT PROFI LABDARÚGÓ, ÉS AZ OSZTRÁK MATTERSBURGBAN JÁTSZIK .«.oldal Ara: 95 Ft, előfizetve 75 Ft XIX. évfolyam, 1. szám, 2008. január 2., szerda JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP MAROKKÓ, AHONNAN AFRIKA A SZÍNEIT MERÍTI ► 9. OLDAL A BUNDÁK ELLEN ► 16. OLDAL EGY PERCBEN IDŐJÁRÁS Ma foly­tatódik a borult hideg idő. Elszórtan havazás is lehel A jellemző hő­mérséklet-2 fok kö- rriililesz. ►11. OLDAL Mit vár az idei esztendőre? Megyénkben élő is­mert embereket kérdeztünk arról, hogy milyen vára­kozással tekinte­nek a 2008-as esz­tendő elé. ►2. OLDAL Négy keréken az év vállalkozója Igencsak nehez esztendőt tudhatnak maguk mögött az autókereskedők. Jac- kanin József, a szolnoki Suzuki Alfa Kft. ügyvezető igazgatója mégis most lett az ev vállalkozója. A Tisza vize jutna a tóba? A karcagi Tégla­gyári tóba szeret­nék elhozni a Tisza vizét, így elősegít­ve a horgászturiz­must a nagykun városban>5. oldal ►4. OLDAL ■ HI—VWIIWTM—BM— TARTALOMÉ MEGYEI TÜKÖR 2 AHOL ÉLÜNK 5 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 MŰSOR ÍO SZOLGÁLTATÁS 1 1 SPORT 15 Sólyom reménye: szolidaritást! A köztársasági elnök újévi köszöntőjé­ben olyan uniós országok példájára hi­vatkozott, amelyeknek sikerült az alap­vető célok megvalósításával kilábalni­uk nehéz helyzetükből. ►8. oldal írjon, hívjon Vidám búcsú az óévtől mulatság Szolnokon a Kossuth tér avatását is megtartották A havas, hideg idő ellenére is sokan búcsúztatták a 2007-es évet a szolnoki Kossuth téren , ahol változatos programok és jó hangulat volt a jellemző Újabb évet hagytunk magunk mögött. Szilveszter napján a legtöbben örömmel vártuk a 2008-as évet. Mintha Holle anyó kirázta volna tollas pár­náját: szakadó hóesés, fehér táj és utak. Mindez azonban nem tántorította el azokat, akik a szolnoki Kossuth téren bú­csúztatták az évet. Mínusz fo­kok ide vagy oda, a hangulat nem volt fagyos. Ellenkezőleg. Ahogy telt-múlt az idő, és köze­ledett az éjfél, egyre többen let­tek a városháza előtt. FOLYTATÁS A 3. OLDALON Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/3379-639 Terjesztés: 7.30-16.00 tel.: 0580/200-690 16 óra után: 56/516-703 üzenetrögzítő Információs és szórakoztató portál: www.szoljon.hu szoljon@szoljon.ho SZÓVÁ TESSZÜK Megjött a jelentősebb mennyiségű hó, és vele a gond és probléma. Már ami az eltakarítását illeti. Mondjuk Szol­nok járdáin, gyalogos-átkelőhelyeinél. Ez utóbbiaknál, a zebráknál, ugyanis valahogy mindig úgy sikerül a hóhá­nyás, hogy oda halmozzák fel a ren­geteg havat. Ami aztán harci aka­dályt képez a túloldalra átkelni pró­báló gyalogos számára. Arról nem is beszélve, hogy ott a lucskos hólébe legalább bokáig süpped a szerencsét­len járókelő, aki utána átázott cipő­ben, cuppanós léptekkel rögzíti a tényt, miszerint megint ő lett a hócsa­ta vesztese. (B. Gy.) Szolnok, Batthyány utca 8. Tel: 56/419-011 Nyitva mindennap 8-21-ig Pénznem (1 egységre) Vétel Eladás EUR 250,0000 256,5000 USD 169,0000 175,0000 SKK 7,2500 7,8000 Közületeket is kiszolgálunk! Érvényben: 2007. december 31. A havazás megnehezítette a közlekedést Az óév utolsó és az új év első napján megyeszerte nagyobb mennyiségű, mintegy 10-20 centiméter hó hullott. Mint azt az Útinformtól megtudtuk, az Alfóldön a főutak havasak, hó­kásásak, de mindenütt járha­tók. A mellékutak viszont sí­kosak, latyakosak. Szolnok főbb útjai tiszták, járhatók, ám a mellékutcák na­gyobb részén autóval nehezen lehet közlekedni. Azokon csak kevés helyen takarították el a havat. A járdák a legtöbb he­lyen jól járhatóak. A szilveszter éjszaka és az új év első napja ennek ellenére nyugodtan telt. A rendőrségtől és a megyei ka­tasztrófavédelmi ügyelettől ka­pott információk szerint a szol­noki volt szovjet laktanya terü­letén kigyulladt raktárépüle­ten kívül csak kisebb műszaki mentéseknél volt szükség a szakemberekre. Néhány autó árokba csúszott, de személyi sérülés egyik esetben sem tör­tént. A szolnoki mentőszolgá­lat vezetőjének elmondása sze­rint senki nem szenvedett pe­tárda, illetve tűzijáték okozta sérüléseket. ■ N. I. A 2007-es rali-világbajnoki címünket igazi bajnok ajánlattal ünnepeljük! UU5C Uj szénié ÁFA? MOST 20% HELYETT 0% Januárban a 20%-os ÁFA mértékének megfelelő kedvezménnyel juthat minden új Citroén személyautóhoz. A Beriingo és Xsara Picasso modellekre ráadásul még a regisztrációs odót is mi fteetjiife ön helyetti CITROÉN (SARA PICASSO CITROÉN finanszírozás A kedvezmények az akcióban részt vevő márkakereskedésekben érvényesek 2008. január 1-jétól a késztet erejéig, de legkésőbb 2008. január 31-ig bezárólag; a természetes személyek által leadott ügyfélmegrendelésekre vonatkozóan. Az akciós ajánlatok inas kedvezményekkel nem vonhatók össze! A kedvezmény mértéke az opciók nélküli, aktuális lista­árból értendő. A képen látható autók illusztrációk. Jelen hirdetés nem minősül ajánlatnak; a változtatás jogát fenntartjuk. BODEX SZERVIZ KFT. 5000 Szolnok, Thököly út-Városkapu Tel.: 5&512-744 CITROÉN TRUKA 5100 Jászberény, Nagykátai út 4/A Tel.: 57/406-906, 503-790 CITROÉN0 fi SEM TODiA ÍróPZÉLNt, Mi MI NDENT TEKÉT ÖNÉRT AöTXOEN Változások tömege zúdul ránk az új esztendővel Az új év nem csak a szokásos áremelkedésekkel köszönt be. Rengeteg jogszabály is megvál­tozik, amely érinti a nyugdíjat, a munkavállalást, az adózást és a különféle családi kedvez­ményeket. Ember legyen a talpán, aki fel tudja sorolni az összes sza­bályt, ami az év elejével meg­változik. Ebben próbálunk meg segíteni összeállításunk­kal. ► 7. OLDAL Áremeléseket hozott a január Mezőtúron is Az idei esztendő Mezőtúron is áremelésekkel indul. A kép­viselő-testület döntése szerint ugyanis a lakossági hulladék- elszállítás díja 7,6 százalékkal, közületi szálh'tás esetében 5,4 százalékkal nőtt. A 120 literes gyűjtőedény egyszeri ürítési díja 290 forint+áfáról 312 fo- rint+áfára emelkedett. A vízdíj 9 százalék, a csatornadíj 12, a környezetterhelési díj 27 szá­zalékkal nőtt. ■ K. Z. E hónaptól megújul a sürgősségi- Jelentős és pozitív változá­sokra lehet számítani január­tól a megyei Hetényi Géza Kór­ház sürgősségi osztályán - tudtuk meg dr. Sélleiné Márki Mária főigazgatótól. A leg­szembetűnőbb újítás, hogy minden érkezőt egy helyen, egykapus rendszerben fogad­nak. A táblák mellett diszpé­cser irányítja a betegforgalmat, és ezáltal a korábbinál sokkal áttekinthetőbbé válik a rend­szer. Január 1-jétől immár ál­landó szakszemélyzet látja el a sürgősségi részleg munkáját. Korábban ugyanis a belgyó­gyászati, illetve traumatológiai osztályról kellett lehívni az or­vost. A változások fontos ele­me, hogy a belgyógyászati ha­tárterületeken dolgozók is részt vállalnak az ügyeletek­ből, és ehhez a munkához úgy­nevezett sürgősségi szorzót rendeltek a kórház vezetői. A betegek januártól már a szak- rendeléseken elvégzett vizsgá­latokról is számlát kapnak. Természetesen ez - mint más kórházi számlák esetében már megszokhattuk — csak a tájé­kozódást szolgálja. ■ Sz. Zs.

Next

/
Oldalképek
Tartalom