Új Néplap. 2007. április (18. évfolyam, 77-100. szám)

2007-04-24 / 95. szám

ÚJ NÉPLAP - 2007. ÁPRILIS 24., KEDD HIRDETÉSEK ÁLLÁST KÍNÁL KECSKEMÉTI munkahelyre 5 + 9 napos mun­karendbe azonnali kezdéssel keresünk ács, kőműves, szerkezetlakatos szakmunkásokat, brigádokat. Igény esetén vidékieknek szállást biztosítunk. Tel.: 76/486-618, 06-70/368- 52-09 Lakóép Kft., Kecskemét, Vasút u. 2-4.-------------------------------------------------------------------------*269527* f A 55 főt foglalkoztató kiszerelő és kereskedelmi cég keres főkönyvelő munkatársat. Az ideális jelélttel szembeni elvárásaink: minimum középfokú szakirányú végzettség, felhasználói szintű számítógépes ismeretek, önálló munkavégzés, minimum 10 évszakmai tapasztalat, mérlegképes könyvelői minősítés. Jelentkezéseiket április 27-ig várjuk % az 5002 Szolnok, Pf.: 52. címre. i V ________________________:J JÁ SZBERÉNYI lakhelyű, számlaképes alvállal­kozókat keresünk állandó éjszakai és nappali munkákra kisteher-gépkocsival, esetleg kombi szgk.-val és éjszaka is megközelíthető garázs méretű raktárhelyiséggel. AZONNALI KEZDÉS­SEL. Jelentkezés 10.00-18.00 között a 06-70- 778-8610 telefonszámon.------------------—-------------------------------------------------*269384* KE CSKEMÉTI munkahelyre azonnali kezdéssel keresünk generál projekt-menedzsert. Felté­tel: minimum 3 év lakásépítészetben szerzett gyakorlat. Tel.: 76/486-618, 06-70/368-52- 09 Lakóép Kft., Kecskemét, Vasút u. 2-4.------------------------------------------------------------------------269528­BE TANÍTOTT munkásokat, fényezőket, villany- szerelőket, lakatosokat, CNC-esztergályost ke­resünk partnercégeink számára. Érd.: Trenk- walder-Multiman Kft., Szolnok, Bercsényi utca 10. Tel.: 56/510-950.------------------------------------------------------------------------*269737* GI PSZKARTONOZÁSBAN önállóan dolgozni tudó alkalmi munkavállalót keresek. Érd.: 06- 70/385-1398. —--------------------------------------------------------:----------*269562* BÚ TORGYÁRTÓ cég területi képviselőt keres. Fizetés fix + jutalék. Érd.: 70/932-9153. *260615* GYERMEKÉLELMEZÉSBEN jártas szakácsot ke­resek, lehetőleg hölgy személyében. Érd.: 30/372-2188.------------------------------------------------------------------------*269692* SZO LNOKI, belvárosi vendéglátó egységbe yakképzett pultost és lehetőleg, fiatal konyhai kisegítőt keresünk. 30/913-6501.--------------- *269712* TI SZAFÖLDVÁRI autószalonunkba autóvillamossági szerelőt keresünk felvételre. § Érd.: 56/471-908, 56/570-545. | LEHETŐLEG megváltozott munkaképességű va­gyonőröket alkalmaznánk Mezőtúr, Kunhe­gyes, Törökszentmiklós, Kétpó, Abony, Szolnok körzetéből. Tel.: 70/6350-542.-------------------------------------------------------------------------*269729* 8 FELVESZÜNK 1 fő kőművest és 1 fő burkol­ni tudó kőművest. Tel.: 06-30/9283-607.-----------------------------------------------------------------------*269706* KŐ MŰVESEKET, és segédmunkásokat felve­szek. 06-20/9239-642.-------------------------------------------------------------------------*269744* 8 AZONNALI kezdéssel segédmunkásokat kere­sek, 2 hetenkénti fizetéssel. Tel.: 20/322-2943.-------------------------------------------------------------------------*269715* OPAR Kft. (Martfű) esztergályost (CNC-), ma­róst, horizontost, villanyszerelőt keres. Bérezés megegyezés szerint. Érd.: 30/339-1108.------------------- *269533* SZOLNOKI kft. bér- és munkaügyi előadót ke­res. Érd.: 30/5375-877.-------------------------------------------------------------------------*269720* TÁRSKERESÉS KEDVES, csinos, 30-as hölgy tartós kapcsolat­ra társat keres. 06-30/251-2470.------------------------------------------------------------------------*256836* 8 TÁRSKERESŐ nagy ügyfélkörrel, azonnali ajánlattal. 56/424-112, 30/2077-365.------------------------------------------------------------------------*257301* 29 ÉVES, yoke, sportos alkatú lány tartós kapcsolatra társat keres. 06-70/284-6171.------------------------------'-----------------------------------------*258074* FŐ ISKOLÁS, csinos lány tartós kapcsolatra tár­sat keres. Tel.: 70/250-6924.------------------------------------------------------------------------*258684* CS INOS, főiskolás lány komoly kapcsolatra tár­sat keres. Tel.: 06-20/235-4673.-----------------------------------------------------------------------*261705* 26 ÉVES, dús keblű lány komoly kapcsolatra társat keres. Hétvégén is: 70/583-1308.------------------------------------------------------------------------*264131* 22 ÉVES, feltűnően csinos, szőke lány tartós kapcsolatra társat keres. 70/298-1807. —--------------------------------------------------------------------*265617* DÚS keblű, 22 éves, szép lány tartós kapcso­latra társat keres. 06-30/424-0740.-----------------------------------------------------------------------*265696* 38 ÉVES, fekete rövid hajú, telt hölgy tartós kapcsolatra társat keres. 70/623-0841.-------------------------------------------------------------------------*267979* SZOLNOKON 27 éves, vékony, szőke lány tar­tós kapcsolatra társat keres. 20/246-5243.-------------------------------------------------------------------------*269263* SZŐKE, csinos, zöld szemű lány tartós kapcso­latra társat keres. 06-20/594-2229.-------------------------------------------------------------------------*269466* 19 ÉVES csinos, dús keblű lány tartós kapcso­latra társat keres. 06-20/431-5305.-----------------------------—-------------------------------------*269603* PA RTNERKÖZVETÍTÉS, társkeresés. Hölgyeknek díjmentes! 06-70/531-0290-------------------------------------------------------------------------*269702* OKTATÁS SZEMÉLYGÉPKOCSI­vezetői tanfolyamot indít és motorkerékpár-ve­zetőit szervez április 28-án 9.00 órakor hétvé­gi, május 2-án, 16.30 órakor délutáni foglal­kozásokkal a Sprint Autósiskola Szolnok ispán krt. 1. sz. alatt (ideiglenes buszpályaudvarnál). Tankönyvet, tesztkönyvet biztosítunk. TÖBB­SZÖRI részletfizetés! Érd.: 06-70/364-0419. OKÉV: 16-0139-04.------------------------------------------------------------------------*269271* MI NŐSÉGI jogosítványt yeretne? Akkor a Sza- kali Autósiskolát keresse! Tanfolyam indul Szolnok belvárosában, Szandaszőlősön, Tisza- földváron. Érd.: 56/423-182, 20/9769-362. Nyt.sz.: 16-0042-05.-------------------------------------------------------------------------*269705* gTISZATAXlg 0-24-IG INGYENES KISZÁLLÁS, KEDVEZMÉNYES TARIFÁVAL! SZEMÉLY- ÉS TEHERTAXI, AUTÓMENTÉS. S g333-333g Új Néplap Kiadja az Axel Springer-Magyarország Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája. Főszerkesztő: BÁN JÁNOS Kiadóvezető: KIRÁLY ERNŐ Főszerkesztő-helyettes: Molnár G. Attila Felelős szerkesztők: Baranyi György, Tóth András A szerkesztőség és kiadó címe: 5001 Szolnok, Mészáros L. u. 2. Levélcím: 5001 Szolnok, Pf. 105 Szerkesztőségi telefon: (56) 516-700 Szerkesztőségi telefax: (56) 516-740 Kiadói telefon: (56) 516-712 Kiadói telefax: (56) 516-710 e-mail: ujneplap@axels.hu Készült: AS-Nyomda Kft. Szilády Üzem 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 63. Telefon: (76) 482-192 Felelős vezető: Boros Gábor ISSN Új Néplap 0865-915x Az újság PANDA szerkesztőségi rendszerrel készült. A MATESZ által auditált. Az előfizetői példányok kézbesíté­sét az Axel Springer-Magyaror­szág Kft. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodájának terjesztőháló­zata végzi, az árusítás a KŐRÖSHÍR Kft. árushelyein ke­resztül történik. Terjesztésvezető: Jánosi Imre Telefon: (56) 516-703 Telefax: (56) 516-730 Előfizetés a kiadónál Telefon: 06-80 200-690 hétköz­nap 16.00 óráig, más időpontban üzenetrögzítőn az 516-703-as tele­fonszámon. Telefax: (56) 516-730 valamint a területi ügynökségeknél és a ki­adó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással a KHB 10404508-45018367 pénzforgalmi jelzőszámra Előfizetés díja: egy hónapra 1750 Ft negyedévre 5250 R félévre 10 500 Ft egy évre 21 000 Ft Hirdetési vezető: Fodor Beáta Telefon: (56) 516-731 Telefax: (56) 516-720 e-mail: hird.szolnok@axels.hu Telefonos hirdetésfelvétel: (56) 516-716 Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a különböző versenyeken, játékokon, akciókon, szavazásokon, rejtvény­pályázatokon stb. részt vevők által személyesen, írásban, telefonon, SMS-ben, interneten, e-mailben megadott személyes adatok nyil­vántartásunkba kerülnek. Az adatokat megadva hozzájárul­nak ahhoz, hogy azok felhasználá­sával a Társaságunk érdekeltségé­be tartozó cégek, amelyek az ada­tok feldolgozását is végzik (Axel Springer-Magyarország Kft., Axel Springer-Budapest Kiadói Kft.. Harle­quin Magyarország Kft., Zöld Újság Rt., Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft., Népújság Kft., Hungaropress Sajtó- terjesztő Kft.), előfizetéses megren­delését teljesítsük, akcióira, kiadvá­nyaira és egyéb szolgáltatásaira fel­hívjuk a figyelmet. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adataik köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlá­tozását, illetve törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg. és nem küldünk vissza. Lapunkban a cikkek végén megjelenő fekete háromszög fizetett hirdetést jelent. Az Uj Néplap bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak az Új Néplapra hivatkozva lehet. A lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek, amelyekért felelősséget nem vállalunk. NAGY SÁNDOR autósiskolája B kát vezetői tanfolyamot indít és M, A kát szervez. Szol­nok, Mária út 15-17. sz. 05. 03-án 17 órakor. Érd.: 30/9354-242.-------------------------------------------------------------------------*269730* UTAZÁS - ÜDÜLÉS 8 BALATONFŰZFŐN a strand mellett nyaraló kiadó, május hóra kedvezmény. 30/399-1010.-------------------------------------------------------------------------*269546* ALBÉRLETET KÍNÁL SZOLNOKON, Jósika úton, 1 szobás, gázos, üres lakás kiadó. Tel.: 30/520-3188.-------------------------------------------------------------------------*256439* SZOLNOKON, Városmajor úti busz-végállomás­nál egyszobás, bútorozott lakás kiadó. Tel.: 06-70/466-8250.------------------------------------7----------------------------------*269697* 8 SZOBA kiadó. Érd.: 70/222-1900.-------------------------------------------------------------------------*269713* SZOLNOK vasútállomásnál bútorozatlan gar­zon kiadó. Érd.: 20/427-2403.--------------------------------------------------------------------------269728* _________ÁLLAT_________ EL ŐNEVELT vegyes hasznosítású és húshibrid csibe, kitojt tyúk, vágni való, színes és fehér tollú eladó. Összeírok, viszonteladók jelentke­zését várom. Tel.: 06-20/4344-328.-------------------------------------------------------------------------*269500* 8 ANYABIRKÁK eladók. 30/853-8604. — ------------------------------------------------------■-------------*269690* TÖ RZSKÖNYVEZETT németjuhász kutyakölykök eladók. Tel.: 30/443-5233.-------------------------------------------------------------------------*269693* FIAS kecske és bárány eladó. 70/566-8242.-------------------------------------------------------------------------*269741* SZ OLGÁLTATÁS 8 KŐMŰVES munkát, vizes házak aláfalazá­sát, tetőjavítást, egyéb munkákat vállalunk. Tel.: 56/334-329. — -----—--------------------------------------------------------*264291* KÚ TFÚRÁS, kútjavítás. Sándor Zsolt, 56/441- 450, 06-30/3066-984.-------------------------------------------------------------------------*264846* S GÁZ-, víz-, fűtésszerelés, felújítás, tervezés, anyagbeszerzés, kivitelezés. 20/9176-430.-------------------------------------------------------------------------*265085* EU-THERM műanyag nyílászárók gyártása, for­galmazása, beépítése. EGYEDÜLÁLLÓ ÁRUVÁ­SÁRLÁSI HITELRE IS. Szolnok, Mester út 8. Tel.: 56/411-342. Jenei Árnyékolástechnika Kft.-------------------------------------------------------------------------‘265299* TETŐKLINIKA! Palatetők bontás nélküli felújí­tása mintás bitumenlemezzel. 20% tavaszi kedvezmény, 15 év garancia! Telefon: 06- 20/9959-700. www.tetoklinika.hu-------------------------------------------------------------------------*267372* FESTÉST-MÁZOLÁST, gipszkarton-szerelést, burkolást olcsón vállalunk. 70/333-2380. KLÍMASZERELÉS, autóklíma-töltés. Érd.: 20/3245-691.----------------------------------------------------------------------*269640* 8 VÁLLALJUK fürdőszobák komplett felújítá­sát, vízvezeték-szerelést, csempézést, burko­lást. Tel.: 06-30/9283-607.----------------------------------------------------------7-------------*269706* FE STÉST, burkolást és belső felújítást válla­lunk. Érd.: 06-70/550-7549.-------------------------------------------------------------------------*269736* KASZÁLÁS, gyomirtás. 06-70/566-8242.-------------- —-—----------------------------------------------*269741* 8 KERÍTÉSÉPÍTÉS fémből, fából, kőből, gará­zsok fémszerkezetből. 30/477-1764.----------------—--------------------------------------------------*269747* 8 KERTÉPÍTÉS, karbantartás, fűvágás fűel- szállítással. 30/477-1764.-------------------------------------------------------------------------*269747* ________VEGYES________ SÓ DER, tégla, gerenda? Gondjait a Kézér Tüz­ép megoldja! Zagyvarékas. 56/701-669.------—-------------------------------------------------------------*266206* 8 ÉPÍTKEZŐK, figyelem! Akciós áron sóder, szürke eladó (3.700 Ft/m3). Ugyanitt horvát mészkő (2.900 Ft/m2), illetve sziklakerthez ki­váló lőrinci kő (2.000 Ft/q) is kapható! Érd.: 70/369-3132.-------------------------------------------------------------------,-----*267247* BÉ RLEMÉNY IPARI és kereskedelmi tevékenységre alkalmas épületrészek és irodák kiadók, parkolási lehe­tőséggel, 24 órás őrzés-védelemmel. Érdeklőd­ni: Gabula Transport Kft., 5000 Szolnok, Thö­köly út 82. szám alatt. 56/512-640.-------------------------------------------------------------------------*269513* ENERGIAHORDOZÓ TŰZIFAAKCIÓ április 30-ig, 7.000 Ft/m3-től in­gyen szállítással. 06-30/9750-662.-------------------------------------------------------------------------*269432* HIRDETMÉNY A TISZA HE. tájékoztatja tagjait, hogy az ÉVES KÖZGYŰLÉS megtartására 2007. április 27-én 17.00 órakor kerül sor a Tiszti Klub étteremben, -a Szolnok, Táncsics M. u. 5-7. p Egy rossz próbálkozás... 'Pí'iyé'f" ÍOSD ieZi 5*2íH? KOCSI intemf SZCÜP Vnís Hfrqfrzj-;SerM£m< OLftjUL Hji < 3'pSV í-5~'/A y ­El FF Dt “ Ni 0 <”( S’O << 'tS _ f $ í ß 1? K (S *v 62IS*,.. Oá, 5*á, zz?*/ ifuer tfíOFKt-&P»t M te CfíM B C'Y j F HoToRtS, 5 offers eV- ßifjpe Miért éppen a TEMPÓ?! *► mert a lakossági apróhirdetés 25 szóig ingyenes »►mert ez az újság csak 105 forint Jász Nagykun-Szolnok megye apróhirdetési újságja Keresse az új ságárusoknal! BÚCSÚZUNK, EMLÉKEZÜNK tudatjuk, hogy drága apukánk, nagypapánk, BEDE MIHÁLY (anyja neve: Molnár Erzsébet) életének 94. évében örökre megpihent. Búcsúztatása 2007. május 2-án 12.30 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Körösi úti) temetőben. ^^^^jyászohmalácL tudatjuk, hogy SZÖLLŐSI ERZSÉBET (született: Bende Erzsébet, volt Rákóczifalva,. Vasvári P. út 60. szám alatti lakos) életének 65. évében, 2007. április 21-én elhunyt. Búcsúztatása 2007. április 26-án 12.00 órakor lesz a rákóczifalvi temetőben. A gyászoló család. BOZÓKYSÁNDOR életének 69. évében, 2007. április 19-én, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2007. április 27-én (pénteken) 10.00 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Körösi úti) temető ravatalozójában. A gyászoló család. Táviratcím: Bozóky Anett 5000 Szolnok, Puskás T, krt. 6.11/1. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, ERDŐDI ISTVÁN temetésén részt vettek, sírjára virágot, ko­szorút helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TÓTH MIHÁLYNÉ (Bokor Julianna) életének 76. évében, 2007. április 18-án elhunyt. Búcsúztatása 2007. április 27-én 12.30 órakor lesz a szolnoki római katoli­kus (Körösi úti) temetőben. A gyászoló család. Ezúton mondunk köszönetét' mindazoknak, akik DR. SEREGÉLYES LŐRINC elhunyta alkalmából részvétüket nyilvánították, illetve őt utolsó útjára elkísérték. A gyászoló család, Törökszentmiklós. SOKVÁRI BÉLA (1934-1972) halálának 35. évfordulójára. Emléked megőrizzük. Örökké gyászoló családod, Szolnok. A gyászoló család tudatja, hogy szeretett elhunytunk, IFJ. GOMBAI JÓZSEF búcsúztatása 2007. április 27-én 15.00 órakor lesz a szászberki temetőben. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét mind­azoknak a közeli és távoli rokonoknak, is­merősöknek, akik édesapám, ÁRVÁI KÁROLY temetésén részt vettek, koszorúikkal, virá­gaikkal, együttérzésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család, Törökszentmiklós. Hálás szívvel mondunk köszönetét mind­azoknak a közeli és távoli rokonoknak, is­merősöknek, jó szomszédoknak, a tisza- földvári református egyház tagjainak és ut­cabelieknek, akik felejthetetlen édes­anyánk, anyósunk, nagymamánk, dédikénk, ÖZV. VINCZE JÓZSEFNÉ temetésén részt vettek, koszorúikkal, virá­gaikkal, együttérzésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló Jászgulyás és Vincze család. „Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani, amit még utoljára akartál monda­ni." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy sze­retett férjem, édesapánk, apósunk és drá­ga opi, ID. CSERI LUKÁCS (született: 1923.) hosszú, súlyos betegség után, 2007. április 21-én, 84 évesen elhunyt. Temetése 2007, április 26-án 15,00 órakor lesz a tiszakür- ti református temetőben. A gyászoló család. 56X516-7201 \ _nt****‘ 13 TE LÉFONOSiHIRDETÉSFELVÉtS HIR DETESF.EÜVETEL RVX: HIRDETESFELVETEL MUNKANAPOKON HÉTKÖZNAP 17:00Ibraig TfSOMOOlúraig mmßmm SZOLNOK, Mészáros L. u

Next

/
Oldalképek
Tartalom