Új Néplap, 2006. május (17. évfolyam, 101-126. szám)

2006-05-02 / 101. szám

AZ AZONNALI ELADÁS LAPJA! Változatlan áron! KERESSE AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL! TOVÁBBRA IS POLITIZÁLNI SZERETNÉNEK A PARLAMENTBŐL KIKERÜLŐ KÉPVISELŐK Ára: 88 Ft, előfizetve 66 Ft JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP XVII. évfolyam, 101. szám, 2006. május 2., kedd A FÉRFI KOSARASOK BAJNOKI FŐPRÓBÁT TARTOTOK ► 9. OLDAL MARSI ANIKÓ A SZÜLÉSRE KÉSZÜL ne. Az ötös lottó 17. heti nyerőszámai _ „ „ _ . . _ Jokerszám: 8 11 13 21 43 H1572 TALÁLAT DARAB NYEREMÉNY 5 ____________0_______________0 4 1 44 364445 9990 202010 5 562 535 A hatos lottó 17. heti nyerőszámai Pótszám: 5 13 15 16 27 34 31 HUH Mag helyett jó a palánta is Ha betartjuk a cso­magoláson lévő utasításokat, a ma­goknak ki kell kel­niük. így termővé varázsolhatjuk kertünket. ► 3. OLDAL TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2 FIGYELŐ 4 PANORÁMA 6-7 GAZDASÁG 8 ÉLETMÓD 9 TV-MŰSOR 12 SZOLGÁLTATÁS 13 SPORT 9—-11 Egyre olcsóbb repülni Egymás alá ígérnek a fapados légitár­saságok. Ennek az utazó látja hasznát, hiszen olcsóbbak a jegyárak. ►8. oldal IDŐJÁRÁS esik az eső, de már délelőtt eláll. Borongós idő vár­ható. A maximum­hőmérséklet 16 fok körül alakul. ► 16. OLDAL Gólzápor Túrkevén A nézők szem­pontjából látvá­nyos, gólgazdag kézimeccset ját­szottak a hét vé­gén Túrkevén. Vé­gül a házigazdák nyertek. ► 10. OLDAL Hívja az ügyeletes újságírót tel.: 06-30/3379-639 Terjesztés: 7.30-16.00 tel.: 06-80/200-690 16 óra után: 56/516-703 üzenetrögzítő SZÓVÁ TESSZÜK Dicséretes, ha az illetékesek figyelmet fordítanak saját településük közterüle­teinek tisztán tartására. Ezt látom min­den reggel, a megyeszékhelyen, mun­kahelyem felé sétálva, amikor találko­zom azokkal az emberekkel, akik a ta­karítási tevékenységet végzik. Eddig fel sem tűnt, ami most szöget ütött a fe­jembe: a zsákok, amikbe gyűjtenek, minden alkalommal teli vannak. Nap­ról napra ilyen sok szemét kerül az ut­cákra? A látszat szerint igen. Ez pedig azt is bizonyítja, hogy a járókelők saj­nos nem érzik túlságosan szívügyük­nek környezetük tisztaságát. RA Szolnok, Batthyány utca 8. Tel: 56/419-011 Nyitva mindennap 8-21-ig Pénznem (1 egységre) Vétel Eladás EUR 261,0000 26?,DO USD 209,0000 214,5000 •SKK 6,8500 7,3900 Közülieteket is kiszolgálunk! Érvényben: 2006. május 1. Újra hisznek a gátakban árvíz Befejeződik a veszélyes töltésszakaszok bevédése Felmentette az ítélőtábla a vádak alól a járőrpárost Felmentette a vádak alól a Fő­városi ítélőtábla Katonai Taná­csa azt a két rendőrt, akik a vá­dak szerint hanyagságuk miatt futni hagytak egy betörőt Me­zőtúron - tudatta a Havaria Press. A vádirat szerint a két, Túrkevén, illetve Karcagon élő rendőr járőrszolgálatot látott el Mezőtúron, amikor egy biszt­rófeltörésről kaptak bejelen­tést. A járőrpár ugyan kiment a helyszínre, de nem járt el kö­rültekintően, és sem szóban, sem írásban nem tettek jelen­tést. Reggel viszont kiderült, hogy a bejelentés valós volt. A két rendőrt első fokon szolgála­ti kötelességszegésben mond­ták ki bűnösnek. Másodfokon viszont kimondták: a járőrök csak gondatlanságból nem tet­tek jelentést, a szakszerűtlen intézkedés pedig nem minősít­hető bűncselekménynek. A ka­tonai tanács elnöke mindkettő­jüket csupán szóbeli figyelmez­tetésben részesítette. ■ MG A csépai Egedi Ferenc és felesége hazatérésük után nagytakarítást rendezett. Az elmúlt hetet barátoknál, Kunszentmártonban töltötték. Változatlanul lassan, na­ponta mindössze 7-8 centimétert apad csu­pán a Közép-Tisza vidé­kén. Hasonló a helyzet a Hármas-Körösnél is. Pókász Endre így az átázott gátak még min­dig adnak feladatot a védmű- veknél dolgozóknak. A védvo­nal teljes hosszában megjelen­tek a fakadó vizek, ez csak ak­kor szűnik majd meg, ha visz- szavonul a víz - hangzott el a vízügyi igazgatóság tegnapi tá­jékoztatóján. Eközben a Körös­zugban két településen, Csé- pán és Tiszasason egyre töb­ben költöztek vissza a kitelepí­tett családok közül. Ennek ellenére a korlátozott kitelepítés változatlanul érvé­nyes. Csak azok térhetnek ha­za otthonaikba, akiknek háza a tengerszinthez viszonyítva nyolcvanhat méternél maga­sabban található. Bár a falutól nem messze a gátakon még mindig 3500-an dolgoznak, Csépán nyugalom­mal köszöntött be május első napja. Az esős, nyirkos időben I alig jár valaki az utcákon. Az | elmúlt napok árvízi védekezé­sére csak a teherautók súlyától összetört aszfalt emlékeztet. Akik a felszólításra elhagyták a falut, már nagyrészt vissza­költöztek az elmúlt hét végén. Egedi Ferenc és felesége kun­szentmártoni barátaiknál töl­tött egy hetet. FOLYTATÁS A 2. OLDALON Olvasóink véleménye ■ Ön kap anyagi segítséget a szüleitől? www.ujneplap.hu (százalék) Nem, de ha kölcsön- Igen, rendszere- kérek. mindig igye- sen segítenek, keznek adni vala­mennyit. \ 33 Nem, nincs miből adniuk. Inkább én segítek rajtuk! Védekezési költség: túl a négymilliárdon ivaskó lajos. a Kötikövízig védelemvezet&helyettese érdekl& désünkre elmondta, a védekezés költsége már meghaladja a négymilliárd forintot, s ebben nincs benne a honvédség és a katasztrófavédelem ráfordítása. Ennek felét a köröszugi öblö- zetre kellett költeni, ahol egy hete négy, extrém beavatkozáso­kat igénylő töltéscsúszás keletkezett, továbbá lokalizációs gá­tak építésére volt szükség. Ebben a térségben az árvízvédelmi művek teljes helyreállítása a szakember becslése szerint több mint húszmilliárd forintba fog kerülni. TOKÁR ISTVÁN Tokár István, a megyei közgyűlés és a védelmi bizottság elnöke lesz szerkesztőségünk vendége május 2-án, kedden 11 órától. Egy ótán keresztül válaszol az olvasók kérdéseire. Fax.: (56) 516 740 E-mail: interju@ujneplap.hu Eső áztatta a majálisokat kínálat A hétvégét érdekes programok színesítették A hosszú hétvégén számos ér­dekes program várta az érdek­lődőket. A tegnapi majálisok többségébe azonban az esős időjárás beleszólt. Tenyőszige- ten tanyai szigetmajálist ren­deztek. A kétnaposra nyúlt összejövetel Tugyi István tanyá­ján volt, aki a Bereczki Máté Gazdakör oszlopos tagja. Hat­van vendég érkezett a beszél­getésekkel színesített vacsorá­ra. A gyerekeket sétakocsiká­zásra vitték a határba, a felnőt­tek pedig az ízletes bográcsban $ főzött pörkölt elfogyasztása | közben meghányták-vetették a § világ sorsát. ■ DSZM | KÉPÖSSZEÁLLÍTÁS A HÉT VÉGI I PROGRAMOKRÓL A 2. OLDALON Ez már lassan jó lesz. Tugyi István tanyagazda a pörköltet minősíti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom