Új Néplap, 2006. február (17. évfolyam, 27-50. szám)

2006-02-01 / 27. szám

MÁSODDIPLOMÁS ^ JOGI SZAKOKLEVELES ORVOS-, GYÓGYSZERÉSZ-, KÖZGAZDÁSZ-, MÉRNÖK képzést indítunk. A képzés időtartama: 2 év, Szolnokon. Felvételi vizsga nincs. Bővebb információ rO\ o Perfekt ZRt. alábbi címen: sós Szolnok, Verseghy park 8. E-mail: szolnok@perfekt.bu Ma este min­denképp nyernie kell az Olajnak ► 15. OLDAL ■VIA APRÓBAN ÓRIÁS! AZ AZONNALI ELADÁS LAPJA! Változatlan áron! KERESSE AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL! SZERDA Elöregedik megyénk TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2 KISÚJSZÁLLÁS 5 BELFÖLD Térségünk szinte minden részéből _________ el vándorolnak az külföld emberek. Helyük- gazdaság re alig érkeznek, műsorok ► 3. OLDAL SPORT 6 12 15 Hat éve mérgezték meg a Tiszát Ma, február 1-jén, a Tisza napján emlé­kezünk meg arról a szomorú esemény­ről, amely tiszai cianidszennyezés né­ven került be a krónikákba. Verespata­kon ma is folytatják a bányászatot. ► 4. OLDAL időjárás dia Kukatúra, Managy. C j)felzúdulással valószínű- — ^ séggel borús idő lesz, Számottevő mennyiségű csa­padék viszont nem várható. ► 16. OLDAL Még mostanra sem ült el a szol­noki kukacsere kiváltotta lakossá­gi felháborodás. P 10. OLDAL ■l'li'f™ Ügyeletes újságíró: Bugány János tel.: 56/516-700 (761) Terjesztés: 7.30-16.00 tel.: 06-80/200-690 16 éra után: 56/516-703 üzenetrögzítő SZÓVÁ TESSZÜK! Több gimnazista álldogált tegnap az egyik szolnoki buszmegállóban. Be­szélgettek, a tanulásról, az iskoláról volt szó. Egyikük megemlítette, ismét gond volt egy felvételivel, ezúttal a kö­zépiskolába bekerülni akarók egy ré­szével írattak másféle tesztet, mint amilyet kellett volna. Egyik társa azt mondta, ő már tart a közelgő érettségi­től. Nem akar úgy járni, mint a tavaly vizsgázók. Nos, remélhetően idén nem fordul majd elő hasonló gond, ám az újabb bonyodalmak miatt a végzős kö­zépiskolásoknak sajnos a vizsgadrukk mellett talán ezért is akadhat aggódni- valójuk. mga Szolnok, Batthyány utca 8. Tel: 56/419-011 Nyitva mindennap 8-21-ig Pénznem (1 egységre) Vétel EUR USD SKK 254.10 210.10 5,10 Közületeket Is kiszolgálunk! Érvényben: 2006. január 31. Decemberben 224 benzinkutat ellenőrzött az Országos Mérésügyi Hivatal és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség. Felvételünk illusztráció. Egyelőre nem tudhatjuk meg, melyik benzinkútnál milyen módon károsíta­nak meg bennünket. Amint a feketelista nyilvánosságra kerül, messzire elkerül­hetjük a csalókat.- Decemberben szervizbe kellett vin­nem autómat, mert Kecskemétről haza­felé leállt - panaszolja Kádár Gyula szol­noki nyugdíjas. - A szerelő közölte, máshol tankoljak, mert a szűrőn azono­sítatlan anvagnt talált, arm eldugította azt. Másoktól is hallottam már, hogy egyes kutaknál becsapják az autósokat. Decemberben 224 benzinkutat ellen­őriztek az Országos Mérésügyi Hivatal és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség munkatársai. Mérésügyi hiányosságok miatt a vizsgált töltőállomások 20 száza­lékánál találtak hibát, fogyasztóvédelmi problémák miatt a kutak 28 százaléka ellen indítottak eljárást. Megyénkben ta­valy húsz kutat vizsgáltak próbavásár­lással. Dr. Boieru Ildikótól, a megyei fo­gyasztóvédelmi felügyelőség igazgatójá­tól megtudtuk, térfogateltérést két eset­ben tapasztaltak, amelyek a megenge­dett félszázalékos tűréshatárt túllépték. Mindkét helyszínen az autósok kárára adagolt kevesebbet a kút. FOLYTATÁS A 2. OLDALON Ismét egy idős ember fagyott halálra tragédiák Dohányzás miatt tegnap ketten égtek benn lakásukban Házának hitetlen nyári kony­hájában szomszédai holtan találtak egy hatvankilenc éves férfit Alattyánban hét­főn délután. Az elsődleges or­vosi megállapítás szerint az egyedül élő idős bácsi halálát kihűlés okozta. Tegnap két alkalommal is ágyban történő dohányzás okozott halált. Karcagon keddre virradó éjjel riasztot­ták lakástűzhöz a tűzoltókat. A Délibáb utca egyik háza ka­pott lángra. A tűz eredetét az egyik kisszobában találták meg a lánglovagok: az ágy­ban egy megégett emberre leltek, akin már nem tudtak segíteni. A karcagi tűzoltóság tájékoztatása szerint az 58 éves idős férfi valószínűleg dohányzás közben elaludt, s a lehulló parázstól meggyul­ladt alatta az ágy. Este 6 óra körül feltételezhetően ugyan­csak ágyban dohányzás miatt vesztette életét egy 63 eszten­dős tiszagyendai férfi az ott­honában. A rendőrségi szem­le lapzártánkkor még tartott. ■ Daróczi-Mészáros Milliárdokat „ajánlanak” bérlakásépítésre Hatvanmilliárd forintnyi kedvezményes hitelre pá­lyázhatnak mától az önkor­mányzatok, amelyet bérla­kások építésére, vásárlására és felújításra is fordíthatnak. Az országos adatok azt mu­tatják, hogy sokan várnak bérlakásra, míg a lélekszám- ban fogyó térségünkben egé­szen más a helyzet. Me­gyénk néhány településén részben már megoldódtak ezek a feladatok, vagy más jellegű programból végzik el ezt a fontos munkát. Törökszentmiklóson pél­dául néhány éve összesen 70 új lakást épített fel az ön- kormányzat, így már nem volt szükség szociális bérla­kásokra. Fegyverneken a meglévő bérlakások elegen­dőek, ezeken kívül a lakos­ság egyelőre nem igényel többet. Jászberényben pedig még az idén befejezik négy önkormányzati bérlakás fel­újítását, s egyelőre a panel­program keretében szeret­nének ilyen fejlesztéseket végrehajtani. ► 8. oldal Olvasóink véleménye ■ Ön szerint miért kell sokat várni az orvosi rendelőkben? www.ujneplap.liu (százalék) Mert nincsenek meg Mert kevesen a szükséges technl- kérnek előre kai felszerelések. időpontot. Újra drágul a horgászat Az idei szezonban átla­gosan öt százalékkal kerül majd többe a hor­gászat megyénkben. Bugány János Mindez a Közép-Tisza Vidéki Horgászegyesületek Szövet­sége által összeállított 2006- os engedélyárlistából derül ki. Nagy Gyula, a szervezet ügyvezető elnöke elmondta, a régió vízkezelői átlagosan nagyjából az infláció mérté­kéhez igazodó, azaz körülbe­lül öt százalékos drágulását tartottak indokoltnak. Persze a változások ezúttal sem egy­ségesek. A korábbi évekhez hasonlóan jelentős eltérése­ket mutatnak - hangsúlyozta a szakember. A Magyar Országos Hor­gász Szövetség általános gyermekjegye például több mint duplájára, míg a Halász Kft. és a szövetség közös éves gyermekjegye januártól egy- harmadával növekedett. A ta­valyi jelentős áremelkedés után viszont ezúttal változat­lan összeget kell leszurkolni­uk a pecásoknak a szövetségi tagsági betétlapért, a szajoli székhelyű vállalkozás keze­lésében lévő megyei holt­ágakra, illetve csatornákra szóló okmányért és immár harmadik éve ugyanannyiba kerül a Közép-Tisza vidék horgászegyesületeinek zö­mét összefogó érdekvédelmi tömörülés Zagyva-Tarna „jo­gosítványa” is. AZ ÉVES FELNŐTT TERÜLETI ENGEDÉLYEK ÁRÁNAK ALAKULÁSA (FORINT) Ev Összterület! engedély Tisza-Zagyva Alcsi Holt-Tisza (régi tag) Kisköre 2002 7500 6000 7000 8000 2003 8250 6600 7700 8000 2004 9000 7500 8200 9000 2005 9800 8400 9000 9500 2006 10500 9000 9500 10000 fiz éve Ipari búvár. Különös hivatása van a szolnoki Kosztyu Tamás­nak. A Búvár Kft. tagjaként tíz éve merül ipari búvárként különle­ges, nem veszélytelen feladatokat ellátva. Képünk a napokban ké­szült a Szolnoki Felszíni Vízmű vízkivételi telepén, ahol naponta tisz­títják a szivattyúkat védő, víz alatti rácsokat a jégtől. Jász-Nagykun-Szolnok megyei napilap »* *«—«« Megrövidített autósok Mert gosan {^ter­heltek az ott dolgozók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom