Új Néplap, 2005. december (16. évfolyam, 281-306. szám)

2005-12-22 / 299. szám

ÜNNEP ELŐTTI HIRDETÉSI, TERJESZTÉSI ÜGYELETÜNKRŐL BŐVEBBEN LAPUNK 14. OLDALÁN V ________________________________________/ Mi lliókat vesz el tőlünk a hó Se pénz, se gép nincs az utak, járdák takarítására megyénk egyes települé­sein. Ennek ellenére az önkormányza­tok idén is igyekeztek felkészülni a tél szorítására. ► 2. oldal Lecserélt óvodai játékok A mezőtúri ovisok hiába keresik ked­venc csúszdájukat. Megfogyatkoztak az intézmények udvarán a játékok, mert még az újabbak sem felelnek meg az uniós szabványoknak P 5. OLDAL Utánam az özönvíz A gyökeres állam- háztartási refor­mot hiányolják leginkább a költ­ségvetést bírálók. ► 6. OLDAL TARTALOM m MEGYEI KÖRKÉP 2 TISZAFÖLDVÁR 4 BELFÖLD 6 KÜLFÖLD 7 GAZDASÁG 8 LADIK 10 SPORT 15 Hiányzó rendelet miatt pazarlunk? Késik az épületek energetikai tanúsít­ványának bevezetése. Nincs még meg ugyanis az a szakértői kör, amelyik ki­állíthatná a papírokat, melyek egy-egy családi háznál akár 50 ezer forintba is kerülhetnek. ► 8. oldal IDŐJÁRÁS ^ Ma észak ' ' felől foko- C _ J ) zatosan beborul az ég, gyenge havazás lesz. A hőmérsék­let 0 fok körül ala­kul. P 16. OLDAL A„fapados” Dakar-rali Szolnoki páros is rajtol a karácsony másnapján induló Budapest-Bama­ko raliversenyen, P 15. OLDAL ■mzEEoei Ügyeletes újságíró: Rimóczi Ágnes tel.: 56/516-747 Hirdetési tanácsadó: Ratkai Lajos tel.: 56/516-722 Terjesztés: 7.30-16.00 tel.: 06-80/200-690 16 óra után: 56/516-703 üzenetrögzítő SZÓVÁ TESSZÜK! Félálmomból riasztott az első durra­nás. A harmadik után már felkeltem és kikukucskáltam az ablakon, vajon mi lehet ez a zaj este tizenegykor? Há­rom fiatal a világ legtermészetesebb dolgaként petárdát dobált az útra és a parkoló autók közé. Házunk egyik la­kója rájuk szólt, a fiúk azonban rá se hederítettek. Csupán annyira, amíg pi­maszul és tiszteletlenül visszakiabál­tak. Elgondolkodtam: vajon mi vezeti őket erre a tartalmatlan és veszélyes szórakozásra? Úgy látszik, az számuk­ra már bőven elegendő indok, hogy ilyen-olyan módon hozzájutottak a pe­tárdákhoz. RÁ == Szolnok, Batthyány utca 8. Tel: 56/419-011 Nyitva mindennap 8-21-fg Pénznem (1 egységre) Vétel Eladás ===T EUR 247,0000 253,9000 USD 208,50000 213,9000 ?:iSSL SKK 6,4000 6,8500 __ ==' Közületeket is kiszolgálunk! Érvényben: 2005. december 21. (Ti Többezres petárdafogás szabálysértés Három felnőttet és egy fiatalkorút állítottak elő A fokozott rendőri ellenőrzések eredményt hoztak: 18 ezer petárdát foglaltak le a karácsonyi faluban Közel tizennyolcezer petárdát foglaltak le tegnap a rendőrök a szolnoki karácsonyi falu­ban. A megyei rendőr-főkapi­tányság közterületi szolgála­tot ellátó állománya fokozott ellenőrzést végez a különböző Új, felújított útszakaszt és hi­dat adtak át tegnap a megyé­ben. Kívánom a térség lakói­nak, hogy nagy örömmel használják ezeket, hiszen ez­zel jobban megközelíthetővé vált Karcag és Észak-Békés is - mondta avatóbeszédében Karcag és Bucsa határában Veress József, a Miniszterel­üzletközpontok és nagyobb elárusítóhelyek ünnepi forga­tagában. Eddig keserűek a ta­pasztalatok. Mint arról Ko­vács Ágnes rendőrzászlós, a megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője beszámolt, — a nöki Hivatal fejlesztési és eu­rópai ügyekért felelős politi­kai államtitkára. A 7,2 kilométeres út reha­bilitációját és a Hortobágy- Berettyó csatornahíd felújítá­sát a Debmut Rt. végezte.- Végre elértük, hogy a mai naptól úgy mehetünk ezen az úton, hogy nem kell szükséges bizonyítékok be­szerzését követően - az el­múlt napokban három felnőt­tet, illetve egy fiatalkorút állí­tottak elő, akik a szolnoki ka­rácsonyi faluban értékesítet­tek tiltott pirotechnikai eszkö­kerülgetni a lyukakat, és az ember nem érzi úgy, hogy a világ végére értem - mutatott rá Veress József. — Ezen a na­pon nemcsak a negyventon­nás kamionok számára nyílt meg a gyors bejutás Észak- Békésbe, hanem azt is elér­jük, hogy a fejlődés felgyor­sul, és reményeink szerint ■ On szerint a tiltás etlenere is petárdától hangos szilveszte­rünk lesz? Szavazzon honlapunkon ma 16 óráig: www.uineplafl.hu zöket. A rendőri intézkedés során mintegy 18 ezer petár­dát foglaltak le az elkövetők­től. FOLYTATÁS A 3. OLDALON nemcsak az áruk, hanem a befektetők is könnyebben fognak eljutni ide. Ez az európai uniós forrás­ból megvalósuló fejlesztés azért is példaértékű, mert két megye szakemberei fogtak össze a négyszáznegyven milliós beruházásért. FOLYTATÁS A 3. OLDALON Balhés közgyűlés után is Bozóky az MLSZ-elnök Szerdán került sor a Magyar Labdarúgó Szövetség rend­kívüli közgyűlésére, mely viharos körülmények között zajlott le. Miután Kisteleki István ligaelnöknek első ne­kifutásra nem sikerült meg­buktatni az MLSZ tisztségvi­selőit, arra kérte az elnöksé­gében tevékenykedő MLL- képviselőket, hogy mondja­nak le posztjukról. Klement Tibor, Offella Zoltán, Fülöp Ferenc, Illés János, Makray Balázs engedelmeskedett ennek, ám Kutasi Róbert nem. Ezt követően viszont a közgyűlés elfogadta az indít­ványt, miszerint kerüljön napirendre Bozóky Imre, Puhl Sándor és Kutasi Róbert visszahívása. Nos, a szava­zást követően ugyan többen érezték úgy, hogy távozniuk kell az eddigi vezetőknek, ám a kétharmados többséget nem érte el az arány, azaz maradtak posztjukon: Bozó­ky Imre MLSZ-elnök távozá­sára például 57 igen, 35 nem szavazat érkezett, míg Puhl Sándor visszahívására 59-en voksoltak, 34-en vi­szont megerősítették alelnö­ki posztján. ■ GJ Olvasóink véleménye ■ Hogyan tudja megoldani gyer­meke felügyeletét a szünetben? www.iyneplap.hu (százalék) I A munkahelyem Csak a megértő, így otthon nagyszülők, maradhatok velük. rokonok segít­Mivel elég nagyok már, nem kell felügyelet melléjük. Két megye közösen tett a hídért Veszélyes a víztorony Leszakadtak a súlyos jégtömbök Ismét ereszt a tiszaföldvári víztorony vizet tartalmazó műanyag ballonja. A négy éve állami vis major keretből hatvankétmillió forintért fel­újított betonszarkofág résein kifolyt a víz, a hidegben megfagyott. A napokban a súlyos jégtáblák leszakad­tak, s kisebb mértékben megrongáltak egy szomszé­dos éttermet. Átmenetileg nem tud teljes kapacitással működni a hidroglóbusz. A tömítési hibát gyorsan kija­vítja a korábbi javítást végző kivitelező cég, addig a tor­nyot nem töltik fel teljesen Vízzel. P 4. OLDAL Az Ismét szivárgó víz ólomnehéz jéggé fagy a torony falán Csak mutatóban lehet majd hó karácsonykor Bár teljesen nem kell lemon­danunk róla, azért kicsi a va­lószínűsége, hogy idén fehér lesz a karácsony. Mint a szol­noki katonai repülőtér meteo­rológiai szolgálatától megtud­tuk, az ünnepek kezdetén, 24- én és 25-én nagy mennyiségű csapadék semmiképp sem va­lószínű, ám borult idő várha­tó. Az előrejelzések azt mutat­ják, hogy nappal nulla fok fö­lött lesz majd a hőmérséklet. A hétfői nap azonban akár egy kis havat vagy havas esőt is hozhat. Az éjszakák azon­ban igazán téliesek lesznek. ■ MGA ZÁLOGHITEL FOLYÓSÍTÁS ÉKSZEREK, MŰSZAKI CIKKEK 5000 SZOLNOK Baross u. 49. Tel./Fax: 56/411-704 ÉKSZEREK 5000 SZOLNOK Baross u. 1 7. Tel.: 56/514-153 - Tel./Fax: 56/514-152 ^io6 230 év tapasztalata

Next

/
Oldalképek
Tartalom