Új Néplap, 2005. december (16. évfolyam, 281-306. szám)

2005-12-17 / 295. szám

jpíkaswse» FIAT Ring Autóház Kft. ™F6t^32 SZOMBAT Az utolsó roham karácsony előtt Holnap aranyvasárnap. A karácsonyi bevásárlás minden évben próbára teszi az idegeinket. Nemcsak azt kell kitalál­nunk, mit vásároljunk szeretteinknek, meg kell küzdenünk a több ezres vá­sárlótömeggel. ► 2. OLDAL A meleggel szökik a pénz Néhány évtizeddel korábban a gázfűtés még fehér hollónak számított. Akkor­tájt egy háztartásba 20-30 mázsa sze­net vettek, mellé 10 mázsa fát. Aztán betört a gázfűtés. ► 3. oldal Az egyházi iskolákért Az egyházi isko­lák támogatásá­nak csökkentése ellen tiltakoztak tegnap a főváros­ban. ► 6. OLDAL TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP2 AHOL ÉLŰNK 5 BELFÖLD 6 KÜLFÖLD 7 GAZDASAG MŰSOR SPORT __12 14-15 Brüsszelben emelik a tétet Egyelőre nincs megállapodás az Euró­pai Unió következő hétéves költségve­téséről Brüsszelben. Hazánk számára teljesen elfogadhatatlan a brit javaslat, ami ha így marad, megvétózzuk. ► 7. OLDAL IDŐJÁRÁS Számotte­vő hó nem hullik, dél­előtt még napsütés is vár­ható. Maximum hőmérséklet: +1 fok. 16. OLDAL A címvédő biztos sikere Egy félidőn ke­resztül partiban volt a Szolnoki Olaj KK gárdája Pakson. ► 15. OLDAL Ügyeletes újságíró: Fodor Beáta tel.: 20/466-31-73 Terjesztés: 56/516-703 üzenetrögzítő vagy 30/370-9729 SZÓVÁ TESSZÜK! Egy kifakult, festett, rongyos, itt-ott pe­csétes vagy foltos zászló is gyönyörű le­het, méltóságteljes, ha az idő és a tör­ténelem adja a patináját. Ha tudható, hogy mennyi viszontagságon ment át, miféle csatákban lobogott-véreződött, hányszor kellett rejtegetni, amikor olyan uralom járta. Ellenben lehango­ló látvány, amikor a közintézményekre kitűzött nemzeti zászlók lógnak ron­gyosan, vagy össze-visszafakultan - néha olyannyira esőmostán és napszít­tán, hogy kéknek látszik a zöld. Lehangoló, mert pénzhiányról vagy (inkább?) nemtörődömségről tanús­kodnak. JGy Szolnok, Batthyány utca 8. Tel: 56/419-011 Nyitva mindennap 8-21-ig Pénznem (1 egységre) Vétel Eladás EUR 219,0000 254,9000 USD 208,0000 214,5000 SKK 6,4500 6,9500 Közületeket is kiszolgálunk! Érvényben: 2005. december 16. Fegyveres rablás nappal bűncselekmény Egy szolnoki pénzváltót rabolt ki két férfi A rendőrök körülkerítették a kirabolt pénzváltót. A Szolnokról kivezető utakat felügyelet alá vonták. Szinte percre pontosan, kí­sértetiesen hasonló rablás történt tegnap Szolnokon, mint egy évvel ezelőtt. Tavaly két tettes egy bankot, most egy pénzváltót rabolt ki. Jel­zőszalaggal mintegy száz négyzetmétert kanyarítottak ki a rendőrnyomozók a me­gyeszékhely belvárosának egyik legforgalmasabb sza­kaszából pénteken. - Ne ha­ragudjon, nagyon zaklatott idegállapotban vagyok — há­rítja el az érdeklődésünket Szakállas Attila, a vállalko­zásban működő pénzváltó ügyvezetője. - Én nem tar­tózkodtam az üzletben, csak az alkalmazottak, akiknek az információit jelenleg is érté­Nagy a hasonlóság a tavalyi rabláshoz hasonlóan a tegnapi eset­hez, éppen egy évvel ezelőtt megegyező órában kirabol­ták Szolnokon a Sólyom úti takarékszövetkezetet. Ta­valy december 17-én (szin­tén pénteken!), nem sokkal déli 12 óra előtt két fegyve­res rontott be a bankba. Ál­arcot nem viseltek, de ők is sállal takarták az arcukat. Ugyancsak gyalog menekül­tek a rablóit pénzzel. Eddig nem találta meg őket a rendőrség. keli a rendőrség. Jelen pilla­natban azt sem tudom, meny­nyi pénzt vittek el, csak azt, hogy nem lehetett kevés - vé­lekedett az ügyvezető. FOLYTATÁS A 3. OLDALON Hová viszik a szemetet ezek után? Úgy tűnik, Szolnok megol­dást talált a lakossági hulla­dék elhelyezésére addig, amíg a kétpói lerakó megkap­ja a működési engedélyt. De mi lesz a többi huszonhárom településen élők által megter­melt szeméttel januártól? Tö­rökszentmiklóson ez várható­an nem okoz különösebb gali­bát, ugyanis a városi szemét­telep 2006 első felében még működhet. Tószeg ugyancsak meg tudja oldani az átmeneti időszakot. A szeméttelep en­gedélye a kétpói megnyitásá­ig szól. Rosszabb a helyzet Kétpón. Kénytelenek lesznek megszegni a szabályokat, mi­vel nincs pénzünk máshová hordani a szemetet. Ezért kár­térítési pert fontolgatnak. A megyeszékhely szemetét be­fogadó tiszazugi települések álláspontjáról megkérdeztük Molnár Bálintot, a Tiszazugi Települések Szövetségének elnökét. Kifejtette: egyeztet­nek a tulajdonostárs önkor­mányzatokkal, valamint a szolgáltatóval, majd kialakít­ják álláspontjukat. ■ PE Indulatok és vitás ügyek Zagyvarékason Ritka az olyan település me­gyénkben is, ahol az emberek egyformán vélekednek a helyi vezetőségről. Zagyvarékason azonban a hírek szerint a megszokottnál is több külö­nös esemény történik az ön- kormányzat körül, ami szá­mos vitát váltott ki az elmúlt időben. Vajon mi lehet ennek az oka, miért dúlnak az indu­latok? A kérdésekre próbált választ keresni lapunk mun­katársa. ► 5. OLDAL Feljelentést tett Tokár István a tartozás miatt Újabb fejlemény van a jász­apáti gimnázium építése kö­rüli botránnyal kapcsolatban. A tegnapi megyei közgyűlé­sen, a közmeghallgatáson egy jászapáti vállalkozó, Herendi Zoltán kérte a képviselők se­gítségét. Azt panaszolta, hogy a gim­názium építésénél a fővállal­kozó nem fizetett az alvállal­kozóknak, így neki sem. Mint mondta, a kivitelező Hajlék Kft. jelenlegi álláspontja az, hogy nem fizet, mivel nincsen teljesítés. Mégis megújult a négyeme­letes gimnázium és a hozzá tartozó sportcsarnok is. Az összes tartozás mára eléri az 50-60 millió forintot. Mivel a megyei önkormányzat az épít­tetőnek 600 millió forintot ki­fizetett, és ez az összeg is úgy­mond „elveszett”, így a köz­gyűlés elnöke, Tokár István megtette a hivatalos feljelen­tést ismeretlen személy ellen. Hozzátette, hogy az érintett fe­lek csatlakozhatnak a felje­lentéshez, ami már a megyei főügyész előtt van. ■ Bozsó A. Tegnap este, a szolnoki Tisza Szállóban ren­dezték meg a megyei labdarúgók hagyomá­nyos évzáró bálját. Az eseményen meghívott vendégként rövid ideig jelen volt dr. Bozóky Im­re, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke is, akit néhány mondat erejéig sikerült megszó­laltatnunk az elmúlt napokban őt ért támadá­sok kapcsán.- Furcsa napok vannak mögöttem, hiszen most már tény, a profi klubok egyértelműen a leváltásomra pályáznak, míg az amatőrök úgy érzem, s ebben a szerdai, siófoki találkozó is megerősít, változatlanul mellettem állnak - fe­lapunk érdeklődésére az immár második ciklusát az elnöki székben töltő Bozóky Imre. - Nem vagyok ideges amiatt, hogy a független könyvvizsgáló jelentése alapján az MLSZ Fel­ügyelő Bizottsága rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezte, hiszen meggyő­ződésem, nem követtünk el szabálytalanságo­kat. Sajnos az elmúlt hónapokban már hozzá­Az MLSZ elnökét, dr. Bozóky Imrét a megyei szö­vetség első embere, Boros Tibor fogadta szokhattam, hogy rendre a támadások kereszt­tüzébe kerülök. A döntés most már egyértel­műen a december 21-i közgyűlés kezében van. ■ Gelei J. P' VASÁ 94 aj ■ Jász mentőautós a pesti utcákon ■ Lázár Emu meséi ■ Lehet-e gyereke a szingli nőknek? ■ Ki védi meg a tanárokat? ■ Bojté atya gyerekei ■ Feleségek cselédsorban ■ Cserms doktor a Karácsonyi terítékek Profi helyett amatőr bajnokság? Bozóky Imre nem ideges ií Uj Darinka a győztes Pelikán SE tagja ► 14. OLDAL Jász-Nagykun-Szolnok megyei napilap

Next

/
Oldalképek
Tartalom