Új Néplap, 2005. október (16. évfolyam, 230-255. szám)

2005-10-01 / 230. szám

2005. OKTÓBER 1.. SZOMBAT 2 awaimifa^^ MEGYEI TÜKÖR A megyei elnök felelősségét is vizsgálták Éles vita bontakozott ki a megyei közgyűlés ülésén tegnap a jász­apáti gimnázium felújításával összefüggő eseményekről. Mint ismeretes, a Hajlék Kft.-vel kötött szerződést a megyei önkormány­zat felbontotta, de a cég az alvál­lalkozókat nem fizette ki mara­déktalanul. Egy másik vállalko­zás pedig állagmegóvási és kár­elhárítási munkákat végzett az épületen, még az új közbeszerzé­si eljárás befejezése előtt. A fide- szes képviselők ezzel kapcsolat­ban az önkormányzat, és Tokár István felelősségét firtatták. A megyei közgyűlés elnöke válaszul elmondta, az önkor­mányzat nem felelős azért, ha a fővállalkozó nem fizeti ki alvál­lalkozóit, a közbeszerzési eljá­rás befejezése előtti munkavég­zéssel pedig nagyobb károk be­következését előzték meg. ■ 354 megyei tervezet ka­pott támogatást mint­egy 25 milliárd forint értékben. Az önkormányzat idei költ­ségvetésének első félévi teljesí­téséről, ingatlanok megosztásá­ról és értékesítéséről is szava­zott a közgyűlés. A képviselők elfogadták az újszászi Kastély Otthon tulajdonjogának meg­szerzéséről szóló előterjesztést is. Az épület a jogszabályválto­zás eredményeként ingyenesen is az önkormányzat tulajdonába kerülhet. Elfogadták az EU-csat­lakozás után a megyébe érke­zett uniós pályázati támogatá­sokról szóló tájékoztatót. 2005. július 31-ig 354 megyei tervezet kapott támogatást mintegy 25 milliárd forint értékben. Az ülésen Tokár István köszö­netéit mondott és ajándékot adott át lapunk volt főszerkesz­tőjének, Berki Imrének, a sajtó­ban végzett eddigi tevékenysé­ge elismeréseként, és bemutat­ta Bán Jánost, az Új Néplap je­lenlegi főszerkesztőjét a köz­gyűlés tagjainak. ■ BA KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY Szolnok. Az FVM Jász-Nagy- kun-Szolnok Megyei Földműve­lésügyi Hivatal Vadászati-halá­szati Felügyelőség határozata alapján tilos mindennemű halá­szati tevékenység az Alcsiszige- ti Holt-Tiszán október 3-án 0 órától október 14-én 24 óráig. Mennyiért szépülnek a hölgyek? divat A nők nem csak az árat nézik, az is fontos, hogy ismert legyen a fodrászuk Ha szépségről van szó, a hölgyeknek fontos, hogy a szalonjuk és a fodrá­szuk neves legyen. Az­után majd legfeljebb csak a fizetett összeg felét vall­ják be a férjüknek. Letenyei Ágnes Egy jászsági kistelepülésen élő nő szépségápolási kiadásai ter­helik meg legkevésbé a családi kasszát. A Szolnokon élő höl­gyek már majdnem fővárosi árakon vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, bár a buda­pestihez hasonló árakkal nem kell szembesíteniük a párjukat. Tóthné Villányi Erika szíve­sen költ magára.- Nem minden hónapban veszek ruhát, de a heti egy fod­rászhoz és kéthetente a kozme­tikushoz ragaszkodom. Télen szoláriumba is járok. Közel húszezer forint az, amit elköl­tők. Ha cipőt, ruhát, vagy ki­egészítőt vásárolok, akkor több. Ebben nincsenek benne a smink, a tisztálkodószerek, a krémek. Simon Lászlóné nyugdíjas. — Szívesen járok fodrászhoz és a kozmetikába, bár inkább vásárlós típus vagyok. Meglá­tok valamit, és megveszem, Sosem szid le érte a férjem, ve­lem együtt örül, és ezt sok nő nem mondhatja el magáról. A szépség minden nő számára fontos. Persze az árát Is alaposan meg kell fizetni, ez havi több ezer forintba is kerülhet. Megkérdeztük olvasóinkat Ön szerint eleget költ-e párja szépségápolásra? KOMÁROMI CSABA Szolnok — A feleségem szerintem egy­két hetente megy fodrász­hoz, de pontosan nem tudom, milyen sűrűn jár szépítkezni. Ebbe a szolárium kivételével szinte minden belefér: fodrász, kozmetikus, műkörmös. Hogy mennyit költ erre időről időre, azt nem tudom. Otthon a für­dőszoba is tele van mindenféle szépségápolási szerekkel. Min­den reggel eltölt legalább húsz percet a sminkeléssel, én meg ötöt a borotválkozással KALMÁR JÓZSEF, Kunbaracs- Hogy az élet­társam meny­nyit költ magá­ra, nem tu­dom. Műkörmöshöz nem jár, az biztos. Fodrászhoz és koz­metikushoz szokott elmenni, szerintem úgy kéthetente. Sminkelni nem nagyon szo­kott, csak elvétve, alkalmak­kor. Az anyagi vonzata úgy néz ki, hogy néha magának fe­dezi, néha adok neki. Mikor hogy alakul. Egyébként nem nagyon foglalkozom ilyesmi­vel, ez tipikusan női dolog. SUSA MIHÁLY, Szolnok — Szerintem közel kétezer forint körül költ szépség­ápolásra a feleségem. Ez jó­részt krémekben merül ki, mert sem kozmetikába, sem szoláriumba nem jár, csak fodrászhoz. Nem is lenne több ideje vagy pénze, mert otthon van a két gyerekünkkel gye­sen. Inkább rájuk fordítjuk a pénzünket. Egyébként pedig nekem úgy csinos, ahogy van. Nem kell semmi plusz ahhoz, hogy tetsszen. KATONA ZOLTÁN, Rákóczifatva — A barátnőm Jászalsószent- györgyre való­si, és otthon szokott eljárni két-három ha­vonta egyszer fodrászhoz. Koz­metikushoz egyáltalán nem megy. Magának szokott smin­kelni, de csak alkalmakkor, hétköznapokon nem. Szolári­umba és műkörmöshöz nem jár, így kétezer forintot költhet összesen, de ebben a krémek meg néhány kozmetikum is benne van. Nekem így szép, ahogy van: smink nélkül. A szalon neve is számít A fodrászat és a kozmetika alapvető fontosságú egy nő számára. Egy szolnoki belvá­rosi fodrászüzlet alkalmazodp szerint a nők nem az árat né­zik, hanem azt, hogy legyen ne­ve a szalonnak ahová járnak? és ismert legyen a fodrászuk Órákat töltenek el pletykálva a hölgyek, egy-egy frizura elkészí­téséért pedig közel tízezer forin­tot hagynak az üzletben. \ GYORSSZAVAZÁS| ■ Ön szerint megfelelő színvo­nalú megyénk szépségipari szolgáltatása? s' Szavazzon honlapunkon vasárnap 16 óráig: www.uinealaD.hu RÖVIDEN TELEPÜLÉSEINK ELETEROL iászjákóhalma. A Horváth Péter Honismereti Szakkör tagjai a falu mentén húzódó Tárná folyó for­rásvidékén túráztak az elmúlt hét végén. Barangolásuk alkalmával felkeresték a füleki várat is. A nevezetességek megtekintése mellett szót ejtettek arról, hogy a török hódoltság Idején a jászkapitányok székhelyét éppen a füleki várba telepítették át — szá­molt be a túráról Fodor István Ferenc, a szakkör vezetője, bcs Kunhegyes. Befejeződött az a hu­szonnégy órás vetélkedő, amelyen húsz csapat versenyzett a művelődési házban. A feladatok között akadtak ügyességet, kreati­vitást, szellemi, illetve testi erőt kívánó „összecsapások”. A verseny küzdelmességére és színvonalára jellemző, hogy az élen holtverseny alakult ki két kunhegyesi középiskolás csapat, a Tarkák és a Slife tíz-tíz fős közössége között Jutalomból ők húszán 2006 nyarán egy hosszú, teljes ellátású hétvégét tölthetnek Abádszalókon. Harmadik helyen végzett a rendező művelődési ház ifjúsági csapata: ők mindnyájan pólót kaptak a jó szereplésért, oszm Mezőtúr. Sikertelenül zárult a városi kórház és rendelőintézet igazgatói posztjára kiírt pályázat. A három jelentkező anyaga közül egyiket sem fogadta el a képviselő­testület, így hamarosan új pályáza­tot írnak ki, szs Szolnok. Az állatok világnapja alkal­mából az idén először nyitott Kunhegyes. A parkokat folyamatosan gondozzák az önkormányzat közhasznú dolgozói. Képünk a főtéren örökítette meg az asszonyokat kapukkal vár mindenkit a kutyamen- hely a Mester úti laktanyában. Ma és holnap reggel 8-tól délig az érdek­lődők megismerhetik a városi alapítvány munkáját sőt kiskutyát is örökbe fogadhatnak. Októberben dönt az önkormányzat az otthon további sorsáról. Elképzelhető, hogy az év végén már új helyen fogadja majd a gazdátlan kisállatokat a men- hely. Talán felépülhet a sokak által igényelt kisállatpanzió, sőt a ked­vencek temetője is helyet kaphat fb Szolnok. Önkormányzat- rendőrség—bűnmegelőzés címmel ma tartja első előadását a Bűnmegelőzési Szabadegyetem a Szolnoki Főiskolán, a Tisza ligetben. A főiskola, a Belügyminisztérium Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet, valamint a megyei rendőr­főkapitányság által szervezett előadás-sorozat első részében Szolnok rendőrkapitánya, Karakas László ezredes és a kapitányság alosztályvezetője, Bozorádi János őrnagy beszél a tárnáról, hgv Tiszafüred. Soron kívüli testületi ülést tartottak a városban, ame­lyen a képviselők felbontották a Tiszafüredi Önkormányzati Vagyonkezelő Részvénytársasággal 2003. augusztus 28-án megkötött megbízási szerződést. Ehhez kap­csolódik továbbá, hogy az önkor­mányzat kezdeményezi a fizetésképtelenné vált részvénytársaság felszámolását. Döntés született arról is, hogy a városüzemeltetési feladatokat október 1-jétől a Tisza-tó 2005 Közhasznú Társaság látja el. fi

Next

/
Oldalképek
Tartalom