Új Néplap, 2004. december (15. évfolyam, 280-305. szám)

2004-12-01 / 280. szám

Ismétlődő eső Részletek a 11. oldalon Karakter Kft Szoktok, SnpÉty M *. 5* / 42M67; 511-%« ECDL Start * * ★ kCDL ★ *. f* számítástechnikai tanfolyamok (100 éra) (operációs nnds/ir, snvegsmAcsMés, tiNiatkerete, internet) JANUÁRI kezdéssel különböző időpontokban 50.000 Ft (vizsgadíjjal, tananyaggal) Munkanélkülieknek, 50 év felettieknek: 35.000 Ft Rferietfiaetés, 39 \ SZJA ktdvenaésy. ÁFA mentesség Akkreditált Feiaíttképiési latéraény AL4J47; Nyt st: IMH7-Í2 SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSBÓL FINANSZÍROZHATÓ Sufi™,*) Notebookok mir netté 189.Ő00 Ft-tól efX fJr f Szajol, végső állomás Holnap lesz tíz éve, hogy súlyos vasúti szerencsétlenség történt a szajoli vas­útállomáson. Egy Debrecen felől érke­ző vonat a váltókon kisiklott, majd több épületet letarolt. A halottak száma 31 volt. ♦6. OLDAL „Szabályos” beruházások B. Gy. Szilvási Zsuzsa Környezetbarát fűtésre térnének át Derzsen Az utóbbi évek egyik legnagyobb beruházása­ként a fűtési rendszer korszerűsítésére készül­nek Tiszaderzsen. Ezek szerint a település szívé­ben található épülete­ket, intézményeket kör­nyezetkímélő és ener­giatakarékos energiafű­vel fűtenék a jövőben. Farkas István Az energiafű tüzelőanyagként történő hasznosítása több szempontból is előnyös. Egy­részt fűtőértéke eléri, illetve meghaladja a nyár-, a fűz-, az akácfa és a hazai barnasze­nek hasonló értékadatait, így kiválóan alkalmas hő- és áramtermelésre, másrészt a szénnél egyszerűbben, tisz­tábban kezelhető és tárolható, kénszegény és környezetba­rát. Éppen ezért az ilyen fűfé­lék alkalmazása már bevett szokás az Európai Unióban. Dr. Herédy Dezső, Tisza- derzs polgármestere a tervek­kel kapcsolatban elmondta:- A legfontosabb feladat egy olyan nagy teljesítményű, kazánokat tartalmazó hőköz­pont kialakítása, ahol a meg­felelő előkezelési eljárások után megtörténhet az ener­giafű elégetése. Emellett az egyes intézményeket összekö­tő vezetékek kiépítésére is szükség van. A polgármestertől megtud­tuk továbbá, hogy a vállalko­zás bekerülési költsége nem nagy, a haszna viszont óriási. Az energiafű termesztése ugyanis új piaci távlatokat és foglalkoztatottsági lehetősé­get kínál a kedvezőtlen ökoló­giai adottságú térségekben is. A legkülönfélébb talajfajtá­kon termeszthető, igénytelen és könnyen betakarítható nö­vény, az energetikai felhasz­náláson túl egyébként papír-, textil- és építőipari hasznosí­tásra is alkalmas. Hiányzó antibiotikumok a patikákban Egyes orvosságok nem kaphatók me­gyénk patikáiban. Leginkább a penicil­lintartalmú antibiotikumok és bizonyos vérnyomáscsökkentők fogytak el, illetve fájdalomcsillapítók, görcsoldók, vitami­nok váltak hiánycikké. Mindez egyrészt a januári áremeléstől való féle­lemmel, másrészt a gyakoribb megfázással ma­gyarázható. Az év eleji áremelések miatt decem­ber tájékán szinte minden esztendőben érezhető felvásárlási láz, ami átmeneti gyógyszerhiányhoz vezethet. Ez idén sincs másképp. — Akadnak olyan vásárlók, akik naponta visz- szatérnek, hátha akad végre a megszokott fájda­lomcsillapítójukból a frissen érkezett szállít­mányban. Én meg minden alkalommal tehetetle­nül tárom szét a karom, miközben a 40 év alatt szerzett tapasztalatom azt súgja, hogy legköze­lebb január 3-án lesz teljes a készlet - meséli kér­désünkre Mester Lajos, aki több gyógyszertárat is vezet Szolnokon és a környékbeli településeken. Jellemző hiányról nem beszélhetünk, az egyik patikában hiányzó készítményt nagy valószínű­séggel megtaláljuk a másikban. Január elsejétől egyébként a nem támogatott készítmények akár 15 százalékkal is drágulhatnak, ezek a gyógysze­rek ugyanis szabadárasak lesznek. Az áremelke­dés azonban nem törvényszerű, az is előfordul­hat, hogy több készítmény olcsóbb lesz. IVIA KERESSE AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL! A polcokról eltűntek egyes készítmények Orbánját igenre biztatott Nagygyűlésen találkozott tegnap a szolnoki Tiszaligeti Sportcsarnokban az érdeklődő szol­nokiakkal és a megyéből érkezettekkel Orbán Viktor, a Fidesz-MPSZ elnöke. Az alkalmat a december 5-i népszavazás adta. Bistey András A sportcsarnok zsúfolá­sig megtelt lelátóit és a já­tékteret elfoglaló közön­séget 19 órától mű­vészeti együt­tesek szóra­koztatták, közben Sza- lay Ferenc a Fidesz-MPSZ városi elnöke házigazdaként köszöntötte a megjelenteket, majd ismét műsor következett. Orbán Viktor fél kilenckor lépett a pódiumra, az őt állva fogadó közönség nagy tapsa és ová­ciója közepette.- Nem ünnepelni, hanem dolgozni jöttünk — kezdte a beszédét a szónok. - Dolgoz­ni azért, hogy december 5-én ' több legyen az igen, mint a nem. Adjunk Wßr hitet és Wßr erőt egy- másnak. Akik r itt vagyunk, nem kell meggyőzni egy­mást, inkább megbe­szélni, hogy mit kell tennünk a siker ér­dekében. (FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON) Orbán Viktor visszautasítja a riogatást Tokár István elnök a megyei területfej­lesztési tanács tegnapi ülése után el­mondta: a többcélú kistérségi társulá­sok, kistérségi területfejlesztési tanács létrejöttével megalakult a megyei kis­térségi egyeztető fórum, ahol megvá­lasztották a megyei tanácsban a kistér­ségeket képviselő három tanácstagot. Továbbra is a Jászság, a Közép-Tisza-vi- dék és a Tiszazug képviselői lesznek jelen szavazati joggal a tanácsban. A megyei közgyűlés novemberi ülé­sén fogadta el a megye infrastrukturá­lis helyzetéről szóló előterjesztést, ami­ről a tanács most tájékoztatót hallga­tott meg. Kiemelt feladatként jelölte meg a megye alsóbbrendű útjainak re­konstrukcióját, a hiányzó összekötő utak építését, a kerékpárút-hálózat fej­lesztését, a települések ivóvízminőség­javító regionális programjának ütemes megvalósítását. A megyei fejlesztési ügynökség munkatársai az elmúlt egy hónapban 105, támogatással megvaló­sult beruházást ellenőriztek, ebből 91- nél mindent rendben találtak, míg 14 pályázat esetében kisebb eltérések adódtak. GJRlifcR Szolnok, Batthyány utca 8. Tel: 56/419-011 Nyitva mindennap 8-21-ig Pénznem (1 egységre) Vétel Eladás EUR 243,5000 248,5000 USD 183,0000 188,9000 SKK 8,0000 6,5000 Közülieteket is kiszolgálunk! Érvényben: 2004. november 30. SZERDA I Kóstoljon bele szabadon Várjuk bankfiókunkban: Szolnok, Baross G. út 27. További információ a nap 24 órájában a 06-40/50-40-50-es telefonszámon. Folyószámlanvitá< 6 HVB Bank Az akció magánszemélyek részére, 2005. január 31-ig megnyitásra kerülő forintfolyószámla-szerződésekre érvényes. További részletek a Kondíciós Listában és a Hirdetményben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom