Új Néplap, 2004. október (15. évfolyam, 230-254. szám)

2004-10-01 / 230. szám

szombaton borongós idő jász-Nagykun-Szolnoh megyei napilap Részletek a 11. oldalon SZAKKÉPZÉSI AJÁNLATOK • Mérlegképes könyvelő • Pénzügyi-számviteli ügyintéző+számítógépkezelő • Ingatlanközvetítő és értékbecslő • Adótanácsadó, adószakértő • Társadalombiztosítási ügyintéző, szakelőadó • Személyügyi ügyintéző, gazdálkodó • Pénzügyi számviteli szakellenőr • Minőségbiztosítási felülvizsgáló tanúsító • Vámkezelő-vámügyintéző • Kereskedő-boltvezető, becsüs l-ll. Tankönyvellátás: Szolnok, Verseghy park 8., könyvesboltunkban A képzés helye: Szolnok Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Rt. Szolnok, Verseghy park 8. _______ Em ail: szolnok@perfekt.hu A 1 infóvonal: 56/422-276 perfekt JÖN! JÖN! JÓN! yV BUDAPEST NAGYCIRKUSZ Szolnokon, a MCDONALD’S mellett október 7-10-ig Szenzációs nemzetközi műsorával. Egzotikus állatok sokaságával. Info: 06-30/216-7888 Kitüntetés a teljesített ígéretekért 770865 915054 A gazdaság köszöni, jól van Habár léteznek negatív jelenségek is, megyénk egyéni és társas vállalkozása­inak tavalyi teljesítménye megbecsü­lendő. A termékszerkezet-váltás folyta­tódott, az export és a foglalkoztatás bő­vült — derült ki tegnap Szolnokon, az immár kilencedik alkalommal megjelentetett Top 50 kiad­vány bemutatóján. Laczi Zoltán Az APEH megyei igazgatósá­ga a megyei kereskedelmi és iparkamarával együttműköd­ve kilenc éve adja ki a megye gazdaságát elemző, valamint szűkebb hazánk meghatáro­zó cégeinek fontosabb adata­it tartalmazó Top 50 kiad­ványt. A legfrissebb brosúra bemutatása kapcsán Tamás­áé Czinege Csilla, az adóhiva­tal megyei igazgatója kiemel­te az ötven legnagyobb gaz­dasági szervezet fejlődési di­namikáját és hozzájárulását a költségvetéshez. Mint mondta: ezek a társas vállal­kozások biztosították a me­gyei összes bruttó adóbevétel több mint ötödét, a gazdálko­dói befizetések közel negy­ven százalékát. Dr. Sziráki András, a me­gyei iparkamara elnöke a Top 50 kisugárzásáról szólt, hangsúlyozván: kisvállalko­zások, beszállítók ezreinek léte, működése kapcsolódik e nagy cégekhez. Ugyanakkor Takács János, a Top 50 listavezető cége, az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. vezérigazgatója átveszi a kiadványt dr. Sziráki András megyei kamarai elnöktől értheteüennek nevezte, hogy az ötvenből nyolc társaság nem járult hozzá adatai köz­léséhez. A kamara és az adóhivatal nem szembenálló fél, mind­ketten a tisztességes, korrekt társadalomban érdekeltek - említette dr. Király László György, az APEH elnöke és dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Az adófizetést elkerü­lő vállalkozás ugyanis nem csak az államnak okoz kárt, hanem tisztességtelen ver­senyelőnyre szert téve más gazdasági szereplőknek is. W Cégünk Európa egyik legdinamikusabban fejlődő diszkont élelmiszer-üzletlánca. Sikerünk titka magasan képzett r '****““ munkatársainkban rejlik. Szarvason megnyitó üzletünkbe keresünk munkatársakat az alábbi munkakörökbe: Eladő/pénztáros Hivatkozási szám: LAP-FMA Feladatai: • vásárlók udvarias, pontos és segítőkész kiszolgálása • gyors, precíz pénztármunka • árukészlet feltöltés, áru rendezés, üzlet takarítás Elvárások: • rendkívüli munkabírás • nagyfokú fizikai és szellemi terhelhetőség • stressztűrő képesség • munkaidő-beosztásbeli rugalmasság • precizitás, pontosság • középfokú szakirányú végzettség és élelmiszer-kereskedelmi gyakorlat előny Amit kínálunk: • versenyképes jövedelem • stabil háttér Boltvezető, Boltvezető-helyettes Hivatkozási szám: LAP-FL Feladatai: • egy áruház zavartalan működésének biztosítása a vásárlók legnagyobb megelégedésének érdekében • az áruház dolgozói csapatának vevőorientált vezetése, motiválása, betanítása • napi ügymenet felelősségteljes biztosítása (munkaterv, elszámolások, árurendelés stb.) Elvárások: • rendkívüli munkabírás • nagyfokú szellemi és fizikai terhelhetőség • közép vagy felsőfokú (lehetőleg szakirányú) végzettség • stressztűrő képesség • jó kapcsolattartó képesség • vevőközpontú gondolkodásmód • precizitás, pontosság • kereskedelemi érzék Amit kínálunk: • versenyképes jövedelem • stabil háttér • karrierlehetőség Felkeltettük érdeklődését? Ha igen, küldje el postai úton fényképes pályázatát a hivatkozási szám/munkakör és a munkavégzés helyének megjelölésével magyar nyelvű önéletrajzával együtt október 8-ig a következő címre: LIDL Magyarország, 8002 Székesfehérvár, Pf.: 190 asüéénzváltó Szolnok, Batthyány utca 8. Tel: 56/419 011 Nyitva mindennap 8-21-ig Pénznem (1 egységre) Vétel Eladás EUR 244,0000 USD 197,5000 203,! SKK 5,9000 6,4000 Közületeket is kiszolgálunk! Érvényben: 2004. szeptember 30. Illetékhivatalból orvoslakások Baranyi György Orvoslakásokat alakítanak ki az illetékhivataí egykori in­gatlanjainak helyén. A me­gyei önkormányzat tulajdoná­ban és az Ellátó- és Szolgálta­tószervezet kezelésében áll Szolnokon, a Dózsa György úton több ingatlan is, amely­ben a megyei illetékhivatal működött. Az intézmény az­óta új székházba költözött át, s a hivatali feladatellátás alól felszabadult ingatlanokból a megyei képviselő-testület döntése értelmében lakásokat alakítanak ki, amelyek lehető­séget biztosíthatnak a Hetényi Kórház szakember- és orvos­hiányának enyhítésére. Az el­fogadott rendelet szerint az át­alakítási munkálatokat és az üzemeltetést célszerű a Heté­nyi Géza Kórház és Rendelő- intézet által végezni, így a me­gyei közgyűlés átadja vagyon­kezelésre az ingatlanokat az egészségügyi intézménynek. A lakások ettől függeüenül a fenntartó megyei önkormány­zat tervei alapján készülnek majd el. Búcsú a vénasszonyok nyarától jászapáti. A megyei önkor­mányzati fenntartású Mészá­ros Lőrinc Gimnázium, Szak- középiskola és Kollégium ré­szére 200 ezer forintot szava­zott meg a megyei közgyűlés oktatási, művelődési és vallás­ügyi bizottsága a kulturális ke­retből az intézmény tanulói nemzetközi kulturális kapcso­lataira és citeravásárlásra. bgy Molnár G. Attila Bár talajmenti fagyok egy ideig még nem várhatók, az igazán melengető vénasz- szonyok nyarának már biz­tosan búcsút mondhatunk. Ezekben a napokban tipi­kus őszi időjárásban lehet részünk. Bár a szerdán ér­kezett hidegfront csapadé­kot alig hozott, az aznap mért 20,1 fokos maximum hőmérséklet a tél beállta előtt már nem túl gyakran vagy egyáltalán nem fog visszaköszönni - tudtuk meg a szolnoki katonai re­pülőtér meteorológiai szol­gálatától. A hét végén vi­szonylag száraz idő és mintegy 18-19 fokos csúcs- hőmérsékletek várhatóak, s az ehhez hasonló időjárási helyzet akár még október közepéig is előfordulhat. Arra azonban már érdemes odafigyelni, hogy az éjsza­kák egyre hűvösebbek lesz­nek. V./ I w Új konyha? V'vf% y % XI Acs0 ^^A r megoldva Havi 16 317 Ft-ért 60 hónapra 600 OOO Ft Citibank Személyi Kölcsön Citibank Hitelvonal: 06-40-40-30-40 5000 Szolnok, Kossuth L. út 7. Tel.: (56) 516-120 Hivatkozási szám: 108 A Citibank sohasem pihen citibank CiüßarA «I i ot^sra-j? is i i>,.i$-/awuági ói*** íwp<xt t-jg-i Az akció 2004. augusztus 23-tól 2004. október 31-ig tart. Az akciós időtartam vonatkozásában a kölcsön igénylésének a Citibank információs rendszerében történő röqzltési időpontja irányadó. A Citibank Személyi Kölcsönök felhasználási célhoz nem kötött fogyasztási kölcsönök. A különböző Citibank Személyi Kölcsönöknek eltérő feltételei lehetnek A Citibank a kölcsönt a hitel­bírálati fettételei alapién, a szerződéskötést követően nyújtja. A szerződéskötés és az adott kölcsön konkrét fettételei 3 hitel­bírálat eredményétől függenek Ez a hirdetés kizárólaq a figyelemfelkeltés! szoíqálja, nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy tájékoztatónak. A Cit&ank Rt. a feltétetek egyoldalú módosításának jogát fenntartja. A feltételekkel kapcsolatos további felvilá­gosításért hívja a Citibank Hileivonalat (06-40-40-30-40} vagy forduljon munkatársunkhoz! THM: 22,83%-5f,59% I t * i Az igényesség alapkövetelmény A lakosság igénye sze­rint igyekszik a város önkormányzata elérni az infrastruktúraháló- zat mind teljesebb kö­rű kiépítettségét, emellett ügyelnek az igényes településképre. — mutatott rá Győriné dr. Czeglédi Márta polgármes­ter asszony. ♦?. oldal Süveges Ist­ván — saját I bevallása szerint - ■I élete leg- szebb születésna­pi ajándé­kát vehette át a napokban. ♦<*, oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom