Új Néplap, 2004. augusztus (15. évfolyam, 179-203. szám)

2004-08-01 / 31. Vasárnapi szám

VII. él föl 31. szám 2004. augusztus 1. Ara: 94 Ft A forint most erős, vagy már túl erős? A szakem­berek sem temetik. ä 2. oldal---------_ y jr VASÁRAI--------------------­Né plap ryan két élete A fél ország ismeri Bryant, Bokor Tibort, a szombathelyi fegyver- kereskedőt pedig csak egy-két vadász. Az álamerikai tudósító a Sláger Rádió sztárja. 6. oldal Budapest világváros, de még egy szegényes szórakoztatónegyede sincs, a revük már rég bezártak. Az RTL híradósa már voll a képernyők szépe, a leg­szebb és legjobb műsor­vezető, s most a szegé­nyekért dolgozik. Szeret­né, ha a fogyatékos kifeje zést is elfelejtenék, s „segítségre szorulókról’ beszélnének. 16. olda www.vasarnapreggel.hu Óriási érdeklődés övezte tegnap délután a Tisza-tó szépe választást. Az idén 15. alkalommal megrende­zett abádszalóki megméret­tetésen minden eddiginél több ifjú hölgyet ismerhe­tett meg a teltháznyi közön­ség. Képünk a 43 induló egy csoportját a fürdőru­hás bemutatkozás közben örökítette meg. FOTÓ: BUGÁNY A Feszty- körkép restau­rátora 3. oldal Nagy becsben tartott, téljósló növény a rókafarokvirág. Mi láttunk egy csodálatos példányt Jászkarajenő külterületén, Felsőkara tanya­világában. Az egyik erdőszélen nőtt fel vagy két méterre. A meglé­vő vagy hiányzó virágai azt mutatják, hogy mi vár ránk a kánikula elmúltával. Hogy miként olvashatók ki belőle az ismeretek, azt Pusztai Béla karai nyugdíjas még a nagyszüleitől tanulta, ők szintén a szülőktől, nagyszülőktől tudták meg a virág jelzéseit. Nos, a „rókafarok” valami olyasmit jelez, hogy az őszi, mérsékel­ten hűvös idő után a november hideg, a karácsony enyhe, a január igen zord lesz. A február változó, de inkább enyhe, a tavasz viszont inkább hideg, legalább is Pusztai Béla úr szerint ezt mutatják a sár­ga virágok. 0 meg azt, milyen magasra nőtt július végére ez a vala­ha téljósló vadvirág: a csodálatos rókafarok. DSZM A csillaghullás hónapja I smét augusztust írunk. Ez a hónap csillagászatilag mindig a legérdekesebbek közé tarto­zik, hiszen az évnek ebben az időszakában láthatjuk az égbol­ton a legtöbb hullócsillagot. Efféle égi látványosságban pedig idén sem lesz hiány. Mint Újlaki Csaba, a szolnoki TIT Uránia bemutató csillagvizs­gálójának vezetője elmondta, au­gusztusban öt meteorraj is elha­lad bolygónk közelében. Ezek leg­jelentősebbje a Perseida, amely mintegy hatvan millió kilométer széles, s Földünk évről évre ke­resztezi a pályáját. Július 20-án ér­tük el e széles sáv peremét, s egé­szen augusztus 19-ig tartózko­dunk benne. A legintenzívebb csillaghullást augusztus 11-én és 12-én éjjel figyelhetjük majd meg. Ekkor óránként több száz felvilla­násra is számíthatunk. A Persei- dák egyébként egy üstökös ma­radványai, az abból kiszabadult porszemcsék alkotják. A felizzó fénycsíkokat egy Kr. után 258-ban kivégzett vértanúról Lőrinc köny- nyeinek is nevezik. A csülaghullás lényege, hogy a többnyire parányi porszemek io­nizálják a légkör atomjait. Vagyis nem hőizzást, hanem gerjesztett fényt látunk. A jelenség 2-300 ki­lométer magasan játszódik le. A szakember azt tanácsolja, hogy este tíz órától érdemes fürkészni az égboltot, de a leglátványosabb „tűzijátékra” hajnali kettő és há­rom óra között számíthatunk. Kü­lönösen igaz ez a Perseidákra, amelyek darabjai a fent említett két éjjelen az éjszakáknak ebben a szakaszában hatvan kilométeres másodpercenkénti sebességgel érkeznek a légkörbe. Ahhoz azonban, hogy a hulló­csillagokra vadászók a legcsodála­tosabb élményt élhessék át, aján­latos megfontolni néhány alapsza­bályt. Mivel az emberi látómező viszonylag szűk, nem érdemes ide-oda kapkodni a fejünket. A sö­tét égbolt egyetlen pontjára füg­gesszük a tekintetünket. így au­gusztusban ugyanis biztosra ve­hetjük, hogy előbb-utóbb látni fo­gunk néhány hullócsillagot, bár­merre is nézzünk. Telihold, sőt úgy általában holdmentes éjszaka az ideális, s lehetőleg minél mesz- szebb kerüljük el a városi fénye­ket, amelyek a halványabb fényje­lenségeket elhomályosíthatják a magasban. Adott esetben persze az is elegendő lehet, ha kisétálunk a kert egy sötétebb pontjára. Ezenkívül ne távcsővel, csupán szabad szemmel kémleljük az eget. S érdemes vízszintesen elhe­lyezkedni, akár egy nyugágyra vagy pokrócra leheveredni. Mert ha álló helyzetben nézünk felfelé, a megfájdult nyakunk nagyjából tíz perc múlva véget is vet a csil­lagmustrának. MOLNÁR G. ATTILA Az időjós virág Négyesfogathajtó Világbajnokság Kecskemét 2004 Négyesfogathajtó Világbajnokság Kecskemét 2004. augusztus 4-8. SZERETETTEL VÁRTUK! Országos Trófeakiáj Jltás Kecskemét 2004 Olaj ömlött a hulladékégetőből KENYÉRMEZEI-PATAK: Miután fáradt olaj ömlött a vízbe, a Duna Kenyérmezei- patak torkolatától tilos a hor­gászás - közölte a katasztró­favédelem. A bajt a Dorogi Hulladékégető telepén műkö­dő egyik cég 1500 köbméte­res fáradt olajat tartalmazó tartályának sérülése okozta. [visszatért a szökött fegyenc BUDAPEST: Önként jelent­kezett szökése után a Sem- ? melweis Egyetem szülészeti klinikáján az a lopásért el­ítélt, veszélyeztetett terhes asszony, aki néhány napja szökött meg a kórházból, bilincséből kiszabadulva. NYÁRI AKCIÓ! $ Az év minden hónapjában változó akciókkal várjuk tisztelt régi és leendő ügy feleinket. * A Suzuki teljes típusválasztékában DUPLA LÉGZSÁK és ABS INGYEN $ Szalonunkban megtekinthető az új Dízel Ignis és Wagon R + és itt az új Liana is. £ Minden új Suzuki árából 125.000 Ft-ot elengedünk. $ 0 % befizetéséi akciónk folytatódik. $ Részletre vásárlás esetén akár 120 hónapra is. * Csereakciós vásárlás korrekt beszámítással, | akár egy újért két használtat is. 53 4150 Piispökliuhiny. Keleti sor. 54/514-514 OTOS LOTTO 18, 26 49 68 76 JOKER: 753831 A Vasárnap Reggel bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával, és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. iJÍJ^Í Értesüléseket átvenni csak a (HILM) - re hivatkozva lehet. 0 4 0 3 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom