Új Néplap, 2004. július (15. évfolyam, 152-178. szám)

2004-07-01 / 152. szám

REMEK HÉTVÉGE VÁRHATÓ Részletek a 11. oldalon ERETTSEGiZETTEK FIGYELEM Tä KJO»; m £ MTF^ v- P: T SZÍ NTŰ ÜZlETI szakképzést indítunk • Felsőfokú jogi asszisztens 2 év • Gazdasági informatikus 2 év • Pénzügyi-számviteli ügyintéző (+számítógépkezelő) 1,5 év • Külkereskedelmi ügyintéző 1 év • Marketing, reklám ügyintéző 1 év 2004. szeptemberi kezdéssel Szolnokon. (Kollégium megoldható.) Korhatár: 18-22 év. Jelentkezési cím Perfekt Közgazdasági Szakközépiskola Szolnak, Verseghy park 8. Tel./fax: 56/422-276 ______ Em ail: szolnak@perfekt.hu k 56/422-276 perfekt Július 3-án, szombaton nem ke­vesebb, mint kilenc magyar együttest sorsolnak ki Mün­chenben a FIBA-Europe által szervezett négy klubtornára. Közöttük lesz a Szolnoki MÁV- Coop SE csapata is, amely az Európa-kupa legutóbbi kiírásá­ban ezüstérmet szerzett, ősztől pedig az Euroligában lesz érde­kelt. 13. oldal A VAROS DÍSZE LESZ. Látványos szakaszához érkezett a Szolnoki .Galéria felújítása. A volt zsinagó­ga impozáns épülete rézlemez tetőburkolatot kapott, és a homlokzat, az oromdíszek is megújulnak. Be­lül megerősítik a karzatot, így alkalmassá válik koncerteken nagyobb létszámú közönség fogadására is. FOTÓ: CSABAI ISTVÁN Kevesebb halállal végződött baleset Megyei információ A balesetek számának jelen­tős emelkedése miatt a rend­őrség megyeszerte ellenőrizte a közlekedőket. Az utóbbi he­tekben, hónapokban rengeteg traffipaxos akciót is tartottak. Vajon a rendőri intézkedések mennyiben változtattak a kedvezőtlen helyzeten? Az utóbbi időszakban nagyon sok sebesség-ellenőrző akciót tartot­tak a megye legveszélyesebb út­vonalain, a közlekedési rendőrök ugyanakkor napi rendszeresség­gel folytattak ellenőrzéseket az egyéb helyeken is. Sajnos a bal­esetek száma továbbra is kedve­zőtlen képet mutat, annak ellené­re, hogy az év első negyedéves adataihoz képest mostanára lé­nyeges javulás tapasztalható — mondta lapunknak a megyei rendőr-főkapitányság forgalom-el­lenőrző alosztályvezetője, Kater Attila őrnagy. Az év elején 40, az esztendő első 5 hónapjában pedig 20 százalékkal történt több bal­■ BALESETEK ALAKULÁSA eset, mint az elmúlt év ugyanezen időszakában. Mostanára, a félév végéhez 2004. 2003. 06.28-ig 06.28-ig közeledve még mindig 9 halálos 16 24 százalékkal magasabb az súlyos 117 99 idei arány. könnyű 151 138 (FOLYTATÁS AZ B. OLDALON) Jól halad az aratás Megyei információ A kedvező időjárás hatására jól haladnak az árpa aratá­sával. A megyében a napokban kezdő­dött csak meg az őszi árpa aratá­sa, és máris félidejénél tart a nö­vény betakarítása. A 15 ezer hek­táron elvetett árpának már csak a fele van kint a földeken — tudtuk meg Gombár Mihálytól. Az FVM- hivatal vezetője lapunknak el­mondta, a hozam nagyon jó, hektáronként 5 tonna körüli. A vezető úgy véli, ha kedvező marad az időjárás, akkor vasár­napra befejeződhez az árpa beta­karítása. Ugyanakkor elkezdőd­het egyik legfontosabb gazdasági növényünk, a búza aratása. Jó idő esetén a jövő hét elején elkez­dődhet a próbaaratás, a hét köze­pén pedig teljes üzemben beáll­hatnak a kombájnok a táblákba. A megyében 123 ezer hektáron elvetett búza egyébként igen szép terméseredményekkel ke­csegtet. Hogy a betakarított terményt hogyan lehet majd elhelyezni, er­ről is szó lesz a pénteken Török- szentmiklóson, az Alföldi Gabo­nánál tartandó agrárkamarai ta­nácskozáson. TÓTH ANDRÁS SPORT VÁDEMELÉSI JAVASLAT. Lopás bűntette, illetve kész­pénz-helyettesítő fizetőeszköz­zel való visszaélés vétsége miatt vádemelési javaslattal élt a Szolnok Városi Bíróság felé a fi­atalkorúak ügyésze egy tavaly nyáron Jánoshidán történt lo­pás ügyében. Egy fiatal-, illetve egy felnőtt korú személyt gya­núsítanak a bűnténnyel. Az adatok szerint egy házból arany ékszert és bankkártyát tulajdo­nítottak el. A kártyáról később pénzt is próbáltak felvenni, bcs Kálmándi szellemi örökösei Díjat kaptak azok, akik a legtöbbet tették az egészségügyért Dr. Kürti Sándor Szolnok A megyeszékhely Kálmándi Mihály-díját hagyományo­san a Semmelweis-napi ün­nepség keretében adják át azoknak, akik legtöbbet tet­ték a város egészségügyéért. Semmelweis Ignác, „az anyák meg- mentőjének” születésnapja - júli­us 1. — az egészségügy ünnepe Magyarországon. Ebből az alka­Dr. Rotyis György lomból adják át Szolnokon a Kál- mándi-díjakat minden esztendő­ben. A megyeszékhely egykori nagyszerű orvosa, dr. Kálmándi Mihály iránti tiszteletét kifejezve a megyei jogú város közgyűlése tíz évvel ezelőtt, 1994-ben határozott a díj alapításáról. Azóta a város pol­gárainak javaslatai alapján minden esztendőben odaítélik azoknak, akik a legtöbbet teszik az egészség­ügyért Szolnokon. Idén hagyomá­nyosan hárman részesültek ebben Dr. Sulyok László fotó: csabai az elismerésben. Dr. Kürti Sándor, nyugalmazott osztályvezető főor­vos, aki 42 éven át dolgozott me­gyénk tüdőgyógyászati ellátásá­ban, dr. Rotyis György, Szolnok Egészségügyi Szolgálatának orvos­igazgatója és dr. Sulyok László, a gasztroenterológiai centrum meg­alapítója. Ők azok, akik tevékeny­ségük, egész életvitelük alapján leginkább rászolgáltak erre a díjra, s így Kálmándi Mihály örökébe léphetnek.______________szilvási Szolnok, Batthyány utca 8. Tel: 56/419-011 Nyitva mindennap 8-21-lg Pénznem (1 egységre) Vétel Eladás EUR 250,0000 256,0000 USD 207,0000 212,0000 SKK 6,1000 6,6000 Közületeket is kiszolgálunk! Érvényben: 2004. lúnlus 30. Röviden Új vezető a pedagógiai intézetben A megyei közgyűlés módosította a költségvetést A nyári szünet előtti utolsó ülését tartotta a megyei közgyűlés, melyen többek között intézményi vezetői kinevezésekről is dön­tött. _________ Megyei információ________ A megyei pedagógiai intézet, pedagógiai szakmai és szakszolgálat élére kiírt pályázatra ketten je­lentkeztek: Virágné Katona Zsuzsanna igazgató és Szabó Győzőné, a Szent István Egyetem Jász­berényi Főiskolai Karának adjunktusa, aki koráb­ban dolgozott a megyei pedagógiai intézetben is. Az intézmény véleményező szakalkalmazotti ülésén titkos szavazáson a szakdolgozók 96 szá­zaléka Virágné szakmai programját támogatta, és az összdolgozói értekezleten is a titkos szavazás során 95 százalék az igazgató asszony mellett állt ki. A közgyűlés elé mindkét pályázó kinevezését előterjesztették, mivel az oktatási, művelődési és vallásügyi bizottság Virágné Katona Zsuzsanna, míg az ügyrendi bizottság Szabó Győzőné meg­bízását támogatta. A tegnapi ülésen a megyei közgyűlési képviselők 26 igennel 13 nem szava­zat ellenében Szabó Győzőnét bízták meg a me­gyei pedagógiai intézet teendőinek ellátásával 2004. augusztus 1-jei hatállyal öt évre. A jászapá­ti Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatójának dr. Kalmár Pálnét, a szolnoki Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollé­gium igazgatójának pedig Kiss lstvánnét (mind­ketten egyedüli pályázók voltak) nevezte ki a közgyűlés. A képviselők módosították a 2004. évi költségvetés megállapításáról szóló rendeletet, mivel a az önkormányzati hivatalnál és az intéz­ményeknél az előirányzat-módosítások együttes összege 479 millió forinttal növeli a kiadási és bevételi főösszeget. így a hiány összege 44,6 mil­lió forinttal, 150 millió forintra csökken. A közgyűlés több nagyobb volumenű tájékoz­tatót is megtárgyalt, így a Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség illetékességi területének környezetállapotáról szólót. (FOLYTATÁS AZ 5. OLDALONI A SZERKESZTŐSÉG POSTÁJÁBÓL Az olvasói levelekből válogatott összeállításunkat a 4. oldalon olvashatják AHOL ÉLÜNK Tiszasülyön a mezőgazdaság sanyarú helyzete halmozottan érvényesül, ipar gyakorlatilag nincs a községben, csak egy kis varroda ad munkát harmincnégy embernek. így az önkor­mányzatra sokkal nagyobb teher is hárul, hiszen polgárainak megélhetési problémái a fejlődés lehetőségeit is behatárolják. 7. oldal IVIÄ Grátisz INGYENES HIRDETÉSI LAP Az Új Néplap-előfizetők ajándékba kapják Energia nem vész el, csak átalakul. E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. www.eon-tiszantul.com 6-0ti Új energia

Next

/
Oldalképek
Tartalom