Új Néplap, 2004. június (15. évfolyam, 126-151. szám)

2004-06-01 / 126. szám

f ft fty lULll JmWf : * ^ w*| lar^ K" 4 jf ,Í| angigr* SZOLNOK, Interspar parkoló, kiállítási sátor 2004. júniir 4-6. m Zonda Pagani Ferrari F50 Modena Szolnok, Mátyás Kir. u. Bugatti Aston Martin Lamborghini Felnőtt jegy: 1.000.- Ft Gyermekjegy: 400.- Ft NYITVA TARTAS: P: 14.00-19.00 h Sz: 10.00-19.00 h V: 10 00-18.00 h Média támogat 6: On »itm Támogató: I NTER5PAR 107)00 foFro,' 1 ml 'órd Ft értekben , ;mpig, egy helyen v ! * o o w Szolnok, Tiszaliget - Olaj Sportcsarnok politikai hirdetés Az MS!P dolgozik! • 50%-os béremels a pedagógusoknak, ápolónőknek, szociális munkásoknak, oivosokak • Adómentes minimálbér • 53. és 54. heti nyugdíj • 30%-os csaláf pótlék emelés • 3,2 millió lakástámogatás a háromgyermekesekne • 220 milliárd Ft hitel a gazdák uniós felkészülésére • 2006-ig 20 kilométer új autópálya • A SIKERES EURÓPiI MAGYARORSZÁGÉRT MSZP FELSZENTELTÉK A STÁCIÓKAT. Turza Ferenc festőművész munkájának köszönhetően elké­szültek az újszászi temető stációinak "képei. Pünkösd vasárnapján szentelték fel és körmenettel köszöntötték a keresztéit új képeit. FOTÓ: MÉSZÁROS Ismét: földért életjáradék Megjelent a közlönyben az újabb termőföld­ért életjáradék elnevezésű pályázat. Megyei információ^ ___ Ez egy év alatt már a harmadik alkalom, hogy a 60. életévüket betöltötték felajánlhatják földjüket az államnak, cserébe az havi járandóságot fizet nekik. Nagy István, a Nemzeti Földalapkezelő Szer­vezet (Nfa) megyei vezetője lapunknak elmond­ta, a FVM-közlönyben a minap megjelent a pá­lyázat kiírása, így mától indul a program. Ettől függetlenül ne rohanjanak az érintettek a föld fekvése szerinti körzeti földhivatalokba már­is, mivel számtalan iratot kell a pályázat beadása előtt beszerezni. Hasonlóan a korábbihoz, most is fel lehet ajánlani osztatlan közös és úgyneve­zett 1/1-es tulajdonú földet. IFOLYTATÁS AZ 5. OLDALON) Szigorodó támogatás Feltétel a helyi ifjúsági érdekképviselet Nem kapnak állami pénzt ifjúsági programjaikra az önkor­mányzatok, ha nincs partnerként kezelt helyi ifjúsági érdek- képviselet a településen. Mindezt a várhatóan jövőre életbe lépő ifjúsági törvény koncepciója tartalmazza. Megyei információ A jelenlegi gyakorlat településen­ként eltérő. Van, ahol a fiatalok az önkormányzat egyik albizottsá­gának keretei között fejthetik ki véleményüket az őket érintő kér­désekben, de arra is akad példa, hogy kisebbségi önkormányzat­ként működnek. A legáltaláno­sabb viszont az, hogy az ifjúsági korosztálynak nincs semmiféle képviselete. A szakminisztérium szerint a beleszólási jog a lénye­ges. Az elképzelések szerint az if­júsági munkára, programokra, infrastmkturális beruházásokra, ifjúsági szakemberek foglalkozta­tásának finanszírozására jövőre már csak ilyen, szigorított feltéte­lek mellett lehet állami pénzhez jutni. (FOLYTATÁS AZ 5. OLDALONI Kiss Ádám kisújszállási versenyző dr. Tóth Alberttól veszi át a harmadik he­lyért járó díjat sukat, így mind a huszonöt döntőbe jutott versenyző győ? tesnek tekintheü magát. Dr. Tóth Albert, a versen szakmai koordinátora szinté elismeréssel szólt a diákok telj sítményéről, s bejelentette, ho az első hat helyezettet meghíi • a nyári kutatótáborába. A versenyt Tóth Zsombora miskolci Avasi Gimnázium dK- ja nyerte, második Ulicsni fe­tor, a nagykőrösi Arany Jáis Református Gimnáziumból, lr- madik pedig Kiss Ádám, a káj- szállási Kossuth Lajos ÁltaLös Iskola tanulója lett, aki mégá- rom különdíjat is kapott kia- gasló teljesítményéért. daróczi erzset Főhajtás az áldozatok emléke előtt FOTÓ: SÁRKÖZI JÁNOS mmmmammm A Nézzen tükörbe, és ha bármi olyat lát, ami nem tetszik: FÖLÖS KILÓK, HELYI ZSÍRPÁRNÁK, NARANCSBŐR, MEGERESZKEDETT VAGY LAPOS KEBLEK, HIZÁSI-FOGYÁS1 CSÍKOK, RÁNCOK, PATTANÁSOK STB., forduljon hozzánk bizalommal! Ml MEGSZÜNTETJÜK PROBLÉMÁJÁT! A HIGH CARE CENTER június 5-én, szombaton INGYENES NYÍLT NAPOT tart, ahol ön Is megismerkedhet kezeléseinkkel, sőt most ki Is próbálhatja azokat. Érdeklődni és bejelentkezni személyesen Szolnokon, a Ságvári kit. 24-26. szám alatt vagy az 56/420-012-es telefonszámon lehet. BÍZZON a AÁINŐSÉGBENI High-Care Center, Szolnak, Ságvári krt. 24-26. Csatasorban, halálban Jászberény A XX. század két világégésének magyar áldozataira emlékezett az ország ezen a hétvégén. Kato­náink nagy része a világpolitika sodrásában az ország határaitól több száz, több ezer kilométerre harcolt és halt meg, mikor eskü­jéhez hűen csatasorba állt. A há­borút követő nemzedékek tiszte az emlékezés. A hét végén Jászberényben a Szentkúti templomban tartott szentmisén, illetve azt követően a II. világháborús "emlékműnél hajtottak főt a háború áldozatai előtt. A hat évtized távlatából An­tics István, a Lehel Vezér Gimná­zium tanára emlékezett meg a jászberényi áldozatokról. A tisztelet koszorúit az önkor­mányzaton kívül a pártok és civil szervezetek is elhelyezték az em­lékműnél. (A kisújszállási megemléke­zésről a 4. oldalon olvashatnak.) BANKA CSABA Jól tudták a biológiá Kisújszállás Szép megyei siker született a hét végén tizennegyedik al­kalommal megrendezett Herman Ottó országes bioló­giai verseny döntőjében. A huszonöt 7—8. osztályos diák a három nap alatt számot adott Herman Ottó életművéről, illet­ve elméleti ismeretekből. A szombati terepgyakorlaton dr Tóth Albert főiskolai docens, tanszékvezető irányításával megismerkedtek a térség nö­vényvilágával, majd „vizsgáz­tak” a látottakból, másnap pedig írásbeli forduló volt. A versenyt vasárnap dr Józsa Árpád címzetes egyetemi tanár, a zsűri elnöke értékelte. Mint mondta, a versenyen jól felké­szült diákok mérték össze tudá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom