Új Néplap, 2004. május (15. évfolyam, 102-125. szám)

2004-05-02 / 18. Vasárnapi szám

VII. évfolyam 18. szám Az amerikai olajóriás, az Exxon Mobil bejelentette, hogy Hamburgból Buda­pestre helyezi át könyvelé­si részlegét. Hasonlóan döntött a legnagyobb eu­rópai turisztikai konszern, a TŰI is. A külföldi cégek főleg olyan tevékenységei­ket hozzák el hozzánk, ahol nagy költségmegta­karítást tudnak elérni. 2004. május 2. www.vasarnapreggel.hu VASÁRNAPI Onyuthát sose csúfolták Onyutha Judit, a leg- í| szebb magyar időjós Ki küldte Csernus doktort? szerelmes lett, s ezért nem ment haza a szü- r # r ^ ^ _ SS? focistáknak is aruk van miatt, s ma már saját Nem sokat adnak a magyar fiúkért, bár Torghellének a családja van braziloknak lőtt gólja után felment az ázsiója és sokat 17. oldal ér, ha valakit Mätthaus kapitány megdicsér 14. Oldal Csernus doktor, a tévés pszichiáter levitézlett sztárok­kal és gyilkosokkal beszélget új műso­rában. A körmendi gyermekgyilkosság miatt elítélt férfi vi­szont gyanúsnak ta­lálta a rámenős doktort. 6. oldal Kötelező védekezés Mivel biztosítottak a tűzelha- lás fertőzéséhez szükséges környezeti feltételek, ezért a megyei növény- és talajvé­delmi szolgálat igazgatója tegnap elrendelte a 36 órán belüli kötelező védekezést a betegség ellen az almáster- mésűekben, minden gazdál- v .■ kodóra vonatkozóan. Erre ir5“ felhasználható az Aliette 80 4 WP, vagy a Kasumin 2L per­| metezőszer. 1 Megélhetési költségek Berlin-100 Index A csatlakozó orszá­gok közül Varsóban a legol­csóbb az élet, s meglepő Magyarország előkelő he­lye, pedig Máltán például jobban keresnek. Robbanás a reptéren BÖRGÖND - Eddig ismeret­len ok miatt felrobbant és összedőlt egy használaton kí­vüli épület tegnap a börgöndi repülőtéren. A romok között nem találtak sérültet. Az épü­letben évekkel ezelőtt piro­technikai eszközöket tárol­tak, de hosszú ideje üresen állt. A Vasárnap Reggel bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával, és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. H Értesüléseket átvenni csak a - re hivatkozva lehet. 9771419 014 0 4 0 1 8 ) 0 1 • • Ünnep volt a csatlakozás Keleten lemaradtak V áltozatlanul nagy a különbség az or­szág fejlett és fejlet­len régiói között, állapítja meg a KSH leg­újabb statisztikája, amely szerint a fővárosban az egy főre jutó éves GDP a 3,5 millió forint közelében van, ugyanez a szám az ország legszegényebb térségének számító Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében alig 900 ezer forint. Az egy főre jutó bruttó hazai össztermék az uniós átlag 113,2 százaléka Budapesten, és 29 százalé­ka Szabolcsban. Az adatok­ból az is kiderül, hogy a 2002-es 16740 milliárd fo­rintos GDP 45,6 százalékát Budapesten és Pest megyé­ben állították elő, ami azt is jelenti, hogy megerősödött a központi régió meghatá­rozó szerepe. Észrevehe­tően csökkent a közép-du­nántúli területek súlya, ami annak is köszönhető, hogy például Fejér megyében né­hány multinacionális válla­lat végleg bezárta magyar- országi cégét. A központi régió teljesítménye azt je­lenti, hogy az egy főre jutó GDP az uniós átlag 87,5 százalékát teszi ki, márpe­dig a felzárkózási pénzekre csak azok a régiók pályáz­hatnak, amelyekben a fajla­gos GDP nem éri el az uniós színvonal 75 százalé­kát. A központi régió csak akkor kaphatná meg ezeket a pénzeket, ha kormány- döntéssel leválasztják Pest megyét, amelynek egy főre jutó GDP-je az uniós átlag 47 százaléka. Ez viszont egyértelműen politikai dön­tés. Az egy főre jutó GDP-t tekintve Magyarország fej­lettsége az EU-átlag ötven százalékával jellemezhető. Köszöntjük az édesanyákat Bemutatjuk a hatalmas kamatot Lekötött forintbetét 5 millió forinttól, 3 hónapos futamidőre, magánszemélyeknek. Az EBKM megegyezik az éves kamatlábbal. Érvényes vissza vonásig, az újonnan adott betétlekötési megbízásokra. ® 06-40-48-48-48 www.raiffeisen.hu VELÜNK KÖNNYEBB 18 Raiffeisen BANK Egekbe szökött a benzin ára Nagyon meg kellene erőltetnie a memóriáját annak, aki azt kívánná felidézni, hogy mikor volt ilyen drága utoljára a nyersolaj és a benzin a világpiacon. Németországban például csak az elmúlt néhány napban 4 eurócentet emelkedett a 98-as oktánszámú üzemanyag ára, amelynek literjéért most 1,16 eurót kérnek. Nálunk is erő­teljesen kúszik fel az üzemanyag ára: a Mól utoljára 3 forinttal emelte a motorbenzin, illet­ve 4 forinttal a dízelolaj árát. A 95-ös oktánszá­mú ólmozatlan benzin ára jelenleg 242,50 fo­rint. Gazdasági elemzők szerint a magas olajár komoly akadálya lehet az európai gazdasági növekedésnek, s már most hallani olyan han­gokat, hogy az olajtermelő országoknak növel­niük kellene a kitermelésüket - elvégre a világ- gazdaság növekedése nekik is elemi érdekük. Amerikában is témává vált a dráguló üzem­anyagok kérdése, hiszen az elnökválasztási kampányban ez könnyen döntő momentum le­het: akár el is döntheti a versenyfutást Kerry ja­vára. Az oroszok mellett az OPEC is elégedett a tizenhárom éves csúcson szárnyaló olajárral, sőt, még a jelenlegi 22-28 dolláros hordónkénti árnál is magasabbat, 33-34 dollárt tartanának kívánatosnak. Az OPEC ezt az igényét a gyen­gébb dollár miatti árveszte­ség kompenzálásával ma­gyarázta, s ez a hír gyorsan önbeteljesítő jóslattá is vált: a 30 százalékos emelési igény hallatán ugyanis rög­tön emelkedni kezdett a fekete arany ára. Ugyanakkor az amerikai és az európai gaz­daságnak nagyon rosszkor jön az olajcsúcs, hiszen gátolhatja a fellendülést. Sokan egyébként a kínaiak energiaéhségével magya­rázzák a nagy olajkeresletet. [-«t Jkta |UI| UH *iü UU Ü ÄU f * mc Biztató kilátások MKB Svájci Frank Lakáshitel 3,4% MKB kamattal * 3 hónapos kamatperiódus esetén, + kezelési költség: havi 0,2% MKB Hitelvonal: 06-40-333-666 www.inkh.hu Az európai uniós csatlakozási ünnepségsorozat egyik látványos eleme a fáklyás (elvonulás volt Szolnokon. Több száz középiskolás és tóiskolás diák vonult végig a Tiszaligetbol egészen a Kossuth térig péntek este. A menetet lovas huszárok vezették.

Next

/
Oldalképek
Tartalom