Új Néplap, 2004. február (15. évfolyam, 27-50. szám)

2004-02-25 / 47. szám

2004. Február 25., szerda 13. OLDAL Teremfoci Jászberény A T-Plasztik nehezen, a Viktórió könnyedén nyert, így továbbra is nyílt az elsőség kérdése, ellen­ben kikapott a Casino, és vissza­esett az ötödik helyre. Eredmé­nyek: Metallica-Berény Barátok 1-3, Flex-coop-Casino 2-1, Hu- mántrend-Szikla 2-2, Viktórió— Káta CNC 8-2, Partner+torlás- Jász-plasztik 7-2, Piccoló-Ari- zona 0-2, T-Plasztik-Dermesztő 3-2, Yoshi—Becherovka 1-1, Mu- sic-Csizmadia 2-3. Az állás: 1. T-Plasztik 37, 2. Viktórió 36, 3. Arizona 29 (47-28), 4. Part- ner+torlás 29 (35-26), 5. Casino 27,6. Flex-coop 22 pont. Martfű A forduló rangadóját a Minarik nyerte a Tiszaföldvári Öregfiúk ellen a rutinos Molnár László két góljával. Győzelmével fel­jött a nyolcadik helyről az ötö­dikre a Jonatán, ezzel is bizo­nyítva, hogy még versenyben akar lenni a dobogó harmadik fokáért. Hosszú idő után újra nyerni tudott a Kapufa csapata. Eredmények: Gin Tonik-Drink Bár 5-0, Gold Tim-Jonatán 1-6, Minarik-Tiszaföldvári Öregfi­úk 2-0, Süllőmadarak-Cereol I. 1-4, Kapufa-Piramisok 5-4, Ce- reol II.—Sprint 6-2. Az állás: 1. Cereol I. 48, 2. Tf. Öregfiúk 42, 3. Minarik 33, 4. Gin Tonik 30, 5. Jonatán 26, 6. Süllőmadarak 25 pont. Tiszafüred, Csak a felsőházban rendeztek mérkőzést, melyen meglepetés­re vereséget szenvedett az eddi­gi listavezető Nemzeti Sütöde csapata. Ez a fiaskó pedig a „pé­kek” első helyébe került. Ered­mények: Nemzeti Sütöde-Vas- tigris 3-4, Egyek Észak-Nóbor- da 5-2, Tűzoltók-Kőbánya 0-1. Az állás: 1. Kőbánya 28,2. Nem­zeti Sütöde 27,3. Vastigris 26,4. Tűzoltók 24, 5- Abádszalók 17 (61-28), 6. Egyek Észak 17 (47- 44), 7. Nóborda 12 pont. Újszász Az utolsó előtti fordulóban ás megőrizte veretlenségét a Porto, míg győzelmével az Uttörőpark bebiztosította ezüstérmét. Nem lépett pályára a Mindhalálig gárdája, ezzel pedig kénytelen volt lemondani a dobogóról. Eredmények: Porto-B. Előre 8- 2, Postás-Jack Daniels 4-4, Nemmindegy— Mindhalálig 6-0 (játék nélkül), Úttörőpark-Bikavér 7-5. Az ál­lás: 1. Porto 39, 2. Úttörőpark 25, 3. Nemmindegy 22, 4. Mindhalálig 18,5. Bikavér 18,6. Jack Daniels 14,7. B. Előre 10,8. Postás 7 pont. Röviden ________ ED ZŐK ISKOLAPADBAN. A megyei labdarúgó-szövetség edzőbizottsága ismét beindítja alapfokú edzőképző tanfolya­mát, melynek sikeres elvégzése esetén D-licenchez jutnak a vizsgázók. A márciusban kez­dődő, hat héten keresztül tartó foglalkozásra jelentkezni, illet­ve érdeklődni Sólyom Vilmos­nál (20-9-731-641) lehet. MAI MŰSOR. Labdarúgás, elő­készületi mérkőzések: Jászapá­ti-Szolnoki MÁV-Neusiedler, 14.30. Cegléd—VLC Rákóczifal- va, 15. SÍPOSOKAT VÁRNAK. Köz­tudott, hogy kevés a labdanigó- játékvezető megyénkben. Ép­pen ezért a szövetség játékve­zetői bizottsága tanfolyamot szervez a bíráskodáshoz kedvet érző férfiak és nők részére Szol­nokon. Az érdeklődők a megyei lsz-főtitkárhoz, Urbán Attilához (56-513-804), illetve a JB elnö­kéhez, Farkas Györgyhöz (30- 55-42-382) fordulhatnak bő­vebb információért. SPORT Lukács Dénes az új edző Felbontották Hasznos István és Varga Zoltán sportszerződését Mint híreltük, botrányos véget ért a BVSC- Brendon—Szolnoki VSC OB I-es bajnoki mér­kőzés. Történt, hogy a találkozó utolsó előtti percében összeszólalkozott a szolnokiak kö­zül Hasznos István edző és az egyik játékos, Varga Zoltán. Ők először csak vitatkoztak, később már dulakodtak, úgy kellett őket szétválasztani. pat körül, akinek a bajnokság végéig szól a meg­bízatása. Azt várjuk tőle, hogy rendezze a soro­kat, a fiúk kizárólag az edzésmunkára és a mér­kőzésekre koncentráljanak. Lukács Dénesi nem kell különösebben bemu­tatni, hiszen a 30 éves sportember több mint két évtizede megszakítás nélkül tagja a szolnoki klubnak, közel háromszáz OB I-es mérkőzésen szállt vízbe színeikben, évek óta ő a csapat ka­VÍZILABDA A tréner hétfői lapszámunkban azt nyilatkozta, hogy Varga Zoltán kü­lönböző trágárságokat kiabált felé, sőt néhány játékostársát is szidal­mazta, és ezért tört ki közöttük a bal­hé. Hétfőn este sikerült a játékost el­érnünk, aki elmondta, ő nem emlék­szik arra, hogy folyamatosan szöve­gelt volna az edzőnek vagy bárme­lyik játékostársának, ám azt elisme­ri, hogy a kispadon lehet, a szokott­nál is hangosabban beszélgetett tár­saival.- Nem igaz, hogy trágárságokat kiabáltam az edzőm felé, mikor az első negyedben lecserélt. Csupán annyit mondtam, mikor kijöttem a vízből, hogy nem érdekel a vélemé­nye. Sajnos ez a balhé már benne volt a levegőben, úgy érzem, hogy rossz a hangulat a csapat körül. Azt gondolom, csupán abban vagyok hi­bás, hogy Hasznos István vélemé­nyét nem hallgattam meg. Hozzáte­szem, az edző ebben az évadban túl sokat szórakozott velem, és én ezt nem tűröm el. Hollóy Tamás, a Szolnoki VSC ügyvezető igazgatója gyors és példás döntést ígért az ügyben. Lapunknak elmondta, hogy nem vizsgálták ki az ominózus esetet, nem nyo­mozzák, hogy ki a hibás, a tények azonban ön­magukért beszéltek: - Február 23-ával Hasznos István edző és Varga Zoltán játékos sportszerző­dését felbontottuk — kezdte a klubvezető. - A sportszerződés(ük)ben szerepel, hogy sportoló­ként és magánemberként olyan magatartást kell tanúsítani, hogy ezzel klubjának sem anyagi, sem erkölcsi kárt nem okoz. Ők ezt nem tartot­ták be, ezért megválunk mindkettőjüktől. Ter­mészetesen mindkét volt sportolónknak átad­tam a szerződésbontásról szóló hivatalos leve­let, akik ezt tudomásul vették. Keddtől Lukács Dénes mint játékosedző ténykedik tovább a csa­Lukács Dénes ezután a partról is irányítja csapatát ARCHÍV FOTÓ pitánya. Anno sokszoros korosztályos váloga­tott, tagja volt a ’92-ben EB-győztes junior válo­gatottnak, majd a ’93-ban vb-bronzérmes ugyan­csak junior együttesnek, többek között ezekben a csapatokban későbbi olimpiai és világbajno­kok, Steimetz Barnabás, Fodor Rajmund, Mol­nár Tamás és Varga Tamás voltak a kortársai.- Elsődleges célom, hogy helyreállítsam a csa­pat körüli morált és felpörgessem a társaságot. Azt mindenféleképpen el szeretném mondani, hogy én nem jelentkeztem erre a posztra, ha­nem felkértek rá a klub vezetői, és én rövid gon­dolkodás után elvállaltam. Remélem, az elkövet­kezőkben csak a munkával kell foglalkozni együttesünknél - nyilatkozta Lukács Dénes. VÉCSÉ Valóban a „legjobb” Még talán ki sem örülték magukat igazán hétfőn délután a Megye legjobb sportolója, illetve a Jó tanuló-jó sportoló cí­met elnyert versenyzők, máris több telefonhívást kapott szerkesztőségünk, melyben kifogásolták a díjazottak név­sorát. JÁSZBERÉNY A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művelődési, Továbbképzési és Sportintézet immár hosszú évek hagyományait követve ezúttal is j megválasztotta régiónk legjobb j sportolóit. A serdülőktől kezdve a felnőttekig valamennyi korosz- j tályban több név is felmerült, s [ ahogy az ilyenkor lenni szokott, természetesen akadtak olyanok, akik a háttérbe szorultak. — Nem szeretném kisebbíteni a junior lány kategóriában leg­jobbnak megválasztott árokszál­lási kislány, a tájfutó Balogh Ka­talin érdemeit, hiszen nyilván rengeteg munka van benne, hogy ilyen szép magyar bajnoki eredményeket ért el, ám úgy ér­zem, tanítványomat, Demeter Mónikát méltatlanul háttérbe szorították - füstölgött a telefon­ba az egykori válogatott karaté- ka, a jászberényi Yakuzák klub­vezetője, Agócs Tibor. - Magyar bajnoki és diákolimpiái aranyér­me mellett a felnőtt válogatott tagja, s a junior kyokushin Euró- pa-bajnokságon is felléphetett a dobogó második fokára, azaz a nemzetközi porondon is bizo­nyított. Ráadásul tavaly hasonló módon maradt le az akkor éppen | harmadik Eb-címét szerző ver­senyzőm, Simon Orsolya. Szeret­ném, ha végre a szavakat helye­sen értelmeznék a döntéshozók, s az eredmények alapján a „leg­jobb” valóban a legjobb lenne. A szakvezető „monológja” után szinte még le sem tettük a telefont, máris a jászberényi ön- kormányzat egészségügyi és sportbizottságának elnöke, Szántai Tibor volt a vonalban.- Tisztában vagyok vele, hogy nagyon nehéz összeha­sonlítani a különböző sportágak eredményeit, ám azt nem értem, hogy a hazai érmekkel mi­ként lehet annullálni a nemzetközi téren szer­zett medálokat. Márpe­dig Demeter Mónika esetében most ez tör­tént - értetlenkedett az egykori sportolóból lett városatya. - A jelek sze­rint a karatét még min­dig sokan egy kézlegyin­téssel ’elintézik, pedig csak meg kellene nézni, hány klub, hány versenyző él és dolgozik hazánkban, arról nem is beszélve, hogy a kontinensve­télkedőn rendszeresen húsz fö­lött van az induló országok szá­ma. Ami különösen fájó számunk­ra, mintha Jászberényt, de mondhatnám a megye többi tele­pülését is, szándékosan a háttér­be szorítanák, túlzottan is Szol- nok-centrikusnak tűnik a jutal- mazottak köre. Évek óta kima­gasló nemzetközi eredményeket elérő fiatalokkal rendelkezünk, mégis alig-alig ismerik el teljesít­ményüket. Megyei díjról lévén szó, talán érdemes lenne bevon­ni a döntéshozók körébe a vidé­a legjobb? ki szakembereket is, arról már nem is beszélve, minket például egyetlenegyszer sem hívtak még meg az ünnepségre. Pedig hát... Ezek után természetesen már mi magunk kerestük meg a JNSZ Megyei Művelődési, Továbbkép­zési és Sportintézet igazgatóhe­lyettesét, Kővári Lászlót, vajon hozzá is eljutottak-e a panaszok: — Agócs Tibor már engem is keresett, s neki sem tudtam mást mondani, minthogy egy négyfős bizottság (az egyik tag mezőtúri) véleményezte az egye­sületek, szövetségek, a média, vagy éppen egyéni személyek ré­széről beérkezett javas­latokat. Ebben én nem kaptam szerepet, de tiszteletben tartottam a döntést. Azt tudni kell, nem a beérkezett sza­vaztok száma alapján születik döntés, hanem a tagok egyénileg mérle­gelik a javaslatokat. A jelek szerint ők idén értékesebb­nek ítélték a tájfutó hazai ered­ményeket, mint a karate Eb-ér­met. Annak idején az országos vá­lasztásokon is akadt már hasonló probléma, amikor is a második helyre szorult vívó, Horváth Ma­riann szakvezetői nehezményez­ték a döntést, azaz nem egyedi esetről van szó. A magunk részé­ről mind Balogh Katalinnak, mint Demeter Mónikának csak gratu­lálni tudunk remek eredményeik­hez, s reméljük, a jövőben is ki­magasló teljesítményükkel ha­sonlóan nehéz helyzetbe hozzák a döntéshozókat. _______________________(QKLRI) Bár idén nem Deme­ter Mónikát válasz­tották a legjobbnak, ő is minden dicsére­tet megérdemel NŐI VÍZILABDA Egy lépéssel közelebb Athénhoz Első fellépésén csoportjában kulcsfontosságú mérkő­zést nyert meg 10-5-re a magyar válogatott a spanyolok­kal szemben az olaszországi olimpiai selejtezőtornán. Magyarország-Spanyolország 10-5 (3-2,3-1,3-1,1-1) A magyar góldobók: Stieber, Pelle 3-3, Kisteleki, Drávucz, Pri- mász, ValkayÁ. 1-1. Első csoportmérkőzésén kissé elfogódott, de teljesen el­szánt magyar csapat szállt vízbe az imperiai uszodában kedd délután. A tavalyi barcelonai világbajnokságon nyol­cadik spanyolok a 2003-ban vb-5. és Eb-2. magyarokkal csak az első játékrészben tudták úgy-ahogy a lépést tartani. A folytatásban a karmesteri szerepet a nagyszerűen alakító csapatkapitány, Stieber Mercédesz és a szintén három gólig jutó, ugyancsak itáliai légiós Pelle Anikó vezérletével elhú­zott a gárda és végül magabiztosan, öttalálatnyi különbség­gel diadalmaskodott. A sikerrel a Faragó Tamás szövetségi kapitány irányította válogatott hatalmas lépést tett afelé, hogy ott legyen az au­gusztusi athéni olimpián, ahová mindkét ötcsapatos cso­portból az első két helyezett jut ki.- Nem voltam ideges a meccs előtt, mert biztos voltam benne, ha csak megközelítőleg is úgy játszanak a lányok, ahogy tudnak, nyerünk, mert jobbak vagyunk a spanyolok­nál. Teljesen elégedett vagyok - mondta a találkozót köve­tően Faragó. Szerdán a magyar együttes második mérkőzését vívja (17.15). Az Európa-bajnok olaszok ellen alighanem a cso- portgyőzelemről döntő összecsapás következik. _________a Lab darúgás Szabicsék a Chelsea-t fogadják A keddi négy nyolcaddöntő után szerdán újabb négy összecsapással folytatódik a labdarúgó Bajnokok Li­gája. A második játéknap találkozóinak visszavágóit két hét múlva, március 9-én rendezik. Ezúttal magyar érdekeltségű összecsapásra is sor kerül: a Sza­bás Imrét soraiban tudó német VFB Stuttgart az angol Chel­sea legénységét fogadja. Az egykori Fradi-kedvenc csapata az őszi remeklés után meglehetősen „beragadt” a Bundesliga ta­vaszi rajtján, s idén még nem sok sikerélményben volt része. Legutóbb is vereséget szenvedett, mégpedig a kiesés elől me­nekülő Kaiserslautern otthonában. Különösen a gólok hiá­nyoznak Felix Magath edző csapatának játékából, hiszen a ta­vaszi négy meccsen mindössze három találatot jegyezhetnek a piros-fehérek. Na persze az újdonsült milliomos gárda, a Chelsea sem büszkélkedhet kirobbanó formáról, hiszen egy­más után kétszer is vereséget szenvedett, igaz, a kupában és a bajnokin is az Arsenal győzte le. Ennek ellenére talán a bri­tek várhatják nyugodtabban a párharcot. A nap legizgalmasabb összecsapását a szakemberek véle­ménye szerint Portóban rendezik (tv: Viasat3,20.45) ahol a házigazda portugálok a Manchester Unitedet látják vendé­gül. A hazai legénység önbizalmát erősítheti az a tény, mint­ha megtorpanni látszana Sir Alex Fergusson legénysége. A MU legutóbb hazai pályán sem boldogult a kieső zónában ta­nyázó Leeds United ellen (1-1), míg a kék-fehérek simán át­gázoltak (3-0) a Guimaraesen. A Real Sociedad együttese meglehetősen régen nyert baj­noki mérkőzést, ezzel szemben szerdai vendége, az Olym- pique Lyon legutóbbi két találkozóján bevasalta a három pontot, azaz a franciák még idegenben is esélyesebbnek tűn­nek a spanyoloknál. Egyaránt két győzelem, egy döntetlen a legutóbbi hetek mérlege a Deportivo La Coruna és a Juven­tus legénységének, azaz abszolút háromesélyes összecsa­pásra van kilátás esetükben. Ráadásul az elmúlt 180 perc alatt érintetlen maradt a hálójuk, tehát nem valószínű, hogy gólparádét láthatnak a nézők. _____________________ioeleu Fut sal NB I. Oda-vissza verték a riválist Harkányfürdő Dream Team—Sirokkó Astron FC 5- 8 (4-5) Harkányfürdő, 200 n„ v.: Balajti, Botló. Harkány: Kun - Herczeg, Pintér, Zoufal, Vida. Csere: An­tal, Papp, Nagy, Burgerert. Edző: Joó Sándor. Sirokkó:Farkas-BálintR., Honos, Szőrös, Mucsányi. Cse­re: Kosaras, Térjék, Petrezselyem, Gulyás, Imre, Rimóczi. Edző: Sulyok István. Gólszerzők: Vida 3, Zoufal, Nagy, ill. Térjék 2, Bálint R. 2, Szőrös 2, Gulyás 2. A vendég Sirokkó Szőrös Gergő vezérletével azonnal ma­gához ragadta a kezdeményezést, és 7 perc alatt háromszor is bevette vendéglátója kapuját, miközben azért egyszer Far­kas István is megadásra kényszerült. Ezt követően felforró­sodott a hangulat: Gulyás Norbert hatalmas gólját elnézték a játékvezetők, és míg az abonyi fiúk ünnepeltek, a hazaiak gyors kontrából egy csapásra szorossá tették az állást, azaz 1-4 helyett 2-3-ra alakult az eredmény. Ha nehezen is, de a szünetig sikerült rendezni sorait a Sirokkónak, s így az alföl­diek várhatták előnnyel a folytatást. A második játékrész a harkányiak rohamaival kezdődött, ám Bálint Róbert mesteri gólja gyorsan lehűtötte éledező reményeiket, s végül az al­sóházi rangadót magabiztosan nyerte az abonyi együttes. Ez azt jelenti, az őszi hazai győzelem után idegenben is sike­rült a közvetlen riválistól elvenni a pontokat Sulyok István legénységének. A Sirokkó gárdája legközelebb március 1-én lép pályára, akkor 19.30-kor a Vasas-Ilser együttesét fogadja a Városi Sportcsarnokban. Sulyok István: - Megérdemelt győzelmet arattunk. Remé­lem visszatér játékosaim önbizalma, és a jövőben újabb pontokat szerzünk.____________________________________a

Next

/
Oldalképek
Tartalom