Új Néplap, 2004. február (15. évfolyam, 27-50. szám)

2004-02-02 / 27. szám

VÁLTOZÉKONY IDŐ VÁRHATÓ Részletek a 11. oldalon SZAKKÉPZÉSI AJÁNLATOK- Mérlegképes könyvelő- Pénzügyi-számviteli ügyintéző+szómítógépkezelő- Ingatlanközvetítő és értékbecslő- Adótanácsadó, adószakértő- Társadalombiztosítási ügyintéző, szakelőadó- Személyügyi ügyintéző, gazdálkodó- Pénzügyi számviteli szakellenőr- Minőségbiztosítási felülvizsgáló tanúsító- Vámkezelő-vámügyintéző- Kereskedő-boltvezető, becsüs l-ll. Tankönyvellátás: Szolnok, Verseghy park 8., könyvesboltunkban A képzés helye: Szolnok Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Rt. Szolnok, Verseghy park 8. E-mail: szolnok@perfekt.hu Infovonal: 56/422-276 KÉPRIPORT „Főszerepben” a disznó 4. oldal AHOL ELÜNK Tiszafüred Barna János, az egykori Kiss Pál iskola nyugalmazott ma­gyar-orosz szakos tanára 6 és fél éve a Platán Nyugdíjas Otthon lakója. 7. oldal A teherautókat (is) ellenőrizték A kamionstopot tudomásul vették az üzemben tartók A megyei közlekedési felügyelet tevékenysé­gi körének egyik igen fontos elemeként tart­ható számon a közúti ellenőrzés. A szakem­berek több szempontból is vizsgálták a köz­lekedésben részt vevő járműveket. Megyei információ Az elmúlt évben közlekedés-biztonsági szempont­ból közel 15 ezer járművet vizsgált meg közúti el­lenőrzései során a megyei közlekedési felügyelet. Ezek több mint egyharmadát a műszeres környe­zetvédelmi mérések tették ki. Ellenőrizték a közúti közlekedési szolgáltatás, a veszélyesanyag-szállí- tás feltételeit, de a menetíró korongok rendszeres vizsgálatával figyelemmel kísérték az árufuvaro­zást végző gépkocsivezetők kötelező pihenőidejé­nek betartását is. Az ellenőrzött járművek döntő többsége - kö­zel 10 ezer - tehergépkocsi, illet­ve azok pótkocsijai voltak. A ta­pasztalatok nem túl kedvezőek. Az ellenőrzések során durván minden nyolcadik esetben taiál­ELLENORZÖTT JÁRMŰVEK 2003 tehergépkocsi 9274 pótkocsi 3971 személygépkocsi 1121 lassú jármű 147 autóbusz 116 tak valamilyen hiányosságot. A legtöbb problémát a műszaki hiányosságok jelentették, a környezet­védelmi ellenőrzések eredményei azonban lénye­gesen kedvezőbb képet mutattak. Szankcióként leggyakrabban a műszaki vizsgára való berende­lést alkalmazták, jó néhány esetben sor került a forgalmi engedély bevonására is és több mint 100 esetben történt meg a környezetvédelmi igazoló lap korlátozása. Szinte elenyésző számban tudtak csak felderíteni olyan eseteket, amelyekben a hét végi „kamionstop” rendelkezéseit szegték meg a 7,5 tonna össztömeget meghaladó járművekkel. Ez azt jelenti, hogy az üzemben tartók tudomásul vet­ték a közlekedési korlátozás szabályát, tény vi­szont az is, hogy a jogszabáy a tilalom alóli fel­mentés eseteivel meglehetősen bőkezűen bánik. A felügyelet gyakorlatában mindennaposnak számít az utak védelme érdekében vég­zett tengelyterhelés-ellenőrzés is. A szabályok megszegésén rajtakapott járművek üzemben tartóit összességében közel 7,7 millió formt pótdí,já sújtották. HORVÁTH győző A TISZA TÁNCEGYÜTTES GÁLÁJA. Fergeteges sikert arattak a szolnoki Tisza Táncegyüttes gálamű­során fellépő táncosok és zenészek. A Lássuk a medvét címmel megrendezett esten adták át Az év tán- cosa díjat is. Felvételünk a méhkeréki táncok egyik mozzanatát örökítette meg. fotó, mészáros jános ELETMOD Harcosak voltak a szolnoki vízilabdások f 9. oldal Röviden JUBILEUM. Tiszafüreden 107 éves múltra tekint vissza a kis­dedek óvása. A jelenlegi Zrínyi Ilona Általános Iskola alsó tago­zata épületének a helyén ugyan­is 1897. szeptember 9-én rakták le az első városi kisdedóvó alap­kövét. Az első városi óvoda jog­elődje volt a jelenleg a Szőlősi úton dolgozó intézménynek. Ez az ovi idén jubilá, hiszen ép­pen 50 esztendeje költözött át mostani helyére. Január 15-én erre emlékeztek, összekötve a jubileumot az óvoda névadó ün­nepségével. A jelenleg hat cso­porttal működő óvoda ekkortól viselheti az Eszterlánc nevet, igazodva a névválasztással az öt éve elkezdett pedagógia progra­múkhoz, amely a helyi népha­gyományok megőrzését tűzte ki célul: a még élő népi kismester­ségek, népszokások, zenei em­lékek ápolását, pm TÁMOGATOTT KAJAKO­SOK. A városi vagyon kezelé­sében érdekelt Tisza Wellness Kft. 400 ezer forinttal támogatja Tiszafüred egyik legsikeresebb sportszakosztályát, a 2003-ban is éremhalmozó kajakosokat. Ez az összeg a gyerekek verse­nyeztetését segíti, valamint fe­dezi az edzőteremrezsi költsé­geit, amiért a szakosztály veze­tése köszönetét fejezi ki. pm Szolnok, Batthyány utca 8. Tel.: 56/419-011 Nyitva mindennap 8-21-ig (Ivgystfpv) Vétel Eladás EUR 261,7000 267,5000 USD 209,0000 215,0000 SKK 6,2000 6,8000 Kőzületaket la kiszolgálunk) Érvényben: február 1. Iilesiel SZAVAZZON A LEGJOfcSRA! Befejeződött az Új Néplap és a Westel közös újévi MMS játéka. A fődíjat, a Siemens kamerás mobilját a legtöbb olvasói szavazatot begyűjtő alkotás készítője kapja. Lapunk és a Westel még tavaly év végén hirdette meg újévi MMS játékát. Újévi üdvözleteket vártunk, tizennégy beküldő összesen tizenöt képet küldött el a megadott címre. Ezeket közöljük most hármasával. A fődíjat az a játékosunk kapja, akinek felvételét az Új Néplap olvasói a legjobbnak találják. Ehhez nem kell mást tenni, minta mellékelt szavazólapon a legjobbnak ítélt kép sorszámát feltüntetni, és azt eljuttatni lapunk címére (Új Néplap Szerkesztősége, 1. számú irodaház 5000 Szolnok, Kossuth tér 1.). A borítékra írják rá, hogy „MMS játék”. Szavazni csak a lapból kivágott szelvénnyel lehet! ío’ Az általam kiválasztott MMS sorszáma: A Név: Település: .................................................. Utca: Ki a Tisza vizét issza... Négy éve volt a pusztító cianidszennyezés Szolnok Virággal kezükben gyüle­keztek a város polgárai teg­nap délután a Tisza partján. 2000. február 1-jére emlé­keztek, arra a napra, amely szörnyű katasztrófát hozott a folyó élővilágára. A Szamos és a Tisza szinte teljes élővilágát elpusztította az a ne­hézfém- és cianidszennyezés, Lajosné polgármester köszöntő­jében kiemelte: „Kötelességünk emlékezni, hogy okuljunk abból, hogy amit mi természetesnek hi­szünk, az nem is olyan magától értetődő”. Beszédében emlékez­tetett rá, hogy Szolnok számára nem csupán természeti értéket és szépséget jelent a Tisza, hanem 2003 tavaszáig az egyetlen ivó­vízbázist is a folyó szolgáltatta. Ezt az éltető elemet sodorta ve­szélybe a cianidszennyezés, s en­Az emlékező szolnokiak egy szál virággal „köszöntötték” a Tiszát fotó, mészáros amely egy romániai üzemből in­dulva árasztotta el a folyókat. Azóta országgyűlési határozat rendelkezik róla, hogy február 1. a Tisza napja. Tegnap délután a város vezetői közös emlékezésre hívták Szolnok lakóit. Mint Botka nek nyomán került előtérbe a holt-tiszai ivóvízbázis kialakítá­sa. A rövid emlékezést követően a jelenlévők lesétáltak a partra, s egy-egy szál virággal „köszöntöt­ték” az újjáéledt folyót. SZILVÁSI ZSUZSA IQ Klub: súlyos verekedés A rendőrség emberölés kísérlete miatt nyomoz _______ Szolnok ____ Tömegverekedés tört ki teg­nap hajnalban a Kossuth té­ri IQ Klub előtt. A rendőrség egyelőre keresi azokat a sze­mélyeket, akik összefüggés­be hozhatók a kalamajká­val. Még azt sem lehet tudni, hogy mi váltotta ki tegnap hajnalban a 10—20 fős társaság tagjaiban az indulatokat, de információnk szerint a szórakozóhely előtt az ajtónál dolgozó személyzet és a klubba betérni szándékozók kö­zött alakult ki nézeteltérés. La­punk úgy értesült, hogy a vere­kedés során szamurájkard is elő­került, így igaz lehet az a hír, hogy többen is súlyosan megsé­rültek. A rendőrségen megtudtuk: az eset kapcsán elsődlegesen a Szol­noki Rendőrkapitányság intézke­dett, ám ahogy a hatáskörüket meghaladó bűneset körvonalai látszódtak kirajzolódni, az ügyet átadták a megyei rendőr-főkapi­tányság nyomozóinak. Úgy tud­juk, emberölés kísérlete miatt fo­lyik a vizsgálat. (FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON)

Next

/
Oldalképek
Tartalom