Új Néplap, 2003. június (14. évfolyam, 127-150. szám)

2003-06-07 / 132. szám

2003. Június 7., szombat 15. OLDAL SPORT Váltás a szolnoki kispadon Hasznos István visszatért a Damiba i Bár az utolsó két meccsét megnyerte, mégsem tudott előkelő pozíciót szerezni a Szolnoki VSC legénysége az OB I-es bajnokságban, meg kellett elégedniük a cseppet sem hízelgő 11. helyezéssel. Férfi vízilabda Vérmes reményeink nem lehet­tek, de ennél azért jobb szerep­lésre számítottunk, mint a tizen­egyedik hely - kezdte Hollóy Ta­más, a szolnoki vízilabdaklub ügyvezető igazgatója. - A múl­ton nem akarunk rágódni, in­kább előre nézünk. Behatárolt anyagi helyzetünk miatt tovább­ra sem tudunk sztárokat igazol­ni, de mindenféleképpen ennél stabilabb csapat összehozásán fáradozunk. Lesznek változá­sok, Urbán Lajos mesteredzővel közös megegyezéssel szerződést bontottunk. A szakember természetesen nem válik meg az egyesülettől, hanem továbbra is ő felügyeli az utánpótlást, s ezen belül a ser­dülőket, ugyanúgy, mint az el­múlt évtizedekben. Azt gondo­lom, hogy az elmúlt időszakban sok teher hárult Urbán mester vállára, most ezen igyekszünk csökkenteni. Azt is el kell mon­danom, hogy három esztendő­vel ezelőtt arról volt szó, hogy a tréner mindössze fél évre veszi át a csapatot, s ebből csaknem három esztendő lett. Elnöksé­günk a támogatókkal egyetér­tésben úgy döntött, hogy Hasz­nos István lesz a jövőben a fel­nőttcsapat edzője, akivel meg­határozatlan időre szóló megál­lapodást kötöttünk. Fiatal, am­biciózus edzőről van szó, aki már dolgozott az utánpótlásnál, sőt, trénerkedett külföldön és a ceglédi csapatnál is. Állomá­nyunkból Pataki Gergő Szeged­re igazolt, Cseh Sándor és Hida­si Szabolcs Budapesten dolgoz­nak, úgy tűnik, hogy j ab- a Hasznos István is több mint öt- venszer szerepelt a magyar vá­logatottban és csaknem négy­száz OB I-es mérkő­zésen csobbant medencébe szol­noki színekben.- Másodszor le­hetek a szolnoki felnőttegyüttes trénere ­bahagyják a vízilabdát. Ezek a legfrissebb hírek, igazán meg­határozó játékosok igazolására nincs pénzünk, inkább tehetsé­ges fiatalok között kutakodunk. Remélem, ebben az évadban si­kerül előrelépnünk. A Hasznos név meglehetősen jól cseng Szolnokon, hiszen Hasznos I. Ferenc 10, id. Hasz­nos II. István pedig 13 éven át volt tagja a Szolnoki Dózsa le­gendás együttesének, az utóbbi kiválóság helsinki olimpiai aranyérmes csapat tagjaként ír­ta be magát a történelembe. Fia, ezzel nyitott az egykori kiváló center. - Néhány esztendeje az akkori ügyvezető elnök jelezte, hogy engem választottak a fel­nőttcsapat edzőjének, és azon­nal álljak munkába. A délelőtti tréninget még én vezettem, délután már kiderült, hogy más lesz a vezetőedző. Nem titkolom, tizenöt esztende­je vártam erre a pillanatra, hogy én legyek Szolnokon az edző. Nagy terveim vannak, remélem, sikerül végrehajtani őket. Azt gondolom, hogy jó néhány játé­kosnak hosszú évek lemaradá­sát kell majd bepótolnia, külö­nösen fejben, hogyha velem fog dolgozni. Elöljáróban annyit, hogy június 16-án a játékosérte­kezletet követően két hét ismer­kedéssel kezdjük a munkát, ezt követően borzasztó nehéz fel­készülés vár a fiúkra. Én elter­veztem magamban, hogy baj­nokcsapat edzője kívánok len­ni, ha nem itt, akkor másutt. Természetesen a szolnoki együttessel akarom a lehető leg­jobb eredményeket elérni a kö­vetkező évadban. VÉCSÉ Példátlan sérüléshullám Szent Márton Kupa Kunszentmárton A kunszentmártoni Szent Már­ton Lovasszakosztály június 8- án nagyszabású fogathajtó ver­senyt rendez az érparti sportte­lepen. Az egyes és kettes fogatok számára kiírt viadalon lesz aka­dályhajtás (egyszeri összevetés­sel), valamint vadászhajtás is. Az előzetes nevezések alapján több mint harminc indulóra szá­míthatnak az érdeklődők. Reg­gel 8 órakor technikai értekezlet­tel kezdődik a program, majd a pályabemutatót követően fél tíz­kor rajtolhat az első fogat. Az eredményhirdetésre várhatóan 16 óra tájban kerül sor. ______a Lab darúgó Európa-bajnoki SELEJTEZŐ Gellei Imre szövetségi kapitány Vlaszák Gézát, az Újpest FC ka­pusát hívta be a labdarúgó-válo­gatott csütörtök esti edzésén meg­sérült Király Gábor helyére. A szombati, Lettország elleni, illet­ve a szerdai San Marinó-i Európa- bajnoki selejtező előtt szinte pél­dátlan balszerencse-sorozat kö­vetkeztében sorra dőltek ki a sor­ból a kapusok. A holland NAC Breda együtte­sében játszó Babos Gábor sérü­lés miatt nem állhatott Gellei Imre rendelkezésére, majd Szűcs Lajos (FTC) mondta le a válogatottságot, mivel úgy vélte, hogy az elmúlt időszak esemé­nyei - családi okok, illetve a Fe- rencváros-Debrecen mérkőzés utáni botrány, majd rendőrségi vizsgálat - miatt jobb, ha in­kább pihen. Ezt követte Király izomszakadása. A kapuba en­nek ellenére jó képességű játé­kos állhat, akár Végh Zoltánt, akár a válogatott mérkőzésen még nem szereplő Vlaszákot je­löli a kezdőcsapatba a szövetsé­gi kapitány. A tervezet kezdőcsapat: Végh (Videoton) - Urbán (Zalaeger­szeg), Dragóner (Ferencváros), Juhár (Újpest) - Fehér (Breda), Dárdai (Hertha), Lisztes (Werder Bremen), Lipcsei (Ferencváros), Lőw (Cottbus) - Szabics (?), Ke­nései (Zalaegerszeg). Nemcsak a kapusok, de a tá­madók között is akadnak sérül­tek: Gera Zoltán (Ferencváros) és Fehér Miklós (Benfica) játéka is kérdéses szombaton este, ám re­mélhetően legalább valamelyi­küket bevethető állapotba hoz­zák az orvosok. A mérkőzés 20.15-kor kezdő­dik a Puskás Stadionban, a Ma­gyar Televízió élőben közvetíti a találkozót. Ünnepi sportműsor Szombat Atlétika. Diákolimpia, országos döntő, IV. korcsoport, Veszp­rém, 10. Birkózás. Imcovy-Kevehús Kupa, országos ifjúsági szabadfogású bajnokság, Túrkeve, Városi Sportcsarnok, 9. Labdarúgás. Európa-bajnoki se­lejtező: Magyarország-Lettor- szág (ml), 20.15. NB I/B: Diós­győr—Pécs, 17. Szoltisz megyei I. osztály: Kun FC-Jászkisér, Ti- szaföldvár-Abádszalók, Jász- apáti-Kunszentmárton, Be- senyszög-Kunhegyes, Török- szentmiklós-Tószeg, Jászárok- szállás-Mezőtúr, Újszász- Szászberek, Tiszafüred-Jász- fényszaru, 17. Megyei II. osztály, Falazó-csoport: Nagyiván-Jász- jákóhalma, Cserkeszőlő-Ken- gyel, Martfű-Jászdózsa, 17. Csó- ti-pati-csoport: Nagyrév-Tisza- kürt, Kungyalu-Jászboldoghá- za, 17. Tömegsport. 5. szolnoki juniális, Tiszaliget, 8. Vízilabda. Európa-bajnokság, Szlovénia - férfiak: Németor- szág-Olaszország, 13.45. Ro- mánia-Szlovákia, 15. Magyar­ország-Hollandia, 16.15. Szlo­vénia—Horvátország, 19. Spa­nyolország-Görögország, 20.15. Oroszország-Szerbia- Montenegró, 21.30. Nők: Hol- landia-Magyarország, 13.45. Vasárnap Labdarúgás. NB I/B: BKV Előre- REAC, Kaposvár-Tatabánya, Balassagyarmat-Nyíregyháza, Pápa-Újpest FC-Fót, Százha- lombatta-Monor, 17. Haladás- Bük, 19.15. Kecskemét-Celldö- mölk, 19.30. NB III. Alföld-cso­port: Karcag-Hódmezővásár- hely, Gyomaendrőd-Jamina, Kisújszállás-Békés, Jászberé­nyi SE Vasas-Kondoros, Rákó- czifalva-Algyő, Szajol-Szen- tes, Harta—Túrkeve, Fegyver- nek-Szarvas, 17. Serpico megyei I/B osztály: Tiszagyenda- Alattyán, Tiszatenyő-Örmé- nyes, Jánoshida-Cibakháza, Pusztamonostor-Jászalsó- szentgyörgy, Berekfürdő-Jász- ladány, Kenderes-Kunmadaras, Tiszaszentimre-Zagyvarékas, 17. Megyei II. osztály, Falazó-cso­port: Jásztelek-Tiszajenő, 17. Csóti-pati-csoport: Focimánia- Jászapáti II. (Szolnok, Vegyimű­vek-pálya), Kőtelek-Mesterszál­lás, 17. Lovassport. I. Szent Márton fo­gathajtó verseny, Kunszentmár­ton, Erparti lovaspálya, 9.30. Vízilabda. Európa-bajnokság, Szlovénia - férfiak: Hollandia- Románia, 13.45. Szlovákia- Oroszország, 15. Görögország- Németország, 16.15. Horvátor- szág-Spanyolország, 19. Olasz­ország—Szlovénia, 20.15. Szer- bia-Montenegró-Magyaror- szág, 21.30. Nők: Szlovénia- Magyarország, 15. Hétfő Vízilabda. Európa-bajnokság, Szlovénia - férfiak: Spanyolor- szág-Németország, 13.45. Oroszország—Hollandia, 15. Szerbia-Montenegró-Szlovákia, 16.15. Magyarország-Románia, 19. Szlovénia-Görögország, 20.15. Horvátország-Olaszor- szág, 21.30. Nők: Magyaror- szág-Spanyolország, 16.15. Kedd Labdarúgás. Felkészülési mérkő­zés: Szolnoki MÁV-Neusiedler- NB Il-es válogatott, Szolnok, Vé­ső u., 16. Röviden SZABADIDŐSPORT. A Gör dögök SE a hagyományokhoz híven ismét megrendezi hagyo­mányos, pünkösd hétfői nyílt kerékpártúráját. A találkozóhely a szolnoki Gutenberg téren, in­dulás reggel nyolc órakor. KOSÁRLABDA. Ismét lesz nyá­ri kosarastábor a Tiszaligetben, a szervezők tájékoztatása szerint június 16-tól július 11-ig bezáró­lag négy turnusban várják a fia­talságot. A tábor színhelye az Olaj-csarnok, napi háromszori étkezést biztosítanak, a progra­mok között a kosárlabda mellett strandolás is szerepel. Bővebb felvilágosítást Acsay Attila ad a 06/30/9390-163 mobilszámon. TRIATLON. A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége kijelölte a válogatott keretet a csehországi Karlovy Varyban június 18. és 22. között rendezendő olimpiai távú -1,5 km úszás, 40 km ke­rékpározás, 10 km futás - Euró- pa-bajnokságra. A csapat össze­állítása nem okozott meglepe­tést, melynek többek között tag­ja lett két Szolnokról elszárma­zott vasember, Szabó Zita és Lip- ták Tamás. m Labdarúgás Fegyelmi büntetések Hiába közeledik a szezon vége, a megyei labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottságának nem csökken a munkája, csütörtöki tárgyalásán ismét több súlyos ítéletet volt kénytelen kiszabni. Egy mérkőzésen nem léphet pályára: Gál (Kunhegyes), Tóth R. (Kengyel). Kettő összecsapást kell kihagynia: Kiss Attila. (Tiszaföldvár), Kökény (Alattyán), Búcsús (Cibakháza). Há­romszor nem szerepelhet: Karsai (Martfűi), Horváth R. (Alattyán),Balogh], (Cibakháza),Kovács J. (Tiszaszentimre). Négy meccset csak az oldalvonal mellől nézhet Deák R. (Jász- fényszaru). Az elmaradt Jászboldogháza-Nagyrév mérkőzés 3 pont­ját, 3-0-s gólkülönbséggel a vétlen hazaiak kapták, ráadásul a vendégeket még 3 büntetőponttal is sújtotta a bizottság. Sárga és piros lapok miatt Tiszaföldvárnak 10 ezer, Cibak­házának 7500, míg Pusztamonostornak 1000 forintot kell be- fizetnie a szövetség pénztárába. ________________ a Lab darúgás Sorsdöntő mérkőzések előtt Megyénk élcsapata, az NB I/B-ben szereplő Szolnoki MAV-Neusiedler gárdája a hét végén ellenfél nélkül marad, ugyanis eredetileg kisorsolt ellenfele, a Deme- cser a téli szünetben visszalépett a folytatástól. Mindez persze nem jelenti azt, hogy csak a lábukat lógatnák Novákék a hét végén, hiszen szombaton, majd a vasárnapi szabadnap után természetesen hétfőn is edzést vezényel szá­mukra Tóth Dénes vezetőedző. NB III. Már csak két forduló van hátra az Alföld-csoport küzdelmei­ből, hat együttesünk ezúttal búcsúzik saját közönségétől. Mi­vel a dobogós sorrend eldőlt, a karcagi és jászberényi együt­tes tagjai vasárnap, a mérkőzés előtt vehetik át az ezüst- és bronzérmeket. Könnyes pillanatok várnak a Kisújszállás—Bé­kés találkozóra kilátogató nézőkre: a hírek szerint a klub ve­zetői ekkor jelentik be szurkolóik számára, milyen jövő elé néz csapatuk. Egyre riasztóbb hírek érkeznek a rákóczifalvi gárdáról is, s bár a bajnokságot természetesen illő módon be­fejezi az együttes, Gömöri Béla nyári távozásával kérdésessé válik az NB III-as folytatás. A bajnok ellen búcsúzik szurkoló­itól a kiesés elől megmenekült Szajol. Az évad végére össze­rázódott fiatal társaság több tagja is felkeltette magasabb osz­tályban szereplő klubok vezetőinek figyelmét, így várhatóan játékosmegfigyelők árgus szemei előtt kell bizonyítaniuk te­hetségüket a Szentes ellen. Kádár József érkezését követően valósággal szárnyalni kezdett a Túrkeve, ám néhány hét eltel­tével, a jelek szerint elmúlt a varázs, és ismét sorozatban szen­vedett vereséget az újonc. Ezúttal idegenben, Hárfán kellene megtörniük Kiss Lajoséknak a rossz sorozatot. A Fegyvernek győzelme esetén akár a kieső helyről is elkerülhet, márpedig a Szarvas nem tűnik legyőzhetetlen ellenfélnek. Faragó Atti- láék egész szezonban a sereghajtók között tanyáztak, így óri­ási bravúr lenne, ha sikerülne meghosszabbítaniuk NB 111-as tagságukat. Megyei I. osztály Az élmezőnyben nagy versenyfutás zajlik a dobogó második és harmadik fokáért, s ebben jelenleg a fürediek vannak lépés­előnyben. A hajárára elkapta a fonalat az újszászi együttes, s a „hatpontos” meccseken aratott győzelmének köszönhetően elérhető közelségbe került számára a bentmaradás. Amennyi­ben szombaton Gulyásék legyőzik a sereghajtó Szászberket, s a Jászkisér alulmarad a Kun FC ellen, helyet cserél a táblá­zaton a két csapat. Most már bravúrra van szüksége a Tószeg­nek, hogy kiharcolja a bentmaradást az első osztályban, igaz, Törökszentmiklósról több csapat is lopott már pontot. Megyei I/B osztály Egyelőre kérdéses, hogy a harmadik helyezett feljut-e az első osztályba, így az élmezőny tagjai öldöklő csatát vívnak a biz­tos előrelépést jelentő második pozícióért. Az érdekeltek kö­zül a hét végi fordulóban a ladányiak dolga lesz a legnehe­zebb, a tavasszal remekül szereplő Berekfürdő otthonában nem mehetnek biztosra Csikósék. _______________________________________ ________w EZ ÜSTÉRMES NÉGYTUSÁZÓK. a szolnoki Széchenyi Körúti Általános Iskola ifjú lányainak csaknem sikerült a dup­lázás, ugyanis tavaly országos diákolimpiái bajnoki címet nyertek négytusában, az idén pedig csupán hajszál választot­ta el őket az újabb aranyéremtől. A Kecskeméten megrende­zett országos fináléban mindössze 19 ponttal gyűjtöttek keve­sebbet győztes hölgykoszorúnál, ezúttal a dobogó második fokára léphettek fel. Á csapat tagjai: Adamecz Lilla, Zele Dori- na, Koncz Boglárka, Fazekas Szonja, Szabados Nikolett, Hal­mai Renáta. Felkészítő testnevelőik: Polgár Ágnes, Márki Gá­bor, Tóth JánOS. FOTÓ: SZÍVÓS LÁSZLÓ Hasznos István (12-es sapkában) edző­ként tér vissza a szolnoki pólósokhoz ARCHÍV FOTÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalom