Új Néplap, 2002. február (13. évfolyam, 27-50. szám)

2002-02-20 / 43. szám

2002. Február 20., szerda SPORT 13. OLDAL Molosok a bajnok otthonában A hajrához érkezett a bajnokság alapszakasza, az utolsó három kör következik, melyet egy hé­ten belül kell lejátszaniuk az ér­dekelteknek. A 20. fordulóban, ma este hat órakor Kaposváron lép pályára a Mól Szolnok le­génysége. Férfi kosárlabda A tavalyi évad csodálatosan sike­rült a Kaposvárnak, ugyanis meg­nyerték a bajnokságot, és a döntő­ig jutottak a kupában. Az idén sem lehet panasz Stojan Ivkovi- csékra, mindössze négyszer kap­tak ki a bajnokságban, a Koracs- kupában pedig túlélték a selejte­zőket és csoportmeccseket, csu­pán a nyolcaddöntőben intettek búcsút a nemzetközi mezőnynek.- Valóban nem lehet panasz a fiúkra, hiszen a hazai vetélytársa- inknál jóval több meccset játszot­tunk idáig - kezdte mesterük, Földi Sándor, akinek 1986-ban épp Szolnokon kezdődött ma­gyarországi edzői pályafutása. — A legutóbbi négy meccsből há­romszor jól játszottunk, az Alba- comp elleni hazai találkozónkon viszont rossz dobóformát mutat­tunk, kikaptunk, ezzel elveszi- Vajon ki a kaparintja meg a győzelmet? — balról Orosz, Dzunics és Mérész foto, cs.i tettük kétéves hazai bajnoki ve­retlenségünket. Bár ez utóbbit nem lehet visz- szahozni, szerencsére legutóbb idegenben si­A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA 1. Atomerőmű 19 18 1 1685-1362 2. Mól Szolnok 19 15 4 1593-1342 3. Kaposvár 19 15 4 1710-1342 4. Körmend 19 15 4 1586-1397 5. Albacomp 19 13 '6 1671-1525 6. Falco KC 20 10 ' ' to 1781-1740 7. Debrecen 19 6 13 1542-1664 8.ZTE 19 5 14 1365-1581 9. Szeged 19 5 14 1520-1442 10. Dombóvár 20 4 15 1609-1818 11. Nyíregyháza 19 4 15 1451-1618 12. MAFC 19 4 15 1512-1795 További párosítás 20. forduló: Atomerőmű-Körmend, MAFC-Falco, Dombóvár-Albacomp, Szeged-ZTE, Debrecen-Nyír- egyháza. 21. forduló, február 23., szombat: Mól Szolnok-Atom- erőmű (18.30), Körmend-Kaposvár, Albacomp-MAFC, ZTE-Debrecen, Szeged-Nyíregyháza. 22. forduló, február 27., szerda: Körmend-Mol Szolnok (18), Kaposvár-Atomerőmű, Falco-Albacomp, ZTE- Nyíregyháza, Dombóvár—MAFC, Szeged—Debrecen. A rájátszás a play-off 1-8. helyekért március 9-én kezdődik, oda csak az egymás ellen elért eredményeket viszik magukkal az érdekelt csapatok. került nyernünk a Falco otthonában. Ami gond nálunk, hogy Filipovics, Varga és Beck sérülé­________ sével lerövidült a kispadunk, saj­________ nos egyelőre egyikükre sem szá­míthatunk. A mai meccsről, annyit, hogy még egy hazai vereséget nem en­gedhetünk meg magunknak, to­vább kell küzdenünk valamelyik jó pozícióért, a biztos négybe jutá­sért. A legutóbbi körben váratlanul ki­kapott a Mól Szolnok az elszántan küzdő Nyíregyháza otthonában. Ha minden igaz, ezt a vereséget törlik majd az alapszakasz végén, mert valószínűnek tűnik, hogy Re- zák László együttese nem jut be a legjobb nyolc közé. Természetesen a szolnokiak so­raiban már mindenki a soron kö­vetkező csatára gondol. A váloga­tottnál is számításba vett Trepák Zoltán amondó, hogy: — Fizikailag és fejben is felkészültünk az össze­csapásra, összekapjuk magunkat a bajnok otthonában. Goran Miljkovics edző: - Remek találkozót várok, melyen nagy előnynek számít majd a hazai pá­lya. Ráadásul a kaposváriak olda­lán egy kitűnő edző, Földi Sándor, és három igazi sztárjátékos, Ivko- vics, Dzunics és Bukva áll. Ennek ellenére célunk a győzelem, mint mindegyik mérkőzésünkön. _________________________<vAc**) Sa lt Lake Cityben történt 19. TÉLI OLIMPIA A Salt Lake City-i téli olimpia tizedik napján négy számban avattak győztest, s megszüle­tett az első doppingeset. A síugrók nagysáncon rendezett csapatversenyében nyolc ugrás után a lehető legkisebb, egyti- zed(!) pontos különbséggel győ­zött a német válogatott a finnek előtt. A bronzérem a szlovéneké lett. A bajnok kvartett az első so­rozat négy ugrása után közel 10 pontos előnnyel vezetett a finnek előtt, a különbség azonban ké­sőbb folyamatosan csökkent. A zárósorozat előtt a németek ve­zetése 5,7 pontos volt, ami kis hí­ján kevésnek bizonyult: az észa­kiak utolsó versenyzője, Janne Ahonen ugyanis 125,5 méterre, míg Martin Schmitt „csak” 123,5 méterre szállt. A női sílövők 4x7,5 km-es vál­tóversenyét a címvédő német vá­logatott nyerte meg. A Katiin Apel, Uschi Disl, Andrea Henkel, Kati Wilhelm összeállítású együttes a lövészet során a ve- télytársaknál kevesebbet hibá­zott, jól futott, így megérdemel­ten végzett az élen, a norvég, il­letve az orosz csapat előtt. A rövid pályás gyorskorcsolyá­zó Steven Bradbury szombati el­sősége után újabb aranyérmet szerzett Ausztrália: Alisa Camp- lin a női síakrobaták ugrás szá­mában győzött. A 27 éves ver­senyző sikere meglepetés, hi­szen pályafutása során ezt meg­előzően még Világkupa-viadalon sem tudott diadalmaskodni. A második és harmadik helyen ka­nadaiak - az előző idényt sérü­lés miatt szinte teljesen kihagyó Veronica Brenner, valamint a vi­lágbajnoki bronzérmes Deidra Dionne — végeztek. A műkorcsolyázók jégtáncver­senyét a naganói bronzérmes, 2000-ben világbajnok, tavalyi vb- második francia Marina Anissi- na-Gwendal Peizerat kettős nyerte. A második helyen a vb- bronzérmes orosz Irina Lobacse- va-Ilja Averbuh, a harmadikon a világbajnok, Grand Prix-győztes olasz Barbara Fusar-Poli-Mauri- zio Margaglio duó végzett. A férfi jégkorongtornán kiala­kult a negyeddöntő párosítása: a legjobb nyolc között Svédország- Fehéroroszország, Csehország— Oroszország, Finnország-Kana- da és Egyesült Államok-Német- ország mérkőzésekre kerül sor. A férfi curling selejtezőjéből Kanada, Norvégia, a címvédő Svájc és Svédország biztosította helyét az elődöntőben. A10. napon megszületett a játé­kok első doppingesete: a fehér­orosz küldöttség egyik versenyző­jének szervezetében nandrolon nyomaira bukkantak, de a minta­vétel során szabálytalanságok tör­téntek. Ezért a Nemzetközi Dop­pingellenes Ügynökség arra köte­lezte, hogy minél előbb ismét ves­se alá magát a vizsgálatnak. A sportoló azonban erre nem volt hajlandó, és a delegáció vezetőjé­vel együtt ismeretlen helyre távo­zott. A kontroll megtagadása dop­pingvétségnek minősül. Jaroszlav Barisko csapatvezetőt kizárták, az olimpikon - akiről Francois Car- rard, a Nemzetközi Olimpiai Bi­zottság főigazgatója csak annyit közölt, hogy nem volt döntős - versenyzői engedélyét azonnali hatállyal felfüggesztették. Cél a szurkoló megnyerése Kecskemét ellen a Vegyi-pályán Labdarúgás Hétfőn este kötetlen sajtóbe­szélgetésre voltak hivatalo­sak a szolnoki média képvi­selői Ferencz Gáborhoz, a Szolnoki MÁV-Neusiedler futballklub elnökéhez. A Tószegi úti papírgyári rezi­dencián aztán általános meglepetésre a házigazdá­kon kívül jelen volt dr. Muszbek Mihály, a Magyar Labdarúgó Liga ügyvezető igazgatója is. Bár eredetileg „csak” alelnöké- vel, Ferencz Gáborral akart talál­kozni, nem hagyta ki az alkal­mat, hogy a megyeszékhely új­ságíróit is tájékoztassa néhány aktuális kérdésről.- A napokban országos körút­ra indulok a klubokhoz, hiszen az új bajnoki versenykiírást, fe­gyelmi és átigazolási szabályza­tot egyeztetnünk kell, mielőtt az MLSZ elnöksége elé terjesztjük elfogadásra. Mindenképpen be­szélnünk kell a játékosügynökök szerepéről, a doppingkérdésről, illetve az egyesületek mérkőzés­sel kapcsolatos rendezési nehéz­ségeiről. Ezzel kapcsolatban csak egy példát mondanék: na­gyobb botrány esetén eddig zárt kapus meccsre kötelezték a házi­gazdát, ám ez a döntés nem a sport, illetve a tömegszórakozta­tás érdekeit képviselte, hiszen a nézőkjdzárásával azonnal csök­kent a találkozó reklámértéke is. Éppen ezért azt tervezzük, hogy sokkal súlyosabb pénzbünteté­sek kiszabásával próbáljuk meg elrettenteni a randalírozókat - foglalta össze röviden tárgyalása­inak lényegét dr. Muszbek Mi­hály. Búcsúzásul egy jó hírrel is szolgált: - A Magyar Labdarúgó Liga öt vidéki város labdarúgá­sára fordít az átlagosnál nagyobb figyelmet, s ezek egyike Szol­nok. Ezt követően minden szem Fe­rencz Gáborra, mármint a MÁV FC elnökére szegeződött, aki a közelgő (március 2.) bajnoki rajt előtti helyzetről, az elvárá­sokról és tervezett változtatá­sokról informálta a jelenlévőket.- Bár jelentősnek mondható, kilencpontos hátrányban va­gyunk a listavezető Békéscsaba mögött, mivel háromszor ját­szunk velük, s abból kétszer a Tiszaligetben, nem reménytelen a helyzetünk - kezdte mondan­dóját az elnök. — Igaz, akkor sem leszünk kétségbe esve, ha eredeti terveinknek megfelelően csak a harmadik helyen vég­zünk. Az ősszel egyik legna­gyobb problémánkat a rendkí­vül alacsony nézőszám okozta. Tavasszal szeretnénk sokkal több szurkolót kicsalogatni a stadionba, ezért néhány változ­tatásra szántuk el magunkat. Új, nagyobb méretű plakátokat he­lyezünk ki (időben), s igyek­szünk a sajtón keresztül minél jobban informálni szimpatizán­sainkat. A jövő héttől az interne­ten önálló weboldalt (www.szol- nokimavfc.hu) nyitunk, míg a sorkatonák és diákigazolvány­nyal rendelkezők ingyen tekint­hetik meg hazai összecsapásain­kat. A Szolnoki MÁV-Neusiedler fiókcsapati megállapodást kö­tött az NB Il-es FC Szegeddel, ennek értelmében Fedor, Bány, Gelbman, Mile és Balázsy szük­ség esetén a csongrádi gárdát is erősítheti. Cserébe a kék-sárgák elsőbbséget élveznek a Tisza Volán Focisuli-játékosainak át­igazolása terén. Szerdán (15 órakor) utolsó ha­zai előkészületi mérkőzésén lép pályára Vágó Attila legénysége. Az időjárás kedvezőtlen változá­sa miatt új fent a Vegyiművek- pályán kénytelen fogadni ellen­felét a gárda, ezúttal az NB I/B- s Kecskemétet. Teremfoci JÁSZBERÉNY. Megsemmisí­tő vereséget szenvedett a dobo­gó második fokára pályázó Con-currencia legénysége, s ez­zel az ötödik helyre csúszott vissza. Eredmények: Con- currencia-Eurotech 0-9, Viktó- rió-Flex-Coop 9-3, Metallica- Casino 5-4, Dermesztő-Csizma­dia 1-2, Szikla-T-Plasztik 3-5, Tűzoltók—Proxima 3-1, Ku- lacs-Profext 6-2. Az állás: 1. Viktórió 36, 2. Eurotech 29, 3. Berény Barátok 28,4. T-Plasztik 27 pont. MEZŐTÚR. A hajrához köze­ledve egyre jobban érik a Zsibó bajnoksága, ráadásul a dobogós helyek is elkelni látszanak. Eredmények: FF-Ádehogy 2-2, Földesi-Kun 1-1, Rafi-Fortuna 2-0, Zsibó—Szállítók 11-2, TIR- Dream Team 5-10, Földesi-FF 5-2, Ráfi—Dream Team 2-1, Zsibó—Kun 2-0, Ádehogy-TIR 7-5, Fortuna-Szállítók 2-5. Az állás: 1. Zsibó 41,2. Földesi 32, 3. Ádehogy 31,4. FF 26 pont. KISÚJSZÁLLÁS. A Volán megszerezte első győzelmét, így most már csupán az OBL áll pont nélkül. Eredmények: Hús-Középtisza 16-3, Hús- Jászkun Volán 2-4, Fáraó-War- riors 3-9, OBL-Jászkun Volán 2- 4, Fáraó-All stars 4-14, Öngól-Építők 7-1, SZVT— Anyaszomorítók 9-3, Építők— All stars 4-17, Primol-SZVT 3- 3, Lux-Kiscserkészek 6-2, Középtisza-Warriors 2-12. Az állás: 1. Lux 27,2. Hús 26,3. Grand 25,4. All stars 22 pont. ÚJSZÁSZ. Nagy különbségű győzelmével a Bakter már baj­noknak tekinthető. Eredmé­nyek: Jack Daniels-B. Előre 3-2, Bakter-Brutal 15-4, Pos- tás-Úttörőpark 5-5, Ifi—Mind­halálig 7-2, Hajduk-Darazsak 9- 2, Szürkeállomány—Matrix 13-3,. Zagyvarékas—K. Világos 11-2. Az állás: 1. Bakter 40,2. R. Spedíció 32,3. Ifi 22 pont. SZOLNOK. Lezárult a IX. Ép- villszer-bajnokság alapszaka­sza. Az A-csoportban egyálta­lán nem békés körülmények között osztozott meg a ponto­kon a Konstrukció és az Épvill- szer, a vártnál magabiztosab­ban nyert és biztosította „felső­házi” szereplését a Zanzibár. A B-csoportban már a múlt héten eldőlt, hogy kik maradnak még versenyben a végső győzele­mért. Eredmények: Borovi- Progress 5-2, Nefag-Bercsényi 10- 1, Omega-Ferrari 7-2, Troj­ka-C-Graph 6-3, Konstrukció- Épvillszer 6-6, Credit-Smimoff 7-1, KSK—Modul 4-2, Zanzi­bár—Sasok 5-2. (GÉLÉI) (PELEI) Dőltek, borultak a bábuk Bowling A Szolnok Városi Sportcentrum Kht. támogatásával a Bowling Centerben rendezték meg a kö­zépiskolás bajnokság első fordu­lóját. A kétfordulós viadalon 11 középiskola 37 csapatának 149 diákja vett részt. A nagy érdeklő­déssel kísért verseny második fordulójára március 19-20-21-én kerül sor. Eredmények. Csapat: 1. Mik­lós City 447 fa (Székács E. SZKI), 2. Santa 437 (Varga K. G.), 3. Nekem-8 427 (Pálfy SZKI), 4. Hertha 425 (Kereske­delmi), 5. Mi 420 (Varga K. G.), 6. Dzad 394 (Verseghy G.), 7. Nyárspolgárok 386 (Verseghy G.), 8. Golyózsonglőrök 385 (Varga). Egyéni: 1. Fehér Zoltán 145 fa (Varga K. G.), 2. Veszély Zsigmond 145 (Varga) 3. Bézi Róbert 136 (Székács), 4. Farkas Péter 135 (Varga), 5. Dancza Dá­niel 133 (Verseghy), 6. Pálszabó Gergő 128 (Pálfy), 7. Kerekes Norbert 122 fa (Pálfy), 8. Futó Tibor 121 (Székács)._________a Mai műsor Labdarúgás. Bajnokok Ligája: Barcelona- AS Roma (ml) 20.45. Előkészületi mérkőzé­sek: Szolnoki MÁV-Neusied- ler-Kecskemét, Vegyi-pálya, Jászberény-Szajol, Rákóczi- falva-Tószeg (mind 15.00) a Szombaton pólómeccs Sorsoltak a Magyar Kupa nyol- caddöntőjében, a Szolnoki VSC ellenfele a felsőházban vitézke­dő OSC együttese lesz. A felek első találkozójára szombaton délután öt órakor kerül sor a Damjanich uszodában, a vissza­vágót vasárnap este fél hétkor játsszák a fővárosban. Ezeken a találkozókon sőt lehet, hogy a bajnoki folytatásban sem szere­pel majd a szolnokiak soraiban Balogh Zoltán, házi gólkirályuk ugyanis a svájci Basel csapatába tart. A két klub viszont még nem egyezett meg, ezért egyelő­re nem pólózhat a helvét alaku­lat színeiben a mindössze 21 éves játékos. (V.CS.1 Topon a fizikai felmérőn Remekeltek a Szolnoki Kajak-kenu A kajak-kenuban honos országos ellenőrző fizikai felmérőversenyt rendeztek Győrött. A versenyzők négy kemény számban - Cooper- futás, bordásfalon lábemelés 1 percig, húzódzkodás nyújtón fél percig, fekve nyomás lányok 30, fiúk 40 kg-mal 1 percig (csak ifi és serdülő korosztály) - mérték össze erejüket. A megméretésen 25 klub több mint 700 versenyző­je vett részt, köztük a Szolnoki Sportiskola 54 fővel képviseltette magát, remekül szerepeltek, ugyanis megnyerték az összetett pontversenyt. Eredmények. Leány kajak: 1985 születésűek: 4. helyezett: Szakács Szilvia. 1986: 3. Patyus Virág, 6. Göblyös Katalin. 1987: 1. Szabó Edit 3. Mészáros Rená­ta. 1988: 12. Sarudi Aliz, 21. Szappanos Zita. 1989:10. Szabó Klaudia, 15. Szaniszló Gabriella, 21. Angyal Réka. 1990:5. Nádasi Renáta, 9. Ács Zsuzsanna, 10. Sportiskola versenyzői Szabó Petra, 13. Kocsis Bianka. 1991: 5. Kocsis Erika, 9. Bozsó Kinga. 1992: 3. Chladek Vanda, 5. Szokolai Regina. Kenu: 1984: 5. Matók Viktor. 1985:11. Zrínyi Máté, 1986: 3. Privóczki Csaba, 11. Skultéti Ádám, 16. Halász Péter. 1987: 9. Tóta Tamás. 1988: 3. Nagy Zsolt, 20. Váradi Roland 24. Kovács Máté. 1989:3. Honti Attila, 12. Spanyiel Zsolt, 19. Hasznos Gábor. 1990: 6. Mohácsi Máté 7., Szabó Dávid. Fiú kajak: 1984: 5. Nagy Gábor, 10. Szabó Attila, 18. Csömör At­tila. 1986: 10. Viszoki Dávid, 11. Karsai Tamás, 16. Scherk Ádám, 20. Bede Norbert 28. Papp Zol­tán. 1987: 3. Mohácsi Roland. 1988: 8. Strommer Gergely, 16. Révész Gábor, 24. Sipos Péter. 1989: 10. Gál Szabolcs, 11. Föl­des József, 35. Demeter Attila. 1990: 6. Józsa Bálint, 13. Zelei Bogdán. 1991:1. Szokolai Viktor, 4. Jenővári Dániel. 1992: 7. Do­bos Ferenc, 8. Szaniszló Balázs. ______________________

Next

/
Oldalképek
Tartalom