Új Néplap, 2001. január (12. évfolyam, 1-26. szám)

2001-01-09 / 7. szám

2001. Január 9„ kedd SPORT 9. OLDAL Megkezdődött a munka Csábi József egyelőre fél évet vállalt Labdarúgás Ahol egy sportlétesítmény körül megteltek a parkolók és a levegőben a kávé illata terjeng, ott nagy valószínű­séggel focisták gyülekezete található a közelben. Akár­csak Szolnokon, ahol bő egy hónapos szünet után újra egymás tenyerébe csaptak a MÁV-Neusiedler labdarúgói, hiszen az új esztendőben hétfőn talál­koztak először egymással.. Megkezdődött tehát a felkészü­lés, tennivaló akad bőven márci­us 3-ig, a bajnoki rajtig. Az időjá­rás máris tavaszinak mondható, plusz nyolc fokban igazán el tud­nánk képzelni az idei első talál­kozót, miközben azt is érezzük, a kutya még nem ette meg a telet, arról nem szólva, hogy a közel két hónap alatt számos feladatot is el kell végezni. Mindennek az irányítása im­már a 34 esztendős Csábi József­re vár - segítője Rózsavölgyi László -, aki nagy ambíciókkal érkezett vissza NB I-es karrierjé­nek befejeztével szülővárosába. Hogy próféta lesz-e saját hazájá­ban, az nem kizárólagosan csak rajta múlik, hiszen az új csapat­főnöknek a példamutatáson kí­vül már a számonkérés is a köte­lességek sorát gyarapítja. Játé­kosként vagy edzőként, netán já­tékos-edzői minőségben teszi-e a dolgát, az csak abból a szem­szögből mellékes, ha a tavaszi menetelés során szép győzel­mek és értékes döntetlenek szü­letnek, hiszen a csapat jó szerep­lése mindennél és mindenkinél fontosabb.- Azt gondolom, az elkövetke­ző egy hónap a közelebbi ismer­kedéssel fog eltelni, amelynek so­rán magam is tréningezek, ám ebősorban edzőként szeretnék hasznára lenni az együttesnek. Nem tervezek döntő fordulato­kat, inkább arra törekszem, hogy a csapaton belüli értékeket tovább növelve, felerősítve halad­junk a cél felé. Egyelőre fél évre köteleztem el magam egykori klubomhoz, majd a nyáron is­mét asztalhoz ülünk az esetleges közös jövő megtervezése érdeké­ben - mondta a MÁV-Neusiedler debütálás előtt álló szakvezetője. Tegnap tizennyolc ép és egész­séges labdarúgó vette fel a mun­kát, akik már alig várták, hogy új mesterük kiadja az első vezény­szavakat. Ezért mi sem tartottuk fel tovább Csábi mestert, hiszen ő is a pályán érzi talán legjobban magát. Csak kívánni tudjuk neki azt, hogy hamarosan a kispadon is otthonosan foglaljon helyet. Tóth Dénes szakmai igazgató érdeklődésünkre elmondta, hogy a keret bővítése sem kizár­ható, de miután az átigazolást február 15-ig lehet megtenni, marad idő a tárgyalások, egyez­tetések lefolytatására, amelynek csak a pénztárca tartalma szab­hat határokat. n.i. Szolnoki cél a bentmaradás Urban Lajos visszatért a Damjanich uszodába Ebben az évadban immáron a harmadik edző irányítja a Szolnoki VSC csapatának szakmai munkáját. Ezúttal egy régi-új szakemberre, Urbán Lajosra esett a vezetők választása. A mestert nem nagyon kell be­mutatni a sportág kedvelőinek, hiszen játé­kosként, edzőként és vezetőként is évtize­deken át szolgálta a szolnoki pólót. VÍZILABDA- Ez egy újabb nagy kihívás számomra- kezdi a tréner. - Nemrégiben ugyan­is megkerestek a szolnoki Idubvezetők, hogy vegyem át az utánpótlás irányítá­sát, és emellett az évad végéig vállaljam el a felnőtt csapat körüli edzői teendő­ket is. — Ismerve az uszodában uralkodó kö­rülményeket, az utánpótlás siralmas helyzetét, és azt, hogy a felnőtt csapat a kiesés ellen küzd, valóban nem lesz könnyű dolga. Bokros teendői közül me­lyik a legsürgetőbb feladat?- Elképzelhetetlen számomra, hogy a felnőtt csapat ne harcolja ki a bennmara­dást. Nem tétováztunk, január első nap­jaiban munkához láttunk, tisztességesen fel akarunk készülni a március 24-i baj­noki rajtra. Az utánpótlással kapcsolat­ban öszszeültem a kollégákkal, megbeszéltük a legfontosabb teendőket. Az már eldöntött tény, hogy marad az edzői team. A legfontosabb, gyerekeinkkel szakmailag és pedagógiailag egy­aránt foglalkozzanak nevelőik, egyszóval a pó­lóscsemeték szívesen járjanak le a tréningekre, ne legyen nyűg számukra a munka. A nagyob- bakkal kapcsolatban abszurdum, hogy nincs je­lenleg ifjúsági csapat Szolnokon, azokat Ceg­lédre adták kölcsön. Öt játékosról van szó, ők ezentúl nálunk fognak dolgozni, és csak a mec­csekre járnak majd át a Pest megyei városba.- Hogyan alakul a felnőttek állománya?- A legtöbb kényes kérdést megpróbáltam tisztázni a játékosokkal, én azt gondolom, nem lehet gond a jövőben. Egy pólós sorsa azonban még nem dőlt el, az egykori sokszoros után­pótlás-válogatott Nagy Tibor minden bizonnyal visszamegy majd Svájcba.- Mi lesz Mohi Zoltánnal és Sűrű Dezsővel?- Mindkettő marad soraink­ban. Mohi Zoli 20 éve a leg­szorgalmasabb pólósnak szá­mít Szolnokon, róla csak jót mondhatok. Hallottam, hogy az elmúlt hónapokban munka­helyi elfoglaltsága miatt Dezső sok edzést hagyott ki,,az el­múlt héten betegeskedett, azért hiányzott. Amint harcra kész lesz, megbeszéljük vele a hogyan továbbot. Természete­sen rá is számítok. Névjegy Született: 1944. 08. 28. Legjobb eredményei, játékosként: magyar bajnok (1964), kétszeres MNK-győztes (1966, 1968), tízszeres felnőtt vá­logatott, gólkirály az OB l-ben 1970-ben. Szakmai végzettsége: szakedzői diploma Szakmai elismerése: mesteredző (1991)- Milyen programot állított össze?- Edzés és sok munka, megpróbálunk in­tenzíven és a lehető legjobb hangulatban dol­gozni. A felkészítő programot követően elő­térbe kerül a labda is, februárban ugyanis Ma­gyar Kupa-meccsek várnak ránk, ott már fel tudjuk mérni, hogy valójában hol is tartunk. Jelen helyzetünkben nem lehet más a célunk, mint kiharcolni a bentmaradást a magyar baj­nokság legmagasabb osztályában — zárt a szakember. VARGA CSABA Hírek röviden ROMME NEM INDUL. A két szeres olimpiai bajnok Gianni Romme lemondta indulását az olaszországi Baselga de Piné- ben pénteken kezdődő gyors­korcsolya Európa-bajnokságon. A holland világcsúcstartó influ­enzás megbetegedésre hivatkoz­va lépett vissza. Romme már de­cemberben is gyengélkedett. Az országos bajnokságon nem ért el értékelhető eredményt, két szám után a 12. helyen állt, ezért feladta a versenyt. A szövetség mégis nevezte az Eb-csapatba. SCHIFFERERT MŰTÖTTÉK. Innsbruckban térdműtéten esett át Andreas Schifferer, aki szom­baton bukott a Les Arcs-ban ren­dezett férfi óriás-műlesikló Vi­lágkupa-versenyen. A 26 éves osztrák versenyző szalagszaka­dást és porcsérülést szenvedett a franciaországi futamon. A sike­res beavatkozás után Schifferer- re három hónapos kényszerpi­henő vár, így természetesen nem indulhat az ausztriai St. An­ionban január 28-án kezdődő al­pesi sívilágbajnokságon. A KIESELER-ÜGY. A Német Kajak-Kenu Szövetség január 21- én sorra kerülő elnökségi ülésén dönt arról, hogy megadja-e Kat­rin Kieselernek a rajtengedélyt. A 23 éves kajakosnő bejelentet­te, hogy ausztrál színekben folytatja pályafutását. Kieseler azért döntött a távozás mellett, mert a sydneyi ötkarikás játé­kok előtt összetűzésbe került a szövetséggel: nehezményezte, hogy csak egyesben nevezték. A fiatalok érdekében az önkénteseknek Radikálisan megváltoztat­hatja a német sportéletet az a terv, mely szerint a jövő­ben a nem európai uniós or­szágból érkező sportolók csak a legfelsőbb szinten, a hivatásosok között szere­pelhetnének. Az elképzelésről már tavaly május­ban, majd októberben tárgyalt a minisztérium. A hivatalos állás­pont szerint a nem EU-tagország­ból származó sportolók csak akkor kapnának Németországban tartóz­kodási engedélyt, ha profi státussal az élvonalban alkalmaznák őket. A szabályozástól azt várják, hogy jó­tékony hatással lesz az utánpótlás- nevelésre. —A terv lényege, hogy a hazai fiatalok több bizonyítási le­hetőséget kapjanak, mondta Hans- Georg Moldenhauer, a Német Sportszövetség (DSB) és a Német Labdarúgó Szövetség (DFB) alel- nöke. b Nem lát, de edz a bringás Marcel Wüst, országúti kerékpá­ros elkezdte a könnyített edzése­ket, miután tavaly augusztusban egy dél-franciaországi verse­nyen bukott, súlyos szemsérü­lést szenvedett. — A jobb sze­memmel továbbra sem látok, en­nek ellenére jól érzem magam a nyeregben - mondta a spanyol Festina-csapat 33 éves tagja, aki a visszavonulásra is gondol. Oklevél Olimpia A sydneyi olimpia önkéntes segítői munkájuk elismerése­ként — az ígéretekkel ellen­tétben — nem emlékérmet, hanem oklevelet kapnak. Bob Carr, Új-Dél-Wales szövetségi állam miniszterelnöke nagy sajnál­kozások közepette szomorúan be­jelentette, hogy nem sikerült támo­gatót találni a'díszes plakettek elké­szítéséhez a földrésznyi országban, ezért a kormány úgy döntött, hogy a mintegy 47 ezer közreműködő­nek egy-egy díszes oklevelet pos­táznak ki hamarosan. Pedig Juan Antonio Samaranch, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke a záróünnepélyen az újkori olimpiák közül egyene­sen a legjobbnak minősítette a sydneyi ötkarikás eseményeket, s beszédében külön elismeréssel illette azokat az önkénteseket, akik teljesítményükkel és humor­érzékükkel nagyban hozzájárul­tak az olimpiai játékok valameny- nyi résztvevője által sikeresnek minősített, gördülékeny és biz­tonságos lebonyolításához. Lassan kiegyenesedtek a sorok Abony Rövid hírek KUNSZENTMÁRTON. Aki lát ta vasárnap délután a televízió­ban az FTC—KUTE teremlabda­rúgó-mérkőzés közvetítését, an­nak feltűnhetett, hogy az össze­csapás utolsó pillanataiban a kunszentmártoni Ludasinak egy oldalirányú mozgás nyomán megbicsaklott a bokája, majd a labdarúgó lerogyott a műfűre. Mindez szinte e hármas sípszó­val egy időben történt, ezért csak a háttérben lehetett látni, hogy Ludasit ölben vitték le a pályáról. Az első tüzetes vizsgálat hétfőre várt, azonban annyit sikerült megtudnunk, hogy egyelőre nem tűnik annyira súlyosnak az eset, mint amilyenek az első pil­lanatban látszott. Mindenesetre a kedden induló téli felkészülés­be történő bekapcsolódás kito­lódhat a népszerű „Lúd” számá­ra, aki az őszi szezonban csapa­ta egyik legjobbja volt. BESENYSZÖG. Az elmúlt hét végén vacsorával egybekötött „zárszámadást” tartottak a be- senyszögi labdarúgócsapatnál. Meghívott vendégként jelen volt Varga Ferenc, a megyei szövet­ség főtitkára, aki rövid köszöntő­jében arra is kitért, hogy a köz­ség veretlen felnőtt együttese a megyei II. osztály egyik legna­gyobb bajnokaspiránsa. Külön szólt a fiatalok dicséretes nevelé­séről, s hogy a szakmai munka még magasabb színvonalú le­hessen, ajándékként átadta Both József legfrissebb könyvét, amely az utánpótlás-nevelésről is szól. B Mint arról már korábban hírt adtunk, eléggé zűrös hónapokat tudhat maga mö­gött az NB Il-es abonyi lab­darúgógárda. Bár játékosai tisztességesen befejezték az őszi idényt — mi több, a kvalifikációs szakaszban bravúros menetelést produ­kált az együttes —, mégis a lét, nem lét határán táncolt folyamatosan a szakosztály. A téli szünet első napjaiban talán még a megszűnés veszélye is ko­molyan felmerült az abonyi lab­darúgás szerelmeseinek körében, szerencsére mára úgy tűnik, ki- egyenesednek az erősen összeku- szálódott sorok. Új évezred, új időszámítás - vélhetik a csapatért felelősséget érző (egykori) veze­tők, hiszen például a két hónap­pal korábban leköszönt szakosz­tályvezető, Tarjányi Tibor nem csak visszatért a klubhoz, de új tá­mogatót (Falusi Attila építési vál­lalkozó hat játékosnak biztosít munkát) is hozott magával. — Tizenkét évet nem lehet egyik napról a másikra kitörölni az emlékezetből. A megyei má­sodosztálytól kezdve végig ott voltam a fiúk mellett egészen az őszi NB Il-es menetelésig - indo­kolta újbóli szerepvállalását Tar­jányi Tibor. - Remélem, végleg lezártuk a nehéz időszakot, és is­mét csak a fiúk szárnyalásáról beszélnek majd szurkolóink. A hét végén már be is mutatták a játékosoknak a gárda új mesterét, az egykori másodosztályú szolno­ki futballistát, a karcagiakkal nyá­ron NB III-as bajnokságot nyert Ágh Gábort. Ugyan több játékos is előrehaladott tárgyalásokat folyta­tott más klubokkal (Gulyást Be- senyszögre, Makrát Kisújszállásra, Szamákot Tószegre csábítják), a je­lek szerint azonban sikerül együtt tartani az őszi keretet. Sőt, a szom­szédos Ceglédről négy, Tápió- szentmártonból hat új fiú is Abonyba kerülhet amennyiben a hírek igazak, és klubjuk visszalép az NB Il-es, illetve NB III-as baj­nokságoktól. Természetesen az ősszel Újszászra kölcsönadott triót — Boros, Herédi, Mészáros — is visszarendelte az alapozás idejére a szakvezetés. A Szolnoki MÁV-val lejárt szerződését azonban nem hosszabbítja meg a szakosztály, bármennyire is erősségei voltak Antal Gabiék a Smidéliusz Ernő vezette legénységnek, anyagi okok miatt lemondanak szolgálataikról. Hétfőn, a városi sportcsarnok­ban megtartotta első, „székfogla­ló” edzését az új tréner. A min­dennapos tornatermi foglalkozá­sok mellett természetesen nem maradnak el a szabadtéri futá­sok, majd az idő előrehaladtával az előkészületi mérkőzések sem.- Január 15-ig adtunk haladé­kot játékosainknak, nyilatkozza­nak terveikről, addig bárkinek az eladásáról hajlandóak vagyunk tárgyalni. Azt követően azonban már kevesebb kompromisszumra leszünk kaphatóak - beszélt iga­zolási koncepciójukról a szakosz­tályvezető. _______________________________IQELEII Sz abad az út a sivatagban A nyugat-szaharai Polisa- rio Front gerillaszervezet visszavonta a katonai tevé­kenység felújítására vonat­kozó fenyegetését, így a Párizs—Dakar autós és motoros rali résztvevői biz­tonságban folytathatják a versenyt. Az algériai támogatást élvező szervezet, amely 1975 óta áll vi­tában Marokkóval a nyugat-sza­harai volt spanyol gyarmat szu­verenitásának ügyében, decem­ber 22-én jelentette be, hogy fel­újítja katonai tevékenységét, ha a rali résztvevői átlépik a Marok­kó és az egyoldalúan kikiáltott szaharai arab köztársaság kö­zötti határt. A Polisario Front ve­zetői a fenyegetést azóta több­ször is megismételték. A szerve­zet utóbb azt közölte, hogy az Afrikai Egységszervezet soros, togói elnökségének, valamint olyan baráti országoknak, mint az Egyesült Államoknak és Algé­riának a kérésére úgy döntött: felfüggeszti december 22-én el­fogadott döntésének végrehajtá­sát. A Polisario Front ugyanak­kor rámutatott, hogy az autós- és motorosverseny résztvevői nyil­vánvalóan megsértették az 1991- ben kötött tűzszüneti megálla­podást, amikor január 7-én be­léptek Nyugat-Szahara területé­re. A szervezet szerint ezért Ma­rokkót terheli a felelősség. A Pá- rizs-Dakar rali résztvevőinek hétfőn kellett eljutniuk a mauri- tániai el-Hajjáníjába. ________b Bé kési Zoltán (labdával) a jelek szerint tavasszal is az abonyi gárdát erősíti

Next

/
Oldalképek
Tartalom