Új Néplap, 2000. október (11. évfolyam, 231-255. szám)

2000-10-02 / 231. szám

NAPSÜTÉS Részletek a 12. oldalon 9 / / KJ O U ­z> a—* u j. u OKTATÁS Egy község életében na­gyon ritkán adódik olyan pillanat, amikor egy vado­natúj iskolaépületben kez­denek, ráadásul az igazga­tó is frissen kinevezett. 9. oldal SPORT A hét vége sporteseményei az 5-8. oldalon Egy feleség eszelős ámokfutása A dühöngő nő még a mentőápolóm is rátámadt Bírósági ügy Garázdaság, közfeladatot ellátó személy el­leni erőszak, valamint közlekedés-bizton­ság elleni bűntett miatt találta a megyei bíróság immár jogerősen is bűnösnek azt a fiatal hölgyet, aki a település egyik legforgalmasabb ut­cáján szóváltást követően nekiron­tott a férjének. Az akkoriban váló­félben lévő házaspár esete három évvel ezelőtt történt megyénk egyik helységében. A megyei bíróságon a kellemes meg­jelenésű, a vádlottak padján sírdogá- ló hölgyről csupán a külső megítélés alapján ta­lán senki sem mondta volna azt, hogy három évvel ezelőtt ő volt az, aki - a tanúk vallomásai szerint - habzó szájjal, artikulátlan kiabálással és hihetetlen fizikai erővel, szinte önkívületi ál­lapotban követte el mindazt, ami miatt később felelnie kellett. A konfliktus - derült ki a bírósá­gi tárgyaláson ismertetett korábbi ira­tokból - a házastársak között régóta húzódó problémák miatt alakult ki, és vezetett a szóban forgó cselekmény- sorozathoz is. A pár a nyílt utcán szólalkozott össze. A férj autóval, a feleség kerék­párral volt, ez utóbbin ült a kétéves kislányuk. Egyszer csak a nő végképp elvesztette a fejét, és bántalmazni kezdte a férfit. Közben elengedte a ke­rékpárt, ami a gyerekkel együtt eldőlt. Mindez azonban csak kezdete volt az utcai ámokfutásnak. ________________________________/FOLYTATÁS A 3. OLDALON) K onok kunok millenniuma Színes kavalkáddal ünnepeltek a kunhegyesiek Kunhegyes Igazán színes programkavalkád- ból válogathattak a hét végi mil­lenniumi napokon a kunhegyesi­ek és velük a jugoszláviai testvér- városból érkező feketicsiek. Kun­hegyes múltjáról pénteken dr. Szabó Lajos helytörténész tartott előadást, majd a volt Józsa-féle patikában, a mai öregek napközi otthonában Baranya Pál jegyző avatta fel a régi, korhű bútorokkal berendezett patikaszobát. Az ün­nepségen jelen volt a család le­származottja, Józsa Judit is. A művelődési házban a kunhegyesi születésű és ma már a Totóétól New Yorkig elismert Kéki Ilona gobelinművész munkáiból nyílt kiállítás. A megnyitón közremű­ködött Hegedűs Zsuzsanna ének­művész. _______________/FOLYTATÁS A 3. OLDALOM) A millenniumi napok keretében Kunhegyes is átvette az emlékzászlót FOTÓ: CSABAI Aranyos vasárnap Sydneyben befejeződött a XXVII. nyári olimpiai játékok ÖRÖM FELSŐFOKON. Duplázott Sydneyben Kammerér Zoltán és Storcz Botond, a két szuper kajakos, akik előbb szombaton négyesben Vereckei Ákossal és Horváth Gáborral bizonyultak a legjobbnak, majd az olimpia zárónapján a párosok küzdelmét is megnyerték. A magyar sporto­lók ismét kitettek magukért, ugyanis 17 érmet — 8 arany, 6 ezüst, 3 bronz — szereztek, mellyel az előkelő 13. helyen végeztek — 199 ország küzdelmében — az ötkarikás játékok éremtáblá- zatán. Az olimpiáról szóló tudósításainkat a 9. oldalon olvashatják. _ fotó: europress/epa Jubileum bővítéssel JÁSZBERÉNY A Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Otthoná­nak ötvenéves jubileumi ünnepségét tartották, illetve az otthon felújított tetőterét adták át vasárnap. A felújí­tással új férőhelyekkel bő­vülhetett a szeretetotthon. Hosszú folyamat végére került pont a katolikus otthonban. Az egykori ferences rendház épüle­tének, tetőterének felújítási mun­kálatai még 1991-ben kezdődtek el. A három ütemben megvaló­sult építkezés eredményeként százról 135-re emelkedett a férő­helyek száma, ebben már benne van a tegnap átadott épületrész húsz új férőhelye is. A harmadik ütem kivitelezése nyolcvanmillió forintba került. A Szociális és Családügyi Minisztérium 10 mil­lió forinttal segítette a munkákat, a Németországi Renovabis Ala­pítvány, illetve a vechtai (Jászbe­rény testvérvárosa) St. Hedvig- Stift támogatása összesen hatvan millió forintot tett ki. A fennma­radó összeget a szeretetotthon saját erőből teremtette elő. A felújított épületszárnyat a St. Hedvig-Stift kuratóriumának el­nöke, dr. Richard Büssing adta át. Az új épületrészben a szobák mindegyikében külön fürdőszo­ba található, kialakítottak egy melegítő konyhát, egy társalgót, illetve egy imaszobát. A tavaly májusban felszerelt betegliftet követően tegnap egy ötszemé­lyes felvonót is átadtak. Az új szárnyat Hován Ágoston gyön­gyösi házfőnök atya szentelte fel. A fejlesztésekkel a tetőrész el­készülte után sem szeretnének megállni. Terveik között szere­pel, hogy átalakítják betegosztá­lyukat; ez a munka százmillió fo­rintba kerülne. Szükség volna né­hány garzonlakás kialakítására is, mely mintegy 120 millió fo­rintba kerülne. ______________________________BANKA CS. R ÖVIDEN NYUGDÍJASOK ÜNNEPE. Rá kóczifalván hagyománnyá vált, hogy több száz nyugdíjas együtt ünnepli az idősek világnapját. A szombati eseménynek különleges | aktualitást adott, hogy a helyi nyugdíjasklub idén negyedszáza­dos. így megyénk több klubját is meghívták. Az önkormányzat az évforduló alkalmából díszokleve­let adományozott a klubnak. Jelen volt a lengyel testvértelepülés, Wi- rezchoslawice polgármestere is. ÉL A TISZA. A Tisza cián- és ne­hézfémszennyezése, valamint az évszázad árvize után a folyó jelenlegi állapotát tanulmányoz­ta a környezetvédelmi miniszter és az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövete vasárnap Tiszaújváros és Tiszadob között. Ligetvári Ferenc és Peter Tufo szakemberek társaságában vízi járműveken utazva szemlélték, miként halad a Tisza újjáéledé­se. A vízügyesek arról számoltak be, hogy a víz már szinte iható tisztaságú. ■ Leestek a kamatok! iuró Személyi kölcsön r A megadott kamat 1 000 000 forintos hitelösszegtől érvényes, 2000. október 28 áig. A teljes hiteldíjmutatö euroban \260.34 forintos devizavételi árfolyamon) számolva 17,88%-tól 32.08% ig terjedhet a hitelösszeg es a futamidő függvényében. A kölcsönigénylés elfogadása minden esetben a bank által végzett hitelelbírálástól függ. A teljes hiteldíjmutatö és a kezelési költség mértekéről a Hirdetményből, illetve bankfiokjainkban vagy a Bankvonalon keresztül munkatársainktól érdeklődhet. További részleteket az Üzletszabályzat tartalmaz. ©06 40 444 444 T ABN AMR0 Bank Bankfiókjaink: Jászberény. Szabadság tér 1. Tel.: 57/41 1-422 • Szolnok, Kossuth Lajos ü. 16. Tel.: 56/511-013 • Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 125. Tel.: 56/390-784 977086591501600231

Next

/
Oldalképek
Tartalom