Új Néplap Vasárnap Reggel, 1999. január-december (2. évfolyam, 1-51. szám)

1999-11-21 / 47. szám

1999. október 21 ★ MOZAIK ★ 14 SKALAR CENTRUM MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB KABÁTVÁLASZTÉKA a Skála és Centrum Áruházakban den áruház* 9-15 AJANDEK! 2490 Ft-tói 7990 Ft-tói 29990 Ft tó 14990 Ft-tói Minden kabátvásárló 10000 Ft vásárlási érték után vasárnap, hétfőn és kedden 1000 Ft-os vásárlási utalványt kap. Gyerekkabátok és dzsekik vásárlásánál ajándékot adunk. Dobos Attila adóssága A '60-as években ő volt .A Sztár" (pardon, akkor Sztártermé­szetesen nem lehetett, legfeljebb: „A Csillag"). A szőke, vé- konydongájú srác slágeréba Petőfi rádió napjában többször is zengte, s emlékszem, Jómaga mlnlvizorunk szürke képer­nyőjén Is gyakorta feltűnt Aztán hirtelen se kép, se hang. Mintha elvágták volna, Dobos Attiláról még beszélni sem nagyon lehetett nemhogy a nó­táit fütyörésznl. Mary Zsuzsi a ’68-as Táncdalfesztiválon még elénekelte nagy szakmai és közönség- sikerrel Dobos Attila Mama című számát, aztán a győzelmi trófea átvétele után nem sokkal a népszerűségre ítéltetett zenészket­tős elhagyta az országot. Főbenjáró bűn volt ez akkoriban, a disszidensek azonnali hatál­lyal feketelistára kerültek, s az általuk írt vagy énekelt daloskönyvek kottái a hivatali radír áldoza tává váltak. Húsz évig csend övezte a nevüket, majdhogy­nem történelemmé váltak. A rendszerváltozást követően azonban Dobos Attila addig félrelökött szalagjairól leseper­ték a port, majd miután az egykoron népszerű művész haza­tért, újra a reflektorfénybe került. De vajon hogyan telt el ez a közel negyedszázad?- Németországban éltem, kiutazásunk első éveiben Mary Zsuzsival, majd hosszabb ideig nélküle. A dalokat Magyaror­szágon hagytam, csak az emlékeim maradtak meg számom­ra. Énekesként zarándokoltam ki, de átlagos civil polgárként éltem odakint. Fogorvos voltam, de ma is praktizálok a ma­gánklinikámon, ahol tíz alkalmazottam van. Itt értem el a magam kis csendes sikereit.-Zenéről szó sem lehetett, már csak azért sem, mert nem volt rá idő.- Ha jól tudom, 1985-ben tért vissza Magyarországra. Ho­gyan fogadták?- Nos, én korábban hazajöttem, mint Mary Zsuzsi, ö talán jobban időzített. Én még a Kádár-rendszerben tértem haza, s nem tárt, hanem zárt ka­rokkal fogadták a disszidenst. A szakma viszont- azt hiszem- örült. Aradszky Laciék legalábbis boldogan nyitottak ajtót előttem, s nem csupán azért, mert a ’60-as években a szá­mukra írt számaimmal talán nagyobb repertoárral hakniz­hattak volna újra, hanem mert egyszerűen barátok voltunk, és azok is maradtunk. És milyen érzésekkel lépett újra a magyar kö­zönség eié?- Be voltam tojva. Nem sejthettem, hogy itt­hon elfelejtettek-e vagy gyűlölnek-e, bár ér­keztek pozitív jelek, melyekből talán arra következtethettem, hogy nagyon nagy baj nem lehet. De a lámpaláz régen is bennem volt, s még ma is egy jóleső borzongással lépek színpadra.- A régi slágereket várja a rajongótábora, vagy esetleg újakat is?- Elsősorban a régieket, talán a mai divat, a nosztalgiahullám miatt. De azazálláspontom.hogy újakkal is lehetne sikert elérni, csakhogy a friss szerzemé­nyeket először stúdióban hanghordozóra kellene tenni, és a tévének, rádiónak sokszor bejátszania.- Vannak még tervei Dobos Attilának?- Hogy vannak-e? Ki sem látszom alóluk, csakhogy - ne­hogyfélreértse, nagyon örülök, hogy újra megszólítanak lép- ten-nyomon - annyi felkérésem van, hogy alig tudok eleget tenni azoknak. Jelenleg járjuk az országot a régi számokkal, Zsuzsival kiadtunk egy CD-t, de én új dalokat is szeretnék még költeni és előadni. Hiszen adós vagyok még, legalább huszonöt évvel... Mészáros Géza Virágcsokor csak ínyenceknek A pályaválasztás előtt álló fiataloknak a minap a megyei munkaügyi központban nyílott lehetőségük arra, hogy a különféle szakmákkal „testközelbe" kerülhessenek. A munkaügyi szervezetnek a bemutatóval kapcsolatos nem titkolt célja éppenséggel az volt, hogy a gyerekek ne csak olvashassanak, esetleg videofilmeket nézhessenek az egyes szakmákról, hanem ki is próbálhassák a mester­fogásokat A szakmai bemutatókat a megyében működő tanintéz­mények tanárai, diákjai és természetesen az ő kezük ál­tal alkotott mesterművek képviselték. A szolnoki Ke­reskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola tanulói - Bottyán Sándor és Pomázi Antal - egy különleges virágcsokor körül szorgos­kodtak. Mint kiderült, nemcsak a virágok, hanem az azokat tartó váza is ehető anyagból, különböző zöldségfélék­ből készült. A vázátzöld sütőtök­ből faragták, a tarka szirmokat pedig sárgarépából, céklá­ból, jégcsapretekből „vará­zsolták” - mint kiderült, ezút­tal a „kérő" szakács szakok­tatójának, Zoboki Józsefé­nek a kezei. A tanárnő nem győzte hangsúlyozni, mennyire nem mindegy, hogy az étel milyen formában kerül az asztalra. A „műfaj" nagy divatnak örvend napjaink­ban, sőt egyre népszerűbb az ehető valódi virágokkal - körömvirággal, rózsaszirom­mal, fokföldi ibolyával - való ételdíszítps is. Az igazság­hoz azonban az is hozzátartozik, hogy ezek az ínyencsé­gek nem kifejezetten a magyar konyha ékességei. A zöldségfaragás, illetve az ilyen alapanyagokkal dolgo­zó virágkötészet egyelőre nem tananyag, bár a fiatalok szívesen csinálják. Zoboki Józsefné maga is csak úgy „el­leste” ezt a tudományt, mint mondta, a zöldségfaragás kiváló módja a kézügyesség fejlesztésének. A tanárnő szakmai hozzáértését egyéb­ként az is igazolja, hogy bár férje is szakmabeli, az étel elkészítéséről odahaza is ő gondoskodik. H. Gy. ú j sztá m m r szu le ti k! Zeneőrület dec 1-tői------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------T------------------------------------------------------------------------------------------------------——-----­Ú J NÉPLAP - VASÁRNAP REGGEL Jász-Nagykun-Szolnok megyei hetilap, az Axel Springer Magyarorszag Kft. lapja. Főszerkesztő: BERKI IMRE. Szerkesztő: BARANYI GYÖRGY. Tervezőszerkesztő: ZSOLDOS GYÖRGY. Kiadja az AS-M Kft. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája. Felelős kiadó: NÁNAI TIBOR irodavezető. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 5001 Szolnok, Kossuth tér 1. Pf. 105. Telefon: 56/424-444, fax: 56/422-853, e-mail: ujneplap@axels.hu Készíti a Cofinec Hungary Rt., Petőfi Nyomda, 6001 Kecskemét Mindszenti kit. 63. Telefon: 76/482-192. Nyomdaigazgató: FÁBIÁN ENDRE. Terjeszti: Rónahír Rt. és a kiadó saját árushálózata. ISSN 1419-0141

Next

/
Oldalképek
Tartalom