Új Néplap, 1999. december (10. évfolyam, 280-305. szám)

1999-12-01 / 280. szám

Ha Ón azok közé tartozik, akik csak a legjobb minőséggel elégedettek, a ; V az Ön autója! Ha az is fontos Öonek, hogy autója felszerelt­sége tökéletesen illeszkedjen egyéni­ségéhez, és mindenben megfeleljen elvárásainak, őszi akciónk biztosan elnyeri tetszését! Akciónk ideje alalt megvásárolt vadonatúj Avensisét most • varázsol­hatja igényeinek és szükségleteinek megfelelően egyedivé! ' Íme a választék Alumínium-bőr jebufsugváltógomb AutóráólÁ-mognó (TM4700) Cvomagtérbéiév Első ködlámpa fánysiárámojé Gumisiányeg Hólánc Inba lóvirányitó (TM4700) Kamui sídobol Kömiyíítém lelni (lé") légkondicionáló Silóéin rtó Sportrugók álltét Tetőeiomogtorló Testllsiőnyug Ülésldtéi felső ülések) 205/55R16 V sport gumiabroncs Közeledik Mikulás napja, így nem csoda, ha egy szolnoki üzletben tegnap már fel­bukkant a gyermekek kedvence. Ennek a kis vásárlónak a meglepetésére a Mikulás bácsi telerakta a bevásárlókosarát minden finomsággal. foto: cs. i. TOYOTA EURO &)TOYOTA Bízhat a jelben • HERING AUTÓHÁZ KFT JÁSZBERÉNY TEL.: 06-57-415-038 • TOYOTA KARCAG KARCAG TEL.: 06-59-312-588 • Több pénz jut a lakás- támogatásra 5. oldal X. évfolyam, 280. szám 1999. december 1., szerda Ara: 45 Ft AKCIÓ! C^EâseEŒDQi Lepje meg karácsonyra szeretteit akciós termékeinkkel!- GSM telefonkészülékek - Fénymásolópapírok, leporellók- GSM kiegészítők - Nyomtatványok, számlatömbök- Irodatechnikai kellékanyagok - Parker, Stabilo tollak, ceruzák- Számítástechnikai termékek - Asztali-, falinaptárak, regiszterek * Minden bruttó 15.000 Ft feletti vásárláshoz 1 db fényképezőgépet adunk Jász-Nagykun-Szolnok megyei napilap * Kivéve Pannon GSM termékek. Amíg a KÉSZLET tart! Mátyus Kft. Szolnok, Baross u. 2. Telefon: 56/421-303,20/9348-838 Mi újság a Tisza-tó vidékén? 7. oldal Elégette a kiutasítását tartalmazó okiratot A Utlevéltrükk a megélhetésért Már nem először fordul elő megyénkben az a furcsa eset, hogy az en­gedély nélküli árusításért a rendőrségre bevitt külföldiről kiderül, nem is az az igazi neve, ami a hivatalos útlevelében áll, hanem vala­mi más. Az ellentmondások azonban eddig meglehetősen gyorsan tisztázódtak. Korábban a kunszentmártoni, ezúttal pedig a jászberényi rend­őrök futottak össze a most már úgy tűnik, koránt sem egyedül­álló esettel. A Romániából érke­zett, apósa társaságában külön­féle ruházati cikkekkel - enge­dély nélkül - házaló árusra most Jászkiséren akadtak rá. Mivel ez vitathatatlanul szabálytalan volt, nem ígérkezett bonyodalmasnak a rendőri eljárás. Az após eseté­ben ment is minden „simán”, ám 28 esztendős vejével már nem nem volt ilyen egyszerű a helyzet. Előállítását követően az adatok egyeztetésekor ugyanis kiderült: a férfi valódi neve nem az, ami az útlevelében szerepel. A román állampolgárságú, ma­gyar ajkú fiatalember nem is ta­gadta, abból él, hogy Magyaror­szágra jár át ezt-azt árulni, ám mivel egyszer már rajtakapták, 1997-ben két esztendőre kiutasí­tották az országból. Mivel egy ilyen űtlevélbejegy- zéssel nem jöhet át hivatalosan a határon, azt elégette, majd új okmányért folyamodott Romá­niában. És hogy ne derüljön fény a turpisságra, előtte a fele­sége vezetéknevére „átkeresztel- kedett”. A mégis hoppon maradt férfi új útlevelébe bejegyzett ada­tok szerint kiutasításától számít­va 23 alkalommal jött be jogtala­nul hazánkba, ezért 23 rendbeli, jogellenes belföldi tartózkodás alapos gyanúja miatt kezdemé­nyeztek ellene büntetőeljárást. H. Gy. Szirmai Albert Mágnás Miska című operettje kerül színre pénteken a szolnoki Szigligeti Színházban. Az Iglódi István rendezte darab tegnapi próbáján készült felvételün­kön Czibulás Péter (balra) és Űjlaky László látható. fotó: cs. i. Uj vásártér Túrkevén már többször felmerült az új állat- és kirakodóvásár-tér lét­rehozásának gondolata; egy nem­régiben született döntésből adódó­an az elképzelés valósággá válhat. Már régen bebizonyosodott, Túr- keve kinőtte vásárterét, s eseten­ként gondot okoz, hogy az állato­kat az árusok között kell szállíta­ni. Az önkormányzat is foglalko­zott már a kérdéssel, ám a közel­múltig nem hozott a problémáról érdemi döntést. Nemrégiben azonban arról határozott, hogy új vásárteret kell létrehozni. A Thököly út-Mezőtúri út által ha­tárolt területen az előzetes elgon­dolás szerint teljesen külön lenne választva a kirakodóvásárok terü­lete és az állatvásártér. Becslések szerint több mint 60 millió forint­ba kerülne a beruházás. Egymillió 350 ezer forintért már meg is ren­delték a jövő piacának tervét az egyik tervezőcégtől. AUTO-MOTOR 6. oldal Kedvezőtlen helyzet alakulhat ki az év végén, illetve a jövő év elején Elbocsátások várhatók Szolnokon Szolnok és vonzáskörzete szinte valamennyi nagyobb vállalata elbocsá­tásokra készül, illetve az idénymunkák is véget érnek. A Mezőgép nem­rég tartott sajtótájékoztatóján már esett szó a leépítésről, a Mól Rt. pedig a napokban értesítette a munkaügyi központot szándékáról. SS Iáról,, Kedvezőtlen változást hoz az 1999. év vége, már ami a munka­erő-piaci helyzetet illeti. Szolno­kon és vonzáskörzetében ugyan­is számos cég válik meg dolgozó­itól, bár ebbe a körbe az idény­munkák szezonjának vége is köz­rejátszik. Ez utóbbiak közé so­rolható a Szolnoki Cukorgyár, ahol a kampány végeztével közel 300 ember munkája szűnik meg. Hasonlóan, bár kicsit később ér véget a szezonális felfutás a zagy- varékasi baromfi-feldolgozóban, ahol szintén több száz kéz válik karácsony után feleslegessé. E két üzem szezonális foglalkozta­tása mára megszokottá vált, így ezt a hullámzást a munkaerőpiac is megszokta. Az előbbiekkel szemben a Ti- szamenti Vegyiművek már ko­rábban jelezte, hogy 150 ember­től kíván megválni. A létszámle­építés teljes egészében nem való­sult meg, ám mint megtudtuk, fo­lyamatosan küld el dolgozókat, általában 2-5 fős csoportokban. Az MB Kőolajkutató Rt. ez év júniusában értesítette a munka­ügyi központot elbocsátási szán­dékáról. Akkor 70 fős leépítést jeleztek, ám ez vélhetőleg a fel­mondási idők miatt éppen de­cemberre, januárra tolódik ki. Az érintettek között egyaránt van fizikai és szellemi foglalko­zású is. (Folytatás a 3. oldalon) Eljárás a nehézfiúk ellen Csoportosan elkövetett rablás és kábítószerrel való visszaélés miatt indított nyomozást a megyei rend­őr-főkapitányság G. József 11 éves büntetett előéletű jászberényi la­kos és társa ellen. A foglalkozás nélküli férfi és bűn­társai egy rablás során buktak le, amit még november 16-án követ­tek el egy jászberényi büfében - közölte lapunkkal Lengyel György, a főkapitányság sajtófő­nöke. A rendőrség azzal gyanúsít­ja G. Józsefékat, hogy egy szóra­kozóhelyen arra kényszerítették a 25 éves alkalmazottat, hogy írjon be 200 ezer forintot a játékgépbe, amit aztán eljátszottak. A nőt életveszélyesen megfenyegették, kilátásba helyezték, hogy elvágják a torkát, illetve eladják prostitu­áltnak, ha nem teljesíti a kérésü­ket vagy ha szól a rendőrségnek. A történtek után a nyomozók több gyanúsítottat őrizetbe vet­tek, és az is kiderült, hogy a rab­lók kábítószer-terjesztéssel (és -fo­gyasztással) is foglalkoztak a jász­sági fiatalok által látogatott szóra­kozóhelyeken. Az ügynek jelenleg 24 gyanúsí­tottja van; köztük olyan, büntetett előéletű, zömmel jászsági lakosok is vannak, akik orgazdaság, zsaro­lás, garázdaság, testi sértés és más hasonló bűncselekmények miatt már álltak bíróság előtt. A kábító­szer-fogyasztó gyanúsítottak kö­zött több fiatalkorú középiskolás is található, akik rendszeresen vá­sároltak drogot. 977086591503099280

Next

/
Oldalképek
Tartalom