Új Néplap, 1999. július (10. évfolyam, 151-177. szám)

1999-07-09 / 158. szám

1999. július 9., péntek Sport 15. oldal Ismét rangos eseményre kerül sor a tiszaligeti teniszpályákon, a megyei szövetség hagyomá­nyos versenyét - a Tisza-kupát 13. alkalommal rendezik meg július 10-11-én. Országos rang­listaversenyeként minden év­ben népes mezőny látogat el Szolnokra. Minden bizonnyal emeli a verseny rangját, hogy ez évben a vésett érem mellett mintegy 50 ezer forint értékű összdíja­zású lesz a megméretés. A résztvevők a legkisebbtől a felnőttekig 10 verseny szám­ban lépnek majd pályára. Shotokantábor Sáfár László 8 dános mester 40 évig Amerikában élt és tanult. Az „új világban” egyetemi dip­lomát szerzett a karate shoto- kan műfajából. Néhány éve ha­zatelepült, s itthon oktatja a sportág (vagy életfilozófia) alapjait. A szolnoki Asahi Jitsu Sho- tokan Karate Egyesület jóvol­tából Sáfár László a hét végén a 605-ös szakmunkásképző isko­lában tart szemináriumot. Szombaton délelőtt 10, délután 14 órától vezényel edzést kez­dőknek, vasárnap, szintén 10- től a 2 dán fölötti mesterek kapnak tőle továbbképzést. Az edzésórák szombaton nyíl­tak, bárki bekapcsolódhat 1000 forintos részvételi díj ellené­ben. Intercity-kupa, nemzetközi lábtoll-labda-bajnokság Honkongtól Újszászig Újszásznak elévülhetetlen ér­demei vannak abban, hogy a lábtoll-labda meghonosodott hazánkban. A néhány éve vá­rossá kikiáltott település né­hány sportvezetője érzett rá először az ősi, keleti játék ízére, melyet azóta rendre színvona­las versenyekkel népszerűsíte­nek itthon. A magyar nemzetközi láb­toll-labda-bajnokság (Hunga­rian Open) negyedik alkalom­mal gyűjti össze Új szászra a sportág hazai és külföldi műve­lőit. Többek között a MÁV Rt. támogatásával, ezúttal Inter­city-kupa néven zajlik a négy­napos rendezvény, melyre Né­metországból, Finnországból, Lengyelországból, sőt még Hongkongból is érkeznek ver­senyzők. A hazai, ismertebb klubok (Jánoshida, Jászapáti, Sarud, Kisnána, Nyárlőrinc) mellett pedig a dunántúliak, a nagykanizsaiak és a keszthe­lyiek is háló mögé állnak. Július 10-től 14-ig tehát ün­neplőbe öltözik Újszász, hiszen a résztvevőknek a bajnokság mellett kulturális programokkal is kedveskednek a szervezők. M. G. A jászberényi focista gyerekek megelőzték a fővárosiakat Tehetségekben még mindig nincsen hiány Nem mondható szokványosnak az a gyakorlat, hogy egy vidéki egyesület utánpótlás-csapatai Budapestre járnak bajnoki mér­kőzésekre. Az is igaz, valójában nem ők tehetnek arról, hogy a környéken nem találnak olyan ellenfelekre, amelyek nagyobb erőfeszítésre sarkallnák őket. ebben a nevelési folyamatban, ha tehetjük és a klub hozzájá­rul, akkor folytatjuk tovább a budapesti ingázást - emelte ki Rédei István.- Azt is hallani, hogy azért járnak a fővárosba, mert ott már a serdülőkre is vadásznak a nagy klubok megfigyelői.- Nagyon jó a szöveg, csak éppen a fele sem igaz, ugyanis azt nem tartom kizártnak, hogy tényleg sasszemek figyelik a gyerekeket, de mi nem az ő kedvükért utazunk, hanem azért, hogy minél több sajátne­velésű tehetséget tudjunk a sportág szolgálatába állítani és elsősorban itt Jászberényben vagy a környéken.- Akadnak ilyen szépremé- nyűek az önök csapataiban ?- Nyolc- tíz tehetséges ifjú futballistát mindkét korcso­portban találni. Mindez persze nem csupán a mi érdemünk, hanem azon iskoláké is, ame­lyek - Nagyboldogasszony, Belvárosi, Lehel Vezér Gimná­zium - befogadják a környék­beli srácokat és szoros együtt­működésre léptek velünk, a már említett nélkülözhetetlen szülői háttér mellett.- Megéri ma gyerekekkel fog­lalkozni?- Aki nem pénzért edzőskö- dik, annak igen. Mi a Pistával ebbe a szűk körbe tartozunk. Nekünk nem ,jó üzlet” a tehet­ségkutatás, tehetséggondozás. Csupán azért csaptunk egymás markába, hátha pár esztendő múlva felfedezhetünk egyné­hány korábbi kissrácunkat egy- egy közeli vagy távoli NB-s csapatban. (néder) Pedig a fokozatosan nehezedő feldat állíthatja csak a gyerme­keket olyan kihívás elé, amely­nek teljesítése megacélozza, ru- tinírozza az alanyokat, jártassá teszi őket a sportág szerteágazó szabályaiban, illetve azok el­lenféllel szembeni alkalmazá­sában. Czigány Zoltán és Rédei István két korosztályt palléroz­nak együtt a Jászberényi SE- Vasas képviseletében, az 1986- os és az 1988-as évjáratot neve­lik, versenyeztetik, mintegy negyven sráccal utaznak hétről- hétre Budapestre a bajnoki évad dején. A kisebbek (ser­dülő 3-asok) megnyerték a bu­dapesti 9. csoport pontvadásza­tát, mégpedig az MTK , a BVSC és a Kispest Honvéd ha­sonló életkorú csapatai előtt, míg a nagyobbak a második he­lyen zártak. Rédei István nem titkolja, a szülők minden nehézséget le- küzdű lelkesedése és segítő­készsége nélkül nem jutottak volna idáig.- Nem akarom, hogy nagyké­pűséggel vádoljanak, de a kör­nyéken nem tudnának olyan in­tenzíven fejlődni a csemeték, mint a fővárosi bajnokságok­ban, ahol sokkal több jó képe- ségű együttes található, és akik­től esetenként nekünk van mit tanulni. Ez a gyerekek érdeke, és miután ők a legfontosabbak Kénytelek voltak elengedni a gólkirályt Változások a pólósok háza táján dort, Varga Tamást, valamint Boros Zoltánt. A napokban el- teijedt a hír, hogy visszatér az SZVSC-hez egykori hálóőrük, Sűrű Dezső, aki a tavalyi idény­ben az Eger csapatát erősítette. Mint kiderült a kapus jönne, de jelen pillanatban nem fér bele Mohi edző koncepciójába. A két kapus Kucser Mátyás és Ignácz Zoltán lesz az elkövetkező sze­zonban. A bajnokság nyitányáig azonban még rengeteg idő van, Új bajnokság előtt, új remények az elmúlt évadban a nyolcadik helyen végzett Szolnoki Vízilabda Klubnál. A Tisza-partiak vezetőedzője Mohi Zoltán lett - erről (is) tájékoztatta lapunkat Hollóy Tamás ügyvezető elnök. Mohi Zoltán az utánpótlástól a felnőttekig felel majd a szakmai munkáért. Kiadták jelszót - he­lyi utánpótlásból kell menteni. Nevezetesen sokkal jobban oda fognak figyelni a jövőben az utódok nevelésére a Damiban. Az edzői stábot Hegyvári György (ifjúságiak) Varga Jó­zsef (serdülők), Cseh Sándor és Kériné Hegedűs Zsuzsa (gyer­mek és az előkészítő csoport) alkotja. A játékosállományban is je­lentős változások történtek. Az alapszakasz gólkirálya Varga Zsolt, a Honvéd-Spartacus csa­patához igazolt, mint az ügyve­zető elmondta, a centert ingyen és bérmentve voltak kénytele­nek elengedni, ugyanis a két év­vel ezelőtt, az akkori vezetés olyan szerződést kötött a játé­kossal, hogy szabadon és ingyen igazolható. Távozik még tőlük Török Péter és Velther Dániel kapus, mindkettő még csapatot keres magának. Ridzyk Zoltánt pedig kölcsön adják a Cegléd együttesének. Igazából új embereket még nem látni a Damiban, természe­tesen a szolnoki vezetőknek vannak elképzeléseik, mely sze­rint szívesen lámák újra soraik­ban Kiss Zoltánt, ifj. Cseh Sán­hiszen október 30-án startolnak majd a résztvevők. A szolnoki csapat jelenleg is edzésben van, sőt szombaton délután részt vesznek az abádszalóki vízikar­neválon, ahol a Tisza-tóban ren­deznek egy rögtönzött póló vil- lámtomát. A rendhagyó esemé­nyen a Ferencvárossal és az Egerrel is összemérik erejüket Krasznaiék. Nem kizárt az sem, hogy az SZVSC néhány játé­kosa elindul majd a vasárnapi Tisza-tó-átúszó versenyen. A Szolnoki VSC legénysége jövő hétfőtől viszont szabad­ságra vonul, majdan augusztus 2-án folytatja a felkészülést a ’99-2000-es évadra. (vécsé) Lukács Dénes a középkorosztályt képviseli az SZVSC-ben Labdarúgás: bajnoki rajthoz közeledve Csoportbeosztás elhalasztva Bár eredetileg július 5-én, déli 12 órakor lezárult a nevezési ha­táridő a labdarúgó NB II-ben, illetve NB Ill-ben, szerdán még­sem sikerült a területi bizottságnak elkészíteni fővárosi tanács­kozásán a hat csoport beosztását. Sok idő azonban nincs a vára­kozásra, hiszen augusztus első hetének végén már el kell rajtol­nia az 1999/2000-es bajnokság őszi idényének. A bizottság olyan határozatot hozott, még egy hét áll azoknak a csapatok­nak a rendelkezésére, melyek bizonytalanok indulási szándé­kukban. Legközelebb 17-én ülnek össze a versenybizottságok, s akkor már végleges döntés születik a beosztásokat illetően. Legfrissebb információink szerint Jász-Nagykun-Szolnok megyéből öt klub küldte el hivatalos nevezését - s fizette be költségeit - az NB ül. valamelyik csoportjába. Tavaly öt csapa­tunk szerepelt a Mátrában: közülük Rákóczifalva és Tiszafüred kiesett, Jászberény megnyerte a bajnokságot, így feljutott az NB II-be. A maradék Újszász és Karcag mellé ezúttal a megyei I. osztály bajnoka, Martfű csatlakozik, valamint a tavasszal még Alföldön szerepelt Szajol kérte át magát. Ez utóbbi távoz- tával csupán egyetlen együttesünk, Kisújszállás maradt a déli régióban, hiszen a KUTE az NB II. Keleti csoportjában foly­tatja szereplését. Ugyan régóta rebesgették, ám csak most vált biztossá, a he­rényiek egy évvel ezelőtti legnagyobb ellenlábasa, a Tápiósze- cső ugyan tavasszal kiharcolta az NB II-ben való bentmaradást, ám a továbbiakban nem kíván élni harmadosztályú jogával, s a Mátra-csoport küzdelmeire adta be nevezését. Továbbra sincs nyugalom a megyei II. osztályban A megyei labdarúgó-szövetség elnökségének határozata értel­mében - mely megváltoztatta az eredeti versenykiírást - az 1999/2000-es bajnokságban is két csoport zajlanak a megyei másodosztály küzdelmei. A hivatalos indoklás szerint az után­pótlás-csapatok védelmének érdekében kellett meghozni ezt az enyhén szólva is nagy vihart kiváltó döntést, ám a jelek szerint így sem sikerül megakadályozni a kisebb, illetve szegényebb szakosztályok leépülését. A jászságból például több (Jásztelek, Jászdózsa), az egész tavasszal a (tervezett) megye háromra készülő egyesület készül megszüntetni komplett szakosztályát. Mivel nem képesek kiál­lítani a kötelező ifjúsági gárdát, hiányukban kénytelenek fel­számolni felnőtt csapatukat is. (Géléi) Nem maradunk le az úszó Európa-bajnokságról Irány Isztambul!- Csak akkor nem veszünk részt a július 26. és augusz­tus 1. közötti isztambuli Eu- rópa-bajnokságon, ha az Európai Úszó Liga le­mondja a kontinensbajnok­ságot, vagy az illetékes ma­gyar hatóságok megtiltják az utazást - tájékoztatta la­punkat Ruza József főtitkár az úszószövetség elnökségé­nek döntéséről. A török belpolitikai helyzet, a lehetséges terrorakciók miatt már hónapok óta téma Európa úszószövetségeiben: meny­nyire lesz biztonságos az idei isztambuli Európa-bajnok- ság? Az Európa Úszó Liga (LEN) többször nyomatéko­san állást foglalt: a török vá­rosban lesz tehát a kontinens- viadal.- Amennyiben valamelyik válogatott versenyző önállóan úgy dönt, hogy nem kíván Isz­tambulba menni, akkor ezt mindenfajta következmény nélkül megteheti - tette hozzá Ruza József. Az elnökség egyébként mara­déktalanul elfogadta a szak­mai előterjesztést, ennek megfelelően a már korábban kijelölt versenyzők vesznek részt az isztambuli Európa- bajnokságon. A névsor: Férfiak: Rózsa Norbert, Czene Attila, Güttler Károly, Horváth Péter, Zubor Attila, Szabados Béla, Gáspár Zsolt, Batházi István, Besse­nyei Tamás, Szilágyi Zoltán, Kerékjártó Tamás. Nők: Kovács Ágnes, Ko­vács Krisztina, Nyíry Anna, Ferenczy Orsolya, Kiss An­namária, Kovács Kornélia, Csapó Krisztina. Tisza-kupa Az ’88-as korosztály bajnokcsapata, bal szélen Rédei István, a másikon Czigány Zoltán

Next

/
Oldalképek
Tartalom