Új Néplap, 1998. június (9. évfolyam, 127-151. szám)

1998-06-02 / 127. szám

Csütörtökön ismét 61.000 példányban. Kiemelkedő hirdetési lehetőségek, kedvező árak! Félbemaradt sztárparádé Érdektelenség miatt félbema­radt szombaton a gyermek­napra jótékonysági céllal meghirdetett nagyszabású sztárparádé Szolnokon a ti- szaligeti sportcentrumban. A tervezett műsorból csupán Le­vente Péter lépett fel, valamint az olimpiai bajnok sportolók és az újságírók közötti labdarúgó- mérkőzést tartották meg. A délutáni program elmaradt, így a színvonalas szórakozást ígérő Hotel Menthol című zenei produkció is. A rendezvényt a Lions Klu­bok Magyarországi Szövetsé­ge egész naposra szánta, a mű­sort a Magyar Művész Ügy­nökség Kft. szervezte. A jóté­konysági eseményt a Magyar Újságírók Országos Szövetsé­ge támogatta. A felnőttbelépő 980 forint volt. A bevételből a szolnoki Hetényi kórház szülészeti osztá­lyára vásároltak volna műszert. Mint Pázmányi György, a Li­ons Klubok Magyarországi Szövetségének képviselője el­mondta: vélhetően az esős idő ijesztette el a nézőket, hiszen a szétosztott közel kétszáz tiszte­letjegyes sem jelent meg a Ti- szaligetben. MTI Kisújszálláson vetélkedtek Diákok biológiaversenye Herman Ottó élete és mun­kássága előtt tisztelegve he­tedik és nyolcadik osztályos általános iskolások legjobb­jai vetélkedtek biológiából három napon át Kisújszál­láson. A vasárnap zárult országos verseny fináléjában a megye­beli és a fővárosi selejtezők legjobbjai vettek részt. A versenyzők először szó­ban vizsgáztak, illetve egy- egy általuk kiválasztott ter­mészetvédelmi területet mu­tattak be. Ezután növényeket és álla­tokat kellett felismerniük, majd felkeresték többek kö­zött a Kisújszállás környéki erdőket, a dévaványai túzok­rezervátumot és a Körös árte­rét. A zárónapon ismét elmé­leti feladatok várták a tanuló­kat. Az írásbelin Herman Ot­tó élete és munkássága, illetve a helyi gimnázium biológia­szertárában látottak szerepel­tek témaként. Az első helyet Jakab Béla, a nagyecsedi Danes Lajos Ál­talános Iskola tanulója sze­rezte meg, felkészítő tanára: Somlainé Lengyel Anna. Má­sodik Vaskó Szilveszter (Za- lalövő, tanára: Némethné Ja­kab Ilona), míg a harmadik helyezett Szálai Bence (Veszprém, Lovassy Gimná­zium, tanára: Szalainé, Tóth Tünde) lett. MTI Majdnem lebontották a helyét Magángaléria nyílt Túrkevén A Kevi Kör két művésze, Fü- leki Gábor festő és Talamasz Lajos szobrász vasárnap galé­riát nyitott a szobrász telkén lévő öreg épületben. A házat nemrég még bontásra ítélte volna tulajdonosa, ám rö­vid gondolkodás után döntött, és létrehozta az „Öreg Ház” ga­lériát. Az alapgondolatot egy abád- szalóki festő adta, aki szintén a lakásában rendezett be bemuta­tótermet. Hogy a látogatók ne csak a szobrok és kisplasztikák szépségében gyönyörködhesse­nek, az ügynek megnyerte mű­vészbarátját, Füleki Gábor fes­tőművészt is, aki számos képét állította ki. A megnyitón a barátokon kívül több, a festészetet és szobrásza- tot kedvelő kevi is megjelent. Az avatásra Talamasz Lajos régi ba­rátját, dr. Hajdú Ilonát kérte fel, aki örömmel vállalta el a hálás feladatot. ses A „Szolnok” Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Alapítvány koszorúzással emlékezett a hősök napjára vasárnap délelőtt Szolnokon, a Hősök terén. Ajászberényi megemlékezésről a 4. oldalon számolunk be. fotó: mészáros János Negyedik alkalommal gyűltek össze a jász települések és az el­származott jászok képviselői a hét végén, hogy földjeik és ősi kiváltságaik visszaváltásának, a redemptiónak Mária Terézia által 1745-ben engedélyezett eseményére emlékezzenek. Az idei rendezvénysort Jászfényszaru városa szervezte meg, melyre a hajdani redemptióban is közös szerepet vállaló kun települések néhány képviselője is ellátogatott. Az elavult mezőgazdasági géppark cseréje megkezdődött Gépvásárlás kétmilliárd forintért Már az elmúlt két évben is jelentősen megújult a megye mező- gazdasági gépparkja: becslések szerint csak kombájnból közel 200 újat vásároltak a termelők. Idén még további, közel kétmil­liárd forintos gépfejlesztésre lehet számítani. Újdonság az is, hogy az FM megyei hivatala valamennyi beruházást regisztrál, hogy a jövőben a támogatások irányát jobban körül tudják ha­tárolni. Az idén kiemelten kezelik az agrártámogatásokon belül a gépberuházásokat, melyre or­szágosan mintegy 10 milliárd forintnyi támogatási összeg áll rendelkezésre. A mezőgazdasá­gi termelők a saját forrásukkal együtt így 40 milliárd forint ősz­Szombaton először dr. Kis Zoltán országgyűlési képviselő olvasta fel az esemény fővédnö­ke, Göncz Árpád köztársasági elnök levelét, majd a képviselő kijelentette, a város küllemében is megmutatkozó fejlődés a la­kosság, a civil szervezetek mun­káját dicséri. (Folytatás a 4. oldalon) szegben állíthatnak a termelésbe új gépeket, ami megyénkre le­bontva meghaladja a kétmilliárd forintos nagyságrendet - mon­dotta Gombár Mihály, az FM megyei hivatalának vezetője. A gépkereskedők elmondása sze­rint a forgalom élénkül mind a készpénzes, mind a hitelfelvé­tellel finanszírozott konstrukci­ók esetében. (Folytatás a 3. oldalon) Jég és eső Vasárnap délután rövid „ne- kikészülődés” után megered­tek Mezőtúron az ég csator­nái. Először csak az eső esett, majd azt mintegy negyedórá­ra a jég váltotta fel. Vasárnap délután negyed hat kö­rül elsötétedett az ég a város fe­lett, majd először csak csende­sen, később egyre intenzívebben eleredt az eső. A mennydörgés­sel kísért égi áldás először felhő- szakadás, majd jég formájában zúdult a városra. Szemtanúk szerint borsó, illetve cseresznye nagyságú kopogós jég hullott. Ünnep lévén károkról még nem szerezhettünk tudomást, az azonban valószínűsíthető, miu­tán a legtöbb kultúra már elhul- lajtotta virágait, így csak a növé­nyek leveleit szaggatta meg a jég. Értesüléseink szerint Túrke- vére is jutott a jégesőből, bár ott kisebb „adag” esett. A lehullott - becslések szerint több tízmilli­méteres eső - tovább növelheti a térségben a belvizes területek kialakulásának veszélyét. ses Rendőrök horgászták szombaton délelőtt az alcsi-szigeti holt-tiszai versenypályán. Itt ren­dezték meg először a nemzetközi rendőregyesület, az IPA meghívásos horgászversenyét, amelyen külföldiek is részt vettek. Részletek a 4. oldalon fotó: m. j. Megyei polgárőrnap volt a hét végén Kisújszálláson. A látványos eseményről a 6. oldalon számolunk be. fotó: mészáros A józanság és az önmérséklet Együtt a nyakas jászok és a konok kunok A háromnapos eseménysor első napján, pénteken a huszárban­dériumok találkozója adta meg az alaphangot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom