Új Néplap, 1998. május (9. évfolyam, 102-126. szám)

1998-05-01 / különkiadás

nr at T ittá JL xSJuJL1If Aill Új idősek otthonát avattak 3. o. Szakszervezetek önmagukról 5. o. órákig képes szavalni, énekelni 6. o. Akik május elsején is dolgoznak 7. o. Humor 8. o Sport 9. o A mai különszámunk megjelenését az MSZOSZ, a Cofinec Hungary Rt., a hirdetéseket megrendelő partnereink és lapunk teijesztési ügynökségeinek, kézbesítőinek támogatása, munkahelyi közösségünk összefogása tette lehetővé. őrizetben a ladányi gyilkosság gyanúsítottjai Vándorköszörűs alibi nélkül Mint arról korábban beszámoltunk, április 25-ről 26-ra virra­dóra ismeretlen tettesek jászladányi lakásán agyonverték és kirabolták T. Sándor egyedül élő nyugdíjast. Az elkövetők mintegy százezer forintot vittek el az áldozat lakásáról. A Jász-Nagykun-Szolnok Me­gyei Rendőr-főkapitányság köz­leményben tájékoztatta lapunkat arról, hogy a megyei bűnügyi osztály nyomozói tegnap elfog­ták és őrizetbe vették R. Gusztáv 23 éves jászladányi vándorkö­szörűst, valamint két társát, S. László 24 éves és Cs. Elemér 19 éves foglalkozás nélküli, szintén helybeli lakosokat, akik alapo­san gyanúsíthatok az emberölés elkövetésével. A brutális bűncselekmény fel­fedezése óta éjjel-nappal munká­ban voltak a nyomozók. Közel kétszáz személyt hallgattak ki az eddigi vizsgálat során, így kerül­tek képbe a most őrizetbe vett fér­fiak. A gyilkosság napján diszkó volt a faluban, ezért nagy volt a mozgás akkor éjjel a településen. R. Gusztáv és társai, akik egyéb­ként korábban már követtek el ki­sebb súlyú bűncselekményeket (betöréses lopásokat, kifosztást, magánlaksértést), alibijük ellen­őrzésekor kerültek ellentmon­dásba, ezért kerültek az érdeklő­dés középpontjába. -h­Leginkább pénzbeli segítséget vár a Vöröskereszt Adományok rászorulók ezreinek Tizenhatezer azoknak a rászorulóknak a száma, akik tavaly összesen 14 millió forint értékű adományt kaptak a Vöröske­reszt Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezetétől. A Vöröskereszt közelgő világ­napja - május 8-a - alkalmából Mihályi Ferenc, megyei titkár tájékoztatta tegnap a sajtót a megyei szervezet tavalyi mun­kájáról és idei terveiről. A szervezetnek jelenleg 15 ezer tagja van, s tavaly 60 szá­zalékkal, háromezerre sikerült növelni a fiatal vöröskereszte­sek számát. ( Folytatás a 3. oldalon) A „Tavaszköszöntő” gyermekrajzverseny-pályázat díjkiosztójával kezdődött tegnap az érdekvédelemről tartott konferencia a megyeházán. Képünkön Mészáros Julianna (balról), a besenyszögi Chiovini Általános Iskola tanulója át­veszi az első díjat. (Képösszeállításunk a 4. oldalon) fotó: m. j. Kicsiknek es nagyoknak egyaránt önfeledt szórakozást ígérnék a megyeszerte megrendezett majálisok, ahol sokszínű programok és nem utolsósorban sör és virsli várja az ünneplőket. Felvételünk a tavalyi szolnoki majális forgatagát örökítette meg a Tiszaligetben. fotó: mészáros János A Szaktanács megalakulásától a rendszerváltó évekig Száz év ereje és tanulságai A magyarországi Szaktanács megalakulásának százéves évfor­dulója adta a témáját a május 1-jéhez igazított, immár harmadik alkalommal megrendezett szakszervezet* konferenciának tegnap Szolnokon a megyeházán, melyen különböző konföderációkhoz tartozó érdekvédelmi vezetők, szakemberek vettek részt Az elmúlt száz év történeti átte­kintésére a szervezők - a Fried­rich Ebert Alapítvány, az MSZOSZ megyei képviselete, illetve a SZÉF megyei szerve­zete - Lwcné dr. Vincze Judit kandidátust, történészt (Szak- szervezetek Gazdaság- és Tár­sadalomkutató Intézete) kérték fel. Mint az előadó emlékeztetett rá, száz évvel ezelőtt, 1898-ban mondták ki eleink a szakszerve­zeti Szaktanács megalakulását. Ez a száz év alkalmat nyújt arra, hogy számba vegyük a múltat, szembenézzünk magunkkal és továbblépjünk - hangsúlyozta. (Folytatás a 3. oldalon) Szerdától egyeztet a ConAvis harminc önkormányzattal Még gondolkodnak a dolgozók A ConAvis miklósi gyárában az elmúlt három napban lezajlott egyeztetések során kiderült, hogy mintegy 50 ember vállalja az átjárást Zagyvarékasra. Vannak azonban még szép számmal olyanok, akik hétfőig gondolkodási időt kértek és kaptak - mondotta Gróf Tamás, a zagy varékasi gyár egyik vezetője. Amint arról korábban már be­számoltunk, a héten kellett vá­laszt adni közel kétszáz ConA- vis-dolgozónak a munkáltató ajánlatára, hogy vállalják-e a zagyvarékasi munkát. A vála­szokból úgy tűnik, kisebbségben maradtak azok, akik nem a fel­mondást választották, ugyanis eddig mindössze alig félszázan döntöttek az átjárás mellett. Azt is megtudtuk, hogy a műszakiak többsége a rékasi továbbfoglal­koztatás mellett „tette le vok- sát”. További dolgozóktól is várnak még választ, ugyanis a döntéshez többen haladékot kér­tek. (Folytatás a 3. oldalon) Adóskonszolidáció A kormány és a települési ön- kormányzatok idén összesen mintegy négymilliárd forintot fordíthatnak a közüzemi díjtarto­zások és lakáshitel-hátralékok miatt eladósodott családok tarto­zásainak rendezésére, illetve a volt állami gondozott fiatalok la­káshoz jutásának támogatására - közölte a kabinet tegnapi ülése után sajtótájékoztatón Kiss Ele­mér, a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkára. A szóvivő elmondása szerint ez az összeg jövőre 10 milliárd forintra emelkedhet. Az adósságok ren­dezésére fordított szociális támo­gatás 55 százalékát a központi költségvetés biztosítja, de csak abban az esetben, ha a fennma­radó 45 százalékot a települési önkormányzat vállalni tudja. Várható időjárás A Tiszántúl térségében elszór­tan lehet eső, zápor, néhol ziva­tar. Napközben kevesebb fel­hőre lehet számítani. A legma­gasabb hőmérséklet: 21, 22 fok. Biztosítják a mozgó szakorvosi szolgálat működését Továbbra is kijár az orvos Tizenhárom Szolnok kör­nyéki település egészségügyi ellátását érinti az a döntés, amely a Hetényi Géza kór­házban született a mozgó szakorvosi szolgálattal kap­csolatban. Mint arról lapunkban több íz­ben írtunk, tavaly év végén, 1998 elején került napirendre a mozgó szakorvosi szolgálat sorsa a kórházban. A Szolnok környéki településekre megha­tározott napokon kijáró gyer­mek-, illetve nőgyógyász szak­orvosi szolgálatot érintően ugyanis finanszírozási gondok miatt szó volt arról, hogy meg­szüntethetik a szolgálatot. Mint dr. Baksai István fői­gazgató főorvos tájékoztatta la­punkat, tárgyalásokat kezde­ményeztek a megyei egészség- biztosítási pénztárral és a szol­noki polgármesteri hivatallal az üggyel kapcsolatban. Ennek eredménye, hogy április 1-től a kórház megállapodást között a megyei egészségbiztosítási pénztárral, és így továbbra is tudják biztosítani a szakorvosi rendeléseket. A kórház gyermekgyógyá­szati szakorvosi szolgálata hét­főn Tiszajenőn, Vezsenyen és Szajolban, kedden Rákóczifal- ván, Rákócziújfalun, Nagykörű­ben, Kőtelken és Tiszasülyön, szerdán Szászberken, Újszászon és Zagyvarékason működik. A nőgyógyász hétfőn Martfűn és Rákóczifalván, szerdán Zagyva- rékosan, Újszászon, Szászber­ken, Tiszajenőn, Vezsenyen, Nagykörűben, Kőtelken, Tisza­sülyön, Rákócziújfalun, Be- senyszögön rendel, csütörtökön pedig Szajolban, Tószegen és Tiszavárkonyban. P. E. 1998. május 14-a Tiszaligetben Szolnok Expo Kft. J <5 Tel.:561421-255 A vásárra látogatóknak a Jászkun Volán Rt. és a MÁV Rt. 50%-os utazási kedvezményt biztosít. i mm sm: Belépőjegy: 300 Ft. Minden belépőjegy sorsoláson vesz részt. “ A főnyeremény egy Peugeot 106-os gépkocsi.

Next

/
Oldalképek
Tartalom