Új Néplap, 1998. február (9. évfolyam, 27-50. szám)

1998-02-23 / 45. szám

Atlétika, ifjúsági ob Három arany a tarsolyban Női röplabda Extraliga, rájátszás az 5-8. helyért Osztályozó előtt a Berény JRK-Nyíregyházi NRK 1:3 (-7,11, -6, -7) Jászberény, 200 néző, ve­zette: Varga N., Széphalmi. JRK: Meskova, Sápi, II- lésné, Hallgat, Pesti, GLA- VATSKIH. Cs.: Nagy, Sze- lényi. Edző: Szőke Péter. Nyíregyháza: ER­DŐSNÉ, Lőrinczné, FORGÓ, VARGÁNÉ, Tka­ch uk, Adorján. Edző: Sze­kér László. Hamar kiderült, hogy a tét nélküli találkozót mindkét csa­pat, presztízsmérkőzésnek te­kinti. A nyíregyháziak kezdték jobban a találkozót, a lassan éb­redő jászberényiek csak 0:5 után szerezték első pontjaikat. Egyenlített a JRK, ám a vendé­gek ismét előnyt szereztek, sőt 7:8 után már csak ők szereztek pontokat. Igaz, minden forgá­sért óriási küzdelem folyt a pá­lyán, de a 24 perces első szett után a vendégek örülhettek. A második játszma viszont a jászberényieké volt. Ez még az elsőnél is nagyobb küzdelmet hozott. A JRK szerzett vezetést, majd felváltva szerezték pontja­ikat a csapatok. Négy pont ide, négy pont oda. így ment ez egészen 8:10-ig, majd robban­tottak Sápiék. Különösen Gla- vatskih volt elemében, aki ek­kor rendre átütötte az egyéb­ként nagyon magas vendégsán­cot. Persze rendkívül lelkes, odaadó mezőnymunka is kellett ahhoz, hogy 25 perc alatt a JRK egalizálja a játszmák állását. A folytatásban aztán a me­zőny legjobbja, Vargáné össze­kapta csapatát A nyíregyháziak magassági fölényüket és na­gyobb ütőerejüket kihasználva alig 13 perc alatt hozták a har­madik szettet, s innen már nem volt ereje a fordításra a JRK- nak. Küzdelmes játék után 23 perc alatt gyűjtötte be a negye­dik szettet a vendégcsapat, amely ezúttal is bizonyította, hogy az őszhöz képest nemcsak állományában erősödött meg. Szőke Péter: - A tét nél­küli találkozón nagyon lelke­sen és helyenként jól is ját­szottunk. ' Szekér László: - Kiváló sáncmunkánknak köszönhet­jük, hogy legyőztük a heré­nyieket, akiknek sok sikert kívánok az osztályozóra. Szántai Haligát(Sötétben) blokko­lása után visszatért a labda .a szabolcsi oldalra , Az Olimpiai Csarnokban bonyolították le a sportág utánpótlásának országos bajnokságát. A MÁV-Ideál képvisele­tében a diszkoszvető Kő­vágó Zoltán (edzője: Kocsis István) ezúttal súlylökésben szerepelt, és 17.40 m-es do­básával fölényesen szerezte meg a győzelmet. Akárcsak a 60 m-es síkon Árva Petro­nella (Retkes Tibor tanítvá­nya), aki 7.60-as hatalmas egyéni csúccsal nyert. Ma­gasugrásban Hortobágyi Zoltán (mestere: Ecseki Ti­bor) 199 cm-rel szintén az első helyen végzett. Az SZVSI fiataljai közül Szilágyi Szilvi 514 cm-rel távolugrásban hetedik lett, míg a fiúk 4x180 méteres váltójában a Perjési, Ka­tona, Kovács, Urbán-Szabó összeállítású csapat az ötö­dik legjobb időt érte el. A Törökszentmiklósi SE atlétái részéről ismét na­gyon kitett magáért Csontos Rozália (Bertán István tanít­ványa), aki távolugrásban 542 cm-rel a második, 200 síkon 26.33-mal a harma­dik, míg a 60 síkon 7.99-cel a 6. helyet szerezte meg. Kővágó Zoli súlylökés­ben sem talál legyőzőre Libresse aerobikturné, Szolnok Simkó Andrea hirdette a hihető igét Női kosárlabda, NB I., B-csoport Centerek nélkül nem megy Szolnoki MÁV—Ikarus KC 67-82 (39-39) Súlyemelés, Plastropipe Kupa Ketten az aranj/jelvényes szint felett együtt mozoghassanak. Akadt olyan gimnáziumi csoport - többségében fiúkból állt -, mely kimondottan a bajnoknő miatt látogatott ki a csarnokba, s szeretetüket, tiszteletüket az általuk dedikált léggömbbel fejezték ki. Több, mint három­száz aktív jelenlévő társaságá­ban kezdődött az óra, s a részt­vevők becsületére legyen mondva - még ha menetköz­ben lazítottak is néhányan -, senki sem fejezte be idő előtt. Meg kell említeni, Simkó Andrea produkciója, óraveze­tése szenzációs volt. Hatvan percen keresztül teljes intenzi­tással, a zene ütemére mozogni, közben egyfolytában vezé­nyelni, irányítani a többieket, mi több, oda-vissza rohangálni a terem két vége között és még mosolyogni is eközben, hát nem semmi. Nem véletlen, hogy a „kicsengetés” után a szó szoros értelemben megrohanták a nebulók a tanár nénit, hogy szóbeli kiegészítést is kapjanak az új tananyag mellé. Nem kell sokáig várni Simkó Andrea újabb Tisza-parti fellé­pésére, hiszen a márciusi, FIG kelet-magyarországi diákolim­piát követően, május elején, az Eb és olimpiai válogatónak számító országos viadalon is­mét itt lesz az Olaj-csarnokban. Addig a nyitott pálya akció ke­retében, az UM Aerobik Klub szervezésében, a „Piros” isko­lában tréningezhetnek a sportág szerelmesei. (géléi) Szolnok, Véső utca, 100 néző. V.: Kóthay, Szalontai. MÁV: Kormány 16/12, Cseh 6, Janik 8/6, Tóth 17, Merecicki 13/3. Cs.: Zavadovics 3, Árlett 4, Horváth. Edző: Tóth Attila. A helyezések szempontjából fontos mérkőzésen találkozott a két fél, ugyanis a szolnokiak győzelmük esetén még beke­rülhettek volna az 5-8. helyért vívott rájátszás mezőnyébe. Az első játékrészben jobbára fej fej mellett haladtak a csapa­tok, egyik sem tudott újat mu­tatni a másiknak. De már ekkor is látszott, hogy a folytatásban baj lesz, ugyanis a kék-sárgák centerei sorra gyűjtötték be a személyi hibákat - Merecicki- nek a 10„ percben már négy fa­ult állt a neve mellett. A fordu­lás után Tóth edző nem is vitte be a centert, ezt jól kihasználták a székesfehérváriak, és sorra gyűjtögették pontjaikat a pa­lánk alól. Később visszakerült Merecicki, ám hamar kipontoz­ták, így az ügyes, fiatal, közép­játékosokkal felálló vendégek tetszés szerint szórták kosarai­kat, az alacsonyabb szolnoki lányok mellől. A hajrában már nem volt vita, az Ikarus várat­lanul könnyedén nyerte meg ezt a fontos találkozót. Tóth Attila: - Gyengén és rossz felfogásban játszottunk. Vendégfölény a palánk alatt Alig alakult meg hivatalosan is a Szolnok Városi Súlyemelő Szövetség, máris túl van első rendezvényén. A Plastropipe Ku­páért kiírt viadal egyben az első városi bajnokságnak is számít. Bár a Szolnoki MÁV verseny­zői nem indultak a Mátyás ki­rály úti faházban megrendezett megmérettetésen, azért a Gép­ipari DSK és az ex-Danyi Op­tika, azaz az „Ulviczki Mihály- féle csapat” tagjai dobogóra léptek. A kölyök korcsoporttól a felnőttekig bezárólag vala­mennyi korosztály képviseltette magát a kupán, melyen a Sinc- lair-ponttáblázat szerint hirdet­tek végeredményt. A válogatott Borzi István tá­vollétében - nézőként azért je­len volt - két fiatal teljesítmé­nye érdemel külön említést, hi­szen a szezonkezdet ellenére is remek gyakorlatokat mutattak be. A 68 kg-os serdülő, Vágán József (Gépipari DSK) 90 kg­os szakítással és 112.5 kg-os lökéssel zárt, mely összesítés­ben 17.5 kg-mal jobb az arany­jelvényes minősítésnél. Farkas Mátyás (56 kg) sem sokkal ma­radt el vetélytársától, hat remek gyakorlatot bemutatva 160 kg- ot teljesített, ez pedig kerek 15 kg-mal jobb az aranyjelvényes szintnél. Ahhoz, hogy az esz­tendő végén valóban elismerjék produkciójukat, egy kiemelt versenyen is túl kell szárnyal­niuk a limitet. Bár az ifjúsági korú Újhelyi József (48 kg) nem ért el hason­lóan kiemelkedő eredményt, de fejlődése töretlennek tűnik, így joggal reménykedhet abban, hogy az év végéig felzárkózik Vágán József mellé. Petróczki Magdi az edzéseken rendre re­mekel, a versenyen azonban szinte mindig elmarad legjobb- jától. Nem volt ez másként ez­úttal sem, a bemelegítéskor könnyedén szakította ki a 60 kg-ot, míg a bírók előtt csupán harmadjára boldogult kezdősú­lyával. Megalakult a Szolnoki Vállalkozói SE Végre megoldódott a januárban megszűnt Danyi Optika SE tag­jainak sorsa: február 20-án, pénteken hivatalosan is meg­alakult a Szolnoki Vállalkozói SE - súlyemelő és természet- járó szakosztállyal -, melynek elnöke Visnyik József (Vilen Kft.) lett. A klub elsődleges cél­jának a tehetséges versenyzők kiemelt menedzselését tekinti, nem megfeledkezve azonban az amatőr sportolóiról sem. (G. J.) Farkas Mátyás (56 kg) sem sokkal maradt el vetélytársától -160 kg-ot teljesített Az, hogy Szolnokon népszerű az aerobik, eddig is tudtuk, hi­szen például a tavalyi, városok közötti rendezvényen - a résztvevők száma alapján hir­dettek eredményt - kiemelke­dően szerepelt megyeszékhe­lyünk. Talán ennek köszönhe­tően fogadhatta az Olaj-csar­nok a Libresse aerobikturné első állomásaként a főszerep­lőket, Simkó Andrea többszö­rös magyar bajnoknőt, a profi Európa-bajnokság ezüstérme­sét és csapatát.- Igehirdetésre érkeztem hozzátok - kezdte a legnépsze­rűbb hazai aerobiksztár. - A mozgás és higiénia fontos és elválaszthatatlan egymástól. Örülök, hogy akadnak olyan támogatóink, akik már rádöb­bentek erre, s turnénk megszer­vezésével lehetőséget biztosíta­nak számunkra ennek népsze­rűsítésére. Ha azt mondom, a tiszaligeti kézilabdacsarnok majdnem szűknek bizonyult, még eny­hén is fogalmaztam. A kiscso­portos óvodásoktól kezdve az ötven felé közelítő nagyma­mákig, Jászberénytől Ceglédig és Martfűig özönlöttek a gyengébb nem képviselői - azért néhány férfi is szerényen meghúzódott a sorokban -, hogy egy (ingyenes) órán ke­resztül Simkó Andreával Zsúfolt küzdőtér próbálta követni a Simkó Andrea által diktált tempót FOTÓ: CSABAI

Next

/
Oldalképek
Tartalom