Új Néplap, 1997. december (8. évfolyam, 280-304. szám)

1997-12-15 / 292. szám

6. oldal Sport 1997. december 15., hétfő A címvédő nem indul a naganói téli olimpián Alekszej Urmanov nem védheti meg bajnoki címét a jövő évi naganói téli olim­pián. A hosszú időn keresz­tül ágyéksérüléssel bajlódó orosz műkorcsolyázó ko­rábban azt nyilatkozta, hogy december közepéig dönt az ötkarikás játékokon való részvételről. Az orosz baj­nokság szombati napján a neves versenyző edzője, Alekszej Misin bejelentette: Urbanov nem indul Naga- nóban. Az orosz bajnoksá­gon egyébként a férfi szá­mot Ilija Kulik nyerte, a jég­táncban pedig az Angelika Krilova, Oleg Ovszjannikov kettős diadalmaskodott. Jerez tiltakozik Jerez polgármestere, Pedro Pacheco nem nyugszik bele, hogy a Nemzetközi Auto­mobil Szövetség (FIA) Vi­lágtanácsa által közzétett Forma-l-es versenynaptár­ban nem szerepel a spa­nyolországi futam. A FIA döntésének előzménye: a legutóbbi autós gyorsasági világbajnokság jerezi Eu­rópa Nagydíjának díjkiosztó ünnepségét nem várt ese­mények zavarták meg.- Ez gyalázat. Ráadásul azt ígérték, hogy hosszú ideig nem rendezhetünk Forma-l-es versenyt. Az egyetlen dolog, amit tehe­tünk, mindent elkövetünk annak érdekében, hogy visszaadják a futamot - je­lentette ki Pacheco. Kiesett Korcsnoj Viktor Korcsnoj és Valerij Szalov személyében újabb két nagynevű sakkozó bú­csúzott a Groningenben zajló ötmillió dollár összdí­jazású kieséses rendszerű sakkvilágbajnokságon. A svájci Korcsnoj az angol Nigel Shorttól kapott ki 2.5- 1.5-re, míg az orosz Szalov a kazahsztáni Vlagyiszlav Kacsjev ellen mindkét parti­ját elvesztette. A második forduló jelentette a végál­lomást a Lékó Pétert bú­csúztató német Roman Slo- bodjan számára is. így a németeknek is - akárcsak a magyaroknak — már csak egy sakkozójuk van ver­senyben: Artur Juszupov vasárnap ül asztalhoz Al- mási Zoltán ellen. Sourness első veresége A portugál labdarúgó-baj­nokságban szereplő Benfica első vereségét szenvedte el Graeme Souness vezető­edző irányításával, miután idegenben 1-0-ra alulmaradt a Maritimóval szemben. A brit szakember november­ben vette át a csapatot, s a Maritimo elleni mérkőzés előtt két győzelem és két döntetlen volt a mérlege. Csaknem ezúttal is pontot szerzett a lisszaboni együt­tes, de egy védelmi hibát követően Manuel Albino a 79. percben bevette a belga Michel Preud’Homme ka­puját. A sérülések miatt hosszabbított a játékvezető. Ekkor majdnem egyenlítet­tek a vendégek, a csereként beállt Nuno Gomes azonban a keresztlécet találta el. Világcsúcs Hamarban Világcsúcs született a nor- végiai Hamarban rendezett gyorskorcsolya Világkupa­viadalon. A német Claudia Pechstein megdöntötte a női 3000 m világrekordját, mi­után 4:07.13 p-es időered­ményével túlszárnyalta hon­fitársa, Gunda Niemann csúcsát (4:07.80 p). Hu- nyady Emese osztrák rekor­dot ért el és a nyolcadik he­lyen végzett. Az amerikai Kristin Holum, aki hatodik lett, átadta a múltnak a ju­nior-világcsúcsot. Az utolsóként fellépésre váró Stark Tibor, a tatabányaiak idei összetett Európa-bajnoka csak a vasárnapi befejezéskor volt érdekelt, amikor a férfiak ólomsúlyú vetélkedőjét tartot­ták. Sajnos Stark kisebb sérü­léssel érkezett ki Chiang Ma­iba, a combhúzódása azonban szerencsére szépen javult, oly­annyira, hogy edzésen már biz­tatóan mozgott. A versenyen azonban ismét felülmúlta ön­magát, 405 kg-os teljesítmény­nyel negyedik lett összetettben. Stark szakításban 185 kg-mal negyedik, míg lökésben 220 kg-mal hatodikként végzett. Másodszor is KK-győzelem Nem csalódtak a tornasport hívei az évzárónak is tekint­hető Közép-Európa csapat- versenyen, amelyet Békés­csabán hét nemzet részvételé­vel rendeztek a Príma Prote- tika-kupáért. Akárcsak ta­valy, most is Magyarország győzött és nyerte el a vándor­serleget a viadalon. A magyarok esélyesnek megfelelően folyamatosan nö­velték előnyüket a csehek he­lyett végül a legnagyobb rivá­lisnak mondható olaszokkal szemben. Főszerepet vállalt a sikerben a békéscsabaiak vi­lágbajnoki 4. helyezett torná­sza, Varga Adrien, aki mind a négy szeren bemutatta gyakor­latát, és a legeredményesebb­nek járó „mutatványért” is ő kapta a különdíjat - felemás korláton 9.6 pontot teljesített. A házigazdák már a verseny köz­ben, de kivált a végén, sok el­ismerést kaptak a környező or­szágokból érkezett sportági ve­zetőktől és versenyzőktől, vagyis szerencsés választás volt a viharsarkiaknak ítélni a ren­dezvényt az olaszok lemondása után. Csupán egy kellemetlen esemény árnyékolta be a via­dalt - jóllehet erről senki sem tehetett. Az olasz Giordana Bergamelli a lóugrás során a bemelegítéskor bokatörést szenvedett. Kórházba szállítot­ták, gipszbe tették sérült lábát, így az eredményhirdetéskor már mosolyogva ő is átvehetett egy külön ajándékot. Eredmények: csapatverseny (férfi és női szertomászok, rit­mikus sportgimnasztikások együtt): 1. Magyarország (Jor- danov Krisztián, Péter Zsolt, Fekécs Kristóf, Varga Adrien, Reibl Tünde, Ónodi Gabriella. Tóth Dóra, Vadkerti Tünde) 164.5 helyezési pont, 2. Olasz­ország 141, 3. Lengyelország 102, 4. Csehország 95, 5. Szlo­vákia 45, 6. Szlovénia 40.5, 7. Ausztria 27. §• Ünnepelt a Szolnok Városi Sportiskola Tegnap délután a Tiszaligeti Sportcsarnokban tartotta jubileumi évzáróját a Szol­nok Városi Sportiskola. A megjelenteket először Vár­hegyi Attila polgármester kö­szöntötte. Rövid beszédében főként azt emelte ki, hogy a sportiskola nem csak a ver­senyegyesületek utánpótlás­nevelésére hivatott, hanem a fiatalok szabadidejének egész­séges és értelmes eltöltését is szolgálja. A polgármestertől Szalay Ferenc, az Sí igazga­tója vette át a szót, aki megkö­szönte mind a nyolc szakosz­tály versenyzőinek és edzői­nek munkáját, amely kiváló eredményekkel párosult fenn­állásuk ötödik esztendejében is. A sikereikben nagy szere­pet játszottak a bázisiskoláik, közülük is a legjobb a Széche­nyi körúti volt, amelyik a or­szágos diákolimpiái pontver­senyben az abszolút első he­lyet szerezte meg. Az igazgató a gondokról is szót ejtett, hi­szen pénzben ők sem dúskál­nak, talán ennek is betudható, hogy a nyáron néhány edző búcsút intett nekik. De ha a költségvetésük nagy részét fi­zetésekre költik, akkor nem marad pénz a gyerekek verse­nyeztetésére - ördögi kör. A folytatásban a bázisisko­lák gyerekei sportbemutatókkal szórakoztatták a telt háznyi publikumot, majd nem feled­keztek meg a sportiskola leg­jobbjairól sem, akik a szponzo­rok ajándékait vették át. Fókuszban a Szolnok Városi Sportiskola legeredményesebb sportolói fotó: m. j. Érettségi mellett segédedzői és játékvezetői vizsgát tehetnek a fiatalok Várja hallgatóit az újszászi focigimi Valahol a képzés hiányának, illetve a szakszerűtlen oktatásnak köszönhető az, hogy egyre kevesebb futballistatehetség robban be az élvonalba. Az ott lévőknek pedig mára a kevés is elég, mert fogyóban a jól felkészített, ambiciózus fiatalok. Akik pe­dig hírmondóként kerülnek egy felnőttcsapathoz, hamarosan beleszürkülnek a nagy magyar átlagba. És persze nemcsak az élvonal­ban hiánycikk a feltörekvő ifjú­ság, hanem az amatőrök is egyre nagyobb ínségben szen­vednek, már-már lasszóval kell elfogniuk azokat a srácokat, akikből lehet valami, pontosab­ban valaki. Újszászon is évek óta nehéz helyzetet teremt a játékoshiány, ezért az ifjú kisvárosban úgy döntöttek: a helyi Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és Kollégium oktatási program­jába beépítik a labdarúgókép­zést. Rózsa György igazgató úr elmondta, hogy a megnöveke­dett igények miatt az őszi beis­kolázás során labdarúgóosz­tályt indítanak egész napos képzéssel. A heti tíz futballórá- ban és a délutáni tréningeken kapják meg a fiatalok azokat az ismereteket, amelyek az általá­nos műveltség mellett sportági jártasságot, tudást nyújtanak. A negyedik esztendő végén pedig az érettségi mellé segédedzői és játékvezetői vizsgát tehetnek az újszászi „futballkiképző” inté­zet végzős hallgatói. Hogy mindez mekkora pluszköltség­gel terheli az iskolát? - arra Rózsa úr a következőt vála­szolta: - Nem lesz többletkia­dásunk, mert az állami fejkvó­tával és szponzorok segítségé­vel együtt lehetséges anyagi hátteret biztosítani. Új kezde­ményezésünk során arra törek­szünk majd, hogy 1998 őszétől nemcsak jó sportolóinkkal, ha­nem jó tanulóinkkal is büszkél­kedhessünk. Molnár Pétertől, az NB III-as együttes szakosztályvezetőjétől megtudtuk, a programot már meghirdették, számos visszajel­zés is érkezett, s az előfelvételi február 13-14-én lesz, a felvéte­lei pedig március 13-án.- Húsz-huszonöt fő beiskolá­zására számítunk, hiszen léte­sítményeink, kollégiumunk ka­pacitása ekkora létszámra ideá­lis. Lassan elkészül a kondite­rem is, amelyben Hollóy Tamás vezeti a foglalkozásokat, a lab­darúgást Vígh Tibor, az edzőnk oktatja. Természetesen a tanme­net dr. Mezey György segítsé­gével készült el, a neves szak­ember szaktanácsadóként fel­ügyeli a munkát. Azt hiszem, igazán nagy beruházásra nem lesz szükségünk, habár a felsze­relés megvásárlása és a serdülő­csapat versenyeztetése elég sokba kerülhet. Mezey doktor régen tudja, hogy az újszászi és a hozzá ha­sonló „műhelyek üzemeltetése” nélkül egyszer csak elfogynak a hazai labdarúgók.- Az a képtelen helyzet állt elő, hogy nálunk már több a felnőtt játékos, mint az utánpót­láskorú labdarúgó - füstölgött az egykori szövetségi kapitány, majd hozzá tette: - Januárban személyesen is megtekintem az újszászi „terepet", rendelke­zésre bocsátom a felvételi szakmai anyagát, sőt, ha időm engedi, ott leszek a felvételin. De a leány labdarúgók képzését is szorgalmazni fogom az új- szásziaknál, hiszen a női futball élettere rohamosan nő, akár­csak a színvonala és népszerű­sége szerte a világban. Egyet kell érteni a szakember­rel, hiszen a férfivonalon szerzett keserű tapasztalatok tanulságai­val elkerülhető egy jelentős pe­dagógiai deficit a gyengébbik nem képviselőinél. néder Női kosárlabda NB I/B Oktatták a medikákat Sz.MÁV SE-OSC-Medikus 74-67(36-42) Díjkiosztó a Vajdahunyad várában Megvédték bajnoki címüket a szolnokiak Bár már októberben befeje­ződött az autós magyar pá- lyagyorsasági és hegyi baj­nokság, az eredményhirde­tésre csak a közelmúltban ke­rült sor Budapesten, a ha­gyományos helyszínnek szá­mító városligeti Vajdahu- nyad-várban. Szolnok, 100 n. v.: Demjén, Halász' MÁV SE: Kormány 14, Janik, MERECICKI 17/3, TÓTH 20, Sajti. Csere: Cseh 3, Arlett 9, Zavadovics 3, Horváth M. 8. Edző: Tóth At­tila. OSC Medikus: Ányos, Gonda 6, Bacsa 7, FRAN- KOVITS 18, CSERNY 18. Csere: Antal 5, Horváth Sz., Jex 3, Kapitány 3/3, Onyes- tyál 7. Edző: ifj. Gyimesi Já­nos, Székely Norbert. Kipontozódott: Csemy a 32., Frankovics a 35., Arlett a 38., Tóth a 39., Gonda a 40. percben. Villámrajtot vettek a vendéglá­tók, alig öt perc alatt 12-2-re el­húztak. Utána azonban döcögött a gépezet, rengeteg hibát vétettek a szolnoki lányok. A fővárosiak ellenben könyörtelenül értékesí­tették a büntetőket, és bár mini­mális előnnyel, de nyugodtabban vonulhattak a pihenőre. Fordulás után végre rájöttek Tóth Katáék, hogy mezőnyből jóval pontatlanabbul dobnak, mint a fiatal OSC-s játékosok. Próbálkozásaik rendre kiperdül­tek a gyűrűről, miközben Mere- cicki vezérletével átvették a mér­kőzés irányítását a MÁV-osok, az utolsó percekben pedig már egyértelmű volt fölényük. Jász-Nagykun-Szolnok megyét idén csupán a Gáspár Racing Team csapatának tagjai képvi­selték a nyolcfordulós küzde­lemsorozaton. Négyszer pá­lyán, a Hungaroringen, kétszer- kétszer Parádsasváron, illetve a Mecsekben, hegyi futamon mérték össze erejüket a pilóták. A szolnoki klub cseppet sem számíthatott könnyed viasko- dásra 1997-ben, hiszen tavaly - óriási meglepetésre - megszer­zett csapatgyőzelme alaposan felbőszítette vetélytársait, leg­inkább az egyeduralkodónak számító Hungária Biztosító SE- t. Egyéniben ugyan a csapatfő­Gáspár Istvánt pilótaként és csapatfőnökként is dobogóra szólították nők Gáspár István (Ford Escort Coswrth) ismét esélyesként vá­gott a legtöbb autót felvonul­tató N-csoportnak, de Csák Ró­bert (Ford Sierra) és Bajor Zol­tán (Fiat XJ) nem számított fa­voritnak. Aztán Gáspár maga­biztosan verte vissza a trónkö­vetelőket - csoportgyőztes lett -, és ami fontos, társai is sűrűn szaporították a pontok számát. Ennek köszönhetően a GRT megvédte tavalyi bajnoki cí­mét. (Géléi) Merecicki (labdával) ismét húzóembere volt csapatának Elrontott szórakozás Karácsony-Lamark Kupa néven teremlabdarúgó-tornát rendeztek vasárnap Szolnokon. A MÁV Szabadidőközpont soraiban olyan ismert futballisták léptek pályára, mint az exválogatott Rostás, a másodosztályt megjárt Kis Bandi vagy a kapus Ladányi. Es éppen ők, a fiatalobiak példaképként állítható egykori profik rontották el mások szórakozását. Második mérkőzésükön olyan „eredmény­formáló” játékot mutattak, mely botrányos hangulatot teremtett az Olaj-csarnokban. Ha valójában ennyit tudnak, inkább akasszák szögre cipőjüket, ha pedig más oka volt dicstelen szereplésüknek, akkor pedig nincs helyük a tiszta amatőr szándékúnk között. (GJ) Súlyemelő-vb, Thaiföld Stark közel a dobogóhoz

Next

/
Oldalképek
Tartalom