Új Néplap, 1997. január (8. évfolyam, 1-26. szám)

1997-01-31 / 26. szám

1997. január 31., péntek Telefonos Hirdetésfelvétel: 56/424-924 7. oldal Az apróhirdetések szövegét minden esetben a hirdető' ügyfeleinktől készen kapjuk. Ezért az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi, illetve jogi felelősséget nem vállal.- szaktanácsadás- lerakás garanciával- speciális lakkok, ragasztók__________ Nyitva: H-P. 9-16-ig. Tel.: 56/ 371-352, 06-30-434-326 PARAFA padló- és falburkolók az ■ AUTÓALKATRÉSZ- SZAKÜZLETBEN. SZOLNOK, MIKSZÁTH K. U. 1. VEGYES KÜLÖN bejáratú asz­talosműhely bérbe adó kézi- és gépműhellyel. Telefon: 56/428-740. *123425/3K* _______ S ZOLGÁLTATÁS RELUXA, REDŐNY, HARMONIKAAJ­TÓ, SZALAGFÜG­GÖNY, HEVEDER­ZÁR rendelhető nagy színválasztékban, rövid határidővel a gyártó­tól. Cím: Törökszent- miklós, Pánthy út 7/a. Telefon: 56/390-175. *120438/2K* SÍFELSZERELÉ­SEK! Kölcsönzés, Szolnok, Hunyadi J. út 59. Telefon: 56/340- 665. * 122451/9K* ®K E T T Ő S KÖNYVVEZETÉS, átalakulások könyv- vizsgálata Szignet Iroda, 56/414-669. *122623/18T* Rendkívüli kedvez­mény 50.000 Ft feletti megrendelés esetén 15 %! ROLÓS SZÚ­NYOGHÁLÓK BE­VEZETŐ ÁRON, NAPELLENZŐ, sza­lagfüggöny, harmöni- káájtó, ablákrédőny - alumínium is - sztati­kus porszórással fest­ve, reluxa közvetlen a gyártótól megrendel­hető. Törökszentmik- lós, Kossuth út 99. alatti bemutatóterem­ben, telefon: 56/391 - 335, 06-30/282-986. *122650/25H* ■a FAGYASZTÓ, au­tomata mosógép, mik­rohullámú sütő javítá­sa. Telefon: 56/496- 146. *123055/9T* ® REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó meg­rendelhető tavalyi áron a gyártótól. Te­lefon: 56/412-584. »123142/9T* « TÁRSASHÁZAK, egyéb épületek ki­vitelezése, gépi va­kolása profi módon. Telefon: 06-20/248- 282. *123186/5T* ELEKTROSZTATI­KUS porszórásos festés. Fémek műanyagozása. Szolnok, Cseresznye út 50. Telefon: 56/378- 887. *123256/3K* ÁGYTOLL TISZTÍ­TÁS, paplan készítés. Szandaszőlős, Gorkij út 25. Telefon: 56/426- 872. *123538/2K* ® REDŐNY, relu­xák, egyéb árnyékoló berendezések tavalyi áron megrendelhe­tők! Érdeklődni: 06- 30/433-691, 56/378- 525. *123628/4T* ÉPÍTKEZŐK, figye­lem! Külső, belső nyílászárók legyártá­sát jó minőségben, kedvező áron (áraján­lattal) vállalom. Mű­helyeim: Dunaegyhá- za, Rózsadomb 1. Te­lefon: 06-30/272-412. *123881/2K* KANADAI DSC ri­asztóberendezések felszerelése és fel­ügyelete magánla­kásokban, családi házakban, vállalko­zásokban. Érdek­lődni: 56/421-593. * 124256/1K* ® KÖNYVELÉST, mérleg, adóbevallás elkészítését garanci­ával vállaljuk. Ér­deklődni: 56/422- 546. *124410/1T* POLONYI ÉVA fod­rász értesíti vendégeit és leendő vendégeit, hogy januártól Szolno­kon, a Móra Ferenc úton lévő „Erzsi” sza­lonban dolgozik (ren­delőintézet mögött j. Telefon: 56/342-706. * 124382/1K* ® SZERSZÁMGÉ­PEK, háztartási gépek, porszívók, vízszivattyúk, keringtető szivattyúk vil­lanymotorjainak álló­forgórész tekercselése. Telefon: 56/423-365. *118539/5T* ÁLLÁST KÍNÁL PULTOSLÁNYT fel­veszek. Jelentkezés: Szolnok, Koszorú út 29., január 31-én egész nap. *124423/1K* MAGYARORSZÁ­GON új, törvényi háttér­rel működő pénzügyi szakmát tanulhat prog­resszív teljesítmény- rendszerrel mellék- és főállású munkavégzés­ben. Sikeres vizsgával önálló vállalkozás. Tájé­koztató előadás: 1997. január 31. 17 óra Szajol, Kölcsey Ferenc Általá­nos Iskola és 1997. február 1. 17 óra Szol­nok, MÁV Csomóponti Művelődési Ház. KÓRHÁZI takarításra szolnoki munkaválla­lók jelentkezését vár­juk. Információ és je­lentkezés: Hetényi Géza Kórház, Szol­nok, a Piepenbrock Szolgáltató Kft. cso­portvezetőjénél mun­kanapokon 8-12 óra között. *124172/2K* ® AUTÓALKAT­RÉSZ ismeretekkel ren­delkező, szakképzett el­adót keresünk azonnali kezdéssel. Cím: Szol­nok, Abonyi úti Autó­bontó. * 124251/3T* «ÚJ SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR tanfolyam indul. Fegyvervizsgával, rendőrségi szakvizs­gával. Elhelyezkedési lehetőség. Érdeklőd­ni: „TORNÁDO­2000” 56/377-645, vagy 06-30/356-431. *122599/12T* MUNKATÁRSAKAT keresünk a megye te­rületéről fő- és mel­lékállásba minimum középfokú végzettség­gel, átlagon felüli ke­reseti lehetőséggel. Érdeklődni: január 31- én 9-12 óráig az 56/425-533/44, febru­ár 1-én 15-18 óráig a 420-154 telefonon. *124299/2H* BIZTOSÍTÓTÁRSA­SÁG főállású üzletkö­tőket keres közép- és felsőfokú végzettség­gel. Érdeklődni: 8-12- ig az 56/428-283 tele­fonon.* 124300/211^(1 <> ,(. vyu/ w KÉPZETT asztalost keresünk. Foglalkozta­tás rész- vagy teljes munkaidőben. Nyugdí­jas is lehet. Jelentke­zés: Szolnok, Ady E. u. 25., Faáruboltban. Te­lefon: 56/376-804. ® IPARI alkatrész szaküzletbe agilis, fér­fi boltvezetőt kere­sünk. Elvárásunk: kö­zépfokú végzettség, kereskedői véna, kar­cagi lakhely, 30-40 év közötti életkor. Kézzel írott pályázatokat „Hatékonyság-123797’ ’ jeligére a kiadóba kér­jük azonnal megkül­deni. *123797/3T* SZAKOSÍTOTT hitel- intézet keres mellék- állású pénzügyi ta­nácsadókat Szolnok, Bács-Kiskun és Csongrád megyékből. Rövid, fényképes öné­letrajzokat „Tanács- adó-124418” jeligére kérjük, Szolnok, 5001 Pf.: 185. címre. ÁLLÁST KERES ® IKARUS 37 sze­mélyes busszal sze­mélyszállítást válla­lok. Telefon: 56/481- 219, *124168/2T* ALBÉRLET SZOLNOKON hosszú távra garázsos lakást bérelnék. Ajánlatokat: 20/230-771 telefonra kérem. *124293/2H* BÚTOROZOTT 2 szobás, telefonos lakás kiadó Karczag L. úton 9.000 Ft + rezsi. Ér­deklődni: mindennap este 18 óra után 56/471-481 telefonszá­mon, hétvégén egész nap. *124380/1K* osztrák hő- és hangszigetelő ÜVEGGYAPOT gyári ár alatt! Gyári áron: TÉRBURKOLÓ KÖVEK Nikecell hablemez - Dryvit vakolatrendszer Tetőfólia, párazáró- és padlófűtés alátétfóliák General-S Kft. Szolnok, MÁV Személypu. - AGA gázlerakat Tel.: 56/426-010, 30/437-439 Nyitva: h-p 7-15 .124422f1H. SZÁMGARANCIA 5000 Szolnok, Thököly út 31-33. III/6. ®/fax: 36-56-343-664, S 36-56-421-176 1050 Budapest, Régiposta út 7-9. SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. az alábbi területeken várja az ÖN megbízásait Gazdasági rendszerek tervezése-szervezése, számviteli - könyvelé­si, munkaügyi - bér- és társadalombiztosítási, könyvvizsgálói és adó­szakértői tevékenység, a gazdálkodással kapcsolatos teljes körű ügy­viteli teendők ellátása. Ingatlankezelés, forgalmazás, közvetítés, értékbecslés komplex va­gyonértékelés, apportlista készítése. Döntést megalapozó javaslatok, megvalósíthatósági tanulmányok be­fektetésekhez-, pályázatokhoz-, üzleti vállalkozásokhoz, üzleti ter­vek, hitelkérelmek összeállítása. '96-OS TERMEKEK VÉGKIÁRUSÍTÁSA a szőnyeg- és bútorosztályon 10-30 % kedvezménnyel! SZOLNOK, Szolnok ABC emeletén (vasútállon ásnál) Telefon: 56/420-019 Munkatársat keresünk az Új Néplap kézbesítésére Jászalsószentgyörgy területére. Jelentkezni lehet: személyesen munkanapon Jászberény, Bercsényi utca 5. (Új néplap szerkesztősége) vagy telefonon 57/412-564 ,l!uxm GYERMEKTELEN, fiatal pár hosszú távra kiadó lakást keres. Te­lefon: 56/343-640. SZOLNOKON, bel­városhoz közeli 1 szobás, gázos, bútoro­zatlan, esetleg telefo­nos lakást bérelnék. Telefon: 56/421-648. «SZOLNOK, Szent István téren 1 szoba összkomfortos, telefo­nos, gázos, vízórás, bú­torozott lakás hosszabb távra kiadó. Érdeklőd­ni: 56/441-267 telefon­számon. *124415/1T* OKTATÁS MOST MÉG NEM KAP PRÓBAJOGOSÍTVÁNYT! INTENZÍV SZEMÉLYGÉPKOCSI­VEZETŐI tanfolyomot indít február 3-án 8.30 órakor délelőtti, 16.30 órakor délutáni foglalkozásokkal a FAVORIT AUTÓSISKOLA. A tanfolyamról és a kedvezményekről érdeklődni lehet személyesen Szolnok, Kossuth 1. út 17-23. számolóit, fe vagy a 424-184, illetve | a 06-30/434-327 telefonon.' » NYOLCADIKO­SOK és kereskedelmi tanulók, figyelem! A SZAKI Bt. kiemelt ösztöndíj pályázatot hirdet gyakorlati he­lyeire kisújszállási, karcagi boltjaiba élel­miszer és vegyi áru Ke­reskedői szakmára. El­ső, másodéveseknek átigazolás is lehetsé­ges. Jelentkezés: Kis­újszállás, Kórház út l/a„ telefon: 59/321- 436. *124119/4T* A SZANDASZŐLŐ­SI Általános Iskolá­ban személygépkocsi­vezetői tanfolyamot indít, SZAKALI JÓ­ZSEF magánoktató, február 6-án 17 óra­kor. Jelentkezés az 56/423-182 telefon­számon és a megnyitó napján a helyszínen. *124327/1K* TÁRSKERESÉS CSALÁDI tanács­adó egzisztenciával rendelkező, magá­nyos, 25-55 év kö­zötti hölgyek és urak jelentkezését várja a 06-30/580- 838 telefonszámon. *122653/9H* SZŐKE, kék szemű lány ismeretségét keresi egy hasonló jóképű, sportos, vagyonos fiú, 24 éves korig. „Álom­lovag - 124266” jeligére a kiadóba. * 124266/1K* 55 éves, középter­metű, középfokú végzettségű szolno­ki nyugdíjas nő megismerkedne megbízható, intelli­gens, józan férfi­val. „Tartós kap­csolat - 124370” jeligére a kiadóba. * 124370/1K* ÉRTÉKPAPÍR---------:-----------\ K árpótlási jegyek. Titász-, Démász- részvények felvásárlása. Tőzsdei megbízások. (BUX-index is!) Állampapírok adásvétele. Éves hozam banki kamat felett! CB Bröker Kft. j Szolnok, Baross u. 6. | Telefon: 373-444 r ____________________ A TISZATÁJ ÁFÉSZ IGAZGATÓSÁGA tájékoztatja szövetkezeti tagjait és kívülálló üzletrész-tulajdonosait, hogy az 1997. évi közgyűléseit részközgyűlések formájában az alábbi helyekre és időpontokra hívja össze a következő napirendekkel: 1. Az igazgatóság beszámolója az elmúlt időszakban (5 év) végzett tevékenységéről és a szövetkezet gazdálkodásáról. 2. Tájékoztató a településen működő küldöttcsoport munkájáról. 3. A szövetkezet Alapszabályában meghatározott létszámban küldöttek választása. 4. A megjelent szövetkezeti tagok részére húsvéti ajándékcsomag átadása. Tiszafüred 1-3 körzet február 17. 17.30 óra művelődési ház .lí&a&vény febfflft 17.J7;30 %feluház , ■ _b„ ■ ,,LÍ- cíBé^üred 2-4,körlet február j 8 jJJJlJi óra gaűvelődési ház Tiszaszentimre február 18. 17.30 művelődési ház Tiszaigar február 18. 17.30 óra művelődési ház Tiszaszőlős február 19. 17.30 óra italbolt Újszentgyörgy február 19. 17.30 óra klubkönyvtár Tomajmonostora február 19. 17.30 óra művelődési ház Tiszaörs február 20. 17.30 óra művelődési ház Tiszaderzs február 21 17.30 óra művelődési ház Nagyiván február 24. 17.30 óra művelődési ház Kócsújfalu február 25. 17.30 óra klubkönyvtár Tájékoztatjuk a szövetkezeti tagokat, hogy a közgyűlés a meghívott tagok legalább felének jelenléte esetén határozatképes. Határozatképtelenség esetén az azonos napirenddel 18.30 órára összehívott újabb közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, melyet ezúton ismételten összehívunk. „TISZATÁJ ”ÁFÉSZ TISZAFÜRED IGAZGATÓSÁGA WIN Investor Vállalkozásfejlesztési Kft. 5000 Szolnok, Kolozsvári u. 3. Telefon: 56/413-086, 413-087 Szakképesítést és állami oklevelet nyújtó tanfolyamok a WIN Investor Kft. szer­vezésében ! A tanfolyamok tervezett kezdési időpontja 1997. február eleje. Részletfizetés és szombatonkénti oktatás igény szerint.- felsőfokú számítógép rendszerprogramozó - 6 féléves 40.000 Ft/félév- felsőfokú számítástechnikai programozó - 6 féléves 40.000 Ft/félév 5- alapfokú számítógépkezelő -1 féléves 40.000 Ft/félév |- mérlegképes könyvelő - 4 féléves 29.000 Ft/félév. P PHILIPS szolárium - csövek teljes típusválasztéka közvetlenül a képviselőtől. Szoláriumok teljeskörü szervize (csőcsere, plexicsere, alkatrészek... stb.). Kiegészítő termékek (fertőtlenítő, fólia, érmeautomata, bámulást gyorsító készítmények). I Tj és felújított szoláriumok forgalmazása. Solar Set Kft. 1133 Bp., Kárpát u. 18. Tel./fax: (06-1) 120-6308 06-30-425-034 Helyi képviselet: Biostúdió Bt. Tóth-Pál Zoltán 3 Szolnok 5000 Czakó Elemér út 14. Tel.: (56) 424-048 A Penny Market Kft. - Európa vezető német élelmiszer kiskereskedelmi vállalata karcagi diszkont áruházába keres szakképzett, gyakorlott üzletvezetőt és üzletvezető' helyettest, valamint eladókat pénztárosi tevékenységgel. Biztos munkahely, előrelépési lehetőség! Pályázatokat az alábbi címre kérjük: Penny Market Kft. Vanderer Tibor részére. 2351 Alsónémedi Pf.: 12. *124241/1H* GYASZHIKEK Hálás szívvel i je mondunk k ' köszönetét ' a rokonoknak, ismerősöknek és mindazoknak, akik szeretett halottunkat, DR. DOBOSS ISTVÁNNÉT (született: Jenei Zsuzsannát) utolsó útjára elkísérték, sírjára virágok koszorút helyeztek el, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család és Tiszajenő Község Önkormányzata. Fájó szívvel tudatjuk a rokonokkal, ismerősökkel, barátokkal, volt munkatársakkal, hogy DÁVID MIHÁLY a Papírgyár volt dolgozója, életének 67. évében rövid betegség után elhunyt. Temetése 1997. február 3-án 12.30 órakor a szolnoki Körösi úti temetőben lesz. Gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ked­ves szomszédoknak, ismerősöknek, akik szeretett férjemet, édes­apánkat, VOLENTÉR JÓZSEFET utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkat enyhíteni próbálták. Gyászoló felesége, fia, lánya és unokái. Köszönetét mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, jó szomszédoknak, ismerősöknek, akik szerető férjem, édesapánk, nagy­apánk, dédikénk ID. B. TÓTH PÁL temetésén megjelentek, virágaikkal fájdalmunkat enyhítem igyekez­tek. Gyászoló család, Rákóczifalva, Szolnok. Beruház, vagy pótalkatrészt keres? Segít Önnek a PRODUKER-es!- a Szolnoki Mezőgép Rt. márkakereskedője ­- UNIMIX-10 tak. keverő kocsi- RAE borsóbetakarító adapter- Sirokkó szárítógépek - SI-30/3- SI-30/4 1 - SI-1000- SI-2000 alkatrészei- R1ELLO olaj-, gázégők- RK-2, RK-165, RK-185 kaszaalkatrészek- RM-2 kaszaalkatrészek- RK-210, RK-4/3,2 rotációs kasza alkatrészei- UTB-3,5 felszedőkocsi (HAMSZTER)- H-5580 hengeres bálázó- K-430 szögletes bálázó- RZ szárzúzók, VZ szárzúzók- ROLMASZ lengyel vetőgép és alkatrészei- talajművelő testek, rugós kapák- csavarok, FAG-, INA-csapágyak- REXNORD görgős láncok- olasz, magyar kardántengelyek Szolnok, Besenyszögi u. 33. Teiefon/fax: 56/420-839 Telefon: 56/377-804 Fax: 56/341-908 Szabványnak megfelelő minőségit állványpadló anyagól kínálunk kedvező áron! Bánfa Kft. Bánhalma, Pf. 2., fatelep, telefon: 60/386-74-5 SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, ELEKTRONIKAI KFT fiatal szerviz munkatársakat keres azonnali belépéssel: Követelmények:- felsőfokú iskolai végzettség- széles körű számítástechnikai ismeretek (hardver-szoftver)- személygépkocsi használata Jelentkezni a Karakter Kft. titkárságán szakmai önéletrajz benyújtásával lehet, legkésőbb 1997. február 4-ig. Cím: Szolnok, Szapáry út 6. Tel.: 56/420-067, 56/413-891 Tel./fax: 56/422-806, E-mail: karakter® mail,datanet.hu -124461/1H­r rrerrr^: Hirdetéseit az Új Néplapba hétfőtől péntekig 7.30-17 óráig várjuk SŐT! Ha felhívja az (56) 424-924-es telefonszámot hirdetést adhat fel, megrendelheti az Új Címünk változatlan: Szolnok, Kossuth tér 1 ,alaimiikfaaii»hirdeteM!« M V

Next

/
Oldalképek
Tartalom