Új Néplap, 1996. július (7. évfolyam, 152-177. szám)

1996-07-12 / 162. szám

I 1996. július 12., péntek Telefonos Hirdetésfelvétel: 56/424-924 7. oldal Az apróhirdetések szövegét minden esetben a hirdető ügyfe­leinktől készen kapjuk. Ezért az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi, illetve jogi felelősséget nem vállal. SZOLGALTATAS KÚTFÚRÁS! Minő­ség, garancia RÉSZ­LETFIZETÉSI KED­VEZMÉNY! Simon László, Szolnok, Bok­réta u. 51. Tel.: 56/420- 934. *105942/5K* ÁLLÁST KÍNÁL Munkatársat keresünk az Új Néplap kézbesítésére Kisújszállás területére Érdeklődni lehet: Ábri Lukácsnál Kisújszállás, Petőfi út 26/a. Tel.: 59/323-553 ERETTSEGIZET- TEK! Büntetőjogi, gyermekvédelmi, ál­lamigazgatási ügyinté­ző középfokú szak­képzés, gépírás, szö­vegszerkesztési isme­retekkel indul Buda­pesten. Érdeklődés vá­laszborítékkal Rátkai- né 1024 Budapest, Re­tek u. 4. 06-1-135- 7172. *109930/1H* ÚJ SZEMÉLY- ÉS . VAGYONŐR TAN­FOLYAM INDUL. Portásoknak is. Fegy­vervizsgával, REND­ŐRSÉGI SZAKVIZS­GÁVAL. Jelentkezés: „TORNÁDÓ 2000” Telefon: 56/377-645, 06-60/480-086. *107809/17T* Munkatársat keresünk az Új Néplap kézbesítésére Abádszalók területére Érdeklődni lehet: Kunhegyes, Kossuth u. 40. Telefon: 59/326-961 Jelentkezni lehet: Szolnok, Magyar u. 9. (bejárat az Óvoda u. felől) Munkanapokon 8 -12 óráig Szőke Vince ügynökségvezetőnél Telefon: 56/375-620 MELEGKONYHAI dolgozó jelentkezését várom 15-én (hétfőn) 15-16 óra között Szol­nokon, a „Törpe” étel­bárban, az Ady E. út - Jászkürt út sarkon, a buszpályaudvarral szemben. *110710/1K* BÜZLETKÖTŐI munkára - elektrokoz- metikai gyógyászati termékek forgalmazá­sára - gépkocsival, szabadidővel rendel­kezők jelentkezését várom Jászberény, Jászapáti, Kun- szentmárton térsé­géből. A megbeszé­lés helye és idő­pontja Szolnok, Helyőrségi Műve­lődési Ház (a szín­ház utcája) július 15. (hétfő) 18 óra. * 110653/2T* PARKOLÓŐRÖKET alkalmazunk. Érdek­lődni: 56/340-902 tele­fonszámon 13-16 óra között. *110739/1K* Munkatársat keresünk az Uj Néplap kézbesítésére SZOLNOK területére Főleg egyéni váltakozót várunk. ÁLLANDÓ munkára ácsokat és kőműve­seket felveszünk Du- naharasztiba. Tele­fon: 06-30-507-196. * 110382/3T* KÉPZETT, gyakorlott ingatlanforgalmazót keresünk szolnoki munkahelyre. Pályáza­tokat kérjük „Olym­pia-110427” jeligére a kiadóba. *110427/2K* Munkatársat keresünk az Uj Néplap kézbesítésére Vezseny - Tiszajenő ■ Tiszasüly területére BABY-SITTERI állás közvetítése Angliába, Németországba folya­matos iskolai nyelv- tanulással. Érdeklőd­ni: 06-25/323-394. *110486/2T* VARRÓNŐT' keresek 4 szálas interlockkal szabni, varrni, összeál­lítani Szolnokon, vagy Abonyban. 06-30/546- 886. * 110716/1H* b TIR, ADR vizsgá­val rendelkező, gya­korlott gépkocsiveze­tőt felveszek. „Nem­zetközi fuvarozás- 110672” jeligére a ki­adóba. *110672/1T* Jelentkezni lehet: Szolnok, Magyar u. 9., Szőke Vince ügynökségvezetőnél munkanapon 8 -12 óráig Telefon: 56/375-620 (bejárat az Óvoda utca felől) b SZANDASZOLO- SI telephelyre könnyű fizikai munkára mun­kaerőt keresek. Tele­fon: 56/427-479. * 1108I7/1T* OKTATÁS b MATEMATIKÁ­BÓL és FIZIKÁBÓL pótvizsgára felkészítés szakmunkásoknak is. Telefon: 56/371-625. *109724/5T* ® MATEMATIKÁ­BÓL és fizikából kor­repetálást vállalok. Érdeklődni: 56/425­588 telefonszámon. * 110494/2T* bAUTÓS-MOTO­ROS iskola, Hatvani György magánoktató. Telefon: 06-60/485- 007. *110704/1T* FIZIKÁBÓL, mate­matikából felkészítés minden szinten, még időben, magánoktatás. Telefon: 56/414-442. *110724/1K* NAPKÖZIS rend­szerű gyermek- üdültetés úszástaní­tással 5-9 éves gyer­mekek részére Szol­nokon, a Damjanich uszodában. Telefon: este 56/370-796, Ug- rin Bt. *110761/1K* INTENZÍV személygépkocsi-vezetői tanfolyamot indít a FAVORIT AUTÓSISKOLA július 15-én 16 órakor Szolnokon, a Közgazdasági Szakközépiskolában (Baross út 43.). Jelentkezni lehet mindennap 8-20 óráig, a 06-30/434-327 s telefonszámon, \ vagy a tanfolyam indulásakor a helyszínen. Részletfizetési kedvezmény! b MATEMATIKA oktatás, pótvizsgá­ra felkészítés min­den szinten. Tele­fon: 56/343-5 18. * 110581/2T* ÁLLÁST KERES b MEGBÍZHATÓ szolnoki lány gyer­mekfelügyeletet vál­lalna. Telefon: 8-15 óráig 56/427-635, 15 órától 56/420-370. *110601/2T* ________ V EGYÉSZMÉR­NÖKNŐ külkereske­delmi főiskolával ál­lást változtatna. Te­lefon: 56/343-997. *110661/1K* b KŐMŰVES és bur­koló munkát vállalok. Telefon: 56/378-769. Érdeklődni: egész nap. *110686/1T* AGRÁRMÉRNÖK­NŐ friss diplomával munkát keres. Kör­nyezetgazdálkodás, menedzsment, gépko­csivezetés és német- nyelv-tudással. Tele­fon: H-P-ig 10.00­17.00- ig 56/429- 732, este 56/340- 216. *110718/1K* b PROFI utazó üzlet­kötő 2 éves gyakorlat­tal, műszaki és keres­kedelmi végzettséggel állást keres. B kategó­riás jogosítványom van. Élsősorban vál­lalkozók és cégek je­lentkezését várom. Ajánlatokat: 56/377- 735 telefonra kérek. * 110723/1T* B-C-E kategóriás jo­gosítvánnyal, ADR minden osztály, TIR- vizsgával, autószerelő szakmával gépkocsi- vezetői állást keres. Telefon: 06-60/450- 698. * 110814/1K* ALBÉRLET b MÁSFÉL szobás lakás kiadó Szolnok, Móra Ferenc út 13. Ér­deklődni: 56/470-183. *110685/1T* SZÉCHENYIN két­szobás, ebédlős be­rendezett lakás ki­adó. Érdeklődni: 10.00- 17.00-ig 56/427-544 telefo- non. *110727/1K* GÁZFŰTÉSES, 2,5 szobás lakás Szolno­kon, a Bálvány u. 5. 11/14. alatt kiadó, a vasútállomásnál. *110734/1K* EGYSZOBÁS, össz­komfortos házrész üre­sen kiadó. Érdeklődni: 56/377-859 telefonon, 19.00- 20.00 óráig. »110757/1K*________ TÁRSKERESÉS JÓZAN életű, nem dohányzó 75 éves öz­vegy férfi élettársat keres. Leveleket „Őszidő” jeligére a tiszafüredi Takarék- szövetkezetbe kérem. *110500/1H* KERESEM azt a férfit (180 cm-ig), aki hű társa lenne egy 43 éves, 157 cm magas, 55 kg-os könyvelőnőnek. „Magányos szív” jel­igére a mezőtúri hirde- tőbe. *110694/1H* UTAZÁS, ÜDÜLÉS A szarvasi Kőrös­parton vízparti nya­raló kiadó. Érdek­lődni: 66/311-683. *110637/1K* Ha felhívja az (56) 424-924-es telefonszámot hirdetést adhat fel, megrendelheti az Új Néplapot. Címünk változatlan; Szolnok. Kossuth tér 1. (földszint) | f ff*....... Hirdetéseit WhUlfl az Új Néplapba QASftJU hétfőtől péntekig 730-17 óráig várjuk. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke pályázatot hirdet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Ellátó és Szolgáltató Szervezet (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.) igazgatói állására Pályázati feltételek:- okleveles közgazda vagy műszaki felsőfokú iskolai végzettség vagy pénzügyi és számviteli főiskolai végzettség- büntetlen előélet. A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok a pályázók, akik költségvetési intézmény gazdálkodásában, irányításában vezetői gyakorlattal rendelkeznek. A pályázathoz csatolni kell:- részletes szakmai önéletrajzot, a jelenlegi munkahely, munkakör, besorolás, illetmény megjelölésével- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot- a végzettséget igazoló okmányok hiteles másolatát- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt- nyilatkozatot: a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a jogszabályban rögzített testületek megismerjék. Juttatások, egyéb információk: ■: bérezés és pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint- a pályázat benyújtásának határideje: 1996. augusztus 15.- a pályázat benyújtásának helye: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.)- a munkakör betöltésének ideje: 1996. október 1.- a megbízás határozatlan időre szól- a pályázat benyújtásához tájékoztatást ad: dr. Bozsó Péter megyei főjegyző (5000 Szolnok, Kossuth u. 2. Tel.: 56/371-104). PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet a címzett támogatással megvalósuló Jászapáti Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakiskola 12 tantermes épülete, valamint 100 fh-es kollégiumi beruházás lebonyolítási feladatainak elvégzésére. A pályázatokat 1996. július 19-én 10 óráig beérkezőleg kell benyújtani 1 példányban, zárt borítékban a megyei önkormányzati hivatal térségfejlesztési irodájához (Szolnok, Kossuth L. u. 2. I. em. 146. sz. szoba). Az ajánlatok elbírálásának eredményéről a pályázók írásbeli értesítést | kapnak. Felvilágosítást nyújt: Fodor Tivadamé főtanácsos (telefon: 56/425-103). rrsmmf fcüíönhsérj Most minden FORD ESCORT KOMBI ára megegyezik az azonos felszereltségük 5 ajtós modellével. Escort Club modellek: 1.799. OOO Ft haszongépjárműként: 1.439.000 Ft + áfa (áfa visszaigényelhető) Használt autót beszámítunk! Nesztor Kft. Szolnok, Baross út 44. Tel.: 56/375-201, 56/341-952 SZOLNOK VÁROSI KERESKEDELMI ÉS GAZDASÁGI FŐISKOLAI ALAPÍTVÁNY TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZETE 5001 Szolnok-Tiszaliget, Pf.: 153 Telefon: 56/340-227 42 órás tenisztanfolyammal kombinált angol alapfokú és középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamokat indít kiváló tanárok közreműködésével, a főiskola tiszaligeti épületében. A tanfolyam július 23-án 8 órakor kezdődik és 29-én 13 órakor ér véget. (7x6 angol óra + 5x1,5 óra teniszóra). Ebédelési lehetőség: 150 Ft/nap Ára: 9.000 Ft, tenisz nélkül 8.000 Ft Beiratkozás: július 15-én 16-18 óráig a főiskola tiszaligeti épületében. Érdeklődni: az 56/379-677 vagy az 56/421-473 telefonszámon Jauernikné Szabó Ágnes adjunktusnál MARKAKERESKEDES • SZERVIZ RING AUTÓHÁZ KFT. Szolnok, Bajtárs út Telefon: 56/414-286 Az Alsó-jászsági Raktár Szövetkezet vállalja búza, fénymag, árpa, olajos repce, . olajos napraforgó raktározását, felvásárlását. A felvásárlási árakról, III. a raktározás lehetőségeiről (közraktározás is) érdeklődjön: Alsó-jászsági Raktár Szövetkezet Jászapáti, József A. u. 4, Borbás János Telefon: 06-30/584-210. \ Ne kótyavetyélje el áruját, raktározza el nálunk és akkor adja el, amikor a legtöbbet kapja érte! A közraktárjegy intézménye azonnal pénzhez juttatja anélkül, hogy terménye tulajdonjogáról lemondana. RAKTÁROZÁS, FELVÁSÁRLÁS. Hálás szívvel mondunk köszönetét a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, az AGROKER Rt.-nek és mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, BERTALAN ZOLTÁNNÉ temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, részvétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család, Szolnok. Mély fájdalommal tudatjuk a rokonokkal, ismerősökkel, hogy ANTAL JÁNOSNÉ (szül.: Nagy Margit) életének 76. évében, 1996. július 8-án elhunyt. Temetése 1996. július 15-én 13.30 órakor lesz Szolnokon, a Körösi úti temetőben. Gyászoló család. HIRDETMÉNY SZOLLAK KFT. díjbeszedő csoportja tájékoztatja ügyfeleit, hogy 1996. július 15-28-ig fogadóórákon csak díjbeszedés lesz, a könyve­léssel történő egyeztetés ezen idő alatt szünetel. Az első ügyfélfogadási nap 1996. július 29. *110593/2K* PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szak­képző Iskola és Gyermekotthon pályázatot hirdet az IKARUS 256/50 43 személyes, 6 éves, nemzetközi vizsgával rendelkező au­tóbusz-értékesítésre. Az autóbusz a JNKSZ Megyei Önkormányzat tulajdona. Az értékesítés nyilvánosan, közjegyző jelenlétében tör­ténik. A pályázatot a JNKSZ Megyei Szakképző Iskola és Gyer­mekotthon címére, 5005 Szolnok, Gyermekváros út 1. (telefon: 56/423-333) Szügyi Csongor igazgató részére, 1996. július 19-ig kérjük beküldeni. A pályázatra kérjük ráírni „IKARUS 256/50”. A pályázatokat 1996. július 22-én 11 órakor bíráljuk el a JNKSZ Megyei Szakképző Iskola és Gyermekotthon tanácstermében. A pá­lyázattal kapcsolatos részletes információt Tureczki Géza műszaki vezető ad. *110802/1H* (immun i WESTE L RáDIÓrilffON KFT SZOLNOKI IRODÁJA JÚLIUS 15-én TÚRKEVÉN, a Széchenyi úti parkolóban (az áfész-áruház előtt) JÚLIUS 16-án KISÚJSZÁLLÁSON, a Főtéri parkolóban, a fenti helységekben hívható a 06-60-386-220, Pozderka Ferenc üzletkötő, JÚLIUS 17-én KUNHEGYESEN, a Főtéri parkolóban telefon: 06-60-42-76-76, Varga Zoltán üzletkötő SZAKMAI BEMUTATÓT RENDEZ 9- 17 óráig Az Express Rt. EXPRESS hmfr4néVe, um«»» megbízható utitars! Különgéppel Portugáliába! Cascais, Estoril (8 nap) Elhelyezés: 3 - 4 csillagos szállodai szobákban, félpanzióval Indulási időpont: július 17-től Részvételi díj: 62.300 Ft Körutazás Portugáliába (8 nap) Útvonal: Lisszabon-Estoril- Sintra-Óbidos-Nazaré-Batalha- Fatima-Braga-Ponte de Lima- Porto-Coimbra-Tomar Utazás: különgéppel és autóbusszal Elhelyezés: 3 csillagos szállodában, félpanzióval Indulási időpontok: július 17-től Részvételi díj: már 101.600 Ft Csak a repülőjegy ára: július 17-én 20.000 Ft + repülőtéri illeték Jelentkezés és részletes felvilágosítás minden Express irodában! 5000 Szolnok, Kossuth út 18. Telefon: 56/424-010, 56/421-502 Telefax: 56/422-403 Utazzon velünk! Legyen az útitársunk! EXPRESS RT. ÓNIX CENTER Tizenöt üzlet egy helyen Már megkezdődött a NYÁRI VÁSÁR az ÓNIX CENTER emeleti divatosztályán: női gyűrt selyemruhák, elegáns kétrészes garnitúrák, női nyári blézerek 40 - 50 % árengedménnyel. Női szandálok, klumpák árengedménnyel. Gazdag kínálattal várja ÖNT az ÓNIX center Szolnok, Ady E. út 19. f MUNKANAPOKON l | mmßtm 730 1700 / / - 1/ óráig SZOLNOK, Kossuth Tér 1. I. sz. IRODAHÁZ WIN Io.vés tor Kft­ESTHER "ÜzletHiáz SsEolimolt, Rolozsvári út 3. Továbbtanulási lehetőség a WIN Investor Kft. állami oklevelet adó őszi tanfolyamain! Felsőfokú szakképesítést nyújtó tanfolyamok:- információrendszer szervező (6 félév)- gazdasági informatikus (6 félév)- számítástechnikai programozó (6 félév)- számítógép rendszerprogramozó (6 félév)- mérlegképes könyvelő (4 félév) Középfokú szakképesítést nyújtó tanfolyamok:- gazdasági informatikus (4 félév)- számítástechnikai szoftverüzemeltető (3 félév) Alapfokú szakképesítést nyújtó tanfolyamok:- számítógépkezelő (1 félév) Érdeklődni lehet az 56/413-086-os telefonszámon, illetve az ESTHER Üzletházban. T

Next

/
Oldalképek
Tartalom