Új Néplap, 1996. május (7. évfolyam, 102-126. szám)

1996-05-11 / 110. szám

1996. május 11., szombat Telefonos Hirdetésfelvétel: 56/424-924 9. oldal Az apróhirdetések szövegét minden esetben a hirdető ügyfe­leinktől készen kapjuk. Ezért az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi, illetve jogi felelősséget nem vállal. INGATLAN H ARGOSZ BIZTOSÍTÓ Szolnok, Sütő u. 5/B, Telefon: 56/378-980,56/377-294 ÖNRE MINDIG VAN IDŐNK! HOLT-TISZA-PART mellett, közvetlen Szolnok-Szandasző- lősön 1500 négyzet- méteres lakótelek, megkezdett családi házas építkezéssel el­adó. Érdeklődni: reg­gel, este 56/372-791. *104453/7H2 * * ______ ÖS SZKOMFORTOS családi ház (170 négyzetméteres, 3 szobás) 450 négyzet- méteres telken Jász­berény frekventált he­lyén eladó. Érdeklődni: 06-30/450-829 telefo­non, este 57/400-589. *105048/4H*_______ » KÉT család részére összkomfortos családi ház eladó. Szolnok, Fürj u, 13. * 105341/2T* ELADÓ Martfűn 2 szobás, gázos, rende­zett kertes ház, szol­noki lakás, ház, cse­relehetőséggel. Cím: Damjanich út 12. Telefon: 56/450-288. ♦105486/3K* ______ »G ÁZFŰTÉSES, 50 négyzetméteres társas­házi öröklakás eladó Szandaszőlős köz­pontjában. 56/424- 424, *105491/5T* »MEZŐTÚRON, Peresi porták mellett zártkerti ingatlan, kőé­pülettel, termő gyü­mölcsfákkal eladó. Érdeklődni: 56/334- 009 telefonszámon. *105508/2T* » TISZASÜLYÖN 220 négyszögöles közművesített telek Tiszától 100 méterre, a falutól 1 km-re 130.000 Ft-ért eladó. Érdeklődni: 29/433- 265 telefonszámon. ♦105536/2T*______ » MARTFŰ központ­jában kétszobás, teher­mentes, IO. emeleti lakás áron alul eladó. Érdeklődni: 56/450- 019. *105332/4T* 2 szoba, étkezős 54 négyzetméteres, ma­gasföldszinti, központi fűtéses, telefonos, vízórás lakás, alatta lévő 24 négyzetmé­teres garázzsal együtt, vagy külön is eladó. Érdeklődni: nappal 56/425-794, este 56/373-720 telefon­számon. *105600/2K* UGARBAN 1,5 hold lucernaföld eladó, vagy kiadó Kenyeres János Szolnok, Üdülő- sor 1. *105559/1K* SZOLNOKON, Törte- li út 6. szám alatt 800 négyszögöles telek, kis épülettel eladó. Irányár: 180.000 Ft. Érdeklődni: Szolnok, Virág u. 22. Telefon: 56/425-339, du. 17-20 óráig. *105658/2K* SZÉCHENYIN két­szobás lakás OTP át­vállalással, beköl­tözhetően eladó. Te­lefon: 56/376-382. * 105661/2K* VÁROSMAJOR úton gázos, telefo­nos garzon eladó. Érdeklődni: 56/372- 782, este 19 óra után. *105670/1K* SZOLNOKON, a Ságvári körúton két­szobás, gázfűtéses, te­lefonos, harmadik emeleti lakás azonnal beköltözhetően eladó. Érdeklődni munkaidő­ben: 56/422-522/139 mellék, este 56/420- 432. *105073/3H* HILD Viktor 5. VI/55. 2 szoba, étkezős, 54 négyzetméteres lakás igényesnek eladó. ♦105729/1K*_______ JÁSZÁROKSZÁL- LÁSON 2 szobás csa­ládi ház garázzsal sür­gősen eladó. Érdek­lődni lehet: 57/431- 367 telefonszámon. * 105745/1H* SZÉCHENYIN, a Hild Viktor utcában 51 négyzetméteres, 2 szobás, II. emeleti, te­lefonos lakás 2 vízórá­val, reluxával, KTV- vel, rendezett lépcső­házban eladó, garázs- zsal vagy külön-külön is. Telefon: 56/343- 538 hétközben este. »105755/2K* VASÚTÁLLOMÁS - NÁL 2 + 2 fél szo­bás lakás eladó. Ér­deklődni: 56/370- 185. *105759/1K* GÁZFŰTÉSES, 1.5 szobás, IV. emeleti lakás eladó a vasútállomásnál. Érdeklődni: Szolnok, Liget u. 3. IV/2., Miklai. * 105774/3K* _______ J ÁSZLADÁNYON, Alkotmány út 7. sz. alatti családi ház, gaz­dasági épületekkel, te­lekkel eladó. Érdek­lődni a helyszínen le- het. *105800/1K* KISFALUDY úton II. emeleti, 2 szo­bás, gázos lakás el­adó. Érdeklődni 18 óra után 378-935, napközben 06-20- 357-180-as telefo­non. *105803/1K* »SZAJOLBAN 3 szobás, gáz-központi fűtéses, telefonos csa­ládi ház nagy kerttel, hasznosítható mellék- épülettel, garázzsal el­adó. Érdeklődni: egész nap 56/446-267 telefo­non. *103591/3T* TISZAFÖLDVÁRON 3 szobás, fürdőszobás ház nagy telekkel eladó. Érdeklődni: 56/450- 199. »105672/1K* SZOLNOK, Orosz Gy. úti 69 négyzet- méteres, 3 szoba ét­kezős, vízórás, kábel­tévés, telefonos lakás eladó. Telefon: 56/373- 439 16-20 óráig, hét végén egész nap. *105851/1K* _______ S ZANDASZŐLŐS, Csiky G. úton 674 négyzetméteres építé­si telek eladó. Érdek­lődni: 56/344-365, vagy 06-30/555-448. *105852/2K* SZANDASZŐLŐ- SÖN 3 szobás kertes családi ház eladó. Cím: Juhász Gy. út 33. Telefon: 56/428- 301, 06/20-418-352. ♦105862/2K*______ E LADÓ! Szolnoki öröklakás. Szegedi csere is érdekel. Te­lefon: 56/341-175. * 105881/1K* SZOLNOK, Csokonai úti 66 négyzetméte­res, 6 éves cirkofűté- ses társasházi lakás 50.000 Ft/négyzetmé- ter és Wágner úti ga­rázs 250.000 Ft-ért, Kaán Károly úti lakó­telek eladó 56/377- 640. *105889/1K* ELADÓ Szolnok, Csokonai 30. szám alatt lakható családi ház 1017 négyzetmé­teres telekkel. 6 laká­sos társasház építésé­re is alkalmas. Érdek­lődni: Szolnok, Ifjú­ság 14. vagy 56/428- 540 telefonszámon. ♦105902/1K* JÁSZBERÉNY köz­ponti helyén újonnan épült társasházban 4 szobás lakás eladó. Ugyanitt 2 db garázs sürgősen eladó. Ér­deklődni: 06-57/401- 193. *104265/5K* SZOLNOK, József Attila 31. másfél szo­bás lakás eladó. Ér­deklődni este: 42/410- 348. *105922/1H* GARÁZS eladó Szol­nok, Indóház úton. Ér­deklődni az 56/373- 675 telefonszámon. »105928/1K* SZÁNTÓ körútf í 52 négyzetméteres zlet- helyiség kiadó, vagy eladó. Telefon: 56/427- 670. »105955/1K* » ÚJSZÁSZON, a Dessewffy út 10. szám alatt 60 négyzet- méteres, 2 szobás, gáz- központi fűtéses, telefonos családi ház, melléképülettel eladó. Irányár: 1.500.000 Ft. Érdeklődni: Juhász Já- nosné Újszász, Bajza út 8. Telefon: 56/366- 273. *105929/1T* SZOLNOKON, az Evezős csárdánál hétvé­gi telek téglaépülettel eladó. Telefon: 56/372- 578, *105933/1K* ELADÓ Szolnokon, a Kisfaludy úton II. emeleti, 2 szobás, gáz­fűtéses lakás. Érdek­lődni: 17 óra után 56/372-324 telefon­számon. »105937/1K* ELADÓ Kőtelken, Kárpát u. 30. szám alatt 1890 négyzetmé­teres építési telek 120 Ft/négyzetméter áron. Érdeklődni: Budapest telefon: 06-1-275-87­77. *105945/1K* ÚJSZÁSZ, Bethlen G. út 8. alatti parasztház eladó. Gáz a lakásban, víz az udvarban. Ér­deklődni Bethlen G. út 10. sz., naponta 16 órától. *105948/1K* »TABÁNBAN luxus igényeket kielégítő ikerházi 200 négyzet- méteres kertes ház ga­rázzsal + hozzá tartozó bármilyen célra hasz­nosítható üzlethelyi­séggel igényesnek el­adó. Telefon: 56/343- 330. *103770/3T* KERTVÁROSBAN családi ház eladó. Érdek­lődni: 56/429-666, 19 óra után. *105958/1K* KIVÁLÓ horgász- hely, Tiszasülyön, közművesített zártkert eladó. Érdeklődni a helyszínen, vagy az 56/424-800/1564 mel­léken, 19 óra után. *105959/1K* ELADÓ zöldövezet­ben, magasföldszinti, gázos garzonlakás I. 250.000 pt. Érdek­lődni: Szolnok, Bátho- ri 7. *105961/1K* II. emeleti, 1.5 szo­bás, gázfűtéses, par­kettás, vízórás, redő­nyös, telefonos, fel­újított lakás garázzsal vagy anélkül eladó a Vosztokon zöldöve­zetben. Érdeklődni: egész nap, 06-60/351- 908. »105984/1K* HILD Viktor úti, II. emeleti, kétszobás, étkezős, 54 négyzet- méteres lakás eladó. Érdeklődni: 06-20­423-474 telefonon. *105983/1K* ZAGYVARÉKAS vasútállomásnál 2+2 fél szobás, tetőtér-be- építéses, gáz-központi fűtéses, telefonos csa­ládi ház eladó, vagy értékegyeztetéssel szolnoki lakásra cse­rélhető. Széchenyi la­kótelep kizárva! Ér­deklődni: 56/491-023. »105988/1K* » SZOLNOK, Rá­kóczi úti 3 szobás, gázfűtéses családi ház eladó. Vállalkozásra, társasház építésére al­kalmas. Érdeklődni: 56/421-308 telefon­számon. *105222/2T* » KETTŐSZOBÁS, gázos lakást vásárol­nék belvárosban, II. emeletig Mátyás kir., Liget út előnyben, 1.4 és 1.5 millió Ft-ig. Te­lefon: 18 után 56/341- 456. *105990/1T* SZAJOL, Halász u. 9. családi ház eladó. Telefon: 56/446­054. *104694/2K* »BEFEJEZÉS előtt álló üzlethelyiség Kun- szentmártonban a buszpályaudvaron el­adó. Érdeklődni: Gyól- lai Mihály, Kunszent- márton, Szent Imre út 23. Telefon: 56/461- 426. *106012/1T* » BELVÁROSI két­szobás lakás Szolno­kon sürgősen eladó. Érdeklődni: 56/410- 247. »106016/1T* »BERCSÉNYI úti 3 szoba étkezős, I. emeleti, gázfűtéses lakás sürgősen eladó. Telefon: 56/373-592. ♦103595/2T* JÁRMŰ ALIG használt 1.3 Wartburg eladó. Tele­fon 9.00-ig, vagy 18.00-tól az 56/375- 465-ön. *105607/2K* 1200-AS Lada eladó, 97-ig műszakis, 10 éves. Érdeklődni 20/436-804. *105628/2K* _______ TRAB ANT 601 S ’84-es, egy év műsza­kival eladó. Érdeklőd­ni: Szolnok, Kert u. 39. *105659/2K* KERESKEDŐK^ VISZONTELADÓK, FIGYELEM! A SZOLNOKIÉI RT. VA. megvételre kínálja raktáron lévő, elfekvő Ifa, Barkas, Robur, Renault tehergépkocsikhoz autóvillamossági és egyéb alkatrészeket, illetve csapágyakat. Érdeklődni munkanapokon az 56/421-758 telefonszámon, Nyitrai Józsefnél lehet. FORD Escort 87- es évjáratú, 1,6 dí­zel, friss műszaki­val, megkímélt ál­lapotban eladó. Ér­deklődni: Újszász, Zrínyi u. 4. Földi. Este: 56/366-586 * 105715/1K* « SAMARA, 5 ajtós, 1995-ös, extrákkal el­adó. Telefon: 56/424- 424 *105777/3T* SUZUKI • ALFA Szolnok megye legnagyobb Suzuki márkakereskedése és az ország (egyik) legnagyobb Suzuki márkaszervize rendkívül előnyös vásárlási feltételekkel és teljes körű javítóipari kapacitással várja kedves ügyfeleit. * Kamatmentes hitel, 5 éves futamidő! * Gyári szakszerviz, alkatrész árusítás! ALFA-SUZUKI Szolnok, Századot u. 1. T.: 56/421-655/22 A szalon nyitva tartása: H - P 7 -17 óráig Szó. 8 -12 óráig. TÖRÖTT, totálkáros autót veszek magas áron 1984-estől. Tele­fon: 06 (30) 440-110; 06 (30) 310-855. »103539/9H* AUTÓJÁT sérülten, totálkárosan megven­ném. Érdeklődni: 06- 30/490-210 telefon­számon. »104717/8H* IZS furgont, Latvi- ját, Arot, Ikarus 255-256-ot vennék. Telefon: 30/358­941, »105248/6H* «ELADÓ 1981-es VW Transporter 7 személyes, platós, benzines, 1 éves mű­szakival. Irányár: 250.000 Ft. Érdeklőd­ni: egész nap 59/352- 678 telefonszámon. »105453/2T* » JÓ állapotú, 5 sze­mélyes Zuk tehergép­kocsi eladó. Érdeklőd­ni munkanapokon te­lefon: 56/481-048, te­lefonfax: 56/481-047. ♦105854/2T* _______ » ÚJ Dacia személy- és tehergépkocsi eladó, illetve megrendelhető. Érdeklődni munkana­pokon 56/481-048, te­lefonfax: 56/481-047. * 105855/2T*_______ 3 éves Lada 21053 igényesnek eladó. Érdeklődni: 57/460- 187 telefonszámon. ♦105918/1K* «TRABANT 601- es 1981-es, 1 év műszakival, kitűnő állapotban eladó. Te­lefon: 56/424-847. *105936/1T* SÁNDOR SERVICE KFT. márkakereskedés és szerviz ^ 5310 Kisújszállás, Közraktár út 4. Telefon: 59/321-134. Tel./fax: 59/322-300 1 «LADA 1200-es, friss zöldkártyával, műszakival, jó álla­potban, sürgősen el­adó. Tel.: 56/423-247. ♦105939/1T* » FIAT, Lancia, Alfa Rómeó kenőanyag és alkatrész kereskedés. Autólámpák, szélvé­dők, lökhárítók, karos­szériaelemek minden autó típushoz olcsón, május 20-ig 10 % kedvezménnyel kapha­tók. 40.000 km-es te­herautó- és kamion­olaj, valamint olcsó hajtóműolaj vásárolha­tó. Nyitva: szombat, vasárnap is 09-20 órá­ig. Szolnok, Cse­resznye út 23. Tele­fon: 56/427-437, il­letve 06-60/486- 796. *98384/13T* KLÍMASZERELÉS Bármilyen típusról is van szá JUVENAL Kft. Szolnok, Széchenyi kit 26. Tel.: 425-100, 427 800 « BABETTA segéd­motorkerékpár eladó. Érdeklődni: az 56/371- 063 telefonszámon. * 105982/1T* _______ N YSA zárt tehergépko­csi eladó. Telefon: 56/429-166, Szolnok, Pálma 15. »105992/1K* » 1988-AS Trabant eladó. Érdeklődni: ma 17 órától 56/426- 201 telefonszámon. *105999/1T* JÓ állapotú, 11 éves 126-os Polski Fiat eladó. Érdeklődni: 56/422-370 telefonon, 20 óra után. »106006/1K* ELADÓ ’92-es évjá­ratú, fehér Opel Astra 1.4i. Érdeklődni: 56/451-583 telefon­számon. * 106008/1K* ELADÓ 1988-as FORD ESCORT 1.4 benzines, 5 ajtós, 5 sebességes, fehér. Irányár: 670.000 Ft. Érdeklődni: Szolnok, Csaba út 19., 10 órá­tól. Telefon: 56/428- 339. *106022/1K* SZIBÉRIAI husky kiskutyák eladók, többszörösen győztes szülőktől. Szolnok, Cseresznye u. 25. Te­lefon: 56/344-838. ♦105552/1K* ______ » 40 db vágójuh eladó. Telefon: 36/341-033, este 20 óra után. Sze­mélyesen Eger, Baktai út Juh-telep Nagy Lász- ló. *105657/1T* VÁGNI való tyúkok eladók. Érdeklődni: Szolnok, Kajak út 8. Telefon: 56/340-501. * 101192/4K*_______ SPÁNIEL kölykök kedvező áron eladók. Érdeklődni: Szolnok, Ispán krt. 5. III/4., 17­19-ig. * 105989/1K* »VEMHES üszők eladók. Érdeklőd­ni: Pirók Kengyel, Harkányi major, vagy 06-20/385- 566. * 106045/1T* ADÁS-VÉTEL ELADÓ új Dufa 90x120 bukó-nyíló ablak, belső teli ajtó 100x210, Jamina hol­land barna mázas alapcserép 260 db, ho- fógó 100 db. Érdek­lődni: Szolnok, Szellő út 55. *105669/1K* « KOMBINÁLT hű­tőszekrény és hűtőlá­da eladó. Érdeklődni: 56/379-669 telefon­számon. *105682/2T* AJÁNDÉKOZÁS^ BÓL származó, origi- nált Zanussi automata mosógép elöltöltős, nagyméretű 45 eFt-ért eladó. Törökszentmik- lós, Széchenyi u. 79. ELADÓ 1 db RAMO és egy darab EVRIKA fél automata mosógép. Érdeklődni: hét végén 56/425-165 telefon- számon. *105753/1K* HAGYOMÁNYOS dió hálószoba 7 részes, beteg tolókocsi kiuta­lási ár feléért eladó. Feke, Abony, Széche­nyi út 17. Telefon: 53/360-817, 18 óra után. *105778/1K* HASZNÁLTAUTÓ-KERESKEDÉS ) Jó állapotú autókat keresünk megvételre! Azonnal fizetünk. Fiatal autó vásárlásakor hitellehetőség. Autóját Ingyen kiállítjuk. Szolnok, Abonyl út 1/c. Telefon: 58/379-866 GEPEK NÉGYSZEMÉLYES sátor, gáztűzhely, mo­4 soros kukorica adap­ter, 4 korongos fűkasza, kisbálázó, szántóföldi kultivátor eladó. Jászbe­rény, Fehértói út 60. Telefon: 06-20/450402. ♦105891/1H* _______ 6 soros sorművelő kulti- váton keresek. Ajánlato­kat: Danyi József Be- senyszög, Kossuth út 30 ra kérem. *106037/1K* ÁLLATOK »ELLÉS előtt álló üsző és magyartarka fejős tehén eladó. Martfű, Nógrádi út 54. »105494/2T* sógép, szekrények, szőnyegek eladók. Te- lefon: 56/378-756. 23 KG-OS PB palac­kok eladók 8.000 Ft­ért. Érdeklődni: 17.00 után 56/445-042 tele- fonon. *105823/1K* »ELADÓ négyré­szes szekrénysor, ágy­neműtartóval és hoz­závaló üvegasztallal. Érdeklődni: 56/343- 316 telefonszámon. BONTOTT cserép eladó, Szolnok, Rózsa u. 15. Ér­deklődni: egész nap. *105893/1H* SZOLNOK, Thököly u. 42. alatt bontásból származó mindenne­mű anyag eladó. Jó­szágcsere is érdekel. Érdeklődni egész nap. *105930/1K* «AT 386 DX-40-es PC alaplap 5000 Ft-ért eladó. Telefon: 56/424- 847. *105935/1T* »PANNON GSM kártya olcsón sür­gősen eladó. Tele­fon: 56/423-247. * 105941/1T* KOMBINÁLT gáz- kazán (fűtés-me­legvíz) eladó. Tele­fon: 06-30/580­081. *105947/1K* CASTRUM-EX KFT. CEMENTDISZKONT Szulnok expó Ideje alatt Cement: U3tT1000 Ft/mtoa NagytételbemJOCT 960 Ftmazsa Mész: 540-500 Ft'mtaa Cím: Szolnok, Csákfya u. 8 Kaán úti építkezőknek Szolnok, Kaán út 41. Telefon: 06-20/243-045.20/243-046 Iroda: Szolnok, Konstantin út 1/A. ________Tel.: 56/374-086________ « NAGYKÉPER­NYŐS Sába, színes televízió, olcsón és sürgősen eladó. Ér­deklődni: 56/423-247. * 105950/1T*_______ « FÉRFI szandálokat vásárolnék gyártótól, készítőtől nagyobb mennyiségben. Ajánla­tokat hétfőtől-péntekig 16-19-ig szombaton 9- 12-ig Szolnok, Ács ut­ca 2. szám alá várom. ♦105980/1T* 2 személyes rekamié 2 fotellal eladó. Irányár: 15.000 Ft. Telefon: 56/429-166. Szolnok, Pálma út 15. *105991/1K* AT-286-os számítógép programokkal olcsón eladó. Telefon: (üze­netrögzítő) 56/422- 781. *106003/1K* ELADÓ: cserépkályha 40.000 Ft, terményda­ráló 15.000 Ft-ért, ak­várium 3.000 Ft, kézi­kocsi 15.000 Ft-ért, kutyaól 2.000 Ft. Ér­deklődni: 56/420-758. *106029/1K*_______ VEGYES « VILLANYSZERE­LÉSI anyagok olcsón. Szolnok, Ady Endre út 27. (Denevér Üzlet­ház). Várom vásárlói­mat Mihályné Böbe. *105335/4T* _______ K RIZANTÉM új­donságok! Válaszbé­lyegért árjegyzéket küld: Tőkés Kerté­szet, 3101 Salgótar­ján, Bátki József u. 11., telefon: 32/316- 841, 32/438-166. »105541/1H* ÖLTÖNV-AKCIO! Zakók, nadrágok, női ruhák, kosztümök, szoknyák 30 %-al olcsóbban, amíg a készlet tart! Judit Primo Divatház (Ady • Jászkürt sarok, Skála mögött). ______________ T isztelt Vásárlóink! A RÓNAHÍR Rt. hírlappavilonjaiban és hírlapüzleteiben továbbra is . • ^ havih kat idó. szeretettel vajukOnoke^ eddtg meggkjtszdgdtatas^al. & ki£ványokat/ könyveket, gyermekmeseköny- veket, kifestőket- kijelölt üzleteinkben, pavilonja­inkban külföldi lapokat, kiad­ványokat- telefonkártyákat- totó-, lottószelvényeket- közlekedési jegyeket ■ amerikai sportkártyákat, albu­mokat, katalógust -postai értékcikkeket, képesla­pokat. 1996. április 1 -jétol új szolgáltatással, DOHÁNYTERMÉKEKKEL bővítettük a nálunk vásárolható árucikkek körét. Ezentúl a napi hírlapokkal együtt megvásárolhatja kedvenc cigarettáját is. Minden vásárlót szeretettel várunk! 630. sz. IPARI SZAKMUNKÁSKÉPZŐ INTÉZET (Tiszafüred, Ady E. út 4.) felvételt hirdet (elegendő jelentkező esetén) RUHAGYÁRTÓ ÉS GÉPJÁRMŰTECHNIKAI (autószerelő) szakközépiskolai képzésre. Érdeklődni az iskola titkárságán lehet. Telefon: 59/351-768. •105746/1H* , c*. Az Erdőtelki- jenki <$' Agrár­jY szövetkezet kavicsbányájában 1996. 05.13-26 között ^ várjuk kedves megrendelőinket XK Telefon: ^ (36)496-013 MEGHÍVÓ A kengyeli DÓZSA Mezőgazdasági Szövetkezet igazgatósága értesíti a szövetkezet tagjait és kívülálló üzletrész-tulajdonosait, hogy a szövetkezet közgyűlését 1996. május 21-én 8 órára hívja össze. A közgyűlés helye: Kengyel, emeletes iskola tornaterme A közgyűlés napirendje: 1. Igazgatóság jelentése az előző évi üzleti tevékeny­ségről, az előző évi eredményről, annak felosztásáról. 2. Felügyelőbizottság jelentése az éves tevékenységé­ről, a mérleg és eredménykimutatás megvizsgálásáról. 3. A mérleg megállapítása, az eredmény felosztása. 4. Az 1996. évi üzleti terv ismertetése. 5. Alapszabály-módosítása. Amennyiben a fenti időpontban a közgyűlés nem lenne határozatképes, úgy a megismételt közgyűlésre 1996. május 21-én 8.30 órakor ugyanott, változatlan napirenddel kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes az eredeti napirendben szereplő kérdések tekintetében. DÓZSA Mezőgazdasági Szövetkezet igazgatósága Kengyel •105377/W

Next

/
Oldalképek
Tartalom