Új Néplap, 1995. július (6. évfolyam, 152-177. szám)

1995-07-18 / 166. szám

1995. július 18., kedd Sport 7. oldal Focival kezdtek a férfi kézilabdázók A Mol-morál kialakítására hangsúlyt fektetnek Az új szerzemények: Áment, Horváth, Perger, Doros b. s. A tervezett teremedzés helyett a tiszaligeti füves futballpá- lyán kezdte meg nyolchetes felkészülését a Mól Szolnok KK első osztályú együttese, amely természetesen nem kö­vetett el szentségtörést a játék­térrel szemben, és szabályos labdarúgó-mérkőzést vívott keresztben a keret valamennyi tagja. Közöttük az új játékosok is: Áment Pista (28 éves) ta­valy 140 gólt vágott debreceni színekben, Perger Zsolt (25) a Fotex Veszprém és a váloga­tott kapuvédője volt korábban, Doros Ákos (20) Egerből ereszkedett le az Alföldre, míg Horváth Andris (22) a viharsa­rokból „menekült” el a vihar elől. Ő csaknem ősrégi molos beállós, annak idején mint köl- csönjátékos főszerepet játszott a Törökszentmikós NB I.-be jutásában. A két esztendőre szerződött Hajdú János irányí­tásával tizenötös keret alakul ki a közeljövőben, amelynek nem lesz tagja a Nyíregyhá­zára tartó Dengi és a külföldi ajánlatra váró Harta Béla, aki­nek útvonala akár Debrecen felé is vezethet. Szemrevételezve a gárdát, meg kell mondani, jócskán magasodott és fizikailag erő­södött a piros-fekete gárda. Hajdú mester szerint ezzel a csapattal fel lehet zárkózni a nagy hármas, a Fotex, Elekt­romos, Pick Szeged mögé, nem figyelmen kívül hagyva a Dunaújváros, Győr erősítési törekvéseit. Egyelőre a napi foglalkozások alkalmával a délelőtti technikai és képes­ségfejlesztő tréningeket dél­után taktikai játékok egészítik ki, a szeptember 10-én kez­dődő bajnokságig (a Mól Pé­csen kezd!) legalább tizenöt gyakorlómérkőzésen körvo­nalazódhat ki az együttes ar­culata. Elöljáróban annyit megtudtunk a szakvezetőtől, hogy a támadójátékban oly­kor három lövő is bevetésre kerülhet, Szotyori irányítóban is bizonyíthatja rátermettsé­gét, míg a védekezésben ke­vesebb lesz a nyitott forma alkalmazása, hiszen a három jó kapus (Perger, Erdélyi, Kö­teles) indokolhatja a zártabb blokkra épülő védekezést. Hajdú János az U-válogatott- nál betöltött jövőbeni szere­péről nem tudott konkrétumot mondani, ellenben annyit so­kat sejtetően kijelentett: „ren­geteg itt a meló, nagy a leter­helésem, nem tudom, hogy az utazgatások mennyire férhet­nek bele az időmbe”. Horváth József, a pályae­dző arról tájékoztatott: - 77- zennégyes létszámmal indul a mezőny, a két utolsó a kieső, az NB IIB két csoportjának baj­noka pedig egyenes feljutó. Újdonság még, hogy a felnőt­tekkel párhuzamosan verse­nyeznek az ifjúságiak, s a ko­sárlabdához hasonlóan lesz időkérés. Mindkét edző fél­időnként egy-egy percre meg­állíttathatja a játékot megbe­szélés céljából, de csakis holt­időben. Mivel új szövetségi kapitány lépett hivatalba, őt is segítenünk illik, a válogatott szeptembertől Eb-selejtezőket játszik a jövő évi spanyolor­szági kontinensbajnokságra, ahol az első három kvalifikál­hatja magát az atlantai olim­piára. Hajnal Mihály klubigazgató a profivá válás folyamatának felgyorsítását hangsúlyozta, valamennyi csapattal szemben saját üzleti szempontjaik sze­rint járnak el. Á kölcsönbe adott játékosok ezentúl nem lá­togathatják a Mól edzéseit, I mert azt akarják, hogy csapat belső élete házon belül marad­jon. Szóba került a Mól Rt.-vei kötendő új szponzori szerző­dés. - Kidolgozás alatt ál! a részvénytársasággal való kap­csolatunk módosított megálla­podása. Végleges formáról, a követelmények részletezéséről még nem beszélhetünk, de azt el kell mondani, hogy a bein­duláshoz már kaptunk támoga­tást. Bizonyára nem árulok el titkot, de az egységes Mol-mo­rál kialakítására rendkívüli hangsúlyt fektetünk, aki kilóg a sorból, azt az elnökség ha­mar eltanácsolja - így az igaz­gató. (ni) Új tréner a szolnoki vízilabdázóknál Merész merész vállalkozása Vargyas Gyula a BVSC felé kacsingat Sokáig kétséges volt, lesz-e ví­zilabda a jövőben Szolnokon. Nos, az utolsó pillanatban - mint már oly sokszor - ismét a város dobott mentőövet egy nagy tradíciókra visszatekintő sportegyesületnek, így az esz­tendő végéig fellélegezhetnek az érintettek. Az örömteli tényt a tegnap tíz órakor megrende­zett játékosértekezleten maga az ügyvezető elnök, Pintér Fe­renc jelentette be. Új arcot nem fedezhettünk fel a csapatot mustrálva, bár Leihman István személyében hódmezővásárhelyi fiatalember kötelezte el magát az SZVSE mellett. Ki lesz az edző? A kér­dés már csak azért is helyén­való, mert szinte minden szol­noki tréner kézhez kapta fel­mondólevelét. Ennek ellenére nem marad „vezér” nélkül a Ti- sza-parti gárda, hiszen Merész András - aki az elmúlt idényt a Tungsram edzőjeként húzta le (aki mellesleg az ifiválogatott élén áll) - elvállalta a nem túl könnyű feladatot: nyolc közé vezényelni az együttest. Miért éppen ő? - kérdeztük Pintér úr­tól.- Fiatal, agilis szakemberre van szükségünk, ezért esett az elnökség választása éppen őrá. Szó se róla, valóban nagy ki­hívást jelent mostanság edző­nek lenni, különösképpen ily ingatag lábakon álló klubnál. Merész András Merész dolgát nehezítheti, hogy Vargyas Gyula a BVSC felé kacsingat, mely köztudott, igen jó név a honi vízilabda pa­lettáján. Gyula menne, azonban a csapatnak is szüksége van rá, ezért várhatóan még kis idő el­telik, míg pont kerül az ügy vé­gére. Hétfő délután már az új „főnök” is bemutatkozott, aki rövid székfoglalójában megje­gyezte: Az új seprű általában jól seper - tartja a mondás -, ám nem szeretné szolnoki ténykedését rögtön „nagytaka­rítással” kezdeni. Már csak azért sem, mert mindenkire igényt tart a jövőben, essen szó zabolátlan ifjúról vagy rutinos öreg rókáról. Az éremhalmozó olimpikon Jóska betartotta a szavát, érmeket hozott haza Egyik júniusi lapszámunkban örömmel adtunk hírt arról, hogy a Pusztataskonyi Szociá­lis Foglalkoztató Intézet egyik lakója, Rácz József nagy útra, az amerikai New Havenbe ké­szül. Ugyanis tagja lett a speci­ális olimpiára utazó, negyven­tagú magyar csapatnak, kö­szönhetően asztaliteniszben szerzett több magyar bajnoki érmének. Akkor még a parla­menti eskütételre és az azt megelőző formaruhapróbára készült, de megígérte, hogy éremmel tér haza. Mint az a napokban kiderült, nagyon is szavatartó a jókötésű, mosolygós fiatalember. Való­ban érmekkel tért haza: egyéni­ben arany, vegyes párosban ezüst, párosbaif bronz. Minden fajtából egy-egy, mert ugye há­rom a magyar igazság, no meg a magyar virtus! Talán úgy gondolja Jóska, hogy egyet sze­rez magának, egyet Pusztatas- konynak, egyet pedig a hazá­nak. Hogy így lett, az már igazi meglepetés. Büszke lehet rá az éremhalmozó olimpikon, aki hazatérte után nem győz me­sélni barátainak a nagy utazás­ról. Van is mit, mert hetvenezer néző társaságában hallgatta Bili Clinton amerikai elnököt, aki megnyitotta az olimpiát. Emel­lett megcsodálhatta repülőről az óceánt, három napig baran­golhatott New York utcáin, s rengeteg „amerikás” magyarral találkozhatott, akik az ő sikere­iért szorítottak. Megannyi él­mény, apróbb s nagyobb csoda, amiért megdolgozott a puszta­taskonyi sportoló, aki lapunkon keresztül szeretné megköszönni mindenkinek azt a segítséget, hogy ilyen messzire juthatott el. Pusztataskonyból New Ha­venbe, ahol olyasvalamit pro­dukált, amiről sokáig beszélni fognak az emberek. Nemcsak az Abádszalók melletti kicsiny falucskában... Percze Mától mindössze egy év az atlantai olimpiáig Július 19. fontos dátum az 1996-os atlantai olimpia szervezőbizottsága (ACOG) számára. Szerdán egészen pontosan egy esztendő lesz hátra a következő nyári öt­karikás játékok kezdetéig. Az Egyesült Államok Georgia államának székhe­lyén lázas készülődés folyik, a rendkívül lelkes szervezők magabiztosan állítják: ide­jében elkészül minden.- Soha senki nem hitte volna, hogy Atlanta eséllyel pályázhat az olimpia meg­rendezésére. Ez a cinizmus jelenleg is észrevehető az emberekben. Sokan még ma is kételkednek abban, hogy meg tudjuk-e oldani a ránk váró feladatokat - vélekedett Bili Campbell, Atlanta pol­gármestere. A legtöbbet em­legetett kérdés természete­sen a pénz. A rendezéshez szükséges 1.58 milliárd dol­lárt jelentősebb állami tá­mogatás nélkül teremtették elő. Az építkezésekkel kap­csolatban eddig egy nagy gond merült fel: az olimpiai falu két épülete süllyedt. méghozzá nem keveset, 23 centimétert! A szervezők elmondták továbbá, hogy Atlanta élete jelentősen megváltozik az olimpia idején. Ez legfő­képpen a város közlekedési változásaiban látszik majd meg. A főbb útvonalakat 7.30-tól éjfélig csaknem tel­jesen lezárják. Az ACOG ezért arra kérte az érintett te­rületeken lévő munkahelyek vezetőit, hogy a bő két hét alatt ajánljanak rugalmas munkaidőt alkalmazottjai­nak. A hírek szerint a közle­kedést buszokkal és vasúttal oldják majd meg. Ehhez a környéken lévő városokból közel kétezer autóbuszt vesznek kölcsön. Ha azt vesszük, egy év az lehet hosszú és lehet rövid időtartam is. Ahogy az épít­kezések üteme, úgy a sporto­lók felkészülése sem mindig a terveknek megfelelően alakul. De a végén általában mindkettő összejön, kiváló létesítményekben világra­szóló eredmények szület­nek. Szolnoki bronz a tizennyolc évesek között Befejeződött a Kunhegyes Cup kézilabda ifjúsági világtorna Az ünnepélyes eredményhirdetést a Pelikán Szálló előtti téren rendezték meg FOTÓ: BARNA Valóságos kézilabda-nagyüzem volt a hét végén, sőt, még hét­főn is Szolnok tüdejében, a Ti- szaligetben. A szabadtéri bitu­menes pályán, valamint a kör­csarnokban reggel nyolc órától este hatig pattogott a kézilabda. Evezős-0B Szép sikerekkel tértek haza Szegedről, az evezős orszá­gos bajnokságról a szolnoki Tisza Evezős Egylet tagjai. Két bajnoki címet gyűjtöt­tek be a veteránok. A kormányos nélküli négypárevezősök küzdelmét a Molnár Dezső, Gudmon And­rás. Csendes Ferenc, Bánvöl­gyi Zoltán összeállítású kvar­tett nyerte, de Molnár Dezső és Csendes Ferenc a kétpár­evezősök között sem talált le­győzőre. Molnár Dezső nem elégedett meg az aranyakkal, egyéniben szerzett egy ezüs­töt is. Az utánpótláskorúak sem adták alább. A mini fiúk ver­senyében a tizenkét éves Do­bos Krisztián állhatott fel a dobogó második fokára. Az egy esztendővel idősebbek között az ifjabbik Bánvölgyi Zoltán ötödikként ért be a célba. A Kunhegyes Cup ifjúsági vi­lágtorna résztvevői „gyűrték” egymást, akik a földrész szinte minden szegletéből eljöttek. Évről évre nagyobb érdeklő­dés nyilvánul meg Kelet-Kö- zép-Európa legnagyobb ifjú­sági tornája iránt. Mindez azt jelentette, hogy a Kunság fővá­rosából a Tisza-parti megye- székhelyre kellett költöztetni a sportrendezvényt, ugyanis kellő számú pálya hiányában nem lehetett volna frappánsan lebonyolítani a kupát. A 14-18 éves korosztályra jellemző, hogy a rekkenő hőség és a ha­talmas felhőszakadások sem szegték kedvüket a lányoknak, fiúknak, akik színvonalas talál­kozók keretében döntötték el az összecsapások sorsát. Mint minden hasonló meg­mozduláson, így a Kunhegyes­kupán is az ünnepélyes ered­ményhirdetés jelentette a fény­pontot, melyet a Pelikán Szálló előtti téren tartottak meg óriási siker mellett. Eredmények: (14 éves^ lá­nyok): 1. Kalmár Zoltán Álta­lános Iskola Balmazújváros, 2. Berettyóújfalu DSB, 3. Abony. (15 éves lányok): 1. Terra SE Vác, 2. Abony, 3. Lugi Hand­ball Svédország. (16 éves lá­nyok): 1. Lugi Handball Svéd­ország, 2. Mohács Torna Egy­let, 3. Egri Közgazdasági DSK. (14 éves fiúk): 1. Ho-Ping Middle School Taiwan, 2. Abony, 3. Pilisvörös vár Terra - nova KSK. (16 éves fiúk): 1. Tisza Volán SC Szeged, 2. Gép és Műszeripari Szakközépis­kola DSK Eger. 3. Debreceni Sportiskola. (18 éves fiúk): 1. Lugi Handball Senior Svédor­szág, 2. Tóparti Gimnázium Székesfehérvár, 3. Mol KK Szolnok. Harmincegyedik születésnapját ünnepelte csapattársai körében a spanyol Miguel Indurain (balra), aki az összesítésben továbbra is vezet a Tour de France kerékpáros baj­nokságon FEB-REUTERS

Next

/
Oldalképek
Tartalom