Új Néplap, 1995. február (6. évfolyam, 27-50. szám)

1995-02-16 / 40. szám

12. oldal Hírek Információk 1995. február 16., csütörtök — Érdekességek Naptár 1995. február 16., csütörtök Julianna, Lilla napja Napkelte: 6.49 órakor, napnyugta: 17.08 órakor. Holdkelte: 18.37 órakor, holdnyugta: 6.48 órakor. Születésnaptár 375 éve született Frigyes Vilmos brandenburgi válasz­tófejedelem. A kis porosz tartomány önálló történeté­nek utolsó, de legnagyobb uralkodója volt. Húszévesen került trónra, s oly eltökél­ten harcolt országa javáért, hogy nemcsak népének megbecsülését vívta ki, de az európai hatalmak őszinte csodálatát is. Kivált azután nőtt meg tekintélye, hogy 1675-ben - 320 éve - fé­nyes győzelmet aratott a félelmetes hírű svéd sereg felett. De nemcsak bátor ka­tona, hanem széles látókörű államférfi is volt, aki euró­pai összefüggésekben gon­dolkodott. Ezért vett részt Budavár visszavívásában is, s ezért telepítette le orszá­gában a francia hugenottá­kat, s így volt képes bölcsen belátni: eljött az a törté­nelmi pillanat, amikor or­szága javát szolgálja azzal, ha sorsát a hatalmas Po­roszországéhoz köti. E napon született 1838-ban Henry Adams amerikai regény- és történe­tíró, politikus. Julianna, Lilla Julianna. A Julianus latin férfinév (jelentése a Julius nemzetséghez tartozó) nő­nemű változata. Lilla. A Lídia és Lívia régi magyar becézőjéből önállósult. Ismertté Csoko­nai Lilla-dalai tették. Ökumenikus egyházi naptár Az ortodox és a görög kato­likus naptárban Szent Pami- filiosz és társai vértanúk. Apácám»jóm mint ápolónővér. Liliane Dillinseger 46 éves asszony köszvénybe szenved, mozgása teljesen korlá­tozott, tolókocsihoz kötött. Egy segélyprogram keretében apácamajmot vásárolt magának. Jackz teljesen kiszolgálja az asszonyt. Bekapcsolja a tévét, élelmet vesz elő a hűtő­gépből, ajtót nyit, s mivel humora kitűnő, Liliane-t el is szó­rakoztatja. FOTÓ: FEB A 07 Jelenti Kerékszurkálók Ismeretlen gépkocsirongálókat keres a rendőrség. Szolnokon a vásárcsarnok parkolójában egy ismert helyi kereskedő autójá­nak kerekeit szurkálták ki, míg a Horánszky úton egy Lada gumijai estek áldozatul a van­dáloknak. A kár több tízezer fo­rint. Kipakolták az éléskamrát Egy jászladányi asszony azért tett feljelentést, mert ismeretlen tolvajok ellopták a lakása mel­léképületében tárolt füstölt élelmiszerét. A kár közel 50 ezer forint. Fejre állt Trabant Február 14-én délelőtt súlyos sérüléssel járó közlekedési bal­eset történt Mezőtúr külterüle­tén. Egy 19 éves helyi fiatal­ember egy kanyarban megcsú­szott a Trabantjával, majd az árokban landolt. A tetejére bo­rult gépkocsiban egy utas kulcscsonttörést szenvedett, a vezető és egy másik utas köny- nyebben megsérültek. A balese­tet okozó fiatalember vezetői engedéllyel nem rendelkezik. Vasútrongálók Vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt in­dított nyomozást ismeretlen tet­tes ellen a rendőrség. Az elkö­vető Újszász és Jászboldogháza között leszerelte és ellopta a MÁV telefonkábelét, ami miatt üzemzavar keletkezett a terüle­ten lévő fénysorompónál, il­letve a telefon-összeköttetés­ben. Megritkított erdő A cibakházi polgármesteri hi­vatal lopás miatt tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen, akik a település közelében lévő kiser­dőben kivágtak 280 db fát, többségükben akácot és tölgyet, amit el is fuvaroztak. Kungyalun is történt hasonló bűncselekmény, ahol egy tanya udvaráról vágtak ki és loptak el hét akácfát. A kár több százezer forint. Sokakat érintő témáról Szolnok. Holnap 16 órakor a Környezetgazdálkodási és Épí­tőipari Szakközépiskola Baross utcai kollégiumába az OTP-től érkezik előadó, aki a szociálpo­litikai kedvezmény igénybevéte­lének lehetőségeiről beszél az érintetteknek. A programot szervező Nagycsaládosok Egyesülete minden érdeklődőt (nem csak tagokat) Szívesen lát. Kutyakereső Szolnok. Az elmúlt hét pénte­kén veszett el egy fehér-fekete rajzos szibériai husky kan ku- tyus. Szomorú gazdija kéri a becsületes megtalálót, hogy kedvencét juttassa vissza a Csend u. 21. szám alá. Családsegítő népfőiskola Kunhegyes. Ma 16 órakor ren­dezik a helyi művelődési ház­ban a 10 előadásból álló csa­ládsegítő népfőiskola első fog­lalkozását. A szervezők célja a településen élő családok min­dennapos gondjainak, problé­máinak megoldása, az útkere­sés. A témák között a főállású anyaságról, szociálpolitikai kérdésekről, a beteg gyermekek ápolásáról, a család társada­lomban betöltött helyéről is szó lesz. Minden érdeklődőt várnak a helyi Nagycsaládosok Egye­sülete részvételére épülő prog­Lelki segély Minden este 7 órától másnap reggel 6-ig hívható a lelkise- gély-szolgálat, melynek tele­fonszáma: 422-222. Farsang az Integrállal Törökszentmiklós. Szombaton 19 órától farsangi bálra várják a város kikapcsolódásra vágyó lakóit. A művelődési központ­ban a hajnalig tartó bálon az In­tegrál együttes játszik. Minden további részlet felől a 390-013-as telefonszámon érdeklődhetnek. Vízállások A Tisza Tiszafürednél tegnap 477 centiméter, duzzasztott, Kisköre felsőnél 605 cm, duz­zasztott, Kisköre alsónál 284 cm, apadó, a víz 3 C-fokos volt. Szolnoknál 320 centiméter, te­tőző, a víz hőmérséklete 4,1 Celsius-fok. A Hármas-Körös Kunszent- mártonnál 255 cm, áradó, a Zagyva Jászteleknél 106 cm, változatlan. HÉT VÉGI BEVASARLONAPOK AZ ELKERNEL! 'iT tUfSUT.- GÓLYA ABC-ben február 17-18-19-én- Héra margarin 92 Ft, 5/4 ecetes uborka 90 (Szolnok, Baross u. 57.) (péntek-szombat-vasárnap) Ft, liszt engedményes áron! február 17-18-án (péntek-szombat)- Sertéshús, párizsi, virsli, egyéb- Bohóc, Lottó csokik 17 Ft, almaszörp 0,51- Sertéshúsrészek akciós áron! húskészítmények engedményes áron! 80 Ft/ü.- Olympos citromlé 1 I 87 Ft.- Kristálycukor 79 Ft/kg, liszt 33,50 Ft/kg,- 4 l-es öblítők 275 Ft, 1 l-es mosogató- Száraztészták 0,5 kg 62 Ft/cs., törmelék rizs 45 Ft/kg. 110 Ft, 1 l-es tusfürdő 155 Ft. zsemlemorzsa 0,5 kg 38 Ft/cs.-1 l-es dobozos üdítők, 5 l-es ivólevek- 4 tek. eü. papír 65 Ft, papírzsebkendő- Löncshús 400 gr 119 Ft, szardínia olajos, akciós áron! 10 db-os 6 Ft paradicsomos 150 gr 49 Ft, szardínia- Papírzsebkendő, harisnyanadrág olajos 425 gr 115 Ft. reklámáron! SAROK ABC-ben- 4 tek. eü. papír 65 Ft, 4 l-es öblítők (Szolnok, Szapáry és Ady u. sarok) reklámáron!- EGYES ABC-ben (Szolnok, Baross út 6.) február 17-18-19-én- Női harisnyanadrágok 75 Ft. február 17-18-án (péntek-szombat) (péntek-szombat-vasárnap)- Sertéshús akciós áron!- Sertéshús akciós áron! CUKRÁSZSÜTEMÉNY-VÁSÁR AKCIÓS- Párizsi 285 Ft/kg, virsli 330 Ft/kg,- Liszt, savanyúságok reklámáron! ÁRON! lecsókolbász 285 Ft/kg, tea, csikós- Öblítők, mosogató, tusfürdő engedményes- MÁRKA ABC-ben (Szolnok, Jubileum tér) kolbász 750 Ft/kg. áron! VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT, AMÍG A KÉSZLET TART! -zteeo/iH* Traffipax Lapunk rendszeresen közli, hol villanhat a traffipax vakuja a gyorshajtókra. Ma a 4 -es főúton Szolnoktól Törökszentmiklósig, pénteken, február 17-én a 32-esen Jász­berénynél, a 44-esen Cserke- szőlő és Kunszentmárton kör­zetében lesz ellenőrzés. Találkozás a polgárokkal Szabó Rudolf né dr., az SZDSZ országgyűlési képviselője Ve- zsenyben, a klubkönyvtárban ma 17 órától találkozik lakos­sági fórumon az érdeklődő la­kosokkal. Pénteken 14-től 17 óráig dr. Kis Zoltán országgyűlési kép­viselő Jászberényben, a pol­gármesteri hivatalban tart foga­dóórát. Ugyancsak ő 18 órától Pusztamonostoron, a művelő­dési házban lakossági fórumon várja a polgárok kérdéseit. Búzás Sándor országgyűlési képviselő pénteken, reggel 9-től 12 óráig tartja fogadóórá­ját Kunhegyesen, a városháza 3. számú szobájában. A török­szentmiklósi polgármesteri hi­vatal I: 105-ös tanácskozóter­mében 13 és 16 óra között ta­lálkozhatnak a polgárok a kép­viselővel. Történelmünk sorsfordulói Szolnok. Az Ifjúsági Iroda és a VMK közös történelmi diák­szabadegyetemi sorozatát - mely a Magyar történelem sorsfordulói címet viseli - min­den olyan érdeklődőnek érde­mes meghallgatnia, aki úgy érzi, nem tud eleget, s szeretne behatóbban megismerkedni his­tóriánkkal. A sorozat részeként a Városi Művelődési Központ színháztermében ma 17 órától dr. Veliky János (KLTE BTK) tart előadást A polgárosodás hajnala címmel. Mátyás tudósai Szolnok. A Mátyás Király Ál­talános Iskola február 17-én, reggel fél 9-től rendezi meg „Mátyás tudósai” matematika-, illetve vers- és prózamondó versenyét. A megye iskoláiból 250 tanuló jelentkezett a már hagyományokkal rendelkező nemes vetélkedésre. A Biblia igéje által Szolnok. Jim Sanders pásztorai - Veres Mariannes Dávid Fe­renc - ma 18 órától a szent szel­lem ereje, a Biblia igéje által gyógyítanak a Városi Művelő­dési Központban (Hild tér 1.). A részvétel ingyenes! INNEN - ONNAN n A leégett operáért. (Madrid.) Ä milánói Scala koncertet adott a barcelonai Montjuich Palotában, a katalán főváros tavaly leégett opera- színháza újjáépítésének előse­gítésére. A koncerten, melyet Riccardo Muti dirigált, Beetho­ven VII. szimfóniáját és Mu­szorgszkij „Egy kiállítás képei” című művét adták elő. A kon­certen a spanyol királyné is je­len volt. A Liceo - a barcelonai ope­raház - tavaly január végén égett le, s a tűzvész után csak a falak maradtak meg. □ Az utolsó király ... (Varsó.) A varsói katedrális kriptájában kedden újra elte­mették az utolsó lengyel király földi maradványait. Á szertar­táson részt vett Józef Glemp bíboros, a lengyel római katoli­kus egyház prímása és Lech Walesa államfő. Stanislaw Au­gust Poniatowski (II. Szaniszló) 1764—95 között uralkodott, és Lengyelország harmadik fel­osztásakor Katalin orosz cámő nyomására lemondott a trónról. Történelmi szerepe vitatott: egyrészt a cámő kegyeltje volt, segítségével került a trónra, és megpecsételte Lengyelország végét, másrészt támogatta a művészetet, és reformokat ve­zetett be. II. Szaniszló 1798-ban Szentpéterváron halt meg, és ott temették el. □ Szikla a tárnában. (Prokopjevszk.) Két orosz bányász életét vesztette, ketten pedig súlyosan megsérültek Nyugat-Szibériában, amikor beomlott egy tárna a prokop- jevszki szénbányában. Egy szikladarab zuhant a tárnába, és maga alá temette az ott dolgo­zókat - mondta Marina Riklina, a rendkívüli események minisz­tériumának szóvivője. A bányát később lezárták, és rendkívüli bizottságot hoztak létre a bal­eset körülményeinek kivizsgá­lására - tette hozzá. Fekete lyuk Tfgyik „kedvenc” műsorom a tévében a Meghívó nélkül. A kissé naiv mosolyú Lj hölgy vezette műsorban rendre betekinthetünk a művészvilág és a felső nem-tudom-hány-ezer meghitt kulisszatitkaiba, összejöveteleibe. Amíg ők, a „fon­tos emberek", nevesincs színészecskék, zenészek ki-tudja-hány-forintos estéken, partikon múlatják az időt, mi addig a képernyő előtt csurgó nyállal élvezhetjük az ott felszolgált étel- és italcsodák látványát. Nem bánom, csinálják, ha tehetik, leg­feljebb megállapíthatjuk: megint kimaradtunk valamiből. Azért néha tényleg ki­nyílik az a bizonyos bicska - de azzal is csak még egy utolsót kaparászunk a tö- pörtyübőrkén ehető rész után kutatva. A főpolgármester is díszebédet adott Buda­pest (ideiglenes) felszabadulásának tiszteletére. A menü gondolom ott sem „fel- szabadulási” - fagyott lóhús, pudvás zöldség, rothadt krumpli - volt. Mondom, jó látni, hogy így is lehet élni. Nem vagyok irigy, de biz’ Isten részt vennék én is már egy bulin. Vagy egy bálon. Annak úgyis most van az ideje. És azokon minden fon­tos ember ott van. Olyan, aki tényleg az, és olyan, aki csak (be)képzeli. S mind­eközben az ország „maradék" része már lassan nem is tudom, kinek lesz fontos. De igazuk is van, drága hölgyeim-uraim: hát fontos ez? Elvégre buli van...! b- gy. Bemutatkoznak a volt tanítványok Szolnok. A Széchenyi Körúti Általános Iskola és Szakképző Iskola szombaton 18 órától rendezi - immár hagyomá­nyosnak mondható - alapítvá­nyi szülők-nevelők bálját, melynek első órájában a jelen­legi és volt tanítványok - köz­tük Tombor Zoltán énekes, Lá­zár Balázs, a Színművészeti Fő­iskola hallgatója, Zámbori Soma, a Varga Katalin Gimná­zium országos versenyt nyert versmondója - adnak vidám hangulatú műsort a vendégek­nek. A vacsorát a suli konyhája biztosítja. Hajnal 2-ig jó zené­vel, tánccal, baráti beszélgetés­sel múlatják az időt az iskola nevelői és a szülők. Az esten befolyt összegből számítógépekkel felszerelt szaktantermet kívánnak létre­hozni. Aki ezúton is segíteni kívánja az iskolát célja megva­lósításában, a következő alapít­ványi számálára juttathatja el támogatását: „Gyermekeink jö­vőjéért" Alapítvány, OTP me­gyei igazgatósága, 459-98001 vezetett 820-051907. Gázbekötők figyelmébe Szelevény. A művelődési ház­ban ma 18 órakor gázkészü­lék-bemutatóval egybekötött szakmai napot rendeznek. A helyszínen szaktanácsadással állnak az érdeklődők rendelke­zésére, válaszolnak felmerülő kérdéseikre. Versmondóknak Szolnok. A JNSZ Megyei Mű­velődési és Ifjúsági Szolgálat, valamint a VMK a versmondók figyelmébe ajánlja, hogy az or­szágosan meghirdetett Józsej Attila vers-, énekeltvers-, és prózamondó verseny megyei válogatója február 26-án, va­sárnap 10 órakor lesz a Városi Művelődési Központban. Jelentkezni korlátozott számban az intézmény (Hild tér 1., tel.: 56/344-133) informáci­ójánál lehet, legkésőbb február 22-ig. FEBRUAR 17-én és 18-án CSAK 2 NAPIG a Rodeóban minden kerékpár - motorkerékpár és autós alkatrész 20 % engedménnyel vásárolható. $<deá& SZOLNOKTJTVKERESKEDELMI Kit. Szolnok, Ady E. u. 2. Telefon: 374-367 AKCIÓ a KOTKODA baromfiboltban! Egész csirke 194, tyúk 189, pulyka számyközép 165, csiike f. comb 211 Ft/kg. Várjuk vásárlóinkat a Szolnok, Széchenyi krt.-i butiksor főút felőli részén. ® SZANDASZŐLŐ- SÖN 120 négyzetméte­res, tetőteres, 4 szobás családi ház reális áron eladó. Érdeklődni: hét­köznap 16 óra után, Szandaszőlős, Ter- sánszky J. J. út 46. UJ-RUHAVAS AR lesz február 16-án és 17-én, csütörtö­kön és pénteken Szolnokon a Váro­si Művelődési Házban. Ajánla­tunk: gyermek vá­szon váltócipők 25-től 34-es mére­tig 290 Ft, zokni, harisnya 80 Ft és tovább tart az ár- engedményes tava­szi dzsekivásár. *7 1 672/ 1T* ■B FELSZOLGÁLÓ­KAT, konyhalányo­kat felveszünk. Je­lentkezés: Hargita vendéglő 06-60-386- 257. *71683/1T* Az oldalt szerkesztette: Hommer Attila Telefonközpontunk száma: 56/424-444 Faxszámunk: 56/422-853 A telefonos hirdetésfelvétel száma: 56/424-924 A hírszerkesztőnek információk az 56/423-423-as telefonszámon közölhetők. Köszönjük, hogy ma is velünk tartott. Legyen holnap is az olvasónk! wy / •m JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP az Axel Springer-Magyarország Kiadó Kft. lapja • Felelős vezető az ügy vezető igazgató • Főszerkesztő: HAJNAL JÓZSEF • Felelős szerkesztő: Berki Imre Tervezőszerkesztő: Baranyi György, Mohai Gyuláné • Kiadja az AS-M Kft. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája • Felelős kiadó: NÁNAI TIBOR irodavezető • Szerkesztőség és kiadóhivatal: 5001 Szolnok, Kossuth tér 1. I. sz. Irodaház, I Pf.: 105. Telefon: 56/424-444, tx: 23-357, fax: 56/422-853 • Készíti a Petőfi Nyomda Rt. Szilády Üzeme, 6001 Kecskemét, Mindszenti út 14. • Felelős vezető: Sebesvári László vezérigazgató. Telefon: 76/482-192 • Az előfizetők részére * terjeszti az AS-M Kft. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája az ügynökségek révén. • Árusításban terjeszti a „Rónahír” Észak-alföldi Hírlap-kereskedelmi Postai Rt. Debrecen, Péterfia u. 4. V. em. • Levélcím: 4001 Debrecen Pf. 270. m m Telefon: 52/347-988/21, 22. mellék • Előfizethető közvetlenül az Új Néplap kiadójánál 5000 Szolnok, Kossuth tér 1. földszint (tel.: 56/424-444) és ügynökségeinél, az Új Néplap hírlapkézbesítőinél, postautalványon és átutalással az MHB Rt. 458-10358 pénzforgalmi jelzőszámra, valamint megrendelhető a kiadónál. • Ügynökségek címe: Szolnok, Magyar u. 9. Telefon: 56/375-620, Jászberény, Bercsényi út 5. Tel.: 57/312-564, Kunszentmárton, Köztársaság tér 12. II. 12. Telefon: 461-445, Törökszentmiklós, Táncsics út 1. Tel.: 56/390-959, 35. mellék, Kunhegyes, Kossuth út 14. Tel.: 59/326-043, 326-621. • Előfizetési díj egy hónapra 375 forint, negyedévre 1125 forint, fél évre 2250 forint, egy évre 4140 forint. • Az áruspéldányok ára: 19,50 Ft • JNK-Szolnok megye határán kívül az egyhavi előfizetési díj 1036 forint. • Az előfizetéssel kapcsolatos észrevételeket a területileg illetékes ügynökséghez munkanapokon 8-tól 16 óráig telefonon és az Új Néplap kiadójához az 56/424-444 telefonon 7,30-tól 16 óráig kérjük bejelenteni, illetőleg levélben megküldeni. • ISSN 0865-9133

Next

/
Oldalképek
Tartalom