Új Néplap, 1994. december (5. évfolyam, 283-308. szám)

1994-12-12 / 292. szám

Országos aerobikverseny: Ismét hódított a sportág Alexe és Szizov különmeccsén Szolnokon is izzott aTungi „Csupán magamnak csináltam” Tudor bemutatkozott (9-11. oldal) Hajnali ütközés Vasárnap hajnali negyed há­romkor a nagykörű-kőtelki elágazásnál két személy- gépkocsi frontálisan össze­ütközött. Az autókban utazó fiatalok közül ketten súlyos, öten könnyebb sérülést szenvedtek. Festményvásár volt szombaton és vasárnap a szolnoki HEMO-ban. Az érdeklődők Öt galéria kol­lekciójából, több mint két­százötven alkotás közül választhattak. Lottó A lottó nyerőszámai: 16, 42, 63, 65, 77. Jokerszám: 2 8 2 2 7 4. Hatos lottó: 7, 13, 14, 21, 23, 27, pótszám: 30. Nyeremények: 5/90 lottó: 5 találatos szelvény nem volt, a 29 darab 4-esre egyenként 686.064 forintot, a hármasokra 5575, a kette­sekre 233 forintot fizetnek. 6/45 lottó: 6 találatos szelvény nem volt, a 2 db 5 plusz 1 talála­tos szelvényre egyenként 1,338.580 forintot, a 115 db 5 találatos szelvényre 34.919, a 4 találatos szelvé­nyekre 793, a 3 találato- sokra 108 forintot fizetnek. Dzsóker telitalálatos sors­jegy nem volt. Totóeredmények 1. Hamburg-Dortmund 2 2. Bremen-Bayern München X 3. Dresden-Leverkusen X 4. Duisburg-VfB Stuttgart 1 5.1860 München-Frankfurt 1 6. Brescia-Sampdoria X 7. Fiorentina-Roma 1 8. Foggia-Milan 2 9. Genoa-Parma X 10. Intemazionale-Napoli 2 11. Padova-Cagliari 1 12. Ancona-Piacenza 1 13. Palermo-Lucchese 1 • Pluszmérkőzés: 14. Reggiana-Cremonese 1 Ausztria-Lottó Nyerőszámok: 6, 9, 14, 18, 37, 42, pótszám: 8. Joker nyerőszámok: 608780. Párás, ködös idő Eleinte még keleten több­felé valószínű eső. Párás, néhol tartósan ködös lesz az idő. A szél helyenként meg­erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 11 fok között, de a ködös he­lyeken 3 fok közelében lesz. Önkormányzati választások megyénkben Szavazás nyugodt légkörben, nagyobb meglepetések nélkül Tegnap, december 11-én a törvény értelmében önkormányzati képviselőket, polgármestere­ket, illetve kisebbségi önkormányzatokat vá­laszthattak a szavazópolgárok. Országosan és megyénkre is jellemző volt, hogy a májusi or­szággyűlési választásokhoz képest kisebb volt az érdeklődés. Megyénkben a kis településeken a részvételi arány meghaladta az 50 százalékot, míg a nagyobb települések és városok esetében néhány helyen jóval alatta maradt ennek. A vá­lasztás rendben, fegyelmezetten zajlott. Kilenc polgármesterjelöltre voksolhattak a jászjákó- halmiak. Felvételünk az 1-es szavazókörben készült, mely az iskolában volt. fotó: mészáros Szavazás Szolnokon Kevés résztvevő A hétvégi választási esemény- sorozatot szombaton Szelevény nyitotta azzal, hogy a négy pol­gármesterjelölt közül egyikük, Ifj. Szántó János (független) in­doklás nélkül visszalépett. A te­rületi választási bizottságnak egyetlen munkája akadt. Va­sárnap, a választás napján reg­gel 6 órakor a túrkevei Kevi Kör Művészcsoport Egyesület képviselője jelezte dr. Bozsó Péter megyei főjegyzőnek, hogy a szervezet jelképe a me­gyei közgyűlési választásra szolgáló szavazólapon nem szerepel. Az üggyel kapcsolat­ban a főjegyző azonnal intéz­kedett. A választási bizottság megállapította, hogy nyomdai hiba miatt nem szerepel a sza­vazólapon a Kevi Kör emblé­mája. A bizottság véleménye szerint a hiányosság a szavazás eredményét nem befolyásol­hatja az intézkedést követően. Választási kampánycsendet vasárnap egyetlen helyen sér­tették meg, mert Csépán az egyik független polgármesterje­lölt plakátját dél körül több he­lyen is elhelyezték. Megyénkben összesen több mint 333 ezren járulhattak az urnákhoz, a megjelentek száma 17 órai adatok szerint összessé­gében 40,7 százalék volt. Álta­lánosan jellemző volt az egész nap folyamán, hogy a területi választási bizottsághoz befutott adatok szerint a kis települése­ken a résztvevők száma jóval nagyobb volt, mint a városok­ban. A legtöbben Nagyivánon - a választásra jogosultak 73,3 százaléka ment el szavazni. A megyeszékhelyen ezzel szem­ben mindössze 29,6 százalékos volt a részvételi arány. A lapzártakor érkezett ered­mények a következők: Leghamarabb a polgármeste­rek választásáról kaptunk ada­tokat. A városok közülSzolnokon ismét Várhegyi Attila győzött, megszerezte a szavazatok 52,19 százalékát. (Kovács Libór 26,01, Fodor György 8,54, Ra- konczay László 6,95, dr. Soós István 6,27 százalékot kapott.) Jászapátin Török Sándor 75,08, Kunszentmártonban Kasza József 40,17 százalékkal lett első. A további eredmé­nyek: Mezőtúr: Ádámné dr.Bogdán Piroska 77,49, Kunhegyes Szelekovszki Ist­ván 53,31, Karcag: dr.Faze- kas Sándor 61,68, Jászberény dr.Magyar levente 66,22, Jászfényszaru Győriné dr.Ceglédi Márta 81,35, Kisú- szállás dr.Ducza Lajos 75,93, Martfű Kozma Imre 80,84, Tiszaföldvár Marosfalvi Ernő 50,32, Tiszafüred Rente Fe­renc, Túrkeve: Németh Ist­ván 54,36. Abonyban Gajdos Istvánt választották polgármes­terré. A községi eredmények a beérkezés sorrendjében: Be- senyszög: Boros Emil 47,71, Hűnyadfalva: Vékonyné Házi Eszter 47,71, Jászivány: Antal Lajosné 77,9, Jászkisér: Bán­laki Zoltán 60,73, Jásztelek: Kisbakonyi Zoltánné 58,93, Nagykörű: dr. Veres Sándor 88,03, Rákóczifalva: Bodács István 61,63, Szajol: Szabó Zsigmond egyetlen jelöltként 100, Szászberek: ifj. Pető Mik­lós 35,5, Tiszasüly: Baksay Endre 66,41, Vezseny: Hatvani Lajos 65,01, Jászboldogháza: Matók István egyetlen jelölt­ként 100, Jászszentandrás: Nagy Sándor 50,63, Kengyel: Czédly Gyula egyetlen jelölt­ként 100, Csataszög: Pomázi Ferenc 40,59, Jászalsószent- györgy: dr.Tóth János 47,32, Jánoshida: Molnár Ferenc 84,58, Alattyán: Kiss Károly 41,47, Jászfelsőszentgyörgy: Ménkő Miklós 53,23, Jászla- dány: Sziráki Benedek 47,84, Kőtelek: Végh Tibor 66,39, Kifficsorba: Murányi Zsig- mondné 53,98, Fegyvernek: Huber Ferenc 74,59, Kenderes: Baranyi Mihály 55,79. A megyei listán a tízezer la­kos alatti községekben a sza­vazatok 69 százalékának meg­számlálása után az MSZP veze­tett (31,67 százalék-8 képvise­lői hely), majd az FKGP- KDNP-MDF koalíció követke­zett (28,87 - 7). Az SZDSZ 10,26 százalékot (2 képviselői hely), Települések Szövetsége (8,36 - 2), Fidesz 6,96 -2), a Munkáspárt 6,23 százalékot (1 képviselői hely) kapott. A tízezer lakos feletti tele­püléseken a szavazatok 62 szá­zalékának megszámlálása után a sorrend: MSZP 29,51 száza­lék, 6 képviselői hely, FKGP- KDNP-MDF 20,61 (4), SZDSZ 15,20 (3), Fidesz 11,22 (2), Munkáspárt 5,05 (19, Jás­zsági-Tiszazugi Települések Szövetsége 5,04 (1), Pedagógu­sok Szakszervezete 4,41. A csendes kampány vagy a rossz idő, netán a karácsonyi bevásárlás volt az oka, hogy Szolnok lakossága alacsony ér­deklődést mutatott az önkor­mányzati választások iránt, nem tudni; az viszont tény, hogy kevesen járultak az urnák elé. A 4. számú szavazókörzet­ben, a Petőfi úton, 12 óráig a szavazásra jogosultak mindösz- sze 15 százaléka adta le voksát - tudtuk meg Pocsai Károlyné- tól, a szavazatszámláló bizott­ság elnökétől. Az első szavazó is fél nyolc után érkezett. A szavazókor lakosságának több­sége idősekből áll, ám a májusi országgyűlési választásokhoz képest jóval több fiatal jött most el. Közülük többen főis­kolákról, egyetemekről utaztak haza szavazni. S hogy egyszerű volt-e a voks leadása? Mint Pocsai Ká- rolyné elmondta, főként a ki­sebbségi önkormányzat megvá­lasztásával kapcsolatban kértek felvilágosítást. Volt aki azért, mert direkt emiatt jött el, míg mások, akik nem érdekeltek a kisebbségi önkormányzati vá­lasztásokon, visszaadták a sza­vazólapot. Szandaszőlősön, a Művelő­dési Háznál sem álltak sorba a (Folytatás a 2. oldalon) Vasárnapi határhelyzet Az Országos Határőrség Pa­rancsnokság tájékoztatása sze­rint tegnap délelőtt a határátke­lőknél a személyforgalom za­vartalan volt. A teherautók Rajkánál 2, Rédicsnél 1 órát vá­rakoztak a belépésre, a kilépés Rédicsnél 6, Nagylaknál 10, Gyulánál 12, Záhonynál 5 óráig tartott. Katonai esküt tettek rövid, alig több mint kéthetes alap- kiképzés után szombaton a 89. „Szolnok” Vegyes Szállító Repülő Dandár újoncai. Mivel a katona első eltávozása eskü után esedékes, a fiatalok tegnap otthon élhettek állampol­gári jogukkal, választhattak. fotó: i. l. Vasutassztrájk Nem született kompromisszum A MÁV Rt. vezetősége és a sztrájkot hirdető vasutas-szak­szervezetek vezetői között va­sárnap folytatódtak az egyez­tető tárgyalások. Mint ismere­tes, a pénteki bértárgyalásokon a MÁV Rt. lényegében 10 szá­zalékos, differenciált bér-, il­letve keresetnövelésre tett ja­vaslatot a szakszervezeteknek. Emellett a 13. havi fizetés felét a januári, másik részét a júniusi munkabérekkel együtt fizetnék ki. Az érdekképviselet változat­lanul a MÁV-vezetőség ajánla­tánál magasabb béremelésre tart igényt. A szakszervezetek vezetői olyannyira biztosak a 36 órás sztrájk megtartásában, hogy kérték a MÁV vezetősé­gét: mielőbb és minél részlete­sebben tájékoztassák az utaso­kat a vonatközlekedés lehető­ségeiről a sztrájk idejére. így erről a szolnoki vasútállomáson az 56/372-407-es telefonszá­mon kérhet információkat az utazóközönség. KARÁCSONYI FALU MINDENNAP! Szolnokon, a városközpontban! Nyitva: hétköznap 9-18 óráig, szombat-vasárnap 9-14 óráig. SZÁZ KERESKEDŐ - EZER LEHETŐSÉG! KARÁCSONYI AJÁNDÉKOT OLCSÓBBAN A SKÁLÁBÓL! X December 12-13-14-en a SKÁLA ÁRUHÁZ RUHÁZATI OSZTÁLYÁN MINDEN TERMÉKET, készruhát - fehérneműt - divatárut - cipőt - lakástextilt - méterárut és egyéb ruházati árukat ENGEDMÉNNYEL KÍNÁLUNK kedves vásárlóinknak, amíg a készlet tart. Ajándékozni, örömet szerezni öröm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom