Új Néplap, 1994. július (5. évfolyam, 153-178. szám)

1994-07-12 / 162. szám

1994. július 12., kedd Sport íi Karcagot és Kunhegyest „kitelepítették” Atlétika, serdülő „B” összetett országos bajnokság Romlott a levegő a Mátrában Taroltak megyénk képviselői A focivébé árnyékában és bűvöletében sem szabad elfe­ledkeznünk arról, hogy létezik még a magyar labdarúgás (ve­zérkara ismét tisztújítás előtt áll) és annak különböző szintű bajnokságai. Régiónkhoz tarto­zik a harmadik vonal Mátra-csoportjának versenybi­zottsága, amely egy esztendővel ezelőtt az MLSZ cirkulációs tö­rekvéseinek figyelembevételé­vel Egerből Szolnokra tette székhelyét. A stáb vezetésével a kipróbált sportvezetőt, Szabó Józsefet bízták meg, aki az el­múlt bajnokságot a lehető legki­sebb zökkenőkkel, sikeresen le­vezényelte. Az újat máris fo­lyamatosan készítik elő a Má­tyás király úti irodában, s mint megtudtuk, valamelyest romlott a levegő a Mátrában.- Az MLSZ területi bizott­sága döntése értelmében nyolc­vanezer (áfával nyolcvannyolc­ezer) forint az NB III-as csapa­tok nevezési díja, az összeget egyben kell befizetni - tájékoz­tat Szabó József a zsebbe vágó kérdések említésekor. A játék- engedélyek felnőtteknél 1300, ifjúságiaknál 700 forintba ke­rülnek osztálybesorolástól füg­getlenül, amelyért egy holland­magyar biztosítótársaság nyújt sérülés esetén segítséget.- A megyei I. osztályban fo­rintért (egyelőre) megváltha- tóak a sárga és piros lapok, az NB III-ban miért nem?- Mi nem csinálunk ekkora hülyeséget, csak mosolygunk rajta. Erkölcsi elmarasztalást ne lehessen anyagiakkal megvásá­rolni.- Ön szerint ki fogja befizetni a játékengedélyeket?- Szerintem kevés olyan NB III-as játékos akad, aki valami­lyen módon nem kap ellenszol­gáltatást játékáért, tehát úgy vé­lem, az egyesületeknek nem szabad magukra vállani ezt a személyes kiadást. Az elnök és stábja készen áll az őszi startra- Azt gondolom, a karcagiak és a kunhegyesiek nevében is fel kell emelnünk a szavunkat a „kitelepítés” miatt.- Nagy felháborodással fo­gadtam a területi bizottság dön­tésének megváltoztatását és a Karcag, valamint a Kunhegyes Tisza-csoportba sorolását. Ugyanis létezik egy határozat, mely szerint az újonc, jelen esetben a Kunhegyes, maradjon saját térségében. Erre három fővárosi MLSZ-képviselő min­dent másként irányított és ösz- szekevert az eredeti és rációnál lisnak tűnő tervektől eltérően.- Milyen szándék által vezé­relve?- Hogy a pesti csapatok ked­vében járjanak. Neveztesen a REAC és a Multirocco került a Mátra-csoportba, a két Pest me­gyei csapat, a Monor és a Du­nakeszi mellé. Megyénkből így csupán a Jászberény és a Szol­noki MÁV MTE maradt, mivel a cukorgyáriak kiestek. Tavaly a Törökszentmiklóssal tettek hasonló „gesztust” azzal, hogy áthelyezték az Alföldi cso­portba. Egyszerűen érthetetlen számomra, miként lehet a tör­vényes döntéseket törvénytele­nül figyelmen kívül hagyni.- Az éves mérlegükből kitű­nik, a játékvezetőkkel nem volt különösebb gondjuk.- így van, összességében elé­gedettek vagyunk munkájukkal. Azzal azonban már megint nem, amit velük kapcsolatban Kürti Imre, az MLSZ munka­társa kitalált. Kötelezi mind a hat NB III-as csoportot a játék­vezetők központi felmérésére. Képzelje el, a balassagyarmati bíró Szolnokra kell utazzon sa­ját költségén, holott a megyék játékvezető-bizottságainál va­lamennyien saját környezetük­ben megtehetnék ugyanezt. Kérdem én: mi szükség erre? Miért nem bíznak meg a megyei jb-ben, nálunk például a Ma- rosváriék igen korrektül, komo­lyan végzik feladatukat.- Mikor indul a bajnokság, gondolkodnak-e fizetési ked­vezmények megadásában?- Mint ahogyan azt tavaly is megengedtük, a nevezési díjak befizetésében lesz némi türel­münk, ellenben a játékengedé­lyek esetében nem engedünk meg semmiféle csúszást. A baj­nokságot augusztus második hétvégéjén, 13-14-én indítjuk. Hozzátenném, a többség már je­lezte, szombaton szeretné ját­szani mérkőzéseit.- A fentiekre is tekintettel, mi­lyen évad elé néz az NB III. Mátra-csoportja?- Pillanatnyilag még akadnak kérdőjelek, de azt hiszem, a rajtra kiegyenesednek, és komo­lyabb problémák nélkül beindu­lunk. Az idén is törekszünk arra, hogy mindenképpen befe­jezzük a bajnokságot, függetle­nül az időjárástól és egyéb más külső tényezőktől. A sportsze­rűség is ezt kívánja. Egyébként a stáb együtt van, az úgyneve­zett nyitóülést augusztus elsején tartjuk Nógrád megyében, aztán mindent bele. ' (ni) Újpesten rendezték meg az idei összetett országos bajnok­ság küzdelmeit a legifjabb kor­osztály részére. A különböző korcsoportok és változatok nagy létszámú indulóinak igen­csak meggyűlt a bajuk a rek- kenő hőséggel. Mégis, megyénk képviselői remekül állták a „kí­nokat”, ugyanis az utóbbi évek legkiemelkedőbb teljesítményét produkálták. Közülük is ki­emelkedett a törökszentmik­lósi Csontos Rozália, valamint a szolnoki Dorogi Zoltán és Ba­logh Ádám, akik országos baj­noki címmel öregbítették egye­sületeik hírnevét. Nem adta alább a 14-évesek között baj­nokságot nyert szolnoki több- próbacsapat sem, akik a máso­dik helyezett gárdára közel 1500 pontot „vertek”. Újból be­bizonyosodott, igenis van miből építkeznie a megyei atlétikának, hiszen a „többfrontos” sikerek igazolták, megéri a rakoncátlan ifjúságot atlétikára fogni. Eredmények: Fiúk. 1980-as születésűek, „C” változat: 1. Dorogi Zoltán (SZVSI) 2243 pont. „A” változat: 2. Faragó József (SZVSI) 2627 pont. 5. Polónyi Tamás (SZVSI) 2277 p. „B” változat: 5. Hortobágyi Zoltán (SZVSI) 2353 p. Csa­patverseny. 1. Szolnok Városi Sportiskola ( Dorogi, Faragó, Hortobágyi, Polónyi) 9500 Kosárlabda Újabb győzelemmel folytatta szereplését a magyar férfi kosár­labda-válogatott a tajpeji tornán. Egy brazil együttessel mérkő­zött Patonay Imre gárdája. A kétszer 20 perces játékidő végén 67:67-es döntetlenre állt a talál­kozó, hosszabbítás következett. Az ötperces ráadást a magyar gárda bírta jobban, s 74:73-as győzelmet aratott. Fölényes Sprint-győzelmek Terepfutás melegben Fáradt olaszok A nagy forróság ellenére folytatódott a Futapest Klub nyári krosszfutássorozata. A második fordulóra a Velen­cei-hegységben, Pákozdon, változatos, szép környezetben, iszonyatos melegben, nagyon nehéz terepviszonyok között került sor. Az általános iskolások hat kilométeres távján jól szere­peltek a szolnoki Széchenyi Sprint Futókör versenyzői. Hédi Renáta már több mint százméteres előnyre tett szert, de eltévedt, és csak ötödikként ért célba. A győzelmet a hosszú sérü­léséből felépült Egervári Mi- randella szerezte meg. Máso­dikként Ferge Anikó, negye­dik helyen Sziráki Tünde ért célba. Ä fiúk versenyét Sár­kány Gábor fölényesen nyerte. „Nagy árat fizettünk az elő­döntős helyért” - mondta a negyeddöntő után Arrigo Sacchi, az olaszok szövet­ségi kapitánya. A kitűnő szakvezető szerint a Nigéria elleni összecsapás, majd a Spanyolországgal szembeni hihetetlenül izgal­mas végjáték tökéletesen ki­fullasztotta világhírű játéko­sait.- Roberto Baggiónak már annyi ereje sem volt, hogy a spanyolok elleni győzelmet Büntetőpárbaj után a svédek a négy között Úszás Románia-Svédország 2-2 (0-0,1-1,2-1), 11-esekkel 4-5 Románia: Prunea - Pet- rescu, Prodan, Belodedici - Popescu, Lupescu, Munteanu (Panduru), Hagi, Selymes - Raducioiu, Dumitrescu Svédország: Ravelli - R. Nilsson, P. Andersson, Björk- lund Kaamark), Ljung - Schwarz, Ingesson, Mild - Brolin, K. Andersson, Dahlin (H. Larsson) San Francisco/Palo Alto, 75000 néző, vez.: Don (angol) Gólszerzők: Raducioiu (89. p., 101. p.), illetve Brolin (79.), K. Andersson (115. p.) Sárga lap: Popescu (22. p.), Selymes (35.), Panduru (109. p.), illetve Ingesson (17.), Schwarz (43.) Jók: Prudan, Prunea, illetve Ingesson, Brolin, Schwarz A románoknál ismét játszott Raducioiu, aki eltiltás miatt volt kényszerpihenőn. A skandináv válogatottban térdsérülése miatt nem állt Tommy Svensson szö­vetségi kapitány rendelkezésére Them. A svéd kapus, Ravelli 115. alkalommal állt a kapuban. Ezzel holtversenyes éllovassá lépett elő a svéd futballban, be­érte Björn Nordqvistet. Hosszú ideig tartó csendes „játszadozgatást” követően, a 79. percben Dahlin trükkös sza­badrúgása után Brofin éles szögből a román kapu jobb ol­dalába helyezett (0-1). A 89.(1) percben Hagi szabadrúgása le­pattant a sorfalról, Raducioiu hat méterről betalált (1-1). A hosszabbítás 30 perce jött soron. A 101. percben egy ro­mán szabadrúgást követően Dumitrescu rossz helyre továb­bított, a svéd védelem ezen meglepődött, így kerülhetett Raducioiu elé a bőrgolyó, és a kiváló támadó a 16-osról a bal alsó sarokba bombázott (2-1). Egy perccel később Schwarz buktatta Dumitrescut. Korábban volt egy sárga lapja, most meg­kapta a másodikat; kiállították! A 115. percben jobb oldali, magas beadásnál K. Andersson a fellegekből, valósággal az égig ugorva, megelőzve a ro­mán kapust, a léc alá fejelt (2-2). A mexikói-bolgár találkozó­hoz hasonlóan most is büntetők döntöttek, melyben a svédek 5-4-re bizonyultak jobbnak el­lenfelüknél. Svédország Brazí­liával játssza az elődöntőt csü­törtökön hajnali 1.30 órától Los Angelesben. Góllövőlista 6 gólos: Szalenko (orosz) 5 gólos: Klinsmann (német), Sztoicskov (bolgár). 4 gólos: Dahlin (svéd), Batis­tuta (argentin), Romário (bra­zil), Raducioiu (román), K. An­dersson (svéd). 3 gólos: Hagi (román), R. Baggio (olasz), Caminero (spa­nyol), Bebeto (brazil), Berg- kamp (holland). Lapozgató A még versenyben lévők sárga és piros lappal büntetett játékosai: Sárga lapok: Svédország (10): Dahlin (2), K. Andersson, Schwarz, Mild, Ljung, Them, R. Nilsson, Ingesson, Schwarz. Bulgária (16): Lecskov, Hub- csev, Ivanov (2), Jankov (2), Borimirov, Sztoicskov, Cveta- nov, Balakov, Kremenliev, Szi- rakov, Jordanov, Ivanov, Szto­icskov, Mihajlov. Olaszország (7): Casiraghi, Albertini, Mas- saro, Costacurta, Signori, D. Baggio, Maidini. Brazília (5): Mauro Silva, Aldair, Mazinho, Jorginho, Dunga. Piros lapok: Románia (1): Vladoiu, Olaszország (1): Pag- liuca, Brazília (1): Leonardo, Olaszország (1): Zola. Egy mérkőzésen két sárga lap, azaz piros: Bulgária (2): Cvetanov Kremenliev, Svédor­szág (1): Schwarz. pont. Edzők, Bagyinszki Géza, Ecseki Tibor, Retkes Tibor. 1981-es születésűek, „A” válto­zat. 2. Bussay Péter (TSE) 2290 pont. 4. Jancsó Attila (SZVSI) 2104 p. 5. Földi Attila (TSE) 1945 p. „B” változat. 1. Balogh Ádám (SZVSI) 2173 pont. Edző, Ecseki Tibor. „C” válto­zat. 5. Katona Gábor (SZVSI) 1599 p. 7. Bognár Péter (TSE) 1436 p. Csapatverseny. 2. SZVSI (Balogh, Jancsó, Ka­tona, Palicsek) 7316 p. Csapat- verseny: 3. TSE (Bussay Péter, Földi Áttila, Bognár Péter, Pilár Péter). 1980-as születésűek, csapatverseny: 4. TSE (Molnár Gergely, Bognár Zoltán, Csór István, Farkas Róbert, Bori Mi­hály). Lányok. 1980-as születé­sűek, „B” változat (60 gát, ma­gasugrás, gerelyhajítás, távol­ugrás, 300 méter): 1. Csontos Rozália (Törökszentmiklósi SE) 3811 pont. Edző, Bertán István. 7. Árva Petronella (SZVSI) 3316 p. „C” változat. 3. Gyurcsik Adrienn (SZVSI) 2655 p. „B” változat. 7. Somo­gyi Szilvia (SZVSI) 2988 p. Csapatverseny. 3. SZVSI 11 075 p. Hatpróba csapat: 3. SZVSI (Keskeny Tímea, Fekete Andrea, Kanyó Krisztina, Kor­mos Krisztina) 10 737 p. sí. A Szolnok Városi Sportiskola győztes többpróbacsapata: Do­rogi Zoltán, Hortobágyi Zoltán, Faragó József, Polónyi Tamás karjai levegőbe emelésével ünnepelje - emlékeztetett Sacchi. A spanyol válogatott köny- nyedén megtörhetett volna bennünket. Óriási üresjáratok jellemezték csapatom telje­sítményét a második félidő- ■ ben. Sacchi szerint a fáradtságot csupán egy dolog feledtetheti, ez pedig a végső diadal. Csakhogy addig még két gyöt- relmes csata vár a „squadra azzurrára”. Nyugalom vagy közönség? Szép szolnoki sikert hózott a Jászkun Kupa kerékpárderbi, bár a városban nem sok erre utaló jelet lehetett felfedezni. Talán többen lettek volna kíváncsiak a szombat délutáni kri­tériumversenyre, ha a belvárosban zajlik, úgy, ahogy a néhány héttel ezelőtti Süvegcukor Kupa hasonló szakasza. Ehelyett a háztömb körüli viadalt visszatelepítették az Achim útra, ahol csupán a környéken lakók alkották a nézősereget. Amint Haris Károly, a Szolnoki Cukorgyár szakosztályvezetője elmondta, az önkormányzat nem engedélyezte a Kossuth térre tervezett ver­seny lebonyolítását. Igaz, valószínűleg több rendőrre lett volna szükség az útvonal biztosításához, és némi kényelmetlenséggel járt volna a néhány órás útlezárás. Ám jóval több kíváncsiskodó állt volna meg végigszurkolni legalább egy-egy részhajrát s örülni a hazaiak sikerének. Gondoljunk csak a két hete rende­zett szekszárdi Gemenc Kupára, ahol húszezren nézték végig a kritériumversenyt. Pedig ott nem a házigazdák diadalmaskod­tak, hanem a szolnoki kerékpárosok. Az itteni döntéshozók vélhetően nem vették figyelembe, hogy a cukorgyáriak jó eredményeikkel a megyeszékhely hírnevét öregbítik. Talán majd a soron következő Tour de Hongrie vagy a tiszántúli körverseny állomásán engedékenyebbek lesznek a hivatalnokok. SZS Két év, és újra „partrúgás”? Rózsa Norbert sikerével zá­rult a magyar-brit viadal a bécsi versenyen. Ha szoros csatában is, de Nick Gillingham a máso­dik ütközetet is elveszítette a magyar világklasszissal szem­ben, aki jobb hajrájának kö­szönhette győzelmét. 200 mell: 1. Rózsa Norbert 2:17.17, 2. Gillingham 2:17.49. Három európai labda­rúgó-bajnokságban kipróbálják az oldalberúgások rendszerét, és ha a tapasztalatok megfele­lőek, úgy két éven belül a berú- gás (partrúgás) lép a bedobás (vagy ha úgy jobban tetszik: partdobás) helyére. Amivel persze nem forra- dalmasodna a futballszabály- rendszer, hiszen a múlt évszá­zad hatvanas és hetvenes évei­ben a labdát a partvonalról be­rúgták. 1882-től a bedobást rendszeresítették. A „visszaváltoztatásról” Sepp Blatter, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) svájci főtitkára számolt be. En­nek értelmében a belga és ma­gyar másodosztályban, továbbá az angol félprofibajnokságban oldalberúgásokkal hozzák já­tékba a labdát bedobás helyett.- Hitünk szerint gyorsabb lesz a játék; a berúgás révén azonnali gólveszély alakulhat ki a kapuk előtt - mondta Blatter. A sportvezető utalt arra, hogy az 1998-as franciaországi vb-döntőben alkalmazzák majd a „sudden death” megoldást, azaz ha döntetlenül végződik az egyenes kieséses ágon egy ta­lálkozó, akkor a hosszabbítás­ban (kétszer 15 perc) az első gólnál automatikusan befejező­dik a találkozó. Tenisz Péntektől Bank Kupa A hagyományokhoz hűen ké­szülnek a rendezők a harmadíz­ben megrendezendő szolnoki versenyre. Egy-egy hétvégén 4-5 verseny zajlik, így a szerve­zők a gördülékeny, precíz lebo­nyolítással és sok újítással ve­télkednek a játékosok kegyeiért. A tenisz felgyorsulásával, a tinisztárok megjelenésével idén az ifi fiúk és a serdülő lányok versenyszámai helyett ntásod­Tavaly Sebastian Nagybányáról jött, teniszezett, és győzött osztályú kategóriák várják azo­kat a 15-16 éves korosztályos játékosokat, akik már a felnőtt­ranglistához araszolgatnak előre. Ma már a 6-7 éves korban kezdődő versenyorientált kép­zés eredménye az is, hogy idén a kilencéves fiúk külön mér­kőzhetnek. Szerb játékosok je­lezték részvételüket, és a test­vérvárosi teniszkapcsolatok je­gyében immár ötödször érkezik Szolnokra a nagybányai Phoe­nix teniszklub küldöttsége. A magyar rangsorral nem rendel­kező külföldiek már sokszor megtréfálták a kicsit nagy mel­lénnyel pályára lépő hazai ki­emelteket, de azért a valóban jók keresik a külföldiekkel ki­bővült versenyeket. Péntek reg­gel fél kilenckor az újoncok helyszíni aláírásával kezdetét veszi a meccsdömping. Tavaly a tíz pályán, három nap alatt 186 mérkőzést játszottak, talán azt is megéri a torna, hogy egy­szer ez a csúcs is megdől.

Next

/
Oldalképek
Tartalom