Új Néplap, 1993. december (4. évfolyam, 280-305. szám)

1993-12-30 / 304. szám

12 1993. december 30., csütörtök 1993. december 30. csütörtök Dávid napja Napkelte: 7.32 órakor, napnyugta: 16.02 órakor. Holdkelte: 18.04 órakor, holdnyugta: 8.11 órakor. Születésnaptár 50 éves Zsámbéki Gábor (Pécs) Jászai Mari- és Kos- suth-díjas érdemes és kiváló művész, rendező. A kapos­vári Csiky Gergely Színház rendezője és igazgatója, majd a budapesti Nemzeti Színház vezető rendezője, 1982-89 közt a Katona Jó­zsef Színház művészeti veze­tője volt. 1979 óta a Színház- és Filmművészeti Főiskola tanára, 1990 óta egyetemi ta­nári rangban. 1993 óta a Szé­chenyi Irodalmi és Művé­szeti Akadémia tagja. Eseménynaptár 150 éve hunyt el Sir Sa­muel White Baker angol Af- rika-utazó, felfedező. Az 1860-as években a Nílus ere­detét kutatta Szudánban, majd a Viktória-tótól követte a folyót, és így 1864-ben fel­fedezte a mai Uganda és Za­ire között fekvő Albert-tavat. 50 éve hunyt el Jurij Nyikolajevics Tinyanov, orosz író, regény- és esszé­író. Tagja volt a Költői Nyelv Ápolására Szövetke­zett Társaságnak és az ún. „formalista” csoportnak. Legsikerültebb műve A kö­vet halála. Dávid Dávid. Bibliai név, jelen­tése kedvelt. Ökumenikus egyházi naptár A katolikus liturgikus nap­tárban karácsony nyolcadá­nak 6. napja és a Szent Dávid király emlékezete. Izrael má­sodik királya, próféta és zsol­társzerző volt. Az ő családjá­ból származott Jézus. Az ortodox és a görög ka­tolikus naptárban Szent Ani- szia vértanúnő és Szentéletű Melánia. Újra van mozi Zagyvarékas. A faluban újra van filmvetítés a művelődési házban. Ezen a héten ma este 18 órakor Az utolsó akcióhős című filmet mutatják be. A következő előadások is mindig csütörtö­kön lesznek. Megnyílt Szolnok. Csabai István fotó­művész képeiből nyílt kiállítás a Jókai utcai Demokrata Klub­ban. A tárlat január végéig láto­gatható délutánonként. / Arak a szolnoki piacon Élő csirke 150,­Vágott csirke 200,­Tojás (db) 8,50-10,­Burgonya 22-30,­Szárazbab 80-180,­Sárgarépa (kg) 30-60,­Petrezselyem (kg) 40-70,­Savanyú káposzta 36-60,­Fokhagyma 130-250,­Vöröshagyma 30-60,­Lilahagyma 40-60,­Fejes káposzta 16-20,­Kelkáposzta 30-40,­Karalábé 30-40,­Karfiol 90-140,­Paradicsom 140-220,­Zöldpaprika 8-35,­Uborka 200-250,­Gomba 100-200,­Alma 20-50,­Körte 50-70,­Mák 400-500,­Banán 88-98,­Narancs 58-98,­Citrom 98-120,­Dió (héjas) 120-150,­Dióbél 400-480,­Mandarin 80-160,­Zeller 60-80,­Hírek — információk------érdekességek L eltározó gyógyszertárak A Pharmasol Gyógyszer- gyártó és Gyógyszer-kereske­delmi Vállalat egyes gyógyszer- tárai készletfelvétel miatt de­cember 30-31-én és január 3-4-én zárva tartanak. Hogy melyek ezek? Lássuk előbb a december végieket: az abádszalóki, a csépai, a já- noshidai, a jászberényi Hold ut­cai, a jászteleki, a jászfelső- szentgyörgyi, a jászjákóhalmai, a jászladányi, a jászszentand- rási, a karcagi Kórház utcai, a kengyeli, a kisújszállási Kos­suth utcai, a kőteleki, a kunma- darasi, a mezőtúri Újváros ut­cai, a mezőtúri Somogyi utcai, a nagyiváni, az öcsödi, a rákóczi- falvi, a szolnoki Kolozsvári ut­cai, a szolnoki Fehérkereszt, a szolnoki Széchenyi körúti, a szolnoki Indóház utcai, a tisza- bői, a tiszaföldvári Kossuth utca 499. szám alatti, a tiszakürti, a tiszapüspöki, a tiszaszentimrei, a tószegi, a törökszentmiklósi Kapisztrán utcai, a túrkevei Széchenyi utcai, a zagyvaré­kasi, a tiszafüredi Baross utcai, a kunszentmártoni, a jászapáti, a jászárokszállási, a martfűi. A január 3-4-én zárva tartók: az alattyáni, a besenyszögi, a cibakházi, a fegyvemeki, a jászalsószentgyörgyi, a jászbe­rényi Hűtőgépgyár-lakótelepi, a jászberényi Apponyi téri, a jászdózsai, a jászfényszarui, a jászkiséri, a karcagi Horváth Ferenc utcai, a szolnoki Malom utcai, a kenderesi, a kisújszál­lási Széchenyi utcai, a kunhe- gyesi Kossuth utcai, mezőtúri Kossuth téri, a nagykörűi, a sza- joli, a szolnoki Városmajor ut­cai, a szolnoki Kossuth téri, a ti­szaföldvári Kossuth utca 143. szám alatti, a tiszafüredi Somo­gyi utcai, a tiszaörsi, a tisza- roffi, a tiszasasi, a tiszasülyi, a tiszavárkonyi, a törökszentmik­lósi Almássy utcai, a török­szentmiklósi Kossuth utcai, a túrkevei Kenyérmező utcai, az újszászi, a szolnoki Tóth Ferenc utcai, a jászboldogházi. Templomi misék Szolnok. A Belvárosi nagy­templomban pénteken 18 órától hálaadó szentmise, január 1-jén és 2-án fél 9-kor, 11-kor és 18 órakor szentmise, január 2-án 10 órakor keresztelés lesz. A Szentlélek plébánián pén­teken 17 órakor év végi hálaadó szentmise, 1-jén és 2-án 17 óra­kor szentmise lesz. Görög katolikus óévi hálaadó szentmise lesz pénteken 16 órá­tól a Partos-kápolnában és 17 órától a Széchenyi-lakótelepi fatemlpomban. Január 1-jén és 2-án 8 órától szentmise lesz a Partos-kápolnában, majd 10 órától ünnepi nagymise a Szé­chenyi-lakótelepi fatemplom­ban. A református templomban pénteken 17 órától lesz isten- tisztelet, 1-jén 10 órától a temp­lomban, 17 órától a gyülekezeti teremben, 2-án 10 órától a templomban, 17 órától a gyüle­kezeti teremben lesz istentiszte­let. mmmmm Traffipax! mm Lapunkban ezentúl rend­szeresnek ígérkezik a sebes­ségmérő gépkocsi előfordu­lási helyeinek közlése. Ma a traffipax reggel 6 és 14 óra között a Tószeg-Tisza- jenő közötti útszakaszon, va­lamint a 4-esen Törökszent- miklóson és Fegyvemeken, délután 2 és este 10 között a 4-es fő közlekedési úton Tö­rökszentmiklóson és Kende­resen lesz (de a települések közötti szakaszon is előfor­dulhat); holnap reggel 6 és 14 óra között a 4-esen Szolnokon és Kisújszálláson (de előfordul­hat a két település közötti út­szakaszon is), délután kettőtől este 10-ig pedig Szolnok bel­területén lesz szolgálatban. SZEXIS MULATÓ. A híres copacabanai mulató - ami Bra­zília egyik látványossága a Kinky Gerlinky, megnyitotta második mulatóját Londonban. A londoni szexisebb, mint a brazil, itt megfordulnak a híresen hírhedt leszbi­kusok, transzvesztiták és heteroszexuálisok is. Sokan csak azért látogatják a mulatót, hogy ezekkel a személyi­ségekkel találkozzanak. (FEB-fotó) Találták, elveszett Szolnok. Kedden este fél öt­kor a Pozsonyi és az Ady utca sarkán egy palotapincsi kutyát találtak. Tulajdonosa a 372-677-es telefonszámon ér­deklődhet felőle. Kulcscsomót is találtak teg­nap délelőtt a Móra és a Szol­nok ispán krt. közötti játszóté­ren. Ezt a tulajdonos lapunk hír- szerkesztőjétől veheti át. Kedden elveszett az Üteg ut­cából egy fehér, egyéves kan kuvasz. Ismertetőjele, hogy az orra fölött sérülés nyoma lát­ható, valamint láncot húzhat maga után, mert azzal együtt ment el. Értesítést a 370-147-es telefonszámon, illetve a Batsá­nyi utcai terményboltban vár­nak az eb felől. Vízállás A Tisza vízállása tegnap Ti­szafürednél 640 centiméter, áradó, Kisköre-felsőnél 670 centiméter, áradó (a víz 4,2 C-fokos), Szolnoknál 646 cen­timéter, áradó (a víz 3,7 C-fo- kos). A Hármas-Körös Kunszent- mártonnál 540 centiméter, apadó. A Zagyva Jászteleknél 174 centiméter, áradó. Sítanfolyam Szolnok. A NIT Tours uta­zási iroda bővítette szolgáltatá­sait: 1994-től kezdődően már sí­tanfolyamokat is szervez. Az első turnusra az érdeklődők ja­nuár 8-ig jelentkezhetnek a 420-052-es telefonszámon. Előfizetőink, olvasóink figyelmébe! Új olvasószolgálati rova­tot indítottunk. Mondja el véleményét lapunkról, mit tart jónak, s milyen változ­tatásokat látna szívesen az újságban. Eljut-e önhöz időben lapunk? Az Új Nép­lap tartalmával és kézbesí­tésével kapcsolatos észrevé­teleket a 426-688-as szá­mon vagy a 424-444-es te­lefon 21-es, 22-es, 28-as mellékein várjuk. Bál az óvodásokért Tiszavárkony. Pénteken szilveszteri mulatságot szervez a helyi óvodások szülői munka- közössége, amelyre mindenkit szeretettel várnak a művelődési házba 19 órától. Vacsorajegy 300 forintért a helyszínen vált­ható. A bevétel az óvodáé lesz. Ügyelnek Szolnok. December 31-én a munkanapok kórház-rendelőin­tézeti átszervezése miatt az or­vosi szakrendelések a Hősök tere 2-4., illetve a Bőr- és Ne- mibeteg-gondozó Intézetben (Tószegi út 21.) szünetelnek. A betegellátás rendjére az ügyeleti betegfogadás érvényes. Moszkva. Félrelökött egy orosz tábornokot Albert Gore egyik testőre az amerikai alel- nök e hónapban Oroszország­ban tett látogatása alatt. A testőr durva eljárásáértért Thomas Pickering, az Egyesült Államok moszkvai nagykövete kért bo­csánatot. Az eset a szentpéter­vári Pulkovo repülőtéren tör­tént. A testőr durván félretaszí­totta Szergej Szelezsnyev ve­zérezredest, Szentpétervár ka­tonai parancsnokát, aki a foga­dási ünnepségre érkezett a rep­térre. Prága. Hétfőre virradóra el­lopták Jan Rumi cseh belügy­miniszter fekete, Audi 100-as típusú autóját, amely - a szo­kástól eltérően - nem a garázs­ban, hanem a miniszter prágai lakása előtt, őrizetlenül parkolt. Rumi azért hagyta az utcán a kocsit, hogy hétfő reggel köny- nyebb legyen bepakolnia a bő­röndöket, ugyanis rövidebb szabadságra készült. Az Audi tulajdonosa nem Rumi, de nem is a belügyminisztérium volt: a miniszter egy. prágai cégtől vette bérbe, miután saját szolgá­lati kocsijával karambolozott. A rendőrség egyelőre nem találta meg az ellopott autót. Párizs. A szakértőkből álló zsűri, no meg közel százezer Lelki segély Mindennap 19 órától reggel 6-ig hívható a lelkisegély-szol- gálat, telefonszáma: 422-222. Előszilveszter a városi tévében Szolnok. A Szolnok Városi Televízió előszilveszteri műsort ad a Caffe Alexanderből. A ma 17 órakor kezdődő és hajnali 3 óráig tartó műsor számtalan te­lefonos játékában mintegy 70 ajándék vár gazdára. A helyszí­nen a játékosok pizzaevésben vetélkedhetnek, valamint házi készítésű koktéljaikkal „kenye- rezhetik” le a zsűrit. Egy 14 ki­logrammos sült malac .„vár” arra a baráti társaságra, akik a legjobb örömzenét játsszák el a nézőknek. A kis zenekarok je­lentkezését telefonon várják. A műsorban láthatják többek között a város „atyjait”, vala­Wl »tVBO.***«& WOSIimiMU«!* A Nyelviskolák Kamarája által minősített TIT NYELVISKOLA boldog új évet kíván minden kedves jelenlegi és jövendőbeni hallgatójának! A januárban induló nyelvtanfolyamainkra beiratkozás január 3-tól - 10-ig! Szolnok, Baross u. 20. I. em. Telefon: 56/375-122 •4KW2H* CSEMPÉK, BURKO- LÓK NAGY VÁ­LASZTÉKBAN! TER­RAKOTTA BT. Szol­nok, Martfűi út mellett, Alma utca. Nyitva: 10- 18-ig. * *40506/5H* TAPÉTAVÁSÁR! De­cember 31-ig minden tapétát 10-20 % ked­vezménnyel árusítunk! Tausz tapétaszaküzlet, Szolnok, Baross u. 11. *40003/14K* _________ ® 100.000 Ft a nyom­ravezetőnek! Szolno­kon, az Ezermester üz­letházból nagymennyi­ségű videokazettát, vi­deomagnót, televíziókat loptak el az ünnepek alatt. Aki bármi infor­mációt tud, hívja az 56/426-626 telefonszá­mot, vagy a 07-et. *41143/2T* ® CSIZMA- és cipő­vásár Szolnokon, a buszpályaudvaron, a CAROL butikban! Di­vatos fazonú bőrcsiz­mák 1.000 Ft árenged­ménnyel. *41144/2T* REDŐNY szerelésben jártas alkalmazottat ke­resek. Érdeklődni: 06- 60-388-001 telefonszá­mon. *41123/2K* SZOLNOKON, a bel- városban 440 négyzet- méter alapterületű, nagy belmagasságú, két helyiségből álló, (autó­szalon, diszkontáruház, egyéb vendéglátó, illet­ve kereskedelmi tevé­kenység céljára alkal­mas), egyedi fűtésű üz­lethelyiség, 400 négy­zetméter kizárólagos használatú zárt udvar­ral, pincével hosszú távra bérbe adó. Érdek­lődni: az 56/377-545 telefonszámon lehet. *41194/1H* » NIT TOURS AJÁN­LAT! München, Trieszt, Arad: 1994. 'január 7. Szlovákiában (Chopok és környéke): sítanfo­lyamok január 24-től Szolnokról, autóbusz- szal. ÉRDEKLŐDNI: Szolnok, Batthyány út 8/a. (SZTK mellett, Tü­dőszűrővel szemben lé­vő udvarházban). Tele- fon/fax: 56/420-052. •41208/1T* SZANDASZŐLŐSI presszóba januári kez­déssel pultost felve­szünk. „Marika-41233” jeligére a kiadóba. *41233/1K* __________ C SAK ma! Kárpótlási jegy vétele tőzsdei ár felett az 56/422-092-ön. »41238/1K* Közlemény Értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy 1993. december 31-én valamennyi egységünk zárva tart. OTP Bank Rt. JNK. Szolnok megyei Igazgatóság és Fiókjai. •4122.VIH* HIRDETMÉNY tv-néző szavazatai alapján szer­dára virradóra eldőlt a Miss France ’94 címért folytatott ver­seny sorsa: a boldog győztes egy barna hajú, 21 éves, 1 méter 76 centiméter magas hölgy, Va- lérie Claisse lett. A verseny egyenesben közvetített döntő­jébe negyven pályázó jutott be: mindegyikük Franciaország egy-egy tájegységét képviselte. (Valérie Claisse például a Loire-vidék helyi szépségki- rálynőjeként jutott a fináléba.) Miss France ’94 eddig egy nan- tes-i cég alkalmazottja volt, de győztesként nem sok ideje lesz munkája folytatására. Ő képvi­seli Franciaországot az 1994-es Miss Europe-, Miss Monde-, Miss Univers-választásokon, s reklámszerződések is várják. Varsó. Elhangzott a vádbe­széd a lengyel Heweliusz komphajó szerencsétlensége ügyének tárgyalásán. Mint em­lékezetes, a január 14-i kataszt­rófának 55, köztük öt magyar áldozata volt, s a hajó elsüllye­dését csupán a legénység kilenc tagja élte túl. A komp utolsó útja előtt öt meghibásodás tör­tént a hajón, amiből csak egyet jelentettek a tengerészeti kama­rának. A tragédiát tetőzte, hogy szervezési hibák miatt késéssel indult a mentőakció. mint a világ egzotikus tájairól érkező külföldi vendégeket. Év vége kapcsán megszólaltatnak egy grafológust, egy ásvány­gyűjtőt és egy boszorkányt, és talán énekel Pongó kutya is. Összefoglalót láthatnak az év szolnoki bajnokait köszöntő vá­rosházi ünnepségről is. Éjfél után sztriptíz és jó fdm szórakoztatja a későig kitartó nézőket. Mindenkit szeretettel várnak a helyszínen és a képernyők előtt. A műsor hívószáma: 420-183. A telefonos játékra a 426-244 és a 424-637-es tele­fonszámon lehet jelentkezni. A híroldalt szerkesztette: Tóth András (A napi hírszerkesztővel munkanapokon újabb információk az 56/423-423-as telefonszámon közölhetők.) A telefonos hirdetésfelvétel száma: 56/424-924 Köszönjük, hogy ma is velünk tartott. Legyen holnap is az olvasónk! BUÉK ’94 szilveszteri party a cserkeszőlői TURZÓ PANZIÓ- ban! Színes bárműsor, Rock & Roll Party KOMÁR LÁSZLÓ­VAL! Helyfoglalás a helyszínen, vagy a Cserkeszőlő 81-es tele­fonon. Belépőjegy ára: 1.100 Ft. *40797/2H* "Néplap JASZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI NAPILAP az Axel Springer-Magyarország Kiadó Kft. lapja Felelős vezető az ügyvezető igazgató Főszerkesztő: HAJNAL JÓZSEF Felelős szerkesztő: Bistey András Tervezőszerkesztő: Baranyi György, Mohai Gyuláné Kiadja az AS-M Kft. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája Felelős kiadó: NÁNAI TIBOR irodavezető Szerkesztőség és kiadóhivatal: 5001 Szolnok, Kossuth tér 1. I. sz. irodaház, Pf.: 105., Telefon: 56/424-444 tx: 23-357, fax: 56/422-853 Készíti a Petőfi Nyomda Rt. Szilády Üzéme, 6001 Kecskemét Mindszenti út 14. Felelős vezető: Sebesvári László vezérigazgató Telefon: 76/482-192 Előfizetői példányok kézbesítését és árusítását végzi: a Debreceni Postaigazgatóság 4046 Debrecen, Bethlen u. 1., telefon: 52/312-111; Igazgató: dr. Kovács József Előfizethető közvetlenül az Új Néplap kiadójánál 5000 Szolnok, Kossuth tér 1. földszint (tel.: 56/424-444) és ügynökségeinél, az Új Néplap helyi kézbesítőinél, valamint átutalással az MHB Rt. 458-10358 pénzforgalmi jelzőszámra. Ügynökségek címe: Szolnok, Magyar u. 5. Telefon: 56/421-276. Jászberény, Rákóczi u. 74. Telefon: 57/311-511 Kunszentmárton, Köztársaság tér 12. II. 12. Telefon: 414 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6/G. Telefon: 431 Kunhegyes, Kossuth út 14. Telefon: 59/326-043, 326-621 Előfizetési díj egy hónapra 375 forint, negyedévre 1125 forint, fél évre 2250 forint, egy évre 20% kedvezménnyel 4140 forint. Az áruspéldányok ára: 16,30 Ft. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat a Debreceni Postaigazgatóság és a postahivatalok, valamint az Új Néplap kiadója és ügynökségei intézik. ISSN 0865-9133

Next

/
Oldalképek
Tartalom