Új Néplap, 1992. november (3. évfolyam, 258-282. szám)

1992-11-02 / 258. szám

I Árvízvédelmi készültség a Tiszán Nyíregyháza. Szombat­ra virradóra a Tisza Vásá- rosnamény fölötti szaka­szán másodfokú árvízvédel­mi készültséget rendelt el a Felső-Tisza-V idéki Vízügyi Igazgatóság. A folyó felső részén és külföldi vízgyűjtő területén ugyanis jelentős csapadékmennyiség hullott, így árhullám alakult ki. A Tisza Magyarországra érve kilépett medréből, és elérte a településeket védő árvíz- védelmi töltéseket. A figye­lőszolgálat után ezért az éj­szakai órákban a vízügyi szakemberek a fokozott ké­szültség mellett döntöttek. Könyvtáros, klubvezető és idegenvezető Jászszentandrás. Nem­csak könyvtáros és a hely- történeti klub vezetője Kiss istvánné, hanem alkalmi idegenvezető is, aki szíve­sen kalauzolja el a faluba érkező csoportokat a helyi tájházba és a templomba, ahol megcsodálhatják Aba Novák Vilmos és Chiovini Ferenc gyönyörű freskóit. Meghosszabbí­tották a jegyzést Budapest. Ez év decem­ber 30-áig meghosszabbo­dott az Omker-részvények jegyzési ideje kárpótlási jegy ellenében - tájékoztatta a Budapest Értékpapír és Befektetési Rt. illetékese az MTI-t. Az OMKER Orvosi Műszerkereskedelmi Rt. jegyzési ideje pénteken ért volna véget, azonban az ed­digi lanyha érdeklődés miatt döntöttek az illetékesek a határidő meghosszabbításá­ról. Egy darab 1000 forint névértékű részvény ára megegyezik egy darab 1000 forint eredeti névértékű kár­pótlási jegy kamattal növelt névértékével. Felhős ég, kisebb esők Többnyire erősen felhős lesz az ég. Napközben el­szórtan kisebb esőre, zápo­resőre is számítani lehet. Helyenként megélénkül a déli szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4, 9, a legmagasabb nappali hő­mérséklet általában 10, 15 fok között valószínű. Öt év múlva Szolnok Rózsadombja lesz? ✓ Óriási az érdeklődés Vajon akadnak-e jelentkezők a szolnoki Széchenyi lakótelep közvetlen szomszédságában ki­alakításra váró lakótelkekre, hisz azon a részen nincs beépítési kö­telezettség. így mindenki erejé­hez mérten vagy sokkal inkább ahogy a pénztárcája bírja, annak megfelelően húzhatja fel a házát akár több év alatt is. A szóban forgó telkeket a Ti­sza Limes Ingatlanforgalmazási és Vállalkozási Kft. értékesíti. A cég ügyvezető igazgatója, Laka­tos László elmondta, hogy a vá­rosi önkormányzat október 20-i ülésén zöld utat adott a telkek eladásához, s jócskán vannak ér­deklődők, hisz a 300 építési telek jó része egy hét alatt elkelt, vagy legalábbis az előjegyzések sze­rint sokan szeretnének ott birtok­hoz jutni. Két-három hét múlva a leendő tulajdonosokkal megkötik az előszerződéseket. Most csupán a vételár 50 százalékát kérik, a má­sik felét majd akkor kell letenni, amikor a vízzel és villannyal ténylegesen átadják a területet. Arról ugyanis már hírt adtak, hogy a telkeket 300-400 ezer fo­rintért kínálják, s ebben az ösz- szegben benne van a villany és a víz bevezetésének költsége is. (Folytatás a 2. oldalon) Felavatták Karcagon a második világháború áldozatainak emlékművét, Győrfi Sándor szob­rászművész alkotását. Raffay Ernő honvédelmi államtitkár mondott ünnepi beszédet. (Tudósítá­sunkat a 2. oldalon közöljük) A cél: segíteni a válságban lévő embereken Munkatársakat vár a lelkisegély-szolgálat A középfokú oktatási intézmények felvételi rendje FEBRUÁR 15-IG VÁRJÁK A TOVÁBBTANULÁSI LAPOKAT Bizonyára sokan tudják, hogy működik Szolnokon egy ingyenes telefonos lelkisegély­szolgálat, körülbelül két éve. Kezdetben, egy éven keresztül csak szombat, vasárnap és ün­nepnapokon, este 6-tól 10-ig kérhettek segítséget telefonon a lelki gondokkal küszködök. Kö­rülbelül tavaly ilyenkor számol­tunk be arról, hogy fejlődésének második szakaszába érkezett a szolgálat, a hét minden napján hívható a „lelki S.O.S” telefon­száma (373-633), este 7-től reg­gel 6-ig. Ám, már induláskor az volt az elképzelés, hogy ez olyan te­lefonszolgálat lesz, amelyhez bármikor, sürgősségi jelleggel lehet fordulni, tehát ha olyan problémákkal küzd valaki, ame­lyek azonnali megoldást igé­nyelnek, és nem tud várni egy­két napig, de még estig sem, ak­kor ezen a telefonon gyorsse­gélyt kaphat. Ehhez szükséges, hogy éjjel-nappal elérhető le­gyen. Most érkezett el az ideje, hogy előkészítés után rátérjenek a folyamatos munkarendre. Hisz a lelki krízisek, az öngyilkossági krízisek, melyek csúcspontja né­hány óráig tart, sok esetben nem tűrnek halasztást, megoldásukra ez a telefonos szolgálat - amint nemzetközi és hazai tapasz­talatok is mutatják - alkalmas. Most, a folyamatos működés­re való felkészülés idején a nap­pali szolgálatra készülnek kiké- ______(Folytatás a 2. oldalon) A megye középfokú oktatási intézményeinek igazgatói, s az iskolák fenntartóinak képviselői értekezletet tartottak Szolnokon, a megyeházán, amelynek fő té­mája a beiskolázás volt. Az eszmecsere résztvevői megállapodtak a következő tan­évre szóló felvételi rendjében. Eszerint az általános iskolákból a gimnáziumokba és a szakközép- iskolákba február 15-ig kelll el­juttatni a nyolcadikosok tovább­tanulási lapját. Méghozzá abba az iskolába, ahova a diák első­ként pályázik. A gimnáziumok és szakközépiskolák március 14- ig tartanak vizsgáztatást - termé­szetesen nem minden intézmény - illetve döntenek a felvételről. Á második kör a gimnáziumokban,. szakközépiskolákban március 15-től 24-ig, a harmadik pedig március 24-től 30-ig tart. Ezután március 26-án kezdődik a felvé­tel a szakmunkásképzőkbe, szak­iskolákba. Itt is három szakasz­ban válogatják ki azokat a diáko­kat, akiket alkalmasnak tartanak az iskola elvégzésére. Az első szakasz április 5-ig tart, a máso­dik április 6-tól 11-ig, míg a har­madik április 12-től 15-ig. Az értekezleten elhangzott az is, hogy a megyei pedagógiai in­tézet az idén is kiad egy könyvet, amely a középfokú oktatási in­tézmények következő tanévi programját, az induló szakokat, speciális osztályokat, a képzés irányát stb. tartalmazza. S szinte hihetetlen, de a tavalyival meg­egyező 60 forintos áron juthat­nak hozzá a pályaválasztás előtt álló gyerekek, s szüleik a tervek szerint már november végén. A szerkesztőség postájából Összeállítás olvasóink leveleiből 4. oldal A jászárokszállási Új Néplap-fórum vendége: Pusztai Erzsébet államtitkár Tudósításunk a 12. oldalon. SPORTEXTRA- Vízállásjelentés Ceglédről (5. oldal)- Félsiker a hétvégi fordulókban (7. oldal)- Foci: NB I-tőI a megyei I. osztályig (8-9. oldal )- Az életéért küzdött (11. oldal)- Címeres mezben (11. oldal)

Next

/
Oldalképek
Tartalom