Új Néplap, 1992. július (3. évfolyam, 154-180. szám)

1992-07-27 / 176. szám

"T 1992. JÚLIUS 27. Sportextra 7 Autósport, Nitrokémia - MÓL ’92 Nemzetközi Raliverseny Oroszék a katégória élén A magyar ralibajnokság harmadik futamát rendezték a hét végén« Veszp­rém melletti Hajmáskéren. rtét ’ napon keresztül bőgtek a motorok a hét gyor­sasági szakasszal megtűzdelt pályán. A teljes hazai élmezőnyhöz ezúttal német, osztrák és bolgár párosok csatlakoztak. Sokak szemében vízválasztónak számí­tott ez a futam, hiszen a bajnoki címre esélyes Ranga-BUki, Ferjáncz-dr. Tan- dari és ifj. Tóth-Gergely kettős is tévesz­tett már „lépést” az idei szezonban. Tisztában voltak ezzel az élen állók, így „apait, anyait” beleadtak az egész napos viadalon. A tavalyi győztesek jo­gán Rangáék nyitották meg a versenyt, s egyből szenzációs eredményt értek el az egykori katonai lőtéren. A tizenhá­rom kilométeres murvás talajon 44(!) másodperces előnyre tettek szert riváli­saikkal szemben. Sajnos a 34-es rajt­számmal induló Bögős-Tóth duó után közel húszperces szünet következett, mivel az egyik versenyautó felkapott egy acélsodronyt, és egy hároméves kis­gyereket székestől maga után rántott. Azonnal kórházba szállították. Szeren­csére horzsolásokon, zúzódásokon kí­vül komolyabb sérülést nem állapítottak meg. Az A 8-as kategóriában volt érdekelt a Salgó Rali győztese, Orosz Sándor, aki ezúttal új navigátorral, Szaniszló Imrével próbálta meg visszaszerezni a kisbéri futamon elvesztett vezető pozí­ciót. Remekül sikerült rajtjukat követő­en a közvetlenül előttük száguldó lista­vezető, Kiss-Végh párossal szemben húsz másodperces előnyre tettek szert. Ők mondták Ranga László: - Az első gyorsasági egyből eldöntötte a versenyt, tetemes elő­nyünk tudatában a biztonságra kellett csak törekednünk. Szerelőink - olasz gyári al­kalmazottakkal kiegészülve - remek mun­kát végeztek. A lőtér előtti gyorsaságikra rendre „gólyalábakat” cseréltek, ennek következtében autónk szinte repült a ne­héz terepen. Ifj. Tóth János: - Számunkra óriási eredménynek számít ez a második hely, hiszen az általam csak ralikirálynak neve­zett Ferjáncz Attilát sikerült megelőz­nünk. Idén nem hiszem, hogy beleszólha­tunk még a bajnoki cím sorsába - bár Salgótarjánban nyertem -, mivel nem szoktunk még össze eléggé a tavalyi év világbajnoki autójával, új Toyotánkkal. Ferjáncz Attila: - Pénteken még nem gondoltam, hogy célba érünk, ugyanis a Lanciába való tizenhat szelepes motor he­lyett ezúttal csak egy nyolcszelepes válto­zat dübörgött. Ezek után örülök a harma­dik helynek. Orosz Sándor: - Nagyon szeretnénk bajnoki címet szerezni kategóriánkban, s ehhez hasonló sikerekre lesz szükségünk. Köszönöm szerelőinknek, támogatóink­nak - Sooters, Sándor Service -, hogy le­hetővé tették számunkra az indulást. Azt hiszem, győzelmünkkel válariiit leróttunk hálánkból. Dudinszki István: - Az eleje és a vége sikerülhetett volna jobban is, alig csúsz­tunk le a dobogóról. Pedig nagyon kellett volna már egy kis siker. V __________I__________________________' Pedi g a táv felénél egy huppanó nyomán szétcsúszott hangosításuk vezetéke, így Orosz kénytelen volt szinte ..vakon” A szponzorok pezsgővel hűlik a járgányt és vezetőiket Hát ez a kerék vajon kibírja-e? - avagy összpontosítás két futain között vezetni. A békéscsabai Ritaszoft Kft. és a Skan Hamburger által támogatott szol­Az Orosz-Szaniszlö páros puskagolyóként közlekedik az egykori lőtéren noki kettős azonban még nem léle­gezhetett fel, mivel gumijuk nem iga­zán volt alkalmas a Hétházpuszta- Csőszpuszta közti aszfaltos pályára. Nem véletlenül féltek, biztonságra való törekvésük következményeként Kissék átvették a vezetést. A lőtéri nehéz pálya döntően befolyásolta a verseny végkimenetelét, a krosszos múltját jól kamatoztató Orosz rendre másodperceket vert ellenfeleire. Elő­fordult, hogy a percenkénti indítás ellenére ötven méterre megközelítet­te legnagyobb vetélytársát. Fortuna ezúttal pártfogásába vette a szolnoki fiúkat, hiszen komolyabb műszaki hiba nélkül - lengéscsillapító-töré­sek, defektek érdemelnek csak emlí­tést - sikerült célba érniük. Igaz, ez szerelőik érdeme is, akik remekül fel­készítették autójukat a „gyilkos” pá­lyára. „Sötét lónak’ ’ számított a Var­ga-Pénzes páros, sokáig komolyan kellett velük számolnia Szaniszlóék- nak, de a hajrá feszültségét nem bírták, az utolsó gyorsaságin „elszálltak’ ’ győ­zelmi reményeik. Az A 7-ben érdekelt Dudinszki- Tóth duót most sem kerülte el a hagyo­mányos balszerencse. Rögtön a kezdést követően eltört a gázbovdent szabályo­zó műanyag, így szinte rugdosni kellett a pedált, hogy szabályozni lehessen a sebességet. A rossz kezdést azonban jó folytatás követte. Már biztosnak tűnt dobogós helyezésük, mikor az utolsó erőpróbán kétszer megpördültek, időt vesztettek, és lecsúsztak a harmadik helyről. A Tisza-Horváth kettős mind­össze hat kilométerig volt érdekelt a ver­senyben, motorjuk „beállt”, fel kellett adniuk a folytatást. Az abszolút kategóriában végül meg­győző fölénnyel' nyert a Ranga-Büki kettős, igazi harc csak a második, har­madik helyért alakult ki. Ebben a trón- követelő, egyre jobban autózó ifj. Tóth- Gergely páros diadalmaskodott a „nagy öreg”, Ferjáncz-dr. Tandari duóval szemben. A versenyről egyébként a városi tele­vízió Szolnoksport című műsorában ne­gyedórás összállítást láthatnak a közel­jövőben. Géléi József Fotó: Mészáros János Karatetábor Jászberényben A más színű övékért A szolnoki Tóta Áron (szemben) zöld öves minősítést szerzett a záróvizsgán. (Fotó: Nagy Zsolt) A három éve megalakult magyar Shito Ryu Baráti Kör Jászberényben megtartott egyhetes edzőtábora szom­baton vizsgával ért véget. A százhúsz fős, igen változó életkorú tábor lakói a fővárosból és Szolnokról érkeztek. A napi többszöri edzéseket - a „kicsik­nek” kettő, a „nagyoknak’ ’ három alka­lommal -ketten irányították: a budapesti Szénási Zsolt, a Baráti Kör fiatal, kétda- nos mestertanítója és a vele hasonló ko­rú Haluska András, a szolnoki Repülő- tiszti Műszaki Főiskola sport­egyesületének karateoktatója. Az orszá­gos egyesületként működő Shito Ryu Baráti Kör tagjait Jászberénybe vonzó népes tábor célja a karaténak ezt az ágát művelők technikai és elméleti tudásá­nak csiszolása, mélyítése volt. A jó han­gulatú nagyközösség tagjai a péntek dél­után megrendezett háziverseny keretén belül összegezték a korábban és az eltelt hét alatt tanultakat. A vizsgaelőzetes küzdelem jutalomajándékait, az egyéb­ként önfenntartó tábor szponzora, a volt Budapesti Édesipari Vállalatból kivált Gravitál Kft. biztosította. Másnap tíz órától kezdetét vette a szorongva várt záróvizsga. A Bajcsy-Zs. úti Általános Iskola tornatermében izgatott gyerekek, kamaszok sorakoztak fel Szénási Zsolt előtt, hogy próbát tegyenek a nagyobb fokozatot jelentő más színű övékért. A nagy fegyelmet, összpontosítást igénylő gyakorlatokat az alig általános korú ver­senyzőtől a huszonévesig mindenki ko­moly igyekezettel hajtotta végre. Az in­dulók teljesítménye cáfolta azt az eset­leges feltételezést, miszerint a nyári tá­borok ideje alatt a napozás, a strand és a fagylalt határozza meg elsősorban a tu­datot. A zárónapi eseményekre a koro­nát Haluska András edző tette fel, aki barna övesként állt a mestertanító elé, hogy ő is megküzdjön egy újabb foko­zatért. Vállalkozása sikerrel járt. Neki és mindazoknak, akik eredményesen sze­repeltek, gratulálunk. Katona Mónika K atalán oktél A rendőrségnek kellett közbeavat­koznia szombatra virradóra Barceloná­ban, miután spanyol szélsőjobboldali csoportok és katalán nacionalisták za­vart próbáltak kelteni azon az útvona­lon, amelyen a lángot a kikötőből a vá­rosházára vitték. A spanyolok a fasiszta Franco-rendszer jelképeit magasba emelve próbálták meg eltorlaszolni az utat a láng előtt, de a rendőrség eltávo­lította őket. Kisebb incidens is volt a Katalónia függetlenségét követelő helyi nacionalisták és a spanyol szélsősége­sek között. A rendőrség senkit sem tar­tóztatott le. Az Egyesített Csapat atlétái 18-20 számban is éremesélyesek. Ezt Igor Ter-Ovaneszjan, a FÁK atlétikai szövetségeit koordináló tanács el­nöke közölte. A sportvezető véle­ményét azzal támasztotta alá, hogy a tavalyi tokiói atlétikai VB-n a szovjet csapat szerezte a legtöbb ér­met, megelőzve az Egyesült Álla­mokat. Ter-Ovaneszjan szerint at­létikában az Egyesített Csapat, az Egyesült Államok és Németország sportolói fognak harcolni az érmek többségéért. Az egykori kiváló tá­volugró úgy látja: az Egyesített Csapatot gyengíti, hogy a FÁK minden tagállama ragaszkodott sa­ját sportolóinak figyelembevételé­hez. Hol van Ben Johnson? Az újságírók számára ez volt az egyik legnagyobb kérdés szombaton reggel a katalán fő­városban. A szöuli játékokon dopping­vétségen ért és érmétől megfosztott ka­nadai atléta ugyanis nem foglalta el a helyét az olimpiai faluban. Egy élelmes tévéstáb végül Portugáliában, Lissza­bonban lelt rá Ben Johnsonra, azonban a legfrissebb jelentések szerint a pénteki edzés után már onnan is eltűnt. Botrányos mérkőzéssel indult az olimpiai labdarúgótorna. A Valen­ciában megtartott Spanyolország- Kolumbia (4-0) találkozón - ame­lyet megtekintett Joao Havelange, a FIFA elnöke is - a német Markus Merk játékvezető négyszer mutatta fel a piros lapot: a spanyolok közül Lopez (23. p.) és Abelardo (53.), a kolumbiaiaktól Valenciano (18.) és Cassiani (89.) jutott a kiállítás sor­sára. Rajtuk kívül még három spa­nyol és hat dél-amerikai játékos ka­pott sárga lapot. A forgatókönyvben nem szereplő tűz is fellobbant péntek éjjel az olimpia vá­rosában. A menetrend szerint Barcelo­nába érkező láng tiszteletére rendezett tűzijáték egyik rakétája önállósította magát: nem robbant fel a levegőben, hanem a megnyitóünnepélynek is ott­hont adó stadion környékén, a bokrok között ért földet, és lángra lobbantotta a szépen nyírt sövényt. A tűzoltók szinte pillanatokon belül a helyszínre érkez­tek, és eloltották a szélben egyre terjedő lángokat. Nem kis meglepetést keltett Steffi Graf német teniszezőnő, aki nem érkezett meg azzal a repülővel, amellyel péntek éjszaka várták Barcelonában. A fogadására érke­zett hivatalos személyek alaposan meglepődtek, amikor a német te­niszrajongók üdvöskéje autóval gördült a repülőtér épülete elé. Mint kiderült, Steffi észrvétlenül már csütörtökön besurrant kocsi­ján az olimpia városába. Sajátos javaslattal álltak elő a TASZSZ hírügynökség Barcelonából tudósító munkatársai. Mivel kosárlab­dában az NBA szuperprofijainak, köz­tük Magic Johnsonnak a részvétele az amerikai válogatottban eleve eldöntötté teszi az aranyérem sorsát, azt indítvá­nyozták, hogy rendezzenek a hivatalos programon túl egy jótékony célú talál­kozót, amelyen az amerikaiak a világ­válogatottal mérnék össze tudásukat, így a világválogatottban szerepelhetne például aznjgyancsak az NBA-ben ját­szó litván Marciulenis és Sabonis, Vol­kov az Egyesített Csapatból vagy a hor- vát Petrovic. A befolyó összeget az AIDS-kutatásokra fordíthatnák - így szól a javaslat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom