Új Néplap, 1991. március (2. évfolyam, 51-74. szám)

1991-03-06 / 55. szám

Néplap 1991. MÁRCIUS 6. 1991. március 6., szerda, Leonóra, Inez napja. A Nap kél 6.17-kor, nyugszik 17.35 órakor. A Hold kél -, nyugszik 8.13 órakor. Kissé változékony, enyhe idő Változóan felhős idő várható, elszórtan,főként délnyugaton, nyugaton alakul ki kisebb eső, zápor. A déli, délnyugati szél szerdán gyakran élénk, időnként erős lesz. Az éjszakai órákban párás lesz a levegő, foltokban köd képződik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0,5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között várható. (MTI) Képes eseménynaptár 140 évvel ezelőtt, 1851-ben halt meg Döbrentei Gábor író, költő, nyelvkutató. Alapította és szerkesztette az Erdélyi Mú­zeum c. folyóiratot, volt szín- igazgató is. 1838-1846-ig szer­kesztette a Régi Magyar Nyelv­emlékeket. A róla elnevezett kódex 262 zsoltárt, himnuszt, prédikációt tartalmaz. 135 évvel ezelőtt, 1856. már­cius 6-án hunyt el Bezerédj Ist­ván reformpolitikus, a liberális ellenzék egyik megszervezője. Ő volt az első földesúr, aki job­bágyaival örökváltsági szerző­dést kötött (1836), önként vál­lalta az adófizetést, emberbaráti tevékenysége során kisdedóvót alapított s bár 1848/49-es sza­badságharc alatt országgyűlési képviselőként a béke híveivel tartott, a Habsburg önkény mégis halálra ítélte (1950), de végül kegyelmet kapott. Leonóra, Inez A mai Leonóra nevünk az Eleonóra rövidítéseként vált önálló névvé, és benne az ,.eleos" görög szó rejtőzik, ami ,,irgalmat” jelent. Első előfordulása angol nyelvterületre esik Elinor formában. Idén először szerepef naptárunkban az Inez, a spanyol „Ines’ ’, amelyet az ősi Ágnes spanyolba átvitt formájának tartanak. Jelentése a görög „hagnos” szó után annyi, mint „kegyes, áhítatos”. Az előkelő hangzású nevek viselőjéhez különleges csokor illik: fehér szegfűket ésfréziákat állítsunk össze, díszítsük ezüstlevellí Piles cadiari hajtásokkal. Mozi Szolnokon a Nemzetiben fél 5-kor, fél 7-korTűz, jég és dina­mit, fél 9-kor Saint Tropez-i le­ánykereskedők (18). A Tallinn- ban 5-kor, 7-kor és 9-kor Memphis Belle. A Koktél mozi átalakítás miatt zárva. A Tisza mozi A-termében fél 5-kor, fél 7-kor és fél 9-kor Flatliners - Egyenesen át. A videomoziban fél 5-kor A nindzsa színre lép, fél 7-kor és fél 9-kor A nagy ház (18). Jászberényben a Lehel­ben 4-kor, 6-kor és 8-kor Ked­ves ellenségem. Mezőtúron a Szabadságban 4-kor Papa, én nő vagyok!, 6-kor és 8-kor Ha­vanna. Törökszentmiklóson a Dózsában 5-kor A bal lábam, 7-kor Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag. Szünnapos a tűrkevei Korda Sándor mozi, a kisújszállási Ady, a kunszent­mártoni Körös, a jászapáti Tán­csics, a kunhegyesi Szabadság, a kunmadarasi Peteőfi, a tisza- földvári Táncsics, a tiszafüredi Tisza, a karcagi Déryné és a martfűi Tisza mozi. 150 éve, 1841-ben született Marie Alfred Cornu francia fi­zikus; az általa felfedezett kvarcprizmával a spektrográf ibolyántúli sugarainak kettős törését lehetett megakadályoz­Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ 10 órakor és 14,30-kor a színházteremben: TÜNDÉR IBR1NKÓ - téli gyermekbérlet 3. előadása. A galérián az INCONNU Független Művészeti Csoport kiállítása. A fotógalérián Sza- módy Zsolt fotókiállítása. A foyerban: A finn-magyar ba­rátság dokumentumai. A bal ol­dali vitrinekben a Napsugár Gyermekház tűzzománcstúdió­jának alkotásai. A Heuréka be­mutatóterem nyitva 14-től 18 óráig; 16 órától videofilm-vetí­tés. Helyőrségi klub (reptér) Versenyhelyezési díjak és dokumentumok kiállítása. Megtekinthető március 8-ig. TOP GUN - látványos légi­csaták (amerikai film) 1200-AS Lada ol­csón eladó. Sütő, Tisza- ug, Kossuth 63. *48776/ HÁROMFÁZISÚ kompresszor eladó. Tel.: 59/11-517. *48783/1* AUDI 100 fődarabok eladók. Szolnok, Tuli- pán út 20. *48784/1* BAJCSY-ZS. út kö­zelében garázst bérel­nék. Tel.: nappal 56/31-049, este 56/36- 125. *48793/ 1* AZONNALI belé­péssel főállású gépko­csivezetőt Ikarus autóbuszunkra alkalma­zunk. Szerelési ismeret, nyelvtudás előnyös. Tel.: „Komplex Vállal­kozás”, tel.: 56/30-191. *48809/1* VÁLLALJUK éves szerződéssel is vállala­tok, kft.-k, utazási iro­dák személyszállítását kitűnő műszaki állapotú Ikarus autóbuszunkkal. „Komplex Vállalko­zás”, tel.: 56/30- 191.*48810/1* 8 ÉVES Wartburg és a Széchenyin, a Molnár Anna út végén garázs el­adó. Érdeklődni napköz­ben az 56/35-301, 16 órától az 56/38-300-as telefonon. *48826/ 1 * KÉTSZEMÉLYES rekamié két fotellel el­adó. Jászberény, Diófa u. 15. *48840/2* A nap telefonjai Ennyi telefont egy ügyben még nem kapott hírszerkesztősé­günk. Ez pedig a gólya-ügy. Megírtuk, hogy a múlt hét végén megérkezett egy gólya Szolnok­ra, amely a Városmajor úti szov­jet laktanya egyik kéményére te­lepedett le. Sőt, le is fényképez­tük, és arról is tudósítottunk, hogy a fészkének helyet adó ké­ményt talán lebontják. Nos, erre reagáltak sokan, hogy ugyan te­gyünk már valamit, nincs ebben a városban olyan szervezet vagy egy jótevő, aki megakadályozná a gólyafészek elpusztítását? Bevallom, magam sem tu­dom, mit kellene tenni. Talán ezt a cikket oroszul kellett volna írni, és csak annyit tudok a gólya ne­vében kiáltani: S. O. S.! ta Közéleti információk Alattyán. Közmeghallgatást tart a falu képviselő-testülete holnap 18 órától a művelődési házban az idei költségvetésről. Törökszentmiklós. Ülést tart holnap 16 órától a városházán a képviselő-testület. Megtárgyal­ják az idei költségvetést. Szolnok. A város közgyűlése megalkotta a költségvetési előirányzatról szóló 4/1991., va­lamint az önkormányzati intéz­ményekben alkalmazandó élel­mezési nyersanyagköltségek megállapításáról szóló 5/1991. számú önkormányzati rendele­tét, amelyek az ügyfélszolgálati irodában tekinthetők meg. Fogadóórák Szolnok. Ma 16-18 óráig foga­dóórát tart König László polgár- mester és Békési Anikó képviselő a Kertvárosi Általános Iskolában; Kéri József alpolgármester, Ko­vács Márta és Kovács Lajos kép­viselő a Városi Központi Könyv­tárban (Széchenyi körút 22.); Bu- day György alpolgármester és Csala Sándor képviselő a MÁV Járműjavító Művelődési Házá­ban; Várhegyi Attila alpolgár­mester a városházán. Balesetek Az Országos Rendőr-főkapi­tányságtól kedden reggel kapott tájékoztatás szerint az elmúlt 24 órában a közutakon 23 személyt ért baleset: nyolcán súlyos és ti­zenöten könnyű sérülést szen­vedtek. Valuta- (bankjegy és csekk) árfolyamok pénznem vételi eladási árfolyam 100 egységre, forintban angol font 13103,80 13914,34 ausztrál dollár 5380,31 5713,11 belga frank 218,07 231,55 dán korona 168,19 1240,45 finn márka 1859,58 1974,60 francia frank 1318,51 1400,07 görög drachma a/ 41,60 44,18 holland forint 3984,50 4230,96 ír font 11954,18 12693,62 japán yen (1000) 511,08 542,70 kanadai dollár 5977,09 6346,81 kuvaiti dinár árfolyamjegyzés szünetel német márka 447,38 4764,94 norvég korona 1148.52 1219.56 olasz líra (1000) 60,08 63,80 osztrák schilling 638,04 677,50 portugál escudo 51,34 54,52 spanyol peseta 72,03 76,49 svájci frank 5174;00 5494,04 svéd korona 1209,23 1284,03 USA-dollár 6908,32 7335,64 ECU (Közös Piac) 9224,62 9795,22 a/ bankközi és vállalati elszámolásoknál al­kalmazható árfolyam: görög drachma 2,85 42,93 Programajánlat Szolnok. Az Építéstudományi Egyesület megyei csoportja szer­vezésében holnap 9.30 órától a BVM helyi gyárában előadások hangzanak el az új mélyépítési gyártmányokról, csövek alkal­mazásáról, méretezéséről, az épí­téstechnológiáról, kivitelezésről. Bemutatják videofilmen a tá­maszelemes mederburkolatot és a Misztrál csőgyártó gép felhasz­nálását.- A Sorsdöntések elnevezésű szabadegyetem következő elő­adása holnap 17 órától lesz a vá­rosházanagytermében. Az 1956- os magyar forradalomról dr. Rai­ner János (MTA TTI) beszél.- Hölgyaerobic klub lesz hol­nap 18 órától a Szocialista Párt kertvárosi székházában (Holt- Tisza-part u. 27.).- A Szapáry u. 19-ben tartott biogazdálkodók népfőikolája következő előadásában a bioker­tészet gyakorlatáról, a biotermé­kek védjegy zéséről lesz szó hol­nap 16.30 órától. Karcag. Történelmi témájú sorozat indul az MDF szervezé­sében és a Déryné Művelődési Központ, valamint a Győrffy Ist­ván Nagykun Múzeum anyagi tá­mogatásával a művelődési köz­pontban. Ennek első előadása holnap 18 órától lesz, amelynek címe: A nemzetközi helyzet a II. világháború után; A Szovjetunió hatalmi térnyerése. Előadó: dr. Menyhárt Lajos egyetemi do­cens. A 07 jelenti Abádszalók. Büntetőeljárás indult Lakatos István 41 éves helyi lakos ellen, aki hétfő délután 30 ezer forint értékű telefonvezetéket kísérelt meg ellopni. [ HÍREK hírek — HÍREK Nagyszalonta. Arany János születési évfordulójának más­napján - március 3-án - túrkeve- iek népes csoportja látogatott er­délyi testvérvárosukba, a legna­gyobb magyar epikus költő szü­lőhelyére, ahol részt vettek az Arany-évforduló kulturális ren­dezvényén. A negyvenegy láto­gató délután megtekintette a vá­rost, majd meghallgatta Tőkés László nagyváradi püspök isten- tiszteletét a templomban. Budapest. A hét végén az MTA nagytermében tartották a megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztálya főelő­adója, dr. Nyári Katalin kandidá­tusi disszertációjának nyilvános vitáját. Az értekezés címe: „A bűnözés társadalmi megelőzésé­nek regionális modellje” volt. A Sertéshúst még olcsóbban! Szolnokon: Egyes ABC (Baross út 6.) Cukor ABC (Vörös Hadsereg út) Gólya ABC (Baross út 57.) Márka ABC (Jubileum tér) Panel ABC (Széchenyi-ltp.) Sarok ABC (Szapáry út 47.) Meder ABC (Rákóczi út) Martfűn: Tisza ABC (Május 1. út)- sertéscomb 250.- helyett 175.- Ft/kg 250.- helyett 175.- Ft/kg 210.- helyett 165.- Ft/kg 210.-helyett 160.-Ft/kg 130.- helyett 110.- Ft/kg 180.- helyett 140.- Ft/kg 190.- hely ett 140.- Ft/kg- r. karaj- h. karaj- lapocka- oldalas- tarja- dagadó- első csülök- hátsó csülök- köröm- fej- zsírszalonna 80.- helyett 110.- helyett 25.- helyett 40.- helyett 70.-Ft/kg 90.- Ft/kg 20.-Ft/kg 15.- Ft/kg 25.-Ft/kg CSAK NÁLUNK! REKIÁMÁRON! Díszdobozos nói zsebkendők 86-110 Ft-ig Női harisnyanadrág REKLÁMÁRON 51 Ft Női combfix harisnya 33 Ft Asztalterítő, konyharuhák 20 % ENGEDMÉNNYEL Női blúzok, pantallók, bakfis blézerek, szoknyák 40 % ENGEDMÉNNYEL Leánykaruha 40 % ENGEDMÉNNYEL Március 7-8-án Női papucsok árából 200 Ft árengedményt adunk A Skála Tiszavidék Áruház VÁRJA SZÖVETKEZETI TAGJAIT ÉS KEDVES VÁSÁRLÓIT! Tudományos Minősítő Bizottság a jelöltet alkalmasnak találta a kandidátusi cím felterjesztésére. Az esemény érdekessége, hogy most először vizsgálták egy regi­onális térségben - a társadalmi, gazdasági környezet figyelem- bevételével - a bűnmegelőzést, minthogy eddig csak országos vizsgálatok voltak. Kisújszállás. Országos állat- és kirakodóvásár lesz vasárnap; ezenkívül Jászberényben, Öcsö­dön, Bugacon, Izsákon. Szente­sen ezen a napon országos állat­vásár lesz. Jászberény. Ismét lesz Cell- adam-teszt szűrővizsgálat a Déryné Művelődési Központ­ban, ezúttal holnap 14-16 óráig. A vizsgálatban részt vevők saját címre felbélyegzett válaszboríté­kot vigyenek magukkal. i lapszámunkat szerkesztette:^ Berki Imre és Bistey András Tipográfia: Zsoldos György és Bódi Béla A híroldal összeállításában közreműködött Tóth András, akivel információk a 33-104-es telefonszámon közölhetők. J ASZ-N AG YKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP az Axel Springer-Budapest Kiadói Kft. lapja Felelős vezető: az ügyvezető igazgató Főszerkesztő Hajnal József Kiadja: az AS-B Kft. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája Felelős kiadó: Nánai Tibor irodavezető Szerkesztőség és kiadóhivatal: 5001 Szolnok, Kossuth tér 1. I. sz. Irodaház, Pf.: 105., Tel: 42-211, tx: 23-357, tfax: 42-853 Verseghy Nyomda Szolnok 5001 Szolnok, Városmajor út 28. telefon: 35-433 Felelős vezető: Gombkötő Béla Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Bp. XIII. Lehel u. 10/a. 1900 - közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR Postabank Rt. 219-98636 021-02799 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy évre 2388 Ft, fél évre 1194 Ft, negyedévre 597 Ft, egy hónapra 199 Ft. Példányszámonkénti ára 7.90 Ft. ISSN 0865-9I5X 50 éve, 1941-ben halt meg Genfben Ludwig Quidde német professzor, aki 1927-ben No- bel-békedíjat kapott. írásaival a német nagyhatalmi törekvések, a militarizmus feléledése ellen harcolt, 1907-ben Münchenben Világbéke-kongresszust szer­vezett, s munkálkodott a Nép- szövetség létrejöttéért.

Next

/
Oldalképek
Tartalom