Új Néplap, 1991. február (2. évfolyam, 27-50. szám)

1991-02-21 / 44. szám

1991. FEBRUÁR 21. Néplap Az apróhirdetések szövegét minden esetben a hirdető ügyfe­leinktől készen kap]uk. Ezért az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi, illetve jogi felelősséget nem vállal. N------------------------------------------------• A PRÓHIRDETÉS INGATLAN SZOLNOK belvárosában 3,5 szobás 110 négyzet- méteres társasházi örökla­kás garázzsal, udvarral el­adó. Bővebb felvilágosí­tás az 56/42-790-es telefo­non, *45883/ 6*________ E LADOM vagy debrece­ni kis lakásra cserélem rá- kóczifalvai kétszobás, fél- komfortos családi háza­mat. (Szolnokhoz 10 km) "Nagy telek 313796" jel­igére a debreceni hirdető- be.*46568/ 1* TISZAFÜREDEN össz­komfortos családi ház, le­választott építési telekkel eladó. Érdeklődni: Kiss Pálu. 19/a. *46604/1* CSERKESZŐLŐBEN, 417 négyszögöl megoszt­ható telek eladó, üdülő­központhoz közel. Érdek­lődni: Tiszaföldvár, Ba­csó út 14/b. Kiss.*46887/-■OTTHON ^BIZTOSÍTÁS 200 négyszögöl zártkert eladó Tiszapüspöki-Sár- nyakon, termő gyü­mölcsfákkal, kerítve, fu- rottkút, 15 négyzetméte­res épület. Érdeklődni munkaidőben: 56/34-033- as telefon 1201 mellé­kén. *46974/ 1*_________ SZOLNOK, Berzsenyi D. u. 30. sz. alatti 3 szobás, fürdő­szobás családi ház kis kert­tel, reális áron eladó. Érdek­lődni: "Tünde" jeligére a ki­adóba. *47087/2* _______ S ZOLNOK, Csanády krt. 14.sz. 2 szobás, 57 négyzet- méteres, telefonos, X. eme­leti, kitűnő állapotban lévő lakás sürgősen eladó 1.100.000.- Ft. Érdek lődni: "Csilla" jeligére a kiadóba. *47088/3*_____________ ELADÓ Szolnok, Bánát út 5. alatti 2 szoba, összkom­fortos, központi fűtéses ház­rész, vagy 1 szobás komfor­tos, tanácsira + kp-ra cserél­hető. Érdeklődni: egész nap. *47176/2*_____________ 2800 négyszögöl föld eladó, kertészkedésre kiválóan al­kalmas, Neszűr 5. dűlő vé­gén. Érdeklődni: Jászbe­rény, Hatvani u. 77.*47197/ 2*________________ Z AGYVARÉKAS köz- pontjában engedélyekkel rendelkező, nyitás előtt ál­ló zöldség-gyümölcs üzlet betegség miatt eladó. Ér­deklődni: 17 óra után, Zagyvarékas, Liliom 16. Bertók. *'47244/ 1* ELADÓ Tiszajenőn 900 négyzetméter szőlő. Ér­deklődni: Tószeg, Fáy A. 1. *47258/1* TÖRÖKSZENTMIK- LÓS, Béke út 47. másfél­szobás, fürdőszobás csa­ládi ház beköltözhetően eladó.*47289/2* 37 NÉYZETMÉTERES, 1 szoba+hálófülkés lakás eladó, a Szolnok Ady E. u. 20IX/11. alatt, vagy kör­nyékbeli másfélszobás la­kásra cserélhető. Érdek­lődni: naponta a helyszí­nen 17 órától. *47340/1* ELADÓ Zagyvarékas, Kos­suth u. 21. szám alatti 80 négyzetméter, gázos családi ház, valamint Szolnok, Bar- ta I. u. 7. VIII/65. sz. alani 2 szobás, 51 négyzetméteres lakás. Szolnoki 3 szobás cserelehetőség is érdekel. Érdeklődni: a fenti címeken 17 órától. *47351/1* SZOLNOK, József Attila út 42. alatt garzon lakás eladó. Érdeklődni: napközben 59- 21106-os telefo­non. *47387/ 1* _________ A Jászapáti, István király u. 1. szám és a Jászapáti, Petőfi S. u. 2. sz. alatti épü­letek lebontásra eladók. Érdeklődni lehet munka­időben a Jászapáti Városi Polgármesteri Hivatal 11. • számú szobájában. *47400/ SZOLNOK, Dózsa Gy. út 4. sz. alatti udvari lakás eladó. Érdeklődni: 18 óra után, Szántó krt. 5. 1/2. alatt. *47443/2*_____________ E LADÓ Szolnok, Kun Béla krt. 7. III/2. alatti tehermen­tes, 37 négyzetméteres la­kás. Érdeklődni: bármi- kor.*47496/l*__________ TEHERMENTES, 1.5 szo­bás lakás eladó, vagy kertes házra csere, vagy albérletbe kiadó, a Széchenyi lakótele­pen. Érdeklődni: az 56/34- 398-as telefonon. *47521/ VÁSÁROLNÉK kis házal Szolnokon 500.000.- Ft-ig. Telefon: 66-470*47528/1 * ELADÓ 3 szobás, 75 négyzetméteres, telefonos lakás. Érdeklődni: az 56/36-794-es telefonon. *47534/1* ____________ ELADÓ Szolnokon, a Vá- rosmajor út 22. 11/11. sz. alatt egy 57 négyzetméteres, felújított, 11. emeleti lakás. Érdeklődni: helyben. *47543/ 1*-____________ 2 ,5 szobás, jó elosztású, első emeleti, gázfűtéses, 63 négyzetméteres, para- bolaantennás lakás + pin­cerész eladó. 1.550.000.- Ft-ért. Horváth Ferenc, Szolnok, Szántó krt. 22. 1/6. Munkahelyi telefon: 56/33-233. *46873/2* LAKÁSCSERE 51 NÉGYZETMÉTE- RÉS, gázos lakást garzon­ra cserélnék, vagy elad­nám. Telefon: 44- 242*47256/2* ELCSERÉLNÉM buda- pesti, VII. kerületi kétszo- ba, összkomfortos, liftes, telefonos II. emeleti taná­csi lakásomat törökszent­miklósicsaládi házra, szö­vetkezeti vagy tanácsi la­kásra. "Március" jeligére a törökszentmiklósi hirde­tóbe. *47533/1* ________ M ÁSFÉL szobás ebédlős tanácsi lakásomat elcse­rélném martfűi tanácsi vagy kertes házra. Szol­nok, Ecseki I. u. 5. X/87.*4754,l/l*_______ ALBÉRL ETET KÍNÁL VASÚTÁLLOMÁSNÁL 2 szobás, berendezett la­kás 4 fő részére, kft-nek is kiadó. Telefon: 56/39- 497.*47349/1* SZOLNOKON szoba konyhás önálló, földszinti lakás a belvárosban, búto- rozottan hosszabb időre kiadó. "Vállalatok előny­ben" jeligére a kiadóba. *47386/2* ____________ ÁL LÁST KERES MARKETING-KOM­MUNIKÁCIÓS üzem­gazdász tanulmányokat folytató, diplomás igazga­tásszervező állást keres. "Kreatív" jeligére a kiadó- ba. *47406/2*__________ JÁRMŰ HÜVELY G ARNITÚ R ÁK! Dácia, Skoda sze­mélygépkocsikhoz 7.500.- Ft-ért. Autósbolt: Debrecen, Hatvan u. 48. *43837/6* ____________ A LVAZ üregvédelem a legkorszerűbb anyaggal és technológiával kerékjá­rati védőelem szerelés 5 év garanciával. Nyugati gépkocsikhoz eredeti fes­ték kapható! Atkán fénye­ző, Cegléd, Vitéz út 2/a. Telefon: 20/10-927. *45856/3* 5 ÉVES Lada 1300-as gépkocsi megkímélt álla­potban eladó. Cserkeszó- lő, József A. út 11.*47107/ 1* ff CASCO BOGÁRHÁTÚ felújítva sürgősen eladó. Mezőtúr, Autó-Túr. Tel.: 92*47276/2* _______ I FA W-50 billenős szerel­vény eladó. Túrkeve, Se­tét Mihály u. 7. 11/5.*47280/2*________ V OLGA, új típusú, egyé­ves, extrákkal eladó. Ér­deklődni: Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Válla1 lat szállításvezetőjénél. Telefon: 77/23­357.*47330/2*________ 50 MTZ eladó, Tiszafüred, Bajcsy Zs. 40. Vígh And- rás. *47389/ 1* MŰSZAKIZOTT Trabant eladó 25.000 Ft-ért, kombi­nált gyalugép vagy utánfu­tó-csere érdekel. Tiszaföld- vár.Sallaiút 15. *47484/1* ZT FRSZ. 1500-as Lada reális áron eladó. Török- szentmiklós, Kossuth út 123. II. lh.ni/44. Ács Bé­la. Tel: 775. *47489/1* TEREPES billenős Ifa + pótkocsi friss műszakival eladó. Szabó Miklós Tö- rökszentmiklós. Kun Béla út 2/d. *47503/ 1 * NÉGYÜTEMŰ Trabant Combi eladó. Szolnok, Bercsényi út 43. Kovács. *47508/1* ____________ 1 991 -BEN átvehető Lada 1300 S 2105-ös típusú gépkocsi- kiutalás eladó. Érdeklődni: naponta 16 óra után, Szolnok, Kos­suth Lajos 18. III/29.*47509/1 * 35-598 számú Favorit elő­jegyzés eladó. Szolnok, Kisfaludy u. 25. 1/1. *47516/1* GAZDÁLKODÓSZERVEZETEK! GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK! SZAKCSOPORTOK - KISIPAROSOK! SYIMCR IMIC KÖRNYEZET- ÉS MUNKAVÉDELMI KFT. szolgáltatás keretében - költségkeret terhére átalánydíjas vagy egyedi megbízás alapján - Önök helyett - elvégzi azokat a környezet-, munka- és tűzvédelmi teendőket, melyek végrehajtását jogszabályok, szabványok a munkáltató hatáskörébe utalnak. Bővebb felvilágosítás érdekében keresse megyei ügyvivőnket: EGYED ZOLTÁN-t, Szolnok, Tóth F. u. 7. Telefon: 56/43-168 *47510/1* 2 DB Ikarus 211-es autó­busz, kifogástalan műszaki állapotban, 1991. szeptem­berig érvényes műszaki vizsgával sürgősen eladó. Ugyanitt 1 db Skoda fix pla­tós tehergépkocsi bontásra is eladó. Eladó továbbá 1 db 2 tengelyes utánfutó, amely autómentésre alkalmas. Ér­deklődni lehet: 06-56/35- 111/470 mellékü telefonon minden nap 8-14 óráig. 5.5 tonnás szovjet pótko­csi, friss műszakival el­adó. Érd: Újszász, Sólyom út 1. Ignácz, /a tárháznál balra/-*47545/1* ADÁS-VÉTEL ELADÓ új BMX kerékpár. Szolnok, Kisfaludy u. 12. Serfózó. *47035/ 1* GYÁRI nyúlketrecek nagy tételben, hobbitelek a men- tetlenen, épülettel eladó. Jászladány, Petőfi u. 4. BONTOTT nagyszilárd­ságú kisméretű, tégla több ezer db, házhoz szállítva, kedvező áron eladó. Ér­deklődni levélben: "Jól jár" jeligére a kiadóba. MENYASSZONYI ruhát vásárolnék. Telefon: 56/37-836. *47462/ 3* 8 DB anyabirka, 8 db bá­rány vágóra is eladó. Tö- rökszentmiklós, Széche­nyi út 6. *47488/1* DIÓFA rönköt vásárolok 180 cm hosszú, 36 cm átmé­rőjű 10.000.- Ft köbméter, 36 cm alatt 5.000.- Ft/köb- méter. Szállítás, kivágásról gondoskodom. Törökszent- miklós, Korvin Ottó út 9. Fülöp Gergely. *47497/ 1* ENERGOMAT thermál autómatamosógép garan­ciális eladó. Érd: 39-028- as telefonon, 16 óra után. *47501/1* HÁLÓSZOBAGARNITÜ-RA régi stílusú, de jó álla­potban 6000.- Ft-ért eladó. Tel: 56/42-924.*47524/ 1* KEDVEZŐ áron eladó 1 db nutria bunda, 4 db irha bunda. Érdeklődni: 56/40- 028-as telefonon.*47526/ ELADÓ 500-as szalagfű­rész, 280-as félkombinált gyalugép. Jánoshida, Rá­kóczi út 15*47531/1* KOZMETIKAI felszere­lés új /nagyító, gőzölő, tü­kör/ + 160 literes hűtőgép eladó. Érdeklődni: 18-20 óráig az 56/31-534-es te- lefonon. *47538/ 1* EGYÉB BABY-S ITTER (pótmama) és házvezetőnői tanfolya­mot március 4-én ismét in­dítunk. Oklevelet adunk. Külföldi munkavállalásban segítünk. Felvilágosítás, be­iratkozás Bajcsy-Zs. u. 12. VI11/38. Tel.: 56/33-429 hétköznap 9-12 óráig és 17- 19 óráig. *46939/4* REDÓNY, reluxa, harmó- nikaajtó készítés rövid ha- tá-időre, közületnek is és vi­dékre is! 56/38-127-es tele­fonon, *47019/3* _______ MATEM ATIKA korrepetá­lást 6-18 éveseknek válla^ lók. Érdeklődni lehet: mun­kanapokon 14-15 óra között a 31-501/3 telefonszá- mon.*47122/2* GÁNVÁUAIKOZÓK SYONBEIOStóSA Fiatalok!_______________________________ S zerezzetek segédmotorkerékpár- és motorkerékpár-vezetői engedélyt a tavaszi szünetben! Kedvezményes intenzív tanfolyamainkra jelentkezni lehet:- Szolnok, Verseghy út 7. - telefon: 35-801- Jászberény, Rákóczi út 53. - telefon: 12-027- Kunszentmárton, Kossuth u. 37. - telefon: 157- Mezőtúr, Petőfi u. 56. - telefon: 418- Kisújszállás, Eszperantó u. 10/a. - telefon: 21-745- Karcag, Városudvar 1. - telefon: 12-941- Törökszentmiklós, Táncsics u. 1. - telefon: 305- Tiszafüred, Bajcsy u. 5. - telefon: 11-520- Fegyvernek, Hársfa u. 9/c. Szeretettel várunk benneteket az INDEX KFT. minden kirendeltsé­gén! *47355/ 2* DIVATÁRU- és gyermek- ruha-készítők elfekvő áru­készletét bizományba átve­szem. Válaszokat "Tájékoz­tatás + ármegjelölés" jeligé­re kérem a kiadóba.*47217/ VIKENDHÁZ-építők fi- gyelem! Közvetlenül a gyártótól zsalus bejárati aj­tók, ablakok kaphatók. Be­épített ablakokra is készítek. Gyümölcsszedő létrák kap­hatók. Nász István, Kunhe­gyes, Dózsa 7. Telefon: 59/26-310. *47241/ 1* RIASZTÓSZERELŐK! DSC és Nesher mikropro­cesszoros riasztóberendezé­sek rendkívül kedvező áron postai utánvéttel is. Soly­már, Úttörő u. 5. Tel.: 06- 26-39235, 15 órá­tól.*47385/1* __________ R ÓZSÁKAT, örökzölde­ket, díszcserjéket, gladiólu- szokat és gyümölcsfákat is­mertető nagy árjegyzékün­ket kérésére díjmentesen megküldjük. Vidéki növény megrendeléseket postán, pontosan, változatlan árban, változatlan minőségben tel­jesítjük. Szálkái Kertészet. Budapest Pf.: 5/206. 1368. *47414/2* MEGHÍVJUK a Turzó Pan- zió farsangi báljára február 23-án, 21 órától. Hangula­tos bármüsor, izgalmas programok. Telefon: Cser- keszőlő 81. *47468/2* SORS-165-öshöz társulnék. Tel: 58/11-375.*47485/1* SZOLNOKI, belvárosi, te­lefonos lakás irodának vagy albérletbe kiadó. Érdeklőd­ni: 35-187-es telefonon 19 órától. *47502/ 1* NŐNAPRA vásároljon koz- metikumot. Megrendelhető: az 56/41-424-es telefonon, 15-17 óráig. *47519/1* MÁTÉM ATIKA-OKT A- TÁS középiskolásoknak. Szolnok, Ady E. u. 16. II/6.*47530/ 1* RENDKÍVÜLI FARMERVÁSÁR! Ilyen még nem volt!- nadrágok 690-99Ó.-Ft,- dzsekik 1390.- R,- bélelt dzsekik 1890.-Ft Szolnok, Sütő u. 1 /pince/.*47465/ 2* PEDAGÓGUS tanulási problémákkal küszködő gyermekek tanítását vál­lalja dyslexia, dysgráfia eredményes kezelése fő­leg alsós gyermekek je­lentkezését várom 56/40- 449-es telefonon. Az Alattyáni Új Élet T ermelőszövetkezet eladásra felkínál 10 vagon kiváló minősé­gű lucernaszénát. Irányár: 900 Ft/má- zsa.Érdeklődni a ter­melőszövetkezet irodá­jában, Kossuth út 6. Tel.: 43.-47380/1-______ I gen! Itt a DARNEL TRÉNING Szolnoki Irodája! Jelentkezését fogad­juk: 5000 Szolnok, Szapáry u. 19. /TESZ székház/ Minden szer­dán: 15.30-18.30 órá­ig. Mindennap: a 06- 56/35-469-es telefon­számon. Személyiség- fejlesztés a sikeres élet kulcsa! *47359/4* A FOTK Kisállatfeldolgozó Üzeme, Jászberény PÁLYÁZATOT HIRDET műszaki vezetői munkakör betöltésére. Alkalmazási feltételek:- szakirányú egyetemi végzettség,- vezetői munkakörben eltöltött legalább 5 éves gyakorlat. A pályázathoz csatolni kell a rész­letes önéletrajzot, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. A pályázatokat február 28-ig Jászberény, Szelei út 1. címre kell benyújtani. A döntésről levélben értesítést küldünk. *47513/1* A SZOLNOKI Vas- és Faipari Kisszövetkezet felvételre keres fedőporos ívhegesztő automa­ta kezelésében gyakorlott he­gesztőt, vagy technikust, vala­mint a faipari üzemébe kárpi­tos szakmunkást. Jelentkezni: Szolnok, Ostor u. 1.*47203/ 3* A FŰRLEMHO SZOLNOKI FŰRÉSZ- GYÁREGYSÉG kazánfűtőt keres, 12 to/h ve­gyes tüzelésű kazánhoz. Jelent­kezni lehet: Szolnok, Vörös Hadsereg u. 23. Bérezés meg­egyezés szerint. *47517/ 1* SZÖV-CLUB TAXI AJÁNLATA 71 o nx ’ .♦ J w Minden 50. megrendelőnk Szolnok belterületén INGYEN UTAZHAT SZÖV- CLUB TAXIVAL. Minden utasunk nyereménysorsoláson vesz részt havonta, ha visszaküldi az általunk adott SZÖV-LUTRIT. Éjjel-nappal diszpécser- szolgálat a 44-404 és 40-140-es telefonszámo­kon, ahol SZEMÉLY- és TEHERGÉPKOCSIK ren­delhetők. Továbbra is működik a NONSTOP AUTÓMENTŐ szolgálat. *46214/1* Legyen részese sikereinknek! Csomagküldő Szolgálat bizományosokat keres. Katalógusunk áruválasztékát árulhatja bármely jogi- vagy magánszemély. Részletes felvilágosításért forduljon hozzánk telefo­non vagy írásban. Telefon: 06-1-180-3758, 06-1-180-3759 Postacím: 1300 Budapest, Pf: 130 siker volt és siker lesz. *47403/ 1*

Next

/
Oldalképek
Tartalom