Új Néplap, 1990. május (1. évfolyam, 20-45. szám)

1990-05-02 / 20. szám

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP EZ MÁSFÉLE MÁJUS ELSEJE VOLT Majális — felvonulás és ünnepi beszédek nélkül Megemlékezés Budapesten a Városligetben és a Népligetben — Szolnokon most is a Tiszaliget volt a színhely—Munkatársaink körképe a megyei rendezvényekről Az ünnepet Budapesten ezen a május 1-én nem a látványos tömegdemonstrációk jelezték; a Magyar Szakszervezetek Or­szágos Szövetsége az idén nem szervezett felvonulást, s elma­radtak a szokásos ünnepi beszédek is. A MSZOSZ majálisának színhelyén, a Városligetben foly­tatódott a kirakodó- és kézmüvesvásár, s a színpadokon me­sejátékok, különféle előadások, koncertek szórakoztatták az odalátogatókat. A szakszervezeti vezetők kora délután kötet­len eszmecserére várták a sörsátorba a mozgalom ügyei iránt érdeklődőket. A Népligetben faültetéssel kezdődött a Független Szakszer­vezetek Demokratikus Ligájának majálisa. Délelőtt az FSZDL képviselői centenáriumi emlékkövet avattak május elseje megünneplésének 100. évfordulója tiszteletére. A Pla­netáriumban 10 órától a hazai szakszervezetek képviselői, valamint a parlamenti pártok szakszervezeti témákkal foglal­kozó szakértői válaszoltak a közönség kérdéseire az érdekvé­delmi fórumon. A Népligetben egész nap több helyszínen kulturális és sportprogramok várták a családokat. Vendéglősök nagy napja Május elseje a legtöbb szolno­kinak egyet jelent egy tiszaligeti sétával. Jó dolog ráköszönni az ismerősökre, esetleg pár szót vál­tani az élet fontos és kevésbé lé­nyeges dolgairól. A városban szerencsére ezrek ismerősei - ha másként nem, látásból - egymás­nak. Mennyire különbözik mind­ez a nagyobb városok arctalan nyüzsgésétől! Nehéz lenne eldönteni, hogy ez az ünnepnapi tömegdiskurzus nyomja rá a bélyegét a majálisra, vagy az, ami elmaradhatatlan kí­sérője: az evés, ivás, szórakozás. Nos, ezúttal is volt minden, mi szem-, szájnak ingere. Sörből például olyan volt a kí­nálat, hogyha mindegyik üveget kiürítették volna a szomjas em­berek, akkor a szolnokiak min­den bizonnyal maguk mögé uta­sították volna az egy főre jutó sörfogyasztásban nemzetközi te­kintélynek örvendő északi szom­szédunkat. Nagy napja ez a vendéglősök­nek, hisz ilyenkor azok is könnyebben megnyitják pénz­tárcájukat, akik máskor - nem biztos, hogy fukarságból - pár deka felvágott megvásárlásakor dilemmáznak. így vagy úgy, kedden igazi ünnepnap volt. Kilenc óra tájban még csak szállingóztak nyitott esemyőik­Repülőgépek emelkedtek fel a földről, és szálltak le a szandai rétre. Négy motoros volt szolgá­latban, és két vitorlázógép, akik kel a szolnokiak a liget felé. Ahogy telt az idő, úgy sűrűsödött a tömeg a Tisza-hídon. Az erősí­tés, az ebéd utáni váltás délután érkezett. Az emelkedett hangulat pedig szokás szerint késő estig tartott. repülőgép, amelybe majd be­szállhatnak.- Repültek már?- Hivatásos repülő voltam - vá­Sikeresen landoltak Tóthék pedig nem féltek a szitáló esőtől, a motoros sárkányrepülővel pró­bálkozhattak. Tóth Ferenc feleségével és há­rom kisgyermekével várt a sorá­ra. Most érkezett meg az a sport­laszol a félj. - Most azonban nem én ülök a kormánynál. - Én és a gyerekek még nem repültünk - kapcsolódott be a beszélgetésbe a feleség. (Folytatás a 2. oldalon)- - \ Ma megkezdődik az új Országgyűlés alakuló ülése Szűrös Mátyás, a Magyar Köztársaság ideigle­nes elnöke alkotmányos kötelezettségének ele­get téve május 2-án délelőtt 10 órára hívta össze az új Országgyűlés alakuló ülését. A kétnaposra tervezett parlamenti ciklus indí­tó tanácskozást mintegy háromhetes szakér­tői, frakcióvezetői, illetve pártvezetöi szintű egyeztetö-előkészítö tárgyalássorozat előzte meg. A parlamenti pártok és a független képvi­selők éles vitákban, kompromisszumok árán egyezségre jutottak minden fontos kérdésben. A kempingek megújultak — de jönnek-e a turisták? Harmincnégymillió forintot fordít az idén az abádszalóki kempingre a Tiszatour megyei idegenforgalmi hivatal. A Tisza- tó partján lévő kemping építésé­nek első ütemével 7 évvel ezelőtt készültek el. Akkor faházban kaptak helyet a szociális blok­kok, és konténer-mellékhelyisé­gek álltak a vendégek rendelke­zésére. Hogy ezek ideiglenes jel­legűek, ezt már akkor is tudták. Ahhoz azonban, hogy korsze­rűbb, kényelmesebb, szebb meg­oldást válasszanak, pénzre volt szükség. A 34 millió forint végül is úgy jött össze, hogy az idegen- forgalmi alap biztosított 5 millió forint hozzájárulást és 5 millió forint kölcsönt. A főépület, amely kőház lesz, nyárra készül el. A portások egy­szerre nyolc bejelentkező nyara­lót tudnak fogadni. A vendégki­szolgáló helyiségekhez termé­szetesen egészségügyi szoba és tárgyaló is tartozik. A számlázás­ban és a vendégnyilvántartásban számítógépek segítenek majd. A földszinten kap helyet a 270 négyzetméter alapterületű sörö­ző, mely 80 turista befogadására alkalmas. Egytálételeket is árul­nak majd, enyhítve ezzel a tópart ellátási gondjait. (Folytatás a 3. oldalon) számottevő csapadék n* északkeleti szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 20 fok között alakul. "/.V ji-.v ’’ ’• Repülők, százasok

Next

/
Oldalképek
Tartalom