Néplap, 1989. szeptember (40. évfolyam, 207-232. szám)

1989-09-26 / 228. szám

1989. SZEPTEMBER 26. fflÉPiAP 1 Megyei i. o. labdarúgó bajnokság Gólparádé Szentgyörgyön Jászladány—Jászárok- szállás 1—2 (1—1), Jászla­dány, 200 n,, v.: Safran kő. Jászladány: Földvári—Var­ga, Nagy, Göblyös, Rontó, Vincze, Tóth, Gólya, Pomá- zi, Dankó, Lázás (Makai). Edző: Vincze Gábor. Jászla­dány támadólag lépett fel, de nagy helyzetekben rend­re hibázott. Mint ahogy lenni szokott, a vendégek ellenakciója gólt eredményezett: a 24. perc­ben Kiss kapu előtt kava­rodásából gólt szerzett. Ha­marosan egyenlített, Dankó, mert Lázár kapufáról ki­pattanó labdáját a hálába fejelte. A szünet után Ladá­nyi tovább ostromolta az ellenfél .kapuját, ugyanak­kor a védekezésről szinte lemondott. Felelőtlenül, ön­célúan ment előre, nem, tö­rődött saját térfelének fel­ügyeletével. így a jól látszó Kiss újból a kapuba talált a végig bizonytalan véde­lem mellett. Ezután a ven­dégek hősiesen védekeztek, időt húztak. Végül maradt a meglepetés: Ladány oda­haza elveszítette közel más­fél éves veretlenségét. Di­cséretet érdemelnek a ven­dégek [határtalan, győzni akarásukért, míg a hazaiak közül senki nem játszott ki­emelkedően. Ifi: Jászladány—Jász­árokszállás 6—0. Jászapáti—Tisztafö Idvlár 1—2 (1—1), Jászapáti, 300 n., v.: Török, Jászapáti: Rostás—Csőke, Borics, Zsemberi, Táj ti I., Ádárn, Illés (Tóth B.), Utasi, Tóth I., Rideg (Németh) Kálé. Edző: Pintér István. Látha­tóan zavarja a hazai kör­nyezet és a játékmód Jász­apáti csapatát. Szinte meg­ismétlődött a Cukorgyár el­leni találkozó. Elemi hibák a védekezésben, tervsze- rűtlenség, kapkodás a kö­zéppályán és a csatársorban. A vendégek különösebb erő­feszítés nélkül szerezték meg a győzelmet. Góljaikat látványos egyéni akcióból Hernek és Balogh szerezte, míg a hazaiak találatát Tóth I. érte el. Ifi: Jászapáti—Tiszaföld­vár 11—0. Tiszafüred—Jászkisér 1—0 (0—0). Tiszafüred, 500 n., v.: Mezei. Tiszafüred: Vida— Gál, Fazekas, Szabó F., Laurencsik, Szatmári, Daj­ka (Csőke), Hídvégi, Nagy, Kiss L., Nemes. Edző: Né­meth György. Kellemes, napos időben került sor a két szebb napokat látott csapat találkozójára. Az el­ső félidőben a hazaiak a helyzetek sokaságát dolgoz­ták ki, de Szántó remek védései és időnként a ka­pufa segített. Fordulás után sem sokat változott a játék képe, mígnem a 88. /percben a Kiss L. buktatá­sáért megítélt büntetőt Nagy belőtte, 1—0. Jóilramú, szikrázó mérkőzésen a ha­zai csapat a kihagyott helyzetek miatt tette maga számára nehézzé a három pont megszerzését. Jók: Kiss L., Szatmári, Fazekas, ill. Kovács, Szántó, Himpli. Ifi: T.füred—Jászkisér 2—1. Karcagi SE—Besenyszög 1—0 (0—0), Karcag 400 n., v.: Tar. KSE: Csomós—Ko­csis, Sándor, Dobrai (Her­mann), Török, Balogh, Mé­száros J. (Hosszú), Mészá­ros L., Horváth, Tóth J., Béres. Edző: Varga László. Meglepetésre nem az idegen­ben megszokott taktikát vá­lasztotta a Besenyszög, ha­nem bátran támadott, így az első 25 perc változa­tos játékot hozott, mindkét oldalon két kapusbravúr­ral. Aztán, ahogy fáradtak a játékosok, úgy laposodott el a játék. A második fél­idő kimaradt karcagi hely­zettel kezdődött, majd a vendégcsapat húsz perce következett. A kimaradt vendéghelyzetek után a 75. percben Sándor labdáját Tóth helyezte mesterien a kapuba, 1—0. Ezután a Be­senyszög kitámadott, de Kiss nyolc méterről, leadott lövését ismét védte Csomós, összességében mindkét ol­dalon több helyzet adódott, ebből a tartalékos Karcag értékesített egyet és nyert. Jók: Csomós, Sándor, ill. Árvái, Kiss. Ifi: KSE—iBsenyszög 6—0. Jástolsószentgyörgy— Szajol 4—3 (1—1), Jászalsó- szentgyörgy, 500 m., v.: Ba­lázsi. JáSz|ailsószenítgyörgy) Povedák—Győr,, Kiss B., Szaszkő, Kiss T. II, Gál J. (Kiss T. I), Bató, Szabó, Fritz (Filipcsei), dr. Barecz, Zsákai. Edző: Sólyom Vil­mos. A mérkőzés előtt örül­tek a hazai szurkolók, hi­szen dr. Berecz Attila hosz- szú [hónapokig tartó sérülé­se után ismét elfoglalta he­lyét a kezdő csapatban. Meglepetésre az első já­tékrészben végig a megfia­talított Szajol irányította a játékot, és Bíró révén előnyhöz is jutottak, 0—1. „Jót tett” a kapott gól a ha­zaiaknak, mert rögtön na­gyobb sebességre kapcsol­tak és a félidő (befejezése előtt, a csereként beállt Kiss T. I. góljával egyenlí­tettek, 1—1. A 49. percben szabadrúgáshoz jutottak a hazaiak, Fritz a sorfal fö­lött a jobb alsó sarokba csavarta a labdát, 2—1. A 70. percben Kiss T. I. jó ütemű kiugrása gólhelyzet­ben találta Zsákait és a csatár a kiinduló kapus mellett szerzett találatot, 3— 1. A 77. percben növel­ték megnyugtató előnyüket az alsószentgyörgyiek, a csereként beállt Filipcsei révén, 4—1. Hogy a mér­kőzés még érdekesebb le­gyen, erről a vendégek gondoskodtak, hiszen a 85. percben Fehér, a 90. perc­ben Balogh ért el találatot, 4— 3. Ráijesztettek a jászsá­giak szépszámú közönségük­re, hiszen nagyon gyenge első félidőt produkáltak. A másodikban mutatott játé­kuk alapján azonban meg­érdemelten győztek. Jók: Povedák, Kiss T. II, Kiss T. I, Fritz, ill. Bíró, Balogh T., Bódi, Balogh S. Ifi: Jászalsószentgyörgy —Szajol, 0—1. Kunhegyest ESE—Szászberek 1—0. (0—0). Kunhegyes, 300 n., v.: Inges. Kunhegyes: Sza­bó J.—Tóth, Szabó L., Szabó P., Fütő, Kovrig, Varga, Ju­hász, Herbály, Kiss, Békési. Edző: Gorzás Lukács. A ha­zaiak kezdtek nagyob len­dülettel, a vendégek a játék lassítására törekedtek és kontratámadásokkal takti­káztak. Az első félidőben igazi gólhelyzetet Kunhegyes nem tudott kialakítani. A második játékrészben to­vábbra is a hazaiak kezde­ményeztek többet, fölényü­ket sok gólhelyzet és kapufa jelezte. A mérkőzés egyetlen gólját Kiss S. érte el, amikor a 73. percben Herbály indí­tásából tíz méterről a hosszú sarokba lőtt. A végig köze­pes iramú, küzdelmes mér­kőzésen Kunhegyes megérde­melten szerezte meg idei első győzelmét. Jó: Fütő, Szabó P., Kiss S., Varga, ill. Pető, Donkó, Gara, Laki. Ifi: KESE—Szászberek 1—0. Sz. Cukorgyár—Túrkeve 3—0 (0—0), Szolnok, 200 n., v.: Jancsó. Sz. Cukorgyár: Smidéliusz—Tákos, Gulyás, Módos, Kovács I., Szikszai, Peszeki, Szeberényi, Zsidai (Keresztfalvi), Bíró, Szmut- kó. Edző: Somogyvári Jó­zsef. Közepes iram és nagy küzdelem jellemezte a mér­kőzést. Az első félidőben a mezőnyben jól játszó vendé­gek meglepték a görcsösen küzdő hazaiakat. Mindkét kapu előtt adódtak helyze­tek, de gól nem született. Fordulás után rögtön az első percben megszerezte a veze­tést a cukorgyári csapat. Nem sokkal a gól után a vendégek szabadrúgáshoz ju­tottak és Barna jól eltalált lövése a két kapufa talál­kozásáról pattant a me­zőnybe. A gólt reklamáló Kormos-t a játékvezető ki­állította. A 70. percben egy jobb oldali szögletrúgás után Módos szépen emelkedett ki a védők közül és kapu köze­pébe fejelt. Tíz perc múlva sakk-matt helyzetet teremtet­tek a hazai csatárok, minek végén Szmutkó beállította a 3—0-ás végeredményt. Jó: Kovács I., Módos, ill. Nemes, Barna, Farkas. Ifi: Cukorgyár—Túrkeve 0—4. Kunszentmárton—Tisza Ci­pő 1—0 (0—0), Kunszentmár­ton, 300 n., v.: Oravecz. KU- TE: Kardos—Kovács, Hür- kecz, Sípos (Varga), Tóth, Fekecs, Bartucz (Dezső), Pá­linkás, Erős, Király, Deme­ter. Edző: Tóth Márton. A szomszédvárak találkozójá­hoz híven nem alakult ki szép játék. Inkább mintha a sárga lapokért versenyeztek volna a játékosok (meg is kapták 2—2 arányban). A hazaiaknál Pálinkás, Fekecs és Király, a vendégeknél Kávási, Sipos és Palcsó ke­rült jó helyzetbe, de a közép­hátvédek kiemelkedően rom­boltak. Már gólnélküli dön­tetlent emlegettek, amikor a KUTE erősített és a 31. perc­ben Pálinkás bal oldalról be­lőtt labdájára négy csatár is futott, végül Tóth Z. szerezte a győztes gólt. A hajrában mindkét csapat pótolni akar­ta mulasztásait, de Varga és Fürtös elől a kapusok nagy szerencsével mentettek. Jó: Tóth, Hürkecz, Pálinkás, Erős, ill. Palcsó, Kesjár, Sí­pos. Ifi: KUTE—Tisza Cipő 3—2. NB II Ifjúsági: Szegedi Dózsa—Mezőtúri Honvéd 2—1 (1—0). Mezőtúr: Do­bos—Tóth II. L„ Dávid F., Gránicz, Hegyi A., Múzsái R., Varjú Z., Nádházi M., Juhász J., Láda I., Varjú P. (Ko­vács). Az összeszokott, kép­zett hazaiakkal szemben az első félidő 20. percéig egyen­rangú ellenfél volt a Honvéd, ekkor a játékvezető Ládát kiállította, s utána már meg­mutatkozott a hazaiak fölé­nye. A jfonvédnak az utolsó percben 11-essel sikerült szé­píteni, Múzsái révén. Jó: Dobos, Dávid F., Múzsái, Gránicz. Sz. MÁV MTE—Eger 0—0, Szolnok, v.: Pernyész. MÁV MTE: Kulcsár—Szabó A., Mihályi, Szabó L„ Zsidai (Bíró), Burai, Rimóczi (Ba- gi), Palla, Nagy I. (Hegedűs), Kecsmárik, Birinyi. Nagyira­mú, változatos mérkőzésen igazságos eredmény született. Jó: Kulcsár, Szabó A., Mi­hályi, Burai. Serdülő: Szegedi Dózsa— Mezőtúri Honvéd 7—0 (4—0), Mezőtúr: Kegyes A.—Győrfi 1., Panyik A., Sőrés L., Ju­hász B., Nagy A., Weigert A., Tanács Z., Szűcs A., Juhász 5., Farkas I. Cserék: Darvas! T., Zolnai Zs., Varga A., Nagy G. Megérdemelt fölé­nyes hazai győzelem. A Hon­véd serdülők az utolsó húsz percben már több jó táma­dást vezettek. Jó: Juhász. MÁV MTE—Eger 4—0 (3— 0), Szolnok, v.: Uhrinyi. MÁV MTE: Fodor (Bar- túcz)—Zsemberi, .Czétényi, Varga (Gál), Meggyes (Nagy), Honos, Erdős, Ret­kes. Iványi (Osztás), Csomós (Micskó), Pető. Nagyszerű csapatjátékkal megérdemelt győzelem. GL: Pető (2), Czé­tényi, Csomós. Jó: a szolnoki csapat valamennyi tagja át­lagon felüli teljesítményt nyújtott. Táblázatok LABDARUGÓ NB III Mátra-csoport Sakk OB / Kiütéses győzelem 1. Gödöllő 6 5 — 1 15- 6 15 2. Gyöngyös 6 4 2 — 17- 5 14 3. St. Kohász 6 4 1 1 7- 6 13 4. Hatvan 6 4 — 2 14- 7 12 5. Bag 6 3 2 1 15- 7 11 6. J.-berény 6 3 2 1 11- 4 11 7. SBTC 6 3 1 2 10- 7 id 8. Balassagy. 6 3 — 3 4- 6 9 9. Apc 6 2 1 3 9-10 7 10. Romhány 6 2 11 3 9-12 7 ll. T.-miklós 6 2 1 3 7-10 7 12. Nézsa 6 2i 1 3 8-18 7 13. H. Gáspár 6 2 — 4 7-11 6 14. R.-falva 6 1 2 3 2- 5 5 Ü5. Szó. VSE 6 — 2 4 3-13 2 16. Nagybátony 6 — —■ 6 2-14-*■ A 7. fordulóban, szeptember 30., gombát, 15 óra: Török - szentmiklós—H. Gáspár SE, Marcsok, Hatvan—Jászberé­nyi SE. Október 1., vasár­nap: Volán-Rákóczi—Balas­sagyarmat, 14 óra, Molnár. Gödöllő—Szolnoki Vegyimű­vek. Megyei I. fr. labdarúgó-bajnokság 1. Jászladány 6 4 1 1 10- 7 13 2. Karcag 6 4 — 2 12­6 12 3. Sz. Cukorgy. 6 3 2 1 fii­6 11 4. Jászapáti 6 3 1 2 10­8 10 5. Tiszafüred 6 2 4 — 6­4 10 6. Tisza Cipő 6 3 1 2 4­2 10 7. J.-alsószt. 6 2 3 1 10­8 9 8. Jászkisér 6 2 2 2 6­5 8 9. Szászberek 6 2 2 2 5­4 8 10. Kunszentm. 6 2 2 2j 9­9 8 11. J.árokszáll. 6 2 1 3 6­9 7 •12. Túrkeve 6 2 1 3 4­8 7 13. Kunhegyes 6 1 3 2 6-11 6 14. Besenyszög 6 1 2 3 5­7 5 15. T.-földvár 6 1 2 3 10-14 5 16. Szajol 6 — 1 5 9-17 •1 A 7. ifordulóbán, október 1., vasárnap, 15 Ära: Beseny­szög—Kunhegyes, Szászberek —Jászalsószentgyörgy. Sza­jol—Szolnoki Cukorgyár, Túrkeve—Jászapáti, Tisza- földvár—Kunszentmárton, Jászkisér—Jászladány, Jász- árokszállás—Karcag, Tisza Cipő sE—Tiszafüred. Mai műsor Labdarúgás. Előkészületi mérkőzés: Törökszentmik­lós—Mezőkovácsháza, Török- szentmiklós, 15. Sz. Mezőgép—Vasas 9,5— 4,5. A nagymúltú Vasast a kiesés veszélye fenyegeti. En­nek elkerülése végett az őszi fordulókra két szovjet és egy csehszlovák nemzetközi mes­terrel erősített, de ez sem se­gített, mert a szolnokiak ilyen arányban is megérde­melten nyertek. Az él táblák eredményei: Tolnai Tibor nknrn—Bilek nkmm 0,5—0,5. Kiss Attila nkm—Káposztás nkm I—0, Károlyi Tibor nkm—Gasztonyi nkm 1—0. Győzött még: Nagy János, Földi, Pfeifer és Tatár Kiss Szabolcs, döntetlen: Rotja- gov, Emődi, Széli, Schrancz, Berebora és Kádas. Ezzel a nagyarányú győzelemmel a szolnokiak harcban állnak a bronzéremért az esélyes MTK és a Törekvés csapa- tával. Október 8-án Szolno­ki Mezőgép—MTK VM, no­vember 12-én pedig Törek­vés—Szolnoki Mezőgép mér­kőzés lesz. A szolnokiak van­nak a legnehezebb helyzet­ben, mert még játszanak a bajnokaspiráns Bp. Honvéd- dal is a fővárosban. * * * A Bp. Spartacus által ren­dezet pénzdíjas nemzetközi sakkversenyen, amelyen mintegy százan indultak, szép szolnoki siker született. Szép eredménnyel tért ha­za Velencéből a 605. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet természetjáró csoportja. Ott rendezték a Szakmunkásta­nulók IV. Természetbarát Találkozóját és Sportnapját. A túra versenyre 19 intézet jelentkezését fogadta el a Szakszervezetek Országos Tanácsa. E nemes versenyen a 605. sz. Intézet tanulói or­szágos második helyezést ér­A kilencfordulós, svájci rendszerű versenyben Ser, szovjet nkm 7,5 ponttal lett első. A 2—3. helyen végzett 7 ponttal a szolnoki Tolnai Tibor és a kecskeméti Grosz- péter Attila nkm, valamint öt szovjet sakkozó. A mezőny színvonalára jellemző volt, hogy a szovjetek részéről több mint húszán indultak, köztük a neves Tajmanov, nemzetközi nagymester. — Pete — tek el. A nagyszerű felké­szültségről és igen sportsze­rű magatartásról a verseny elnöksége külön megdicsér­te versenyzőiket. A csapat tagjai: Csikós Ta­más, Kállai Aladár. Magyar László, Mészáros Imre, Si­mon Tibor és Tóth Ferenc. A csapat vezetője és fel­készítője: Mezei István test­nevelő tanár. ___ E züstérmes természetjárók Röplabda Soós (volt a) Gulyás Debrecenben NB I Férfi: Szolnoki Ve­gyiművek—DUSE 3—0 (9, 3, 6), Debrecen,, 100 n., v.: Mát- hé, Zalánfi. Sz. Vegyiművek: Sármán—Szűcs, Hajdú, Gu­lyás, Soós, Tóth. Csere: Illés. Czanek, Fekete. Edző: Liszi Ferenc. DUSE: Kurtán— Kiss, Munkácsy, Gulyás, Sze­keres, Barabás. Csere: Kun, Tóth, Varga. Edző: Ötvös Ist­ván. Biztosan kezdett a Ve­gyi, a Debreceni Kinizsivel egyesült egyetemisták ottho­nában, hamar elhúzott 6—0- ra. A lelkes hazaiak ekkor még felzárkóztak, de a jobb játékerőt képviselő szolno­kiak ritmusváltását nem tud­ták követni. így az első szet­tet biztosan nyerték. A mér­kőzés további részében a péntekinél jobb védő- és tá­madójátékkal pillanatnyi esélyt sem adtak ellenfelük­nek a találkozó nyerésére. A 60 percig tartó mérkőzésen Gulyás és Soós nyújtott ki­emelkedő teljesítményt. Junior: Vegyiművek—DU­SE 3—1. — Csomós — Női: DUTÉP SC—Szolnoki Vegyiművek 3—0 (9, 9, 14), Kecskemét, v.: Hajdú, Riti- zsár. Sz. Vegyiművek: Ko- vácsné, Pirókné, Györgyi— Szabó, Hajdúné, Bónéné, Benke. Csere: Mézesné, Hár- násiné. Edző: Vasi esek Já­nos. A pénteki újonc elleni sima győzelem nem szédí­tette meg a vegyis lányokat. Szeptember 30-án 8 órai kezdettel a MÁV MTE sporttelepén kerül megren­dezésre a hagyományos ÉDOSZ megyei sportnap, amelyen a megye élelmi- szeripari vállalatainak csa­patai vesznek részt. E ren­Tudták, hogy a kecskeméti együttes ellen jóval többet kell nyújtaniuk. A részleges térdszalag-szakadással kény­szerpihenőre került Illésnét nélkülöző Tisza-parti csapat elfogódottan kezdte a játé­kot. 3—8-ról szép hajrával 8—8-ra egyenlített, de több bosszantó nyitásrontás és alapvető helyezkedési hiba a Dutép javára billentette a játszmát. A másodikban to­vábbra sem tudott talpraáll- ni a Vegyi. Pontatlan tá­madásszervezés, gyatra sánc és méla mezőnyjáték „ered­ményeként” 8—3-as, 12—6-os vezetés után biztosán nyerte a játszmát a Dutép. A har­madikban végre megszokott formáját hozta a szolnoki csapat. Állandó mozgással, mezőnyjátékban is feljavul­va ismét felvillant a remény. Bónéné hatalmas leütései. Kovácsné biztatása és Györ­gyi—Szabó szervái 12—10-es és 14—10-es vezetéshez és két játszmalabdához juttaták a vegyis lányokat. Á játék­rész ezen szakaszában szín­vonalas, szép labdamenete­ket láthattunk. A játszma végén a kecskeméti csapat magához ragadta az irányí­tást, bátor támadójátékkal egyenlített, majd a második mérkőzéslabdát értékesítve, felszabadultan örülhettek 70 perc után az értékes győze­lemnek. A szolnoki csapatból csupán Kovácsné és Bónéné játéka érdemel dicséretet. dezvényt megelőzően már valamennyi vállalat megtar­totta saját sportnapját, így a szombati versenyeken a vállalatok legjobbjai mérik össze tudásukat, női-, férfi kispályás labdarúgás, kézi­labda, sakk, asztalitenisz, lö­vészet és atlétikai verseny­számokban. Labdarúgás MÁV MTE- Damis Kupa nebulóknak A honi futball jelenlegi el- szomorítóan, gyenjge voltának egyik közismert oka, hogy az utánpótlás-nevelés csapnivalóan alacsony színvonalon folyik. Az MLSZ már többször kinyilvá­nította a változtatás szükséges­ségét, azonban a szándéknál messzebbre nem nagyon jutott. Az igazi reform e téren még várat magára, noha tudjuk: a kiválasztástól a nemzetközi szin­tű labdarúgóig hosszú az út, te­lis-tele bokros teendőkkel. Ezért számít örvendetesnek minden olyan kezdeményezés, amely segítséget adhat a meg­valósításhoz. Az alább közhíreit szolnoki példa bár nem eget­rengető, mégis megérdemli, hogy az elismerés hangján írjunk ró­la. Az érintettek a labdarúgás hierarchiájában az előkészítő korosztályt jelentik, azaz az ál­talános iskolák 3., 4. és 5. osz­tályába járó srácokról van szó. Számukra a futballal való is­merkedést zömmel az edzések jelentik, a sportolás sava-borsa, a megmérettetés hiányzik a kel­léktárból. Ennek tudatában gon­dolt egyet a Békéscsaba, a sze­ged NB I-es, illetve a Szolnoki MÁV NB H-es csapatának haj­dani játékosa, Magyar János, aki ,.civilben” a szolnoki Damis farmerüzlet tulajdonosa. A vá­rosi iskolák tanulói számára a nyáron megszervezte az edzések egyhangúságát megtörő verse­nyeztetést. A mérkőzések a Véső utcai sporttelepen zajlanak nyolc is­kola részvételével. Az irányítá­sát? testnevelő tanárok végzik. A 2x25 perces kispályás mérkőzé­seken a MÁV MTE jelenlegi és volt labdarúgói fújják a sípot, természetesen ingyen. A mini bajnokságot őszi-tavaszi rend­szerben bonyolítják le, a tanév végén győztest hirdetnek. A leg­jobb együttes a rendezők által felajánlott MÁV MTE—Damis Kupát kapja jutalmul, s ezt az elismerést a Mátyás Király Üti Általános Iskola egy sportfel­szerelést tartalmazó ajándékcso­maggal toldja meg. A MÁV MTE emellett arany-, ezüst- és bronzérmeket ad a dobogós gár­dáknak, s az 1—3. helyezett ugyancsak az egyesület jóvoltá­ból egv-egy focival gyarapodik. A mini bajnokságot hagyo­mányteremtő szándékkal indí­tották útjára, abban a remény­ben. hogy a szemlélődő szak­emberek tehetséges tizenévesek­re akadhatnak. (lazányi) Tömegsport Földi István, az egyik győztes

Next

/
Oldalképek
Tartalom