Néplap, 1989. augusztus (40. évfolyam, 178-206. szám)

1989-08-09 / 185. szám

1989. AUGUSZTUS 9 7 Mépiap Dániából jöttem... Munkához láttak a vízilabdázók Deme József veterán világbajnok A fél csapat kicserélődik—Előtérben a fiatalok Közel 20 esztendeje, hogy betört a honi kajaksport élvo­nalába, háta mögött Rátkai Jánossal, a K—2-es hajóosztály­ban. A szolnoki Deme József nemcsak párosban, hanem egyéniben is a magyar válogatott éremszállítója volt 1970— 80 között az 500 és 1000 méteres távokon, de az sem volt rit­ka, hogy K—4-ben ds sikereket ért el. Évtizedes pályafutása során a legendás hírű Deme—Rátkai kettős tagjaként legna­gyobb sikere Müncheniben az olimpián született (1972-ben), ahol csupán 0,36 másodperccel szorultak a második helyre. Éremgyűjteményében szerepel több világbajnoki arany, ezüst, és bronzérem,, mellé hét magyar bajnoki cím. Ezen kí­vül Montrealban és Moszkvában mint olimpikon mindkét­szer értékes ötödik helyezést szerzett. A medálgyűj'tésmisk teo- rántsuncs vége, ugyanis De­me József a dániai Arhus- Iból a Master’ s Games versenyről űjalbbaiklkal tért haza 'hétfőn este. K—1-ben hairmadiiik, iparosiban ötö­dik, négyesben első helyen érit célba a veterán „lapá­tos”, akii a Vízügy SE veze­tő edzőjeként rendszeresem karbantartja magát és ha­jóját. Hazai vizeken sorra elnyerd a magyar veteránok bajnokságát K—1 500-on, mígnem az anhusi világ­bajnokságom a 35—39 éves korosztály képviseletében szállt hajóiba, hogy össze­mérje tudását régi ellenfe- Jaivel. — Kik kaptak meghívás, a veterán VB-re? — Meghívást senki sem Ikapoltt, ugyanis ezt nevezé­se® versenyként hirdették ímeg, bárki részit vehetett rajta, akii vállalta a 20 ezer forint nevezési díjat. En­gem egyesületem egyik tá­mogatója a Vídia Nagyke­reskedelmi Vállalat segített. Mivel csak a nevezési díj volt a feltétéi, így lehetősé­ge volt azoknak is korábbi olimpiai és világbajnokok­kal felvenni a versenyt, akik nemzetközi eredmé­nyeikkel ezidáig nem sze­reztek hírnevet maguk­nak. Balszerencsémre pont az egyéni számomban ds egy dán kajakos nyert futamot, akiit előtte nem jegyeztek. — Hogyan követték egy­mást a versenysizámofc? — A széles, esős időjárás miatt a tervezettnél egy nappal később kezdtünk, s hogy az ddiőhátrányt iledol- gozzuk, mind a három szám (K—1, K—2, K—4) előfutamait és döntőit egy­más után indították. Szá­momra ez hatszor 500 méter megtételét jelentette, ami iszonyatosan megerőltető Deme József mint veterán világbajnok volt. Ekkora igénybevételt még soha nem éltem át. A döntők során egyéniben kis­sé elaludtam a rajtán, nem számoltam arra, hogy a nor­vég és kanadai srác ennyi­re „ robog” még ebben a koriban. Szerencsére nem estem pánikba, jó hajrával harmadikként sikerült át­csúsznom a célon. Páros­ban Rátkaival régóta nem találunk legyőzőre itthon, mellettiünk még egy magyar egység a fiatalabb évjáratú Szabó—Bakó páros is rajt­hoz állt a K—2 500 méteren. Még ugrattuk is egymást, vajon kettőnk közül ki lesz a 'befutó? A végén* egyikünknek sem sikerült, Szabóékat megverték, mi pedig a csúfos ötödik he­lyen értünk Ibe. — A négyesben aztán si­került minden, a két keittes- iből egy világbajnok négyes állít össze. — Az első pillanattól kezdve az volt a tervünk: mindenáron győzünk. Sze­rencsére Szabóék veresége annyira felpaprikázta őket, ihogy velünk együtt négy dü- höt3 magyar rajtolt ebben a számiban. Hatalmasat 'rob­bantottunk, hamarosan tel­jes hajóhosszal vezettünk, ám a táv felénél erősen tá­madtak a kanadaiak. 100 méterrel a vége előtt si­került ‘még egy ,'lapáttal rá­tenni”, így elsőségünket vé­gig -megtartva, méterekkel nyertünk. — Találkoztatok-e regi ellenfelekkel? — Aki nekünk nagy ellen­fél volt olyannál nem, de szép számmal akadtak, kiknek -korábban mi vol­tunk a mumus, gondolok dítt a kanadai és norvég egysé­gekre. Aktív korunkban -nem tudtak fölénk kereked­ni, veteránként azonban sóikkal jóbbaik. PőHég az északiak, norvégek, svédek, finnek az életmódjuk foly­tán elleptek .mellettünk. Több esélyesnek kikiáltott régi magyar világbajnok maradit alul, nem híres el­lenfelekkel szemben. Né­hány évvel ezelőtti előnyünk mára tetemes hátránnyá változott. — Dániai tartózkodásod alatt itthon a neveltjeid is vízre .szálltak az országos utánpótlás ibajnókságon. Gondoltál-e rájuk a -távoli­ból? — iLelkiiismeretf-urdalásit) éreztem már akkor, miután elvállaltam ezit a világver­senyt, de egyszerűen nem tehettem másképp. A csa­pattal és annak többi tagjá­val tettem volna rosszat ed— sósodban, de azérit a nem­zetközi megméretés lehető­sége sem hagyott nyugodni, kiváncsi voltam, hogy -hazai sikereim egy világbajnok­ságon mennyit érnek. So­kait meditáltam, él merjök- e menni, hiszen a rám bí­zott -gyerekekkel komoly munkát végeztem, sajnos a versenyüket nem láthattam. Nehéz volt elviselni, renge­teget aggódtam miattuk. — Lesz-e következő Mas­ter’ s Games? — Négy év múlva az USA-ban rendezik, ahol ugyan szándékomban állt résztvevőként indulni, de azit hiszem, a lehetőségeim ezt nem fogják engedni. — Néder I. — MŰSOROK manó i SZOLNOKI STÜDIO: 17.00—18.30: Szolnoki rádió. Szerkesztő: Bálint Erika. (A tartanomból: Hírek. — 17.15: Zenés percek. Muzsikáló tájak. — 17.30: Szóváltás. Napraforgó- tenmeszités tudományosán. — 17.50: Zeni-turmix. — 18.00: Al­földi krónika. Hírek, tudósítá­sok, riportok. Belga zenekar Szolnokon — Műszaki állapot a mezögazdaságbain — Honis­mereti tábor Kenderesen — Lapszemle — Hírösszefoglaló.) KOSSUTH: 8.20: Eco-mix. — 8.50: Kül­politikai figyelő. — 9.00: Nap­közben. — 11.00: Társalgó. — 112.45: Törvénykönyv. — 13.00: Klasszikusok déiidöben. — 14.10: A magyar nyelv századai. — 14.25: Operaslágerek. — 115.00: Népzenei Hangos Újság. — 15.40: Concertino Prag a ’89. — 16.00: Hírmagazin. — 16.10: Szí­vesen hallgattuk. — 16.44: Bo- rogyim: Poloveci táincok. — 17.00: A képviselő noteszéből. — 117.25: Ipargazdáik. — 17.30: Beszélgessünk zenéről. — 17.50: Éneklő ifjúság. — 18.OO: Üjra- olvasva. — 18.15: A Rádiószín­ház bemutatója. Szilvia, mi vagy, ki vagy? — 20.111: Tánc­házi muzsika. — 20.45: A küt- politikai rovat műsora. — 21.15: Az ifjú Szabolcsi Bence port­réja. — 21.50: Gong. — 22.00: Hírvilág. — 22.30: Egy igazgató névjegye. — 22.50: Itthon. -*• 23.00: Nagy mesterek — világ­hírű előadóművészek. PETŐFI: 8.05: Kölyökrádió — szünidő­ért^ — fS,5ü; Prroló, — 9,05: Idősebbek hullámhosszán. — 9.50: Rivaldafényben. — 11.05: Világújság. — 111.10: Térkép és útravaló. — 81.30: Balato-nrádió. — 12.10: Nótacsokor. — 13.05: A medve és a rózsa. — 14.00: Lepies Györgynek hívják. — U.30: Az illem nyom-ábam. — 15.05: Zenerulett. — 17.05: Nyar- idö. — 21,05: Falusi detektív. — 21.44: Gramofonsztárok. —22.13: Az Ifjúsági Rádió bemutatója. — 23.15: SlágerfiJ-mek — film- slágerek. — 0.01—0.14: Dzsessz. BARTÓK: 9.08: Opera felivé telekből. — 9.48: Világhírű hegedűművé­szek felvételeiből. — 10.30: Pil­lanatkép. — 10.35: Romantikus zene. — 12.00: Operaáriák. — 12.35: A Hamburgi Monteverdi kórus énekel. — 13.05: A heavy Imetal kedvelőinek. — lfí.47: Labirintus. — 14.05: Philip Jo­nes rézfúvós együttesének fel­vételeiből. — 14.30: Zengjen a muzsika. — 15.00: Jules Renard emlékezete. — 15.26: A Magyar Zeneművészeti Társaság hang­versenye. — 16.50: Poulenc-tno- tetták. — 17.00: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. — Kb. 18.00: Szimfonikus táncok. — 18.30: Szlovák nyelvű műsor. — 19.05: Wagner: A bolygó hollandi. Háromfelvonásos opera-. —21.23: Híres zongorás triók. — 22.30: Olasz barokk concertók. — 22.52: Kódexek zenéje. 1. MŰSOR: 9.00: Képújság. — 9.05: Tévé­torna nyugdíjasoknak. — 9.10: Szünidei matiné. — 9.10: Smith. Angol filmsorozat VIII/3, rész: Élj és tanulj! — asm. — 9.35: Változatosság és alkalmazkodás az állatvilágban. Angol ismeret- terjesztő sorozat XIII/9. rész: Madárfiókák. — ÍO.OO: Képúj­ság. — 17.15: Hírek. — 17.20: Déli videoújság. A szegedi kör­zeti stúdió műsora. .— 17.30: Sprá-vy — Hírek szlovák nyel­ven. A szegedi körzeti stúdió műsora. — 17.35: Szobrászat ma. Angol ddkumentuimfilm. — 18.25: Betűreklám. — 18.30: Tá­jak, városok, emberek, üj, sze­lek a Fok felett. Riportfilm Dél- Afrikából. — 19.00: Műsoraján­lat. — 19.05: Reklám. — 19.10: Esti. mese. A két feketerigó. Hogyan vágott át a Fekete er­dőn Ignác és Abrahám? Cseh­szlovák rajzfilm. — 19.20: Rek­lám. — 19.25: Közlemények — Műsorajánlat. — 19.30: Híradó. — 20.00: Reklám. — 20.05: Bir­tokoseset. Osztrák—magyar kop­rodukcióban készült tévéfilm. — 21.35: Reklám. — 21.40: Re­ménytelenül ... Dokumentum­film — ism. — 22.10: Huszadik századi portrék. Külföldi tele­víziók műsorából. Jean Tin­guely — Angol film. — 22.55: Híradó 3. 2. MŰSOR: Tv2 Radványi Dorottyával és Déri Jánossal. — 17.25: Képúj­ság. — 17.35: Tv2. — Benne: Reklám — Riportok — Időjárás — Zene. — 18.00: Telesport. — 18.25: Gyerekeknek! 1. Kalan­dok a malomvölgyben. A búvó­hely. Lengyel kisfil-msorozat. 2. A két kópé. A tojás. Csehszlo­vák rajzfilm. — 18.46: Kér­dezz! Felelek. Egri János mű­sora. — 19.00: Az őrült család. Japán film. — 20.30: Tv2. — Benne: 20.40: A Rockhajón: a Lu-na Orchestra együttes. — 21.00: Híradó 2. — 21.20: Tv2. — Benne: Popkorong. — 22.00: A küklopsz. Jugoszláv tévé­filmsorozat V/4. rész: A sza- hari-ni udvarban. — Kb. 23.00: Tv2. Napzárta. MOSZKVA: 4.30: 120 perc. — 6.30: Műsor­ismertetés, — 6,35: Arany ka­Dr. Mayer Mihály utoljára a télen, a Magyar Népköz- társasági Kupa mérkőzésein ült a Szolnoki Vízügy SE OB I-es vízilabda-csapatá­nak a kispadján. Aztán be­tegség miatt az egész tavaszi idényben hiányzott, az edzői teendők ellátásában Cseh Sándor helyettesítette. Dr. Mayer már újra dolgozik, derűsen, kiegyensúlyozottan, látható jókedvvel irányítja ismét csapata felkészülését. Elmondta, hogy új, hazánk­ban eddig ismeretlen gyógy­szerrel kezelték, úgy érzi teljesen helyrejött, és biza­kodik, hogy nem kerül a ta­vaszihoz hasonló helyzetbe. Szükség is lesz rá és teljes értékű munkájára, mert ahogy áttekintettük a játé­kosállományt, hiányozni fog egy fél csapatra való pólós, szinte egy teljesen új együt­test kell kialakítania. Mint korábban már közöltük, Pintér Ferenc kapus és csa­patkapitány a tavaszi fordu­lóban bejelentette, hogy ab­bahagyja az aktív játékot. Bogdán Béla, aki szintén az aktív játék befejezésével ka­cérkodott, Svájcba távozott, ahol dolgozni fog és vízilab­dázik is. Hegmann György munkahelyi elfoglaltsága miatt hagyta abba a játékot, a fiatal Krasznai Géza pedig Üj-Zélandba készül, ahol egyetemi tanulmányait végzi majd. S megtudtuk azt is, hogy a válogatott Pintér Ist­vánt Franciaországba, Mar- seil'le-be hívják, elképzelhe­tő, hogy ősztől már ott foly­tatja a játékot. Ilyen változásokkal látott munkához a csapat augusz­tus elsején a felsoroltak, va­lamint a felnőttválogatott­ban szereplő Pintér István és a junior világbajnoksá­Tóth Csaba az egyik húzó­ember gon részt vevő Kiss Zoltán nélkül. A távozottak helyébe fiatalok kerültek. A felnőtt- csapattal készül Magyar Ist­ván és Nagy Tibor, aki tag­ja volt az Európa-bajnoksá- got nyert magyar ifjúsági vL ziiabda-válogatottnak, aztán a tehetséges Molnár Péter, Lukács Dénes és Krasznai Béla. A kapus poszt egyedü­li várományosa Kiss Péter, mögötte a katonáskodó Kiss T. jöhet számításba. Hogy ki lesz a csapatkapitány, arról hamarosan szavazást rendez a gárda. A bajnokság szeptember 23-án kezdődik, az első mér­kőzés Szolnokon lesz az Üj- pesti Dózsa ellen, 11 órakor. A felkészülési program ke­retében augusztus 18—19-én Szolnokon Alkotmány Kupát rendeznek négy vidéki csa­pat részvételével. A Szentes és a Szeged részvétele már biztos, a harmadik csapat Eger vagy Tatabánya lesz. A negyedik természetesen a rendező Szolnok. A kupa után holland túrára utazik a Vízügy SE, az ellenfelei első osztályú csapatok lesznek. A hazaérkezés után a bajnok­ság előtt még egy hazai tor­nán szeretnének részt venni. A medencében szorgalma­san rótta a távokat Varga József is, aki évekig a Tata­bánya színeiben szerepelt, egy ideje pedig visszajött Szolnokra. Lehet, hogy beve­tésre készül? Dr. Mayer Mihály a leg­fontosabb teendőket a követ­kezőben látta: — Elég magas a csapat át­lagéletkora, sok az idős játé­kos. Legijmtosabb feladatnak a fiatalítást tartam, arra tö­rekszünk, hogy minél több ifjúsági játékost építsünk be a csapatba. Beszélgettünk Mohi Zol­tánnal is, aki hosszú ideig tartó szereplés után, meg­kérdőjelezhető válogatási szempontok miatt, a tavasz végén kikerült a magyar, ví­zilabda-válogatottból. A fia­tal játékost vajon miként érintette ez a hirtelen válto­zás? — Kásás Zoltán szövetségi kapitány közölte, hogy ne utazzam föl, de a jövőben is számít rám. Mindez azért történhetett, mert az Üjpesti Dózsa a második helyen vég­zett, és onnan hívott be két játékost a keretbe. Ha mi va­gyunk a másodikok, bizonyá­ra maradtam volna a keret­ben. De jól is jött a változás, mert végre kipihenhettem magam, és jó kedvvel nyú­lok a labdához. Remélhetően a mellőzés nem törte le Mohit, és ugyanolyan remek formában játszik majd, mint ahogy a tavasszal abbahagyta. (pi) Rallye Kiss — Szaniszló duó 3. Mai műsor Labdarúgás. Előkészületi mérkőzéseik: Szolnoki MÁV MTE—Elger SE, Szolnok, Tiszaliiigeti, 10. Mezőtúri Honvéd—Orosháza, Mező­túr, 17. Tisza Cipő SE—H. Bem SE, Martfű, 15.30. púk. — 7.25: A polip. 3. — 8.25: Nyilvánivailó — hihetetlen. — 9.25; A bábszínház. 3. — 10.15: Szivárvány. — IQ.35: Ze­nei kincsestár. — 14.25: Doku- mentumfilm. — 14.55: Rajzfilm. — 15.15: Szingapúr nemzeti ün­nepén. — 15.45: Népművészet. — 16.lö: Mezőgazdasági tévéima­gazin. — 16.45: Mi történt a nagyvilágban? — 17.00: Krimi vázlatok. — 17.30: Tadálikozás Osztainikinóban. — 19.00: Híradó. — 19.40: A polip. 3. — 20.40: Hírek. — 20.55: K órusnuu zsiika. — 22.00: A tavasz tizenhét pil­lanata 3. — 23.06: Hírek. — 23.11: Viszkovszikij színháza. SZLOVÁK: 20.00: Amalia Rodrigues énekel — Portugália'. — 20.50: Tren­cin, a divat városa — publicisz­tikai műsor. — 21.80: Híradó. — 22.00: Világhíradó. — 22.15: Nemzetközi kerékpáros verseny — felvételről,. — 22.25.: Kulturá­lis magazin. ÜJ VIDÉK: 17.05: Műsorismertetés — ma­gyarul. — 17.10: Tv-napló — magyarul. — 17.20: Gyermekmű­sor. — 17.50: Tv-napló. —18.05: Az ember ajándéka. — 18.35: Tv-objektív — román nyelvű műsor. — 19.05: Rajzfilm. — 19.25: Reklám. — 10.30: Tv­napló — magyarul. — i9.55: Reklám. — 20.00: Filmest — já­tékfilm. — 22.30: Tv-napló. — 22.45: A forradalom képei — ismétlés. — 23.30: Műsorzárás. BUKAREST: 10.00: Híradó. — 19.25: A pártkongresszus tézisei. — 10.50: Kiemelt programok az iparban. — 20.10: Nagyszerű megvalósítá­sok évtizedeiben élünk. — 20.35: Büszkék vagyunk rá. — 20.55: A haza nagykönyvéből. —21.15: Az ifjúság forradalmi szelleme. — 21.35: Kultúrműsor. — 21'.50: Híradó,­Az elmúlt hétvégém két versenyen vettek részt a Szolnoki ÁB SE autóver­senyződ. Szombatom a győri ÉPFU Ralldye-Sprimten a Kiss-Sza- niiszló páros Lada 1300 gép­kocsival! dmdiuit. A sprint­verseny a hagyományos ral- lye rövidített változata, ahol egy gyorsasági szakaszt je­lölnek ki céltól a rajtig tar­tó normál szakaszon belül. Ezen a versenyen négyszer kellett e 'távolt teljesíteni. A gyorsasági részt egy 15 ki­lométeres jó minőségű er­dei aszfailtúton kelllett leau­tózni az éjszakai eső általi besározódofit terepen*. Mivel az útvonal titkos, csak a verseny előtti napon adtak lehetőséget arra a rendezők, hogy minden versenyző vé- gigmenjen rajta. A győri vásárcsarnok elől startoltak a négykerekűek. Az első rész sokaknak gondot oko­zott, a sár miatt többen ki­csúsztak a 'pályáról, szeren­csére sérülés nem történt. A szolnoki páros jól kezdett, a 2—3. helyen zérlta az első% kört. A folytatásban bizto­sította a 2. helyét, 12 má­sodperc előnnyel a 3. előtt. Az utolsó szakaszon biztos­nak ftűnő előnye birtokában lazított, ami megbosszulta A legendák sokasága övezi Attidia hun uralkodót, aki félel­metes seregével rettegésben tar­totta szinte egész Kelet- és Rö- zép-Európat. Az akkori elszánt, nyíllal* művészien bánó harco­sok mai utódai már csak békés versenyzők, akik csak szigorúan meghatározott keretek között lö­völdözhetik ki vesszőiket. Ver­senysport lett az íjászat, amely- lyel egy ideje bővítik és színe­sítik az abádszalöki nyarat, jó szórakozást és kikapcsolódást nyújtva ezzel az ott nyaralók­nak. A nemzetközi íjászvensenyt csütörtöktől vasárnapig rende­magát, a végére a páros visszaesett a 3. ‘helyre. Ab­szolút értékelésiben első a végig biztosan vezető Uhiitz;— Kovács (Miskolci KSK), második- Tóth—Nagy (Áfor SC Bp.), harmadik Kissi— Szaniszló (ÁB SE Szolnok). A szombati sikeres sze­replés után nem sok idő ju­tott a pihenésre, mert va­sárnap már Tapolcán a ratlllye cross OB következett, Itt Kiiss Károly az I. diví­zióban;, Gulyás Szilveszter pedig a II.-ban képviselte Szolnok színeit. A közel tízezer néző előtt zajló iz­galmas viadal Kissinek is­mét jól sikerült, divíziójá­ban 3. lett. Gulyás az autó­jával sokat 'bajlódott, ezért nem sikerült a döntőkbe jiutnia. A verseny végén a nem hivatalos szuperdön­tőben — ahol a ,két divízió első 3. helyezettje és egy külföldi versenyző szerepelt — Kiss az előkelő 5. helye­zésit érte el. I. divízióban győztes Pék (Tapolca) Audi 90, II. divízióban győztes Maruzsi (Maruzsi Team) Audi Quaittro. E hélt végén a F orma—1 program betétversenyében szerepel Gulyás Szilveszter és Várady Attila. zik meg a kempinggel szemben kialakított lőtéren. A selejtezők csütörtökön 16 órakor kezdőd­nek hosszú távon, a férfiaknál 00—70, a nőknél pedig 70—60 mé­teres szám Óikban. A rövid távú versenyek, női és férfi együtt, a 30—50 méteres távon, pénte­ken 10 órakor lesznek. Szomba­ton 9 órakor a nyolcad- és a negyeddöntők kerülnek sorra, míg a középdöntők és a döntőik vasárnap 9 órakor kezdődnek. Az eredményhirdetés és a be­mutató (számszeríj ászát, soly- mászat. haditorna-bemutató és folklórműsor) vasárnap 13 óra­kor lesz, Attila nyila Nemzetközi íjászverseny Abádszalókon v

Next

/
Oldalképek
Tartalom