Néplap, 1989. augusztus (40. évfolyam, 178-206. szám)

1989-08-25 / 201. szám

I A RÁDIÓ ÉS A TELEVÍZIÓ I aug. 28-tól HETI MŰSORA _________________I szert. 3-ig Á LLANDÓ MÜSORSZÁMOK Kossuth rádió: (hétköznap) 4.30—7.59: Reggeli zenés műsor. Közben: 5.40: Falu­rádió. — 5.55 és 6.55: Közlekedési tudnivalók. — 7.25: Körzeti időjárás. Kb. 8.15: A mai nap kulturális programjából (vasárnap 6.15-kor). — 12.00: Déli krónika. (Utána hétfőtől péntekig: Ki nyer ma?) — 18.15: Hol volt, hol nem volt. — 18.30: Esti ma­gazin. — 0.25: Himnusz, műsorzárás. — Vasárnap: 5.00—7.17: Előttünk a vasárnap. Petőfi rádió: 4.30—7.59: Reggeli zenés műsor, benne: félóránként Hírek. 5.55: Torna (szombaton 6.55 is). 6.05—7.30: Reggeli csúcs (péntekig). 7.35: Körzeti időjárás- jelentés* 7.55: Műsorismertetés. — 9.05—12.00: (szombat, vasárnap kivételével): Nap­közben. — Közben: 10.45: Láttuk, hallottuk. — 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. — 24.00—4.30: Éjféltől hajnalig. Hírek, időjárás-jelentés: Kossuth r.: 4.30-tól 8.00-ig félóránként, majd 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, Í8.30y 22.00, 24.00. Vasárnap: 5.00, 6.00, 7.00, majd 8.00-tól ua., mint hétköznap. Petőfi r.: 4.30-tól 8.00-ig félóránként, majd 9.00-től 3.00-ig kétóránként. Vasárnap: 7.00, 8.00, majd utána ua., mint hétköznap. Bartók: 9.00, 13.00, 19.00, 23.30. Szombat és vasárnap: 8.00, 13.00, 19.00 és 23.30. Hétfő KOSSUTH: Hétfő______£ 8 .20 A hét ze- ’ neműve: Mo­zart: C-dűr szimfónia K. 338. Péteri Ju­dit előadása 8.50 A hét költője: Végh György. Légy, Eszter — költemény — Elmondja: Lukács Sándor 0.00 Napközben (Élő)'. Ze­nés délelőtt 11.05 Hagyományápolók 11.35 Az oroszlános kert. Mohás Lívia regénye f o 1 ytatások ba n 12.45 Háziunk tája — A Fa^ Luirá dió műs o ra 13.00 Klasszikusok délidő­ben. Magyar előadómű­vészek albuma 14.05 Bioritmus. Közép-Eu­rópa ,.belső magja” 1939- ben 14.25 Egy lélegzetnyi oxi­gén 14.35 Kóruspódium 14.56 Radio,ton-korongok- róll 15.00 Mit is jelent az eu­rópaiság ? 15.30 Gyurik ovics Mária op er ettfel vé t e 1 ei b ő 1 16.00 Tizenhat óra — .Hír­magazin 16.15 Dalposta. A Lipcsei 8.20 Tér-idő — Tudományos figyelő 9.00 Napköz­ben (Élő). Ze­nés déllelőtt 11.05 Népdalok 11.34 Nyári tragédia — Cse­hov tréfás jelenete (1961) 12.45 Világihírlap — Nen*- zetközi sajtószemle 13.00 Kiáss zik us ok délidé­ben. Arturo Toscani ni­vezényel 14.05 Poggyász — Tudniva­lók utazóknak 1,4.35 Das ess zm e l ó d iák 14.55 Nem engedlek el — Végh György versei T5.00 Próbaidő — Pelle Já­nos dokumentumjátéika 15.51 Monteverdi: Laudate Pueri Dominum 16.15 Muzsikáló természet. Ausztráliai mézevő ma- da rak 16.20 „Kerek istenfája, szép tizenkét ága ...” Az évkör népszokásai Mátétól Orsolyáig 8.20 Eco-mix — Gazdasági ma­gazin 9.00 Napköz­ben (Élő), ze­nés déllelőtt 11.05 Suki András népi ze­nekara játszik. ötvös Klára és Pék László nó­táikat énekel 11.33 A világnemlátta könnyek. Csehov elbe­szélése rádióra alkal­mazva 12.45 Törvénykönyv. Köz- igazgatás és önigazga­tás 13.00 Klasszikusok délidő- ben, — Operaslágerek 14.05 Közvetítés az öttusa világbajnokság vívó szá­máról 14.07 A zene és a költé­szet a régi Bécsben 14.27 Beszélni nehéz (ism.) 14.37 Búcsú járás, búcsúéne- ke*k 15.00 Zengjen a muzsika. Az amatőr zenei mozga­lom híradója 15.30 Fúvós táncok 16.00 Tizenhat óra — Hír­magazin 16.15 Éneklő Ifjúság 16.25 Kenguru — Sportmű­sor gyerekeknek Középhullámon: 17.00 Védtelenül? — A pe­dagógusok (é rdek) védel­mében Beszélgessünk zenéről Rádió Kicsinyek Kórusa énekel 16.25 A Nyitni kék postája 17.00 Eco-mix — Gazdasági magazin 17.30 Beszélgessünk zené­ről — 51. rész 18.05 Láttuk, hallottuk, ol­vastuk 19.15 Sportvilág 19.30 Hol volt, hol nem volt... A csodakút — Felső-Tisza vidéki nép­mese IS.40 Lajtha László; Vas megyei kurucképek 19.50 Gong 20.00 Ellső kézből 20.56 Rádiószín,ház. Liolá, avagy a többgyermekes agglegény. Luigi Piran­dello színművének rá- dd óváltozata 22.00 Hírvilág — Hírek — .tudósítások — kommen­tárok — sport 22.30 Kék mezőben ötven csillag — Tennessy — Csák Elemér zenés ame­rikai útinapi óíj a 23.00 Operaest' — Eberhard Waechter felvételeiből1 PETŐFI: 8.05 Rivaldafényben: Rookmúzeum 8.50 Délelőtti torna. Mun­1.7.00 Védtelenül? 17.30 A Szabó család 18.05 Láttuk, hallottuk, ol­vastuk — Zenekritüka 20.00 Magyar tudósok vi­lágtalálkozója Budapes­ten II/2. rész 20.30 örökzöld dalllaimok 21U17 A mi szegénységünk. Asztalos István novellái rádióra alkalmazva 22.00 Hírvilág. Hírek — tu­dósítások — kommentá­rok — sport 22.30 Kapcsoljuk a 6-os stúdiót (Élő). Korváth László klarinéton játszik, Körmendi Klára zongo­rázik Kb.: > 23.30 Szimfonikus táncok PETŐFI: 8.05 Rivaldafényben: • Könnyűzene szintetizá­torra 9.05 Társalgó — ötvenöt perc irodalomkedvelők­nek 17.55 Ipargazdák 18.00 Rólunk van szó! 18.05 Láttuk, hallottuk, ol­vastuk Az URH-sávban: 17.00 Körkapcsolás bajnoki la b da r úg ómér k ő z ésekrő 1 19.15 Sportvilág 19.30 Hol volt, hol nem volt. . . Kacor király — Magyar népmese 19.40 „Muzsikának szép a hangja” XXIV/18. rész 19.50 Gong Csak középhullámon: 20.00 Világlátó 20.30 Zeneszerzők a mikro­fonnál — Durkó Zsolt 21.15 Kasza és Morito Akutagave Rjunoszutke japán író elbeszélésének rádióváltozata 21.49 Filmzene 22.00 Hírvilág. Hírek — tu­dósítások — kommentá­rok — sport 22.30 Az állam én vagyok? Reform helyett reform? 22.40 Vallások világhíradó­ja 23.10 A béke utolso órai... Az „Egy rádiós napló­jából” különkiadása a máso'dlk világháború ki­törésének évfordulójára PETŐFI: 8.05 Rivaldafényben : A twist és a rock and roll 9.05 Közvetítés az öttusa világbajnokságról: vívás 9.0® Gasparone — Részle­tek Millöcker operettjé­ül kahelyi és iskolai testne-. velé6 9.05 Irodalmi világ járás Berlin, az NDK fővárosa 9.33 Polkák, keringők —- fúvószenekarra 10.00 Magyarán szólva — Nyelvőrködés. Számo- lósdi, felnőtteknek 10.15 Jacobi Viktor ope­rettjeiből 11.05 Hogy tetszik lenni? — Nyugdíjasok műsora 11.35 Balaton rádió 12.10 Nóták 12.53 Kis magyar néprajz Esztergomi lábbelikészí­tők 13.05 Slágermúzeuim 14.00 Kettőtől ötig . . . (Élő) A Rádió kívánság- műsora 17.05 Kölyökrádió 17.30 ötödik sebesség. If­júság — politika — kul­túra 18.30 Pop-regiszter 19.05 „Az érzelmek kémiá­ja” 19.35 Nagy nevettetők 20.35 „Ebből is egy kicsit, abból is egy kicsit” 22.00 Erkölcsi csapdák 23.20 Slágerfilmek — film- slágerek 23.57 Dzsessz 10.30 Operett nyitány ok 11.05 Kapaszkodó — Gyógypedagógiai szerviz 11.30 Balaton rádió 12.10 Asztali muzsika 113.05 Popzene sztereóban 14.00 Betű tenger 15.05 Cs úcsfo rga lom (Élő) 1:7.05 „Kata-posta” 17.30 Kamasz-panasz 18.30 Pop-regiszter 19.05 Talpalávaló. Táncház­ról', muzsikáról fiatalok­nak 19.30 Daráló — Folytatásos ifjúsági történet 20.00 önarckép, befejezet­len. Konrád György író 21.05 Válni veszélyes 21.114 Operetthistóriák xn/10. rész 22.20 A régi magyar iro­dalomról — kezdőknek 23.20 A dzsessz története 80/47. rész melléklete Miles Davis felvételeiből 24.00 Virágénekek 10.00 Útikalauz üdülőknek 10.05 Hajszálgyökerek - Tevan Andor, a könyv­művész (ism.) • 10.20 James Last zenekara játszik 10.30 Nyolc rádió nyolc da­la 11.05 Közvetítés az öttusa világbajnokságról: vívás 11..08 Hogy szól? — Óvodá­sok műsora 11.30 Balatonrádió 12.10 Mazsaroff Mária nép­dal f el vé te leiből 12.30 Postabontás 13.05 Közvetítés az öttusa világbajnokságról: vívás 13.08 A tegnap slágereiből 14.00 Sokféle — Szórakoz­tató irodalmi magazin 15.05 Közvetítés az öttusa világbajnokságról: vívás 15.08 Pop-Labor 16.00 Meseautóban — Régi idők filmdalai IV/3. rész 16.45 Lakatos Tibor: Rap­szódia hegedűre és népi zenekarra 17.05 Kölyökrádió 17.30 Ötödik sebesség. If­júság — politika — kul­túra 18.30 Pop-regiszter 19.05 Garázs 19.35 Egy hajóban — Ve­rebes István műsora 20.05 Albumajánlat 21.05 Közkívánatra! 22.06 Rádiószínház 23.20 Egy énekes, több sze­rep 0.1,4 A Párizsi Fúvós együt­tes felvételeiből I. MŰSOR: 9.00 Képújság 9.05 Tévétorna nyugdí­jasoknak 9.10 Szerencselovag NSZK—csehszlovák tévéfilmsorozat VIII/7. rész (ism.) 10.10 A HÉT (ism.) II. 10 Delta Tudományos híradó (ism.) 11.35 Képújság 16.30 Hírek 16.35 Déli videóújság A Szegedi Körzeti Stúdió műsora 16.45 Stíri Hírek román nyelven 16.50 Miért nqm dalol az uborka Tizenötévesek beszél­getnek a szerelemről 17.40 Szám-adás Gazdasági negyedóra 17.55 Három nap tévé­műsora 18.00 Kalendárium 1989 Ismeretterjesztő magazin 18.45 Reklám 18.50 Esti mese Szelesfalva meséi: A céllövölde Csehszlovák rajzfilm 19.00 Új cim-cim Lamb: Shakespeare­mesék ^ Irodalmi rejtvény- műsor gyerekeknek 19.20 Reklám 19.30 Híradó 20.00 Reklám 20.05 Ez Az Szórakoztató műsor 1. MŰSOR: 9.00 Képújság 9.05 Tévétorna nyugdí­jasoknak 9.10 A táncos Angol filmsorozat IV/2. (ism.) 10.00 Panoráma Világpolitika percről percre (ism.) 10.45 Mozgató Tévétorna mozgás- korlátozottaknak 10.50 Képújság 16.25 Hírek 16.30 Pannon Krónika A Pécsi Körzeti Stú­dió híradó műsora 16.40 Nachrichten Hírek német nyelven 16.45 Nas ekran Szerbhorvát nyelvű nemzetiségi magazin 17.20 Érdekházasságok Csehszlovák tévéfilm V/5. (isrrl) (ff.) 18.45 Szám-adás Gazdasági negyedóra 19.05 Reklám 19.10 Esti mese Minr-murr: Sün Sámuel bekopog Magyar bábfilm 19.20 Reklám 19.30 Híradó 20.00 Reklám 20.05 A világ nélküled Francia tévéfilmsoro­zat VIII/8. 21.00 Reklám 1. MŰSOR: 9.05 Képújság 9.10 Tévétorna nyugdí­jasoknak SZÜNIDEI MATINÉ: 9.15 Smith Angol filmsorozat (ism.) VIII/6. rész: A New­gate csillaga 9.40 Változatosság és alkalmazkodás az ál­21.05 Panoráma Világpolitika percről percre 21.50 Reklám 21.55 Vázlatkönyv Dokumentumfiilm (ff.) III/3. Kossuth Akadé­mia 22.30 Híradó 3. 2. MŰSOR: TV2 Endrei Judittal és Dömsödi Gáborral 17.25 Képújság 17.35 TV2 Benne: Reklám Riportok Időjárás Zene 18.00 Hétfőn hatkor 18.25 Gyerekeknek Nils Holgersson cso­dálatos utazása a vádi u dák kai A hattyúkirály (ism.) 18.50 Mozaik Telefonos játék 19.00 A Forsyte Saga Angol családregény (ism.) XXVI/9. rész:. Vergő­dés (ff.) 19.50 TV2 20.00 Körzeti tévéstú­diók műsora — Budapest — Pécs — Szeged 20.55 TV2 21.00' Híradó 2. 21.30 Telesport 23.00 Napzárta 21.05 Stúdió ’89 21.50 A tankokat haza­viszik ugye? Dokumentumfilm 22.20 Képes nóták kí­vánságműsora 22.50 Híradó 3. 2. MŰSOR: TV2 Sugár Ágnessel és Déri Jánossal 17.25 Képújság 17.35 TV2 Benne: Reklám Riportok Időjárás Zene Teledoktor 18.00 Telesport 18.25 Gyerekeknek Alvin és a mókusok Amerikai rajzfilmso­rozat 18.48 Mozaik Telefonos játék 19.00 A tanító Szovjet film (1982) 20.16 TV2 Benne: A Rocikhajón: a Bi­kini együttes 21.00 Híradó 2. 21.30 Halló, halló Angol komédiasorozat VI/4. 22.00 Szimultán Az egyházak ifjúsági és szociális szolgála­táról 22.45 Napzárta latvilágban Angol ismeretterjesz­tő sorozat XIII/12. rész: Csapa­tosan élő állatok 10.05 Stúdió ’89 (ism.) 10.50 Öttusa VB Vívás 11.00 Képújság 16.45 Hírek 16.50 Öttusa VB Vívás 17.00 Déli videóújság A Szegedi Körzeti Stúdió műsora 17.10 Správy Hírek szlovák nyel­ven 17.15 Az oroszlánfiak birodalma — Kandy NSZK dokumentum- film Srí Lankáról 18.05 Betűreklám 18.10 Telesport öttusa VB — Vívás 19.05 Reklám 19.10 Esti mese A két feketerigó Csehszlovák sorozat 19.20 Reklám 19.30 Híradó 20.00 Reklám 20.05 Békés Pál: Heten Budapest ellen Tévéjáték 21.05 Tévétükör 21.20 Reklám 21.25 Összefoglaló az Öttusa VB vívóverse­nyeiről 22.05 A gyulai vár Képzőművészeti kis­film (ism.) 22.20 Szép magyar tánc Kari'kázó és bukós 22.25 Híradó 3. 2. MŰSOR: TV2 Endrei Judittal és 1. MŰSOR: 9.25 Képújság 9.30 Tévétorna nyugdí­jasoknak 9.35 Az emberi test Angol rövidfilmsoro­zat (ism.) XXVI/17. rész: A vér­nyomás 10.00 Tollbamondás Francia tévéfilmsoro­zat (ism.) V/4. rész: Változik a viliág 11.00 Mozgató Tévétorna mozgás- korlátozottaknak 11.10 Öttusa VB — úszóversenyek 12.00 Képújság 17.30 Hírek 17.35 Pannon Krónika A Pécsi Körzeti Stú­dió híradó műsora 17.45 Vijesti Hírek szerbhorvát nyelven 17.55 Könyörgés Francia sanzonok — magyarul 18.20 Négy nap tévé­műsora 18.30 Bébi és társai Angol ismeretterjesz­tő filmsorozat XV/2. rész 19.00 Reklám 19.05 Esti mese Dombóvári Gáborral 17.25 Képújság 17.35 TV2 Benne: Reklám Riportok Időjárás Zene 18.00 Telesport 18.10 TV2 18.25 Gyerekeknek Kalandok a malom- völgyben Lengyel kisfilmsoro- zat A két kópé Csehszlovák rajzfilm 18.48 Mozaik Telefonos játék '19.00 Tisztességes kar­rier Csehszlovák filmsza­tíra 20.18 TV2 Benne: Shalon, Izrael A Szegedi Körzeti Stúdió riport-doku- mentumfilmje 21.00 Híradó 2. 21.20 TV2 21.30 Rendezte Marton Frigyes ... önéletrajz—közélet- raj z=,kabaré IV/2. rész 22.25 Napzárta Linda mesél Arany László: A kis­kakas gyémánt' fél- ikrajcárja 19.15 Lottósorsolás 19.20 Reklám 19.30 Híradó 20.00 Reklám 20.05 Derrick NSZK bűnügyi tévé- filmsorozat A riadt lány 21.05 Reklám 21.10 Hazai Tükör 22.30 Összefoglaló az Öttusa VB-rőI Lövészet, úszás 23.30 Híradó 3. 2. MŰSOR: TV2 Berkes Zsuzsával és Déri Jánossal 17.25 Képújság 17.35 TV2 Benne: Reklám Riportok Időjárás Zene 18.00 Telesport 18.25 Gyerekeknek A hetedik út titka Holland filmsorozat XIII/13. rész: A kincs (ism.) 18.50 Mozaik Telefonos játék 19.00 Lengyel utak Kedd KOSSUTH: 10.05 Nóták Szerda KOSSUTH: Kedd _______S S zerda_____|| C sütörtök

Next

/
Oldalképek
Tartalom