Szolnok Megyei Néplap, 1989. február (40. évfolyam, 27-50. szám)

1989-02-18 / 42. szám

1 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1989. FEBRUÁR 18. 13 Gyiszhír Mély fájdalommal tudatjuk, CSONTOS GYULANÉ hogy GYULA 43 éves rendőr hadnagy te­metése 1989. február 21-én CSONTOS 14.30 órakor lesz a szolnoki 46 éves rendőr főtőrzsőrmes­Munkásőr úti temetőben, ka­tér és tonai tiszteletadással. INGATLAN Háromszobás csalá­di ház nagy kerttel és melléképülettel eladó. Érdeklődni: Jánoshida, Fő u. 45. (1140) __________________ S ZOLNOKON vagy környékén, lehető­leg vízparthoz kö­zeli kertes házat vagy sorházi lakást vennék. l millióig plusz még fel tu­dok ajánlani egy Vosztok úti másfél szobás tanácsi la­kást. ,,Minden lehe­tőség érdekel” jel­igére a kiadóba. (1149)__________________ S ZAJOL „Csikós” dűlőben vízparton, 3600 négyszögöl szántóföld — meg- oszthatóan is — el­adó. Érdeklődni: Szajol, Damjanich u. l/a„ egész nap. SZOLNOKON az Al- csiszigeten szőlővel, termő gyümölcsfák­kal, 700 négyzetmé­teres hobbikért el­adó. Víz-, villany­bekötési lehetőség van. Holt-Tisza a közelben. Érdeklőd­ni: Szolnok, Holló u. 8. alatt, hétköz- nap 17 órától. (1113) Gazdálkodásra kife­jezetten alkalmas családi ház gazda­sági épületekkel, nagy telekkel eladó. Tiszasas, Bocskai u. 3. (1347) Jászberényben, Rá­kóczi út 108. alatt sürgősen. olcsón, ház eladó. (2161) SZOLNOK városköz­pontjában 51 m2-es, 1,5 szobás, telefo­nos öröklakás el­adó. Érdeklődni a 34-913-as telefonon. (1842)__________________ SZOLNOKON, - a Keskeny J. út 2. szám alatt 1/37. gar­zonlakás eladó. Ér­deklődni 16 óra után. (1525) __________ J ászberényben, Üj- erdő 185. alatt gaz­dálkodásra, állattar­tásra alkalmas ta­nya 1200 négyszögöl területtel eladó. Ar megegyezés alapján. Érdeklődni: Alkot­mány út 57. £1715) HÁZ eladó 217 négy­szögöl telekkel. Jász­berény, Csók út 7. Érdeklődni lehet: szemben a 6. szám alatt. (1870)__________ H ÁROM szoba, für­dőszobás, központi fűté6es családi ház eladó. Érdeklődni lehet: minden nap, 17.30-tól Jászjákó- halma, Dózsa Gy. u. 12., Kméczik. (1773)__________________ KIS családi ház épí­tésre alkalmas telek­kel eladó. Jászbe­rény, Lévai Oszkár u. 12. (1741) VAROSKÖZPONT- BAN 37 négyzetmé­teres földszinti, er- kélyes, gázfűtéses lakás eladó. Érdek­lődni: Szolnok, Kes­keny J. u. 25—29. fsz. 7, (1663)______________ C IBAKHAZA, Üj- szőlő 126. számú 2300 m2-es gyümölcsös, faház, ví£-, villany­bevezetéssel eladó. Érdeklődni: Szol­nok, Somogyi B. út 1. szám alatt 17 óra után. (1633) CIBAKHAZA, öreg­szőlő 94. alatt lévő lakóház 400 négy­szögöl szőlővel el­adó. Érdeklődni le­het: Varga Sándor- nénál, Cibakháza, Hősök tere 1. (1867) TISZAFÖLDVAR, Sallai Imre út 15. alatti kis lakóház 400 négyszögöl te­lekkel eladó. Érdek­lődni: O Nagy B. út 36. (1868) CSATASZÖGÖN, Keskeny út 5. alatti lakóház, gazdasági épülettel, 2310 négy­szögöl telekkel el­adó. Érdeklődni: Csataszög. Akadály út 1. (1971) ELADÓ Szolnok, Li­get úti 54 négyzet- méteres második emeleti, erkélyes, gázfűtéses lakás ELADÓ kétszobás családi ház 325 négyszögöl telken Rákóczifalva, Vörös Hadsereg út 89. Ér­deklődni: 50-249. (2251) ELADÓ háromszo­bás családi ház összkomfortos alsó­épületekkel, gará­zsokkal, 330 négy­szögöl telken. Sza­jol, Sallai u. 2. szám. (2252) SZOLNOKON a Má­jus 1. úton 5 laká­sos társasházban 85 négyzetméteres la­kás eladó készpén­zért. „Telefonos” jeligére a kiadóba. (2190) KARCAGON, össz- közmüves, 3 szoba + étkezős, 87 négy­zetméteres családi ház, melléképülettel reális áron eladó. Érdeklődni: hétvé­gén, Karcag, Kere­kes! I. út 70/a. (1717) ÉPÍTÖKÖZÖSSÉGI társakat keresünk Szolnok, József A. úti társasházhoz. Lakásméret egyéni kívánságra. „Gar­zon is” jeligére a kiadóba. (2269) ÉPÍTÖKÖZÖSSÉGI társakat keresünk belvárosi társasház­hoz. „Kazinczy út” jeligére a kiadóba. (2313) Tiszaföldvár Fő út 58. alatt nagymére­tű ház kb. 700 négy­zetméter beépítéssel 4182 négyzetméter földterületen eladó. Fekete Elek, 1188 Budapest, Saláta u. 5. (1062) GÉPJÁRMŰ S 110 R tip. gépko­csi eladó. Jászbe­rény, Kossuth út 118. D lépcsőház II/3. (1872) PF írsz. 601-es Tra­bant és 1974-es ki­adású Zsiguli el­adó. Jászberény, Pesti út 32. (1871) 185x160-as új után­futó vizsgáztatva el­adó. 1 Jászberény, Vaspálya 1. 9. (1714) PC írsz. Trabant Combi megkímélt állapotban érvényes műszakival eladó. Érdeklődni lehet: vasárnap egész nap, Jánoshida Korvin út 48. (2089) Kistermelők részére bábolnai naposcsibék megrendelhetők Megnevezés db/FT Tetra—82 húshibrid 11,77 Tetra—SL tojóhibrid január 1—május 31-ig 27,77 június 1—december 31-ig 25,77 Tetra—SL kakas 5,77 Tetra—H 13,27 Tetra—H szülőpár 38,77 A megrendeléseket az alábbi címre kérjük el­küldeni. Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát, kiskunfélegyházi üzemegysége Kiskunfélegyhá­za 6100. Telex: 26-259- Telefon: 06-76/62-641. Naposcsibék átvételi helye: Kiskunfélegyházi csibebolt Piactér, VII. kér. 108. vagy Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát, budapesti üzem- egysége Budapest, X., Szállás u. 6.1107, telex: 224-082, telefon: 06-1/284-640. Naposcsibék átvételi helye: Budapest csibebolt X., Kőbányai u. 53. (22393) UH frsz. 1200-as Zsiguli teljesen fel­újítva. friss műsza­kival eladó. Mező­túr, Rudas L. út 41. (1761) __________________ V OLGA 3102-es 300- as Diesel Mercedes motoros eladó. La­da 1300-ast vagy 1500-ast 5 éves ko­rig beszámítok. Zagyva Ferenc, Szol­nok, Jósika út 21. II'8. Telefon: 44-169. (1664) __________________ S AMARA, új, eladó. Vennék újszerű La­da 1300-ast vagy 1300-as Combit. Ér­deklődni: Szolnok, 35-275-ös telefonon 15—17 óra között. (2224) _ ____ T S 125-ös MZ új ál­lapotban, műszaki­val olcsón eladó. Mezőtúr, Árpád út 31. (22721_____________ 1 8 000 km-rel Dácia eladó TX-es. Mező­túr, XVII. út 7. (2274)__________________ E TZ—150 Lux 3000 km-rel áron alul eladó. Ugyanitt ETZ —250 átalakított sportmotorkerékpár átalakítási enge­déllyel (futómű-, kormány-, karosszé­ria-elemek), egy­éves, sürgősen el­adó. Mezőtúr, Fürst S. út 10., hétvégén. (2277)_________________ 8 50-es Fiat és 8 Moszkvics gépkocsi bontásra eladó. Ér­deklődni: Szolnok, Barta I. u. 7. VIII/ 64. (1141) ADÁSVÉTEL MEXIKÓI csivava minikutyák eladók győztes szülőktől. Szolnoki Zsolt Kar­cag, Vörös Hadse­reg út 13. III 13. (822)___________________ NYUGATI babako­csit vennék. „Bécs” jeligére a kiadóba. (1827) _________________ N ÉMETJUHÁSZ kis­kutya és postaga­lamb eladó. Szol­nok. Rozmaring út 6. (1665) _____________^ O LASZ originál 3 tégelyes jégkása-gép eladó. Püspökla­dány, Bocskai út 66. (865)___________________ S ZOVJET nagy kép­ernyős színes tele­vízió eladó. Érdek­lődni: Szolnok Kun B.^krt. 5. X '9^(2108) SZÁZÖTVEN gyön­gyös, törzsállomány­nak eladó. Érdek­lődni lehet: egész nap, Kovács, Tö- rökszentmiklós, Pe- tófi út 41. (2271) 4 fejőstehén eladó. Pusztamonostor, Csokonai út 8. Kai- márJ1716^^^^^^^ _______EGYÉB_______ 9 0 négyzetméter alapterületű helyiség raktárnak kiadó. Mezőtúr, XVII. út 7. (2275)____________ 5 1 éves, 30 éves munkaviszonnyal rendelkező magyar— orc^z, szakos tanár elhelyezkedne kollé­giumban, napközi- otthonban, de más megoldás is érdekel. „Leinformálható” jeligére a kiadóba. (1929)__________________ LAKÁSCSERE ELCSERÉLNÉM csa­ládi házra vagy OTP-átvállalással eladnám a második emeleti, 75 négyzet- méteres. 3 szobás, telefonos lakásomat és fűtött garázso­mat. Lakható fél­kész lakás is érde­kel. Érdeklődni le­het: 18—20 óráig a 40-650-es szolnoki telefonon. (1857) ÖSSZEKÖLTÖZÖK figyelem! Városköz­pontban lévő nagy­méretű, gázfűtéses tanácsi bérlakást két tanácsi kisebbre cserélném. „Hunya­di út” jeligére a kiadóba. (1930) ' ELCS ERÉLNÉM Szolnok, Jósika u. 15. II/6. alatti két­szobás, megvásárol­ható tanácsi lakáso­mat egyszobás taná­csira vagy garzon­ra. Érdeklődni a fenti címen ezen a héten. (1820) VASÚTÁLLOMÁS- környéki, VI. eme­leti kétszobás, össz­komfortos lakást, valamint 200 négy­szögöl garázsos pin­cével. és termő gyü­mölcsfákkal zárt­kertet háromszobás, összkomfortos szol­noki családi házra cserélnék. „Egy az egyben” jeligére a kiadóba. (1635) HÁZASSÁG 32 180, elvált fiatal­ember lakással ren­delkező hölgyet ke­res. Fényképes le­velekre válaszolok. „Tavasz 89” jeligére a kiadóba. (1719) 51 éves, 168/65', bar­na, vezető állású özvegyasszony va­gyak. Társat kere­sek jó megjelenésű, nem dohányzó, ter­mészetet, utazást kedvelő víg kedélyű férfi személyében, 55 éves korig. „Ta­vasz a télben” jel­igére a kiadóba. (1851) __ 33 éves, jó megjele­nésű elvált asszony keresi korban hoz­zá illő. nőtlen férfi ismeretségét. Csak fényképes levélre válaszolok. „Lila akácok” jeligére a Törökszentmiklósi Hirdetőbe .(1990) EGYSZERŰ, közép- termetű, még aktí­van dolgozó, józan életű magányos fér­fi vagyok. Szeretnék megismerkedni ön­álló lakással rendel­kező, nem dohány­zó, nem iszákos, rendes életvitelű 45—55 év körüli öz­vegy vagy elvált asszonnyal. Nem ka­landot keresek, ha­nem stabil otthonra, szeretetre, megbe­csülésre vágyom. Lehetőleg jászberé­nyiek vagy kör­nyékbeliek levelét várom. „Reménység 105” jeligére a jász­berényi szerkesztő- ségbe. (2243) _____ 2 4/173 kedves, házi­as, komoly gondol­kodású, vidám ter­mészetű lány, szé­les érdeklődési kör­rel őszinte, komoly társat keres 180 cm- nél magasabb fiatal­ember személyében. Minden fényképes levélre válaszolok. „Őszinteség” jeligé­re a jászberényi szerkesztőségbe, (2095) " " V Dolgozókat alkalmazunk ^ —y A SZIGLIGETI SZÍNHÁZ, SZOL­NOK, azonnali belépéssel fel­vesz villanyszerelő képesítéssel rendelkező karbantartót. Jelent­kezni lehet munkanapokon 8—16 óra között. (2183) A KÖZRAKTÁROZÁSI VÁLLA- LALAT KÖZRAKTÁRA, SZA­JOL felvételre keres gyors­gépírni tudó adminisztrátort, asztalos, karosszérialakatos-he­gesztő és víz-gáz- vagy víz- _ központifűtés-szerelő szakmun­kásokat. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés 7—15 óráig a közraktár vezetőjénél. (1601) A TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁL­TATÓ VÁLLALAT SZOLNOKI ÜZEMIGAZGATÓSÁGA nyugdí­jazás miatt munkatársat keres személyzeti és oktatási csoport- vezető munkakör betöltésére. Feltételek: felsőfokú iskolai végzettség, középfokú személy­zeti képesítés megszerzése, bün­tetlen előélet. (Előnyben a szak- területi és vezetői gyakorlattal rendelkezők). Ez év augusztusá­ig a munkakör előadói besorolá­sú, azt követően A3 vezető "II. bérkategória. Bérezés megegye­zés szerint. Kedvezmény: gáz­felhasználásban vállalati hozzá­járulás. Jelentkezés: részletes önéletrajzzal, a megjelenést kö­vető 15 napon belül a személy­zeti csoportvezetőnél, Szolnok, Thököly u. 79. (2131) Tiszamenti Vegyiművek Szolnok felvételt hirdet gépésztervezői — vegyipari gépész előnyben — valamint műszaki rajzolói munkakörökbe. Az alkalmazás képzettségi feltétele tervező esetében főiskolai, vagy egye­temi végzettség. Bérezés megállapodás sze­rint a Tiszamenti Vegyiművek Kollektív Szer­ződésének figyelembevételével. Jelentkezés: A TVM tervező csoportjánál Te- rényi Jenő csoportvezetőnél. Tel.: 35-800/12—11. , (437) VTTvyri 11]i iirp-TOpwriv wívj*-. • • ""1 <nvpn?nn] r ... ....... —I —1—|—i—i—i—i—(—i—«—r -r—j—i—i—|—j—|—r— , 1 1 nM»M»'nninnumu!puipinpniiiTTTpiir|nnvuiruniui»|Tm r­Hrnipnmm|iiinmT Hirdetmények A Tiszazug Tsz, Nagyrév, 1989. március 11-én szom­baton 8 órai kezdettel gép­árverést rendez. Az árverés helye: a termelőszövetkezet nagyrévi ^ gépműhelyénél. Árverésre kerül: 1 db MTZ —80 erőgép, 1 db Z—12045 erőgép, 1 db T—100-ra való DO 3 tip, csörlő, 1 db 2,75 m:i-es, 1 db 6 m:i-es nyesőlá­da, 1 db üzemképes PKG—5 tip., permetező, FZB tip., zöldbabszedő, 1 db MTZ-re szerelhető hidraulikus karó­nyomó, 1 db rigoleke, E 512- es és E 516-os kombájn, 1 db üzemképes Ikarus 255 autó­busz, MTZ—50-es motorseb- váltó és CSATI 5000 csator­natisztító, 1 db dízelmotoros ÍUE—28) targonca, valamint árverésen kívül eladásra fel­kínálunk 1 db 324-es moz­donykazánt, 1 db BK—3 tip. önjáró borsócséplőgépet. Az árverésre kerülő gépek meg­tekinthetők március 10-én pénteken a tsz gépműhelyé­nél. Érdeklődni lehet: Kiss György műszaki főágveze­tőnél. Tel.: Nagyrév 2. (8— 16 óráig). (2135) A Szolnok Megyei Adófel­ügyelőség értesíti a lakossá­got, hogy 1989. február 13-tól március 30-ig terjedő idő­szakban ügyfélszolgálata az alábbiak szerint áll az ügy­felek rendelkezésére: hétfő: 7.30-tól 16.00; kedd: 7.30-tól 16.00; szerda: 7.30-tól 18.00; csütörtök; 7.30-tól 16.00; pén­tek: 7.30-tól 15.30. Az ügy­félszolgálat címe, Szolnok Ságvári krt. 6. 16. és 18. szá­mú irodahelyiségek. (1840). József Attila u. 8. kiemelt fizetéssel felvételre keres bőrdíszmű-szita- festő üzemébe há­rom műszakra férfi és női munkaerőket Jelentkezni munkaügyi lehet a osztá­tamamérai. „Lenin" Tsz., értesíti az építkezőket, hogy február 28-ig (biztosítunk sóclerbár^ankbot vásárolt sóder és vakolóhomok vásárlása esetén. kendetés Pelvétel •• Tárnáméra 6Z. telePonon in i r v i

Next

/
Oldalképek
Tartalom