Szolnok Megyei Néplap, 1988. augusztus (39. évfolyam, 182-208. szám)

1988-08-26 / 204. szám

Péntek _____|| I . MŰSOR: 8.55 Tévétorna nyugdí­jasoknak 9.00 Képújság 9.05 Fruza Szovjet tévéfilm (ism.) 10.25 Delta Tudományos híradó (ism.) 10.50 Mozgató Tévétorna mozgáskor­látozottaknak II. 00 Képújság 16.40 Hírek 16.45 Négy nap tévémű­sora 16.55 A Vietnami Szoci­alista Köztársaság nemzeti ünnepén 17.15—19.00 Péntek dél­után Kb.: 17.15 Évgyűrűk A nyugdíjasok műsora Kb.: 17.45 Téka Közhasznú informá­ciók 17.55 Reklám Kb.: 18.00 Ablak Közéleti szolgáltató- műsor 19.00 Reklám 19.05 Tévétorna 19.10 Esti mese 19.25 Reklám 19.30 Híradó 20.00 Reklám 20.05 Két férfi egy eset NSZK bűnügyi tévé- fiknsorozat II1/2. rész: Hajnali szürkületben 21.05 A hét műtárgya I. MŰSOR: 8.55 Tévétorna gyere­keknek 9.00 Képújság 9.05 Ecranul Nostru A Szegedi Körzeti Stúdió román nyelvű nemzetiségi műsora (ism.) 9.35 Kutyánszky Káz- mér, a versíró kutya A Magyar Televízió és a Békés megyei Jó­kai Színház kopro­dukciójában készült tévéjáték (1987. (ism.) 10.35 Meghökkentő me­sék Angol tévéfilmsorozat Emily eltűnt (ism.) II. 05 Képújság 14.45 Képújság 14.50 Táncháztalálkozó 1987. II. Legkedvesébb da­laink 15.20 Forró szél Éduard Manet: Spa­nyol táncosok (Szép- művészeti Múzeum) 21.10 Panoráma Világpolitikai maga­zin 21.55 Reklám 22.00 Jiri Menzel-sorozat Szeszélyes nyár (1968.) Csehszlovák filmszatí­ra (ism.) 23.15 Híradó 3. 2. MŰSOR: 18.15 Képújság 18.20 Vijesti Hírek szerbhorvát nyelven A Pécsi Kör­zeti Stúdió műsora 18.25 Vitéz László és a többiek Vásári bábjáték Az elásott kincs (ism.) 19.00 Stúdió Hi-fi Lengyel zenés film 19.30 Kézenfogva Értelmi fogyatékosok érdekvédelmi műsora (ism.) 19.40 Sorstársak (ism,) A Pécsi Körze­ti Stúdió rehabilitáci­ós magazinja 20.05 Zenés Nyári Esték Lehár Ferenc: Alpesi történet (Kosenstock und Edelweiss) Zenés komédia (ism.) (1988.) 20.45 A nagy játék Kanadai rajzfilm (is;m.) 20.55 Híradó 2. 21.10 Rockfesztivál Bin- doonban 22.00 Képújság Jugoszláv tévéfilmso­rozat X/7. rész: A ba­rikádon (ism.) 16.15 Magyar Helikon A Festetics kastély krónikája A Pécsi Körzeti Stúdió műso­ra 16.55 Betűreklám 17.00 Híradó 17.15 Mozgó Képek A MOKÉp filmaján­lata 17.30 Jogi esetek 18.15 Reklám 18.20 Párbeszéd VIII/7. rész: ÁFA 18.35 Családi torna 18.40 Reklám 18.50 Csip-csup csodák Holland rajzfilmsoro­zat 1. Te jó ég, össze­mentem! 2. Az elve­szett kalap 19.10 Esti mese 19.25 Reklám 19.30 Híradó 20.00 Vers mindenkinek Füst Milán: öregség 20.05 Ki mit tud? I. Középdöntő Kb.: 23.05 Híradó 2. ► 2. MŰSOR: 15.50 Képújság 15.55 M OVI-Krónika 16.05 űnokáink sem fog­ják látni avagy város­védő Pállasz Athéné kezéből időnként el­lopják a lándzsát Ráday Mihály város­védő sorozata (ism.) 16.45 Reklám 16.50 Rockstúdió 1. MŰSOR: 8.00 Tévétorna gyere­keknek 8.05 Óvodások filmmű­sora 1. Hogy kerül ez ide, Anti? Svéd rajzfilm (Anti és apu c. soro­zat) 2. A legszebb szín Csehszlovák rajzfilm (A kutya, a macska és az egerek c. soro­zat) 8.20 Tom és Jerry Amerikai rajzfilmso­rozat (ism.) 1. Ketten egy ellen 2. Kapj el, cicus! 3. A víz alatt 8.40 Látogatók Csehszlovák filmsoro­zat XVI/9. rész: Kö­zéppontban a látoga­tók 9.10 Képújság 9.15 A holnap cirkusza Francia film (ism.) 10.10 Mi-tu-ház avagy a mindenttudó háztar­tás XIX/1. rész A krump­li 10.25 Pókok a falon Közvetítés Aggtelekről a nemzetközi hegy­mászóversenyről 10.55 Gokart Világbaj­noki és Európa-bajno- ki elődöntő futamok Közvetítés Kecske­métről Kb.: 12.00 Hírek 14.10 Képújság 14.15 RTV Közönség- szolgálat 14.20 Legyen szeren­csénk! Rózsa György műsora 15.10 Betfireklám 15.15 Delta Tudományos híradó 15.40 Nézzük együtt! 16.10 Párbeszéd VIII/8. rész Adóre­form gazdasági reform 16.25 Reklám 16.30 Bányásznapi aján­dékkosár A Szegedi és Pécsi Körzeti Stúdiók és a Szórakoztató Főszer­kesztőség ajándékmű­sora 17.50 Csengetés Először az iskolában 18.40 Az Izraeli Kama­razenekar hangverse­nye a Budapest Kong­resszusi Központban 20.00 Képújság 20.05 Picone küldött Olasz filmszatíra (1984) 22.00 Szülőföldem, Sár­vár Bemutatja Urbán Er­nő Dokumeítumfilm (ism.) (Urbán Ernő születésének 70. évfor­dulója) 23.00 Képújság 18.10 Reklám 18.20 Családi torna Egy perc Dörmögő Dömötör 18.25 Meséről mesére: 1. Az időjárás meséje Angol rajzfilmsorozat (A bűvös gömb c. so­rozat) 2. A tű, a ku­tya, a rák és a kakas vándorútja (ism.) Ma­gyar népmesék c. so­rozat) 3. Sebaj Tóbiás telefonál Magyar gyurmafilm (ism.) (Se­baj Tóbiás c. soroz*, j 18.55 Reklám 19.00 A HÉT 20.00 Híradó 20.10 Két férfi egy eset NSZK bűnügyi film­sorozat III/3. rész Hajnali szürkületben 21.10 Magyar évszáza­dok Szent László törvényei 21.25 Telesport 22.10 Hírek 2. MŰSOR: 15.20 Képújság 15.25 Gokart Világbaj­noki és Európa-bajno- ki döntő futamok Közvetítés Kecske­métről 16.50 Szigeti József: A vén bakancsos és fia, a huszár Tévéjáték (1985.) (ism.) 18.15 Gondolkodó Tudományos hetilap 19.00 Az esőcsináló Amerikai tévéfilm 21.10 A HÉT (ism.) 22.10 A Drezdai Múzeum kincseiből P. P. Ituibens: Betsha- toé fürdője NDK kis­ülni 22.25—0.10 Kapcsoljuk Nyugat-Berlint Az Európa Ifjúsági Zenekar hangversenye Mahler: III. szimfónia (Az ARD Televízió közvetítésének átvé­tele) Szombat || Vasárnap Nyerhet — Nyerhet — Nyerhet Vásároljon a KISZ Szolnok Megyei Bi zottsága által kibocsátott nyeremény jegyekből, amellyel D Dacia 1 310 TX á típusú személygépkocsit nyerhet c A sorsjegy ara: ÍOO Ft/db A SORSOLÁS: 1988. szeptember 24-én, az első Keiner marathoni és a Tiszaligeti Napok keretében, a Szöuli Olimpiai Nyári Játékok jegyében. A SORSOLÁS HELYE: Szolnok, Tiszaligeti Stadion A sorsjegyek megvásárolhatók: KISZ Szolnok Megyei Bizottságán, KISZ városi bizottságain (megyénk városaiban) Skála Áruházban (Szolnok) Expressz Ifjúsági és Diák Utazási Irodában (Szolnokon) Totó-lottó kirendeltségnél (Szolnok) Mozgóárusoknál Sportrendezvényeken I Á T Nyerhet — Nyerhet — Nyerhet Csütörtök KOSSUTH: 8.05 Tanévnyi­tó 8.45 Verbunko­sok, nóták 9.30 A külpoli­tikai rovat műsora 10.05 Irodalmi világjárás 10.35 Operarészletek 11.35 Üt a láthatatlan ház­hoz. Epi-zódok Lénárd Sándor önéletírásából (1986) 12.45 Válaszolunk hallgató­inknak 13.00 Klasszikusok dőlidő- ben 14.10 A magyar nyelv szá­zadai 14.25 Sass Sylvia és Miller Lajos operettfelvételeiből 15.00 Szóról szóra. Zenés irodalmi magazin 16.05 Madarak. Vers és mu­zsika gyerekeknek 16.20 A Gyermekrádió be­mutatója 17.00 Ütközőpontok 17.30 Magyar tájak dalai­ból, táncaiból 19.23 Az ötkarika jegyében Olimpiai híradó 19.38 Alma és fája 20.18 Filmzene 20.30 Hivatása: rádiós Kb. 21.20 Zenei műsor 22.00 Hírvilág 22.30 Haydn kórusmüveiből 23.00 Nagy mesterek — vi­lághírű előadóművészek PETŐFI: 8.05 Németh Sándor ope­rettdalokat énekel 8.20 A Szabó család 9.05—12.00 Napközben 12.10 Fúvóspolkák 12.30 A népművészet ifjú mesterei 13.05 Nosztalgiahullám 14.00 Tea hármasban 15.10 Operaslágerek 15.45 Törvénykönyv 16.00 Vendégünk a Casab- lanka együttes 16.39 Filmzene 17.05 Bemutatjuk új kórus­felvételeinket 17.30 Metronóm 18.30 Slágerlista 19.05 Operettkedvelőknek 20.00 A Poptarisznya da­laiból 21.05 Két nap az élet — II/2. befejező rész. Robert Merle regénye 22.05 ,.Ahogy mi zené­lünk . . .” 22.35 Népdalkörök pódiuma 23.10—0.14 Az U2 együttes összes nagylemeze — VI/l. rész BARTÓK: 9.08 Üj lemezeinkből 10.05 Két duó 10.35 Félóra népzene 11.10 Magyarán szólva 11.25 Rimszkij-Korszakov: Seherezádé — szvit 12.13 Monteverdi operáiból 13.05 Neveletlenek 14.15 Zenetörténeti értéktár 14.56 Pophullám 15.50 Lehoczky Éva opera- áriákat énekel 16.06 A kamarazene kedve­lőinek 17.00 Nyitnikék — Kisisko­lások műsora 17.30 „Költők, írók, mese­mondók”. Középiskolá­sok zenei vetélkedője 18.30 In limba materna. A Magyar Rádió román nyelvű nemzetiségi mű­sora Szegedről 19.05 A Berlini Rádió szim­fonikus zenekarának hangversenye a Berlini Filharmónia hangver­senytermében 20.27 Barokk muzsika 21.00 Válogatás a pécsi stú­dió hangarchívumából 21.20 Top-les 22.00 Lukács Ervin opera­felvételeiből 22.26 Zsebrádiószínház 22.47 Napjaink zenéje Péntek KOSSUTH: 8.20 COLING '88 8.50 Fúvószene­karok felvéte­leiből 9.11 Körkép zenei táborok­ról 9.41 Közvetítés a tótkomlósl ligeti óvodából 10.10 Barokk versenyművek 11.10 Magyar Írás 12.45 Külpolitikai könyves­polc 13.00 Klasszikusok délidő­ben 14.10 Népdalok, néptáncok 15.00 Erről beszéltünk ... A Magyar Rádió körzeti stúdióinak műsoraiból 15.30 A Magyar Rádió és Televízió énekkara énekel 16.05 A falu jegyzője. Eöt­vös József regénye 17.00 A Vietnami Szocialis­ta Köztársaság nemzeti ünnepén 17.30 Idősebbek hullámhosz­19.30 Ifjúság '88 20.30 Örökzöld dallamok 21.15 Kilátó 22.00 Hírvilág 22.30 PAF-műsor 22.59 Születésének 100. év­fordulóján Friedrich Schorr Wagner A nü*n- bergi mesterdalnokok cí­mű operájából énekel (felvételről) 23.24 Emanuel Feuermann gordonkázlk, Franz Rupp zongorázik PETŐFI: 8.05 Eisemann Mihály ope­rettjeiből 9.05—12.00 Napközben 12.10 A Korái együttes fel­vételeiből 12.30 Népi muzsika 13.05 Pophullám 14.00—16.55 Péntektől — péntekig (élő) 17.05 Kölyökrádió 17.30 ötödik sebesség 18.33 Fiataloknak! 20.00 Nótakedvelőknek 21.05 Senki többet? Har­madszor! Szellemi árve­rés a 20-as stúdióból 22.15—0.14 Máról holnapra BARTÓK: 9.08 Sámson és Delila. Rész­letek Saint-Saens operá­jából 10.10 Csak fiataloknak! 11.10 Zenekari muzsika 11.48 Fiatal előadóművészek hangversenyeiből 13.05 Ismétlési sáv 14.05 Bemutatjuk a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat űj lemezét 14.54 Zenekari muzsika 16.00 Puccini: Manón Les- caut. Négyfelvonásos ope­ra 18.06 Üj kompakt lemeze­inkből 19.05 Holnap közvetítjük 19.25 Barokk muzsika 20.05 Kapcsoljuk a Zene- akadémia nagytermét (élő). Az Ausztrál Ifjú­sági zenekar hangverse­nye Kb. 22.10 Operaáriák 22.30 Zeneközeiben a mag­nósok Szombat KOSSUTH: 8.30 Családi tü­kör 9.05 Színes né­pi muzsika 10.05 Ismét — a javából! 12.30 Burgonyavásár kicsi­ben és nagyban. Kerek- asztal-beszélgetés a Falu­rádióban 13.00 Klasszikusok délidő­ben 14.20 Mindennapi irodal­munk 15.00 Régi híres énekesek műsorából 15.25 Üj Zenei Újság 16.00 168 óra 17.30 Népdalelőadók hang­albuma 18.45 Rádiószínház 19.59 Emlékek szárnyain 21.00 A könnyűzene leg­szebb melódiái 21.39 A karcsú deréktól Shakespeare-ig 22.10 Sporthíradó 22.25 Európa hangverseny- termeiből PETŐFI: 9.05 Orchideák szigete 10.00 Ha még nem tudná... Szeptemberi tudományos mozaik 10.30 Térzene a Halászbás­tya előtt 11.05 Bemutatjuk Básti Ju­li. Bereményi Géza, Cser­halmi György és Dés László ..Hallgass kicsit” c. új lemezét 12.10 Jó ebédhez szól a nóta 13.05 Kenguru. Sportműsor gyerekeknek 14.00—16.58 Magunkat ajánl­juk : 14.00 Szent György és a sárkány. Jubilál a Sep­siszentgyörgyi Állami Színház 14.45 Névforduló. Vágó Ist­ván játéka 15.05 Gólok, méterek, tör­ténetek ... — Szobról 16.00 „Én a millióból egy vagyok . . .” Zenes be­szélgetés Csongrádi Ka­tával 17.05 A hanglemezbolt köny- nyűzenei újdonságaiból 17.30 Körkapcsolás bajnoki labdarúgó-mérkőzésekről 18.21 A francia sanzon tör­ténetéből — X/8. rész 19.05 Nemes Nagy Péter blues-sorozatának 100. adása 19.35 Jákó Vera nótafelvé­teleiből 19.55 Közvetítés az FTC— Ü. Dózsa és a Rába ETO —MTK VM bajnoki lab­darúgó-mérkőzésekről 20.30 Üj dzsesszfelvételek 21.05 168 óra 22.30 Fecsegő felügyelő ese­tei 23.15—0.14 Bemondta tegnap este a rádió. Kristóf Ká­roly portréja sok zenével BARTÓK: 8.19 Üj Kompakt-lemeze­inkből 0.04 Nagy siker volt! 10.30 Slágerlista 11.00 Hangfelvételek felső­fokon 12.18 Rossini operáiból 13.05 Kívánságműsor szom­baton 14.05 Két trió 15.05 Lemezbörze helyett 16.00 A Szombathelyi szim­fonikus zenekar hang­versenye a Szombathelyi Bartók teremben 17.30 Holland Fesztivál — 1988 18.30 Mindennapi irodal­munk 19.05 Balladáink világa — X/2. rész 19.31 Schubert: C-dúr fan­tázia 20.05 Kapcsoljuk a Buda­pesti Kongresszusi Köz­pontot. Marton Éva zene­kari áriaestje (élő) Közben: Kb. 20.50 A tanítónő. Kor­mány Margit penyigei pedagógussal beszélget Várkonyi Zsuzsa Kb. 21.10 Az áriaest közve­títésének folytatása Kb. 22.00 Lantmuzsika 22.25 Nyelvrokonaink ze­néje — Balti finnek — VII/3. rész 22.48 Lemezek a tegnap slágereiből Vasárnap KOSSUTH: 8.30 Énekszó- val, muzsikával 9,00 ,.Tettekre intvén az utó­dokat . .Do­kumentumműsor az Eöt­vös József Gimnáziumról 10.05 öt kontinens hét napja 10.20 örökzöld dallamok 11.00 Gondolat-jel 12.15 Harminc perc alatt a Föld körül 12.55 Radioton korongok 13.30 Szonda 14.10 Művészlemezek 14.55 A falu jegyzője. Eöt­vös József regényének rádióváltozata 16.05 Üj kompakt lemeze­inkből 17.00 ,.Nyári bányászok” — háttérben vagy előtérben 17.30 Breitner Tamás ope- rettfelvételeiböl 18.40 Fejezetek a rádióren- dezés történetéből 20.52 Hangportrék — rádiós emlékek fényében 22.15 Barangolás régi hang­lemezek között 22.30 Tükörképünk 37 da­rabban 23.00 Bruno Walter vezényli a Columbia szimfonikus zenekart és a New York-1 filharmonikus zenekart PETŐFI: 8.05 Szakító Magidó. Nógrá­di Gábor mesejátéka (1985) 8.48 A Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusa Lendvay Kamilló müvei­ből énekel 9.05 Mese-zene iskolába menőknek 9.35 Szivárvány — a kez­désről 11.10 Vasárnapi koktél 12.03 Jó ebédhez szól a nóta 13.05 Mikrofon-próba 14.00 Többet ésszel 15.05 Táskarádió 16.00—21.00 poptarisznya (élő) 21.05 Társalgó 21.59 Handa-banda 22.29 Bemutatjuk Dave Dudley 1984-es „Nashvill Rodeo Saloon” c. count- ry-lemezét 23.10—0.14 Részletek a ta­valyi montreux-i dzsessz- fesztivál műsorából — VII /4. rész Pályázati felhívás! A Szolnok Megyei Állami Építőipari Vállalat pályázatot hirdet nyugdíjazás miatt megüresedő Főbb feladata: — a számvitelhez kapcsolódó belső szabályzatok ki­dolgozása. — a vállalati számlarend kialakítása; — a könyvviteli bizonylatok, adatok feldolgozásának szervezése, irányítása; — a zárlati munkák, az évközi és éves mérlegbe­számolók előírás szerinti elkészítése. Pályázati feltételek: — szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség; — legalább 10 éves számviteli, ezen belül 5 éves vezetői gyakorlat; — erkölcsi feddhetetlenség; — a kinevezés meghatározott ltjőre, 5 évre szól, mely alkalmasság esetén meghosszabbítható; — a munkakör 1989. január 1-jétől tölthető be. A pályázatban kérjük feltüntetni a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, címét, munkaköri be­osztását, jövedelmét, eddigi szakmai, társadalmi tevé­kenységét, munkaköreit, iskolai végzettségét, szak- képesítését. SZÁMVITELI OSZT ÁL Y VEZETŐI munkakör betöltésére. Bérezés: az 5/1983. (XI. 12.) ME sz. rendelet alapján megegyezés szerint. A pályázatot részletes önéletrajzzal 1988. szeptember 30-ig kérjük megküldeni „Pályázat” megjelöléssel a vállalat személyzeti és munkaügyi osztályára, Szol­nok. Ady E. u. 37. sz. A pályázatokat 30 napon belül bíráljuk el, melyről a pályázót írásban értesítjük. A munkakörrel kapcsolatban részletes felvilágosítást ad a vállalat gazdasági igazgatóhelyettese. A beküldött pályázatokat bizalmasan kezeljük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom